Vykort från Dagsmark

En lastbil levererar varor till Andelshandelns filial. Bilden är från 1961 och nere i högra hörnet ser vi att Eskil Storkull håller på att bygga ett nytt bostadshus på granntomten, Bygränden 7. Uppe i högra hörnet syns tellblock tillverkade i den byggnad som tidigare var Dagsmark Andelsmejeri. Mitt i bild Nelsons affärshus.
Bröderna Kangas såg i Klemetsforsen var i tiderna en betydande arbetsgivare och en stor virkeshandlare. Till vänster syns själva sågen och här ser vi bra var Långas broen eller Klemets bron fanns.
Mathilda Forsgårds gamla bondgård byggdes om och förstorades så att den i juni 1915 kunde tas i bruk som Lutherska Evangeliföreningens bönhus. Viktor Nylunds foto från invigningen.
I början av 1930-talet byggdes en ny Lillbro i stället för den gamla med träkistor. Stenhuggarna kom från Vanhakylä och här står de tillsammans med några bybor på den nästan färdiga bron.
Klemets Såg i nedre kanten och Elof Lindells snickeri mitt i bild. Två stora industrier på sin tid, som har betytt mycket för Dagsmark.
Ralf Nyholms vinterbild från december 1967. Längst till vänster syns Malinens servicestation bakom Birger och Anna Björklunds gård. Bakom gården skymtar taket på Sparbankshuset och mitt i bild Andelsbankens nya affärshus som byggdes 1965. Följande är Nils Nelsons affärshus från 1916 och längst till höger Erik och Selma Anderssons hus. Och bron i förgrunden är ju Stora bron som byggdes 1855 och revs 1983 då den nuvarande bron byggdes.
Grönlunds foto av Lappfjärds å vid Dalen, där höstörar syns på Kiasholmen. Huset i bakgrunden till vänster är Selim och Manda Lillkulls, följande lite längre bort är Gunnar och Guldi Lillkulls gård och till höger syns Anselm och Elna Lillkulls gård.
Finska folkskolan verkade i denna byggnad under åren 1953 till 1972 då den drogs in på grund av elevbrist. Till höger bakom skolan skymtar Johannes Myllyniemis gård och till höger Knut Santamäkis gård. Ilpo Myllyniemis foto.
Vykort med anledning av Lappfjärds jubileum år 2033, foto Raimo Henttonen
Vykort med 4 bilder från Dagsmark, tryckt på Painotalo Varteva i Vasa. Bilderna tagna av John Hammarberg som också gjorde layouten. Publicerat år 1986. Uppe tv folkskolan, nere tv Lisa-Morastenen, uppe th K-Lasse bybutik och nere th Lappfjärds å med Stora bron och Åddin.
Livsnerven Lappfjärds å rinner mitt i byn. På andra sidan ån Backlundas gård, på andra sidan Sunnantillvägen syns Lappfjärds Potatis utrymmen och Ida Nylunds lillstuga. I nedre kanten till vänster syns övre våningen på Andersson gård, följande är Birger och Anna Björklunds gård, sedan Lars och Deris Ålgars gård. Av sparbankshuset som brann ned 1971 syns endast källarvåningen bakom Nelsons affärshus. Fotot från 1972.
En cyklande pojke på vägen utanför Nils Nelsons affär i början av 1970-talet. I övre kanten syns Andelsbankens affärshus och Postens lokal.
Bönderna i Dagsmark kunde inviga sitt mejeri i december 1929 men redan efter ett par årtionden upphörde verksamheten. En tellblockstillverkare etablerade sig i byggnaden och efter ett par ägarbyten övertog Bror och Gunni Lundell byggnaden. Den förstördes i en brand i juni 1977. På andra sidan Åbackvägen Krookgården, som efter några ägarbyten övertogs av familjen Långfors.
Den här byggnaden nedanför folkskolan byggdes i början av 1900-talet som bostad för folkskolans lärarinna. Här verkade sedan småskolan till början av 1950-talet tills den kunde flytta in i den byggnad som fortfarande står på skolans gård. Foto Artur Rosengren.
Sågägaren Viktor Nylund byggde den nya folkskolan år 1909 och den var verksam ända till 2010 då den drogs in på grund av elevbrist. Foto Ilta-Lilja Klockars, SLS:s arkiv.
Dagsmark Andelsmejeri byggdes år 1929 och var i gång till början av 1950-talet. Fotot från SLS:s arkiv.
Stora bron som byggdes 1855 hade lock av trä under en lång tid. Gården till höger är Westerbacks gamla gård på Åddin, som revs i början av 1920-talet. Följande gård är ”Kårk Viktor” Eklunds gård som hans son Frans sedan byggde till på höjden. Den gamla gården som syns bakom brofästet är den första gården som byggdes på Brobackan. Byggaren var Erik Johansson Lång och han byggde gården då han flyttade från Sebasbackan år 1808. Fotot från SLS:s arkiv.
Dagsmark Ungdomsförening köpte Maja Lena Klemets bondgård och år 1910 kunde de inviga den renoverade och förstorade byggnaden, som fick namnet Majbo efter den tidigare ägaren. Byggnaden revs i början av 1950-talet då den nya lokalen byggdes på samma tomt. Foto Viktor Nylund, SLS:s arkiv.
Vykort av Stora bron där Birger och Anna Björklunds gård syns på andra sidan ån.
Den nya kommunala byggmästaren Erik Hinds uppförde denna småskola år 1952. Förutom småskola inrymde byggnaden också matsal och kök.
Viktor Nylunds foto av den skola som han byggde i Dagsmark år 1909. SLS:s arkiv.
Handlanden J. H. Storkull uppförde detta affärshus år 1916. Efter hans död övertogs huset och affären av Erik Anderson, sedan av Lappfjärds Andelshandel , sedan av Nils Nelson och slutligen av Lasse och Eva Backlund. Byggnaden förstördes i en brand sommaren 1986.
Utan tvekan den ståtligaste bron i socknen då den byggdes år 1855. Den ersatte då en stenbro som ett par år tidigare hade förstörts av vårfloden.
Dagsmark Ungdomsförenings nya lokal kunde invigas i november 1954. Lokalen förstördes i en brand i maj 1996. Ett nytt föreningshus byggdes senare på samma ställe.
I vänstra kanten syns Dagsmark Ungdomsförenings gård Majbo och mitt i bild längre bort står Lill-Skräddarinas eller Rintamäkis gård. Till höger ”Koll boden” eller det som sedan kallades Nelsonas. Lite till vänster om Nelsonas syns ”Åsinas Hindrikas” eller Ingmaras.
Bron över Lillån byggdes i början av 1930-talet och försågs då med trälock. Den tunga trafiken medförde att bron måste förstärkas med pelare på 1950-talet. Lillbron revs år 1998 då en ny betongbro byggdes nästan på samma ställe.
Bönhuset i Dagsmark togs i bruk år 1915 efter att den gamla bondgården hade renoverats och byggts till och det är fortfarande i användning.
År 1915 byggde Erik Anders Rosengård till den gamla Lillkull släktgården på Brobackan och där bedrev han handel till början av 1930-talet då Wester tog över. Wester sålde år 1963 gården och affären åt Lars Löfgren och bygganden förstördes i en brand i januari 1964.
Stora bron över Lappfjärds å byggdes år 1855 och locket har förnyats flera gången. Bakom Nelsonas skymtar ”Lillkårk” alltså Långqvists präktiga bondgård med lillstuga. Lillstugan står ju fortfarande kvar vid Lisa-Moravägen. Fotot från början av 1960-talet.
Lantlig idyll på Brobackan i början av 1960-talet. Längst till vänster Westers affär, sedan ”Kårk Viktor” Eklunds sytningsstuga och till höger syn Åke Lindblads nybyggda gård. Djuret i hagen är en ko, som art som i dag är helt utrotad i Dagsmark.
Efter att den gamla bron förstördes av vårfloden den 30 april 1853, så byggdes denna bro på kort tid och kunde tas i bruk 1855. Vägen från Kristinestad till Tammerfors var den tiden en mycket viktig trafikled, så därför byggdes den nya Stora bron på kort tid. På andra sidan ån syns ”Kårk Åke” Lindblads gård, som byggdes år 1957.
Säkerligen var det bönderna Lillkull och Lång som byggde den första bron över Lillån redan i slutet av 1700-talet. Det var då de flyttade från ”Byin” till A-sidon, till det område som då var en enda stor mosse.