Amerikaemigranter från Dagsmark

Denna dokumentation är gjord av Eva Grönlund från Vasa. Eva är född och uppvuxen på A-sidon i Dagsmark. Hon har också samlat på gamla tidningsartiklar som handlar om emigrationen från Dagsmark, gå gärna in och läsa dessa genom att klicka HÄR!

Australien blev inte det landet dit riktigt många emigranter flyttade, men Eva Grönlund har gjort en dokumentation om Storfossinas dotter, som flyttade just dit. Vill du läsa den, så klicka HÄR!

Från Korsbäck reste också flera personer till Amerika och Eva Grönlund har sammanställt en förteckning på en del av dessa, vill du se denna, så klicka HÄR!

Den som vill läsa mera om emigranternas äventyr i Amerika, skall klicka HÄR för att komma till Ann-Marie Ivars bok ”Amerikaminnen” som gavs ut år 2020. Klicka till exempel på  PDF-knappen för att kunna öppna hela boken.

Emigrationen till Amerika från Sydösterbotten började omkring år 1870. Österbottningarna reste till en början från kuststäderna till Sverige. Därifrån gick resan vidare med båt till England eller Tyskland och sedan vidare till Amerika. Senare reste de flesta från Finland till Amerika via Hangö med en direkt båtlinje till Hull i England. Det kan tyckas underligt att trafiken gick just från Hangö men det berodde på att smörexporten från Finland till England skedde via Hangö, så amerikatrafiken var från början ordnad med dessa smörfartyg.

Från Hull reste man tvärs över landet med tåg till Liverpool, Southampton eller Glasgow. Därifrån tog man någon av de stora atlantångarna för att komma till Amerika. De mest kända rederierna var Cunard Line, Dominion Line, White Star Line, Anchor Line, Allan Line, Beaver Line, American Line, C.P.R. Line och State Line. Fartygen anlände till New York, Boston, Quebec eller någon annan hamnstad. I Amerika fortsatte emigranterna sin resa med tåg.

Ett av de mest kända fartygen som förde emigranterna från Hangö till England var ”Arcturus”. Fartyget är välkänt och vill du läsa mera om dess märkliga äventyr, så skall du klicka HÄR!

Mellan 1864–1914 reste mer än 300 000 finländare till USA och omkring 20 000 reste till Canada. Omkring 65 % av emigranterna under tiden 1869 -1914 lämnade Finland var män.

Av de finländska emigranterna som reste till Amerika kom omkring tre fjärdedelar från de finlandssvenska landskommunerna och städerna i Österbotten. Forskare anser att med svenska som modersmål var det lättare för österbottningar att klara sig i Amerika. Också det att svensk-österbottningarna var mera vana vid havet kan ha gjort dem mera benägna att ge sig iväg. Den officiella statistiken anger att antalet som tog ut pass från de svenska landskommunerna i Vasa län under perioden 1893-1924 var 41 500. Av dem var 2394 från Lappfjärds kommun och 4777 från Närpes.

En tillfällig nedgång i emigrationen blev det i maj 1898 då det spansk-amerikanska kriget bröt ut. Tidningarna varnade de män som flydde den finska värnplikten, att i Amerika gäller allmän värnplikt i krigstid. Rederierna kontrade med att det inte finns några risker, varken med överfarten till Amerika eller vistelsen där.

Pass och tillstånd att resa kunde sökas på magistraten i Kristinestad och i vanliga var det inga större problem med det. Då förryskningen tog fart runt sekelskiftet 1900, så ökande antalet emigranter märkbart, vissa veckor kunde upp emot 100 personer avresa från Kristinestad. Sommaren 1903 blev det svårare då ryska kejsaren bestämde att det var endast guvernören i Vasa som kunde utfärda pass för emigration.

De flesta emigranter från våra trakter startade sin långa färd till Amerika på Ångbåtsbryggan i Kristinestad. Vanligtvis gick första resan till Hangö och därifrån till England och sedan över Atlanten till det förlovade landet. Bryggan låg på Östra sidan nära stadsbron. Fotografiet från början av 1900-talet är lånat av Bengt Ove Weckström.

Amerikaresenärer från Dagsmark åren 1868-1914.

Förteckningen är uppgjord i bokstavsordning enligt det efternamn som användes vid utresan. Förteckningen är inte komplett eftersom alla inte har kunnat hittas i de register som använts. Men mer än 200 dagsmarkbor reste till Amerika under tiden 1868-1920. En del av dem kom tillbaka. En del stannade kvar i Amerika för resten av sitt liv. Några gjorde flera resor.

 1. Agnäs Frans f. 1890 reste till Amerika 8.7.1914 och återvände. Frans var gift med Amanda Emilia Josefsdotter Lillkull f. 1890. De hade 4 barn och bodde på Sebasbacken bredvid skolan.
 2. Andersson Frans Viktor ”Broback Frans” Erik Andersson Rosengård f. 1890 i Dagsmark, reste till Amerika 24.2.1909. Han bodde i Norwood och återvände år 1913. Han var gift med Alvin Matilda Clasdotter Hannus f. 1892 i Henriksdal, d. 1939. barn: Hilda Helene f. 1921 som tog namnet Hildur då hon gifte sig med Eskil Storkull. Hildur och Eskil Storkull flyttade till Sverige i början på 1960-talet. Frans Viktor dog 1936.
 3. Asplund Amanda Josefina Carl Henriksdotter f.1881 i Dagsmark, d.1938 i Amerika. Hon var dotter till Carl Henrik ”Frivelas Kalle” Asplund f. 1841 och Maja Lena Johansdotter Lillkull f.1844.
 4. Asplund Carl Johan Carl Henriksson f. 1864 reste till Amerika 1884. Han var son till Carl Henrik ”Frivelas Kalle” Asplund f. 1841 och Maja Lena Johansdotter Lillkull f.1844.
 5. Asplund Josef Henrik Carl Henriksson f.1867, reste till Amerika 1882. Han dog i Amerika 19.7.1942. Han var son till Carl Henrik ”Frivelas Kalle” Asplund f. 1841 och Maja Lena Johansdotter Lillkull f.1844.
 6. Asplund Maria Sofia Carl Henriksdotter, gift Kimpiharju f. 1870 reste till Amerika 1899. Hon avled där år 1948. Hon var dotter till Carl Henrik ”Frivelas Kalle” Asplund f. 1841 och Maja Lena Johansdotter Lillkull f.1844. De bodde i Dagsmark på Kalleaserikasbacken vid Klemes bron.
 7. Backlund Josef Henrik f. 1871 flyttade till USA 1893. Han återvände tillbaka till Dagsmark 10 år senare år 1903. Han gifte sig i Amerika med Maria Adelina Josefsdotter f Lång, Backlund f. 1871, d. i Dagsmark 1948. Josef Henrik var farfar till Eskil, Ragnar, Åke och Ethel.

  Den här svenska bibeln skaffade Josef och Maria under deras vistelse i Amerika. Det står på insidan vem den tillhör och att den "är tjöft Den 15 juli 1901 I Worchester, Mass. Amerika". På följande sida som är vackert tryckt, så står det att de gifte sig den 5 september 1896 i East Jafrey. Josef och Maria återvände till Dagsmark år 1903 och de hade då denna stora bibel med sig.
  Den här svenska bibeln skaffade Josef och Maria Backlund under deras vistelse i Amerika. Det står på insidan vem den tillhör och att den ”är tjöft Den 15 juli 1901 I Worchester, Mass. Amerika”. På följande sida som är vackert tryckt, så står det att de gifte sig den 5 september 1896 i East Jaffrey. Josef och Maria återvände till Dagsmark år 1903 och de hade då denna stora bibel med sig.
 8. Berglund Viktor Augustsson, f. 1889 i Lillsjö, for andra gången till Amerika i juni 1912 och sökte om amerikanskt medborgarskap 1914. Återvände till Lillsjö ca 1920, gifte sig med Hulda och fick en dotter men for på nytt en tredje gång i november 1923. Viktor återvände ca 1927 och fick en son 1928. Viktor avled i Lillsjö 1932.
 9. Björklund Karl Henrik född 1883 reste från Hangö 30.10.1909 och anlände till Cherlais 13.11.1909. Han var bror till ”Lid” Viktor Björklund och halvbror till ”Antas” Otto Björklund. Karl använde namnet Charles Björklund i Amerika och bodde i Aberdeen i Washington. Han hade gift sig i Dagsmark 1908 med ”Åsinas-Hindriks” yngsta dotter Amanda Alvina Henriksdotter Rosenback f. 1884 i Dagsmark. Charles tillhörde Enighet no 7, Aberdeen, Wash. Han avled i Amerika 1917.
 10. Björses Forsgård Anders Henrik Johansson f. 1866 var gift med Maria Matilda Johansdotter Lång f. 1870 i Dagsmark. Anders Henrik reste till Amerika med Carmania från England den 12.11 1910 och resmålet var New York. Han dog i Amerika. Marias dotter från hennes första äktenskap med Anders Klemets hette Alexandra och hon gifte sig i Dagsmark med Artur Anselm Erik Andersson Rosengren.
 11. Blomqvist Karl Viktor f. 1856 var i sitt första äktenskap gift med Anna Greta Johan Henriksdotter Båsk f. 1862. Paret bodde i Dagsmark. Karl Viktor var i Amerika 1881 – 1888. Han kom tillbaka till Dagsmark. Den 7.11.1903 reste han till Syd-Afrika med fartyget Urania från Hangö till Hull och därifrån vidare till Kapstaden. Han återkom till Dagsmark. I sitt andra äktenskap var Karl Viktor gift med Vilhelmina Josefsdotter Lillkull f. 1874, Lillsjö.
 12. Broberg Erik Anders, f. Båsk år 1878 for till Amerika omkring år 1899 tillsammans med hustrun Maja Sofia Eriksdotter Klemets, f.1873. De återvände till Dagsmark år 1904 tillsammans med den 2-åriga dottern Hulda Olivia. Erik Anders Broberg for på nytt till Amerika och han reste från Hangö 25.1.1905 med fartyget Polaris till England och vidare med fartyget Saxonia till Amerika och målet var Boston. Redan 1906 hade han kommit tillbaka och hustrun Maja Sofia avled 1906.  Erik Anders gifte senare om sig år 1907 med Maja Greta Henriksdotter Båsk (1861-1940).  År 1907 köpte han sågkvarnen i Verkforsen av Erik Lång, så då blev han mjölnare och köpte upp virke för frakthyvling vid stora åbron. I november 1909 for han till Canada och lät drängen Frans Heinonen sköta kvarnen. Broberg stannade inte i så många år, för år 1912 var han hemma och tillsammans med Maja Gretas bror, Erik Anders Sundholm köpte de folkskollärare J.J. Wadströms läskedrycksfabrik och flyttade den till Mylläris gård. I tidningen Syd-Österbotten rekommenderade de sina lemonader och mineralvatten. Erik Anders utförde också pump- och vattenledningsarbeten. Runt år 1915 ägde han halva delen av hemmanet Sjögren i Kvarnå men detta sålde han snart vidare åt ”Tresk-Kalle” och Viktor Nyholm. År 1917 sålde han mjölkvarnen nära Storabron och reste på nytt till Amerika 11.10.1917. Han återkom till Dagsmark och han var känd för sina många berättelser om upplevelserna i Amerika. På 1920-talet blev han mjölnare på kvarnen i Ragnarsvik.
 13. Broberg Hulda Olivia Eriksdotter f. 1902 i West Superior, Wisconsin i Amerika. Hon flyttade som 2- åring år 1904 tillsammans med föräldrarna Erik Anders Broberg f. 1878 och Maja Sofia Eriksdotter Klemets f. 1873 till Dagsmark. Hon gifte sig 7.2.1921 i Lappfjärd med Viktor Hilmer Viktorsson Blom f.1890 i Lappfjärd som reste till Amerika 1909. Hulda Olivia flyttade till Amerika år 1921. Hon dog år 1988.
 14. Båsk Anders Johansson f. 1861 reste till Amerika 1894 och 1901. Anders var bror till den första amerikafararen från Dagsmark, Johan Henrik Johansson f.1841. Anders var gift med Maria Sofia Lillsjö f. 1860 och de fick 4 barn. Ett av barnen var Selma Björklund som gifte sig med Otto ”Antas Otto” Björklund.
 15. Båsk Amanda Gröndahl från Dagsmark f.1885, reste 1913 till Amerika. Hon var dotter till häradsdomaren och nämdemannen Johan Viktor Båsk f. 1861 och Maria Amanda Uddfolk f. 1864. I Amerika var hon medlem i Stjärnan av väster i San Fransisco 1917, Californien Lodge No 3 (Svensk-finska nykterhetsförbundet av Amerika). Hon gifte sig i New York 8.5.1918 med sjökaptenen Nils Albin ”kapten Nelson” Nelson som var född i Sverige 1881. Paret flyttade till Dagsmark och bodde på Åbackan. Amanda dog 1944.

  Ragnvald, Amanda och Nils Nelson 1923.
  Ragnvald, Amanda och Nils Nelson 1923.
 16. Båsk Johan Henrik Johansson f.1841 var den först kände som for från Dagsmark till Amerika. Han hade vigts i oktober 1864 till Anna Greta Henriksdotter Strömberg Finne f. 1843, d.1887. Deras dotter Edla Maria föddes 1869. Johan Henrik reste till Amerika år 1868, alltså innan dottern föddes. I kyrkböckerna finns anteckningen ”borta”, ”förrymd” och ”frånvarande” från 1869.Johan Henrik Johansson Båsk verkar inte ha återvänt till Dagsmark. Hans hustru Anna Greta avled 1887.  Han skrev brev hem till Dagsmark år 1883, vilket framgår ur en artikel i Folkvännen: Mången har även härifrån utvandrat till Amerika, och så sker det troligen fortfarande. För ungefär 15 är sedan reste en person härifrån, f.d. bonden Joh. Henrik Johansson Båsk, till Amerika. Under de första åren av sin bortavaro skrev han till sin hemmavarande hustru. Men nu på en lång följd av år har han icke skrivit. Ej heller har man genom någon annan fått höra om han var lefwande eller död. Man har till följd däraf antagit att han hade dött uti det främmande landet. Icke litet överraskad blev hans hustru häromdagen, då hon erhöll ett brev från sin ännu lefwande man. Hans brev var dagtecknat den 17 februari detta år. Vad han under denna långa tid sysslat med, nämner han ganska litet. Dock säger han att han varit till Alaska och därifrån återvänt sistlidne höst till Washington (läs: Våsjingten), där han då var sysselsatt med något arbete uti skogen. Tiden när han ämnar komma hem nämner han helt flyktigt och menar att kanske efter 5 år skall han komma till fäderneslandet. Och hälsas han då välkommen av en mängd släktingar, men främst av hustru och en nu 14 årig dotter, som ej sett sin fader, ej heller fadern henne, ty hon föddes kort efter hans bortresa.
 17. Båsk Karl Johan Josefsson Vestergård f. 1870 for till Amerika 1893 och 1898. Han återvände. Karl Johan var gift med Maria Johansdotter Lillkull och paret hade 5 barn som var födda i Lappfjärd och Perus.
 18.  Båsk Reinhold Mickelsson f.1852 for till Amerika 1884. Han var gift med Maja Lena Johansdotter Lillsjö f.1856, d. 1937. Dottern Anna Adelina föddes 1885.
 19. Båsk Selma Gröndahl, f.1891 var dotter till häradsdomaren Johan Viktor Båsk och syster till bl.a Amanda Båsk g. Nelson. Selma höll skola i Dagsmark 1911-1912. År 1916 reste hon till Amerika. Hon återvände till Dagsmark och bodde i huset på skolgården som hade varit småskola. Hon avled i Dagsmark år 1972.

  Selma Båsk Gröndahl, f. 1891.
  Selma Båsk Gröndahl, f. 1891.
 20. Carlson Carl Erik (Karl Gustavsson) f. 1844,sjöman, bosatt å Lillkull. Han for till Amerika 1870 och han återkom inte. Han var gift med Carolina Josefsdotter Lillkull f. 1846, d. 1876. Carl Eriks far hette Carl Gustav Gustavsson Mangs f.1822 och modern hette Anna Greta Josefsdotter Finne f. 1823. Familjen bodde på Finne i Dagsmark till år 1856, sedan på Mangs och på Lillhannus i Lappfjärd från 1856. Fadern Carl Gustav ”Icke här sedan 1853”. Till sjöss sedan 1853.
 21. Eklund Frans f. 1890 anlände till Ellis Island i Amerika 27.11.1916. Han bodde sedan i Norwood City no 34 i Massachusetts. Frans återvände till Dagsmark. Han var gift med Elvira f. 1899 i Finström. Deras dotter var Lilian (Lilli) Eklund, gift Lindblad.
 22. Finne Anna Alvina Karl Eriksdotter f. 1886 erhöll pass till Amerika 10.5.1907. Hon reste samma år. Anna Alvina, Karl Edvard f. 1878 och Frans Viktor f.1881 var alla tre syskon till ”Stål Ida” och de var barn till Karl Erik Eriksson Finne f. 1842 och Anna Kaisa Johansdotter Lång f. 1847 i Dagsmark, d.1928.
 23. Fröberg Carl Erik Carl Gustavsson Storkull f. 1866 reste till Amerika år 1886. Han var son till Carl Gustav Henriksson (Skomakas Kaal) Fröberg f. 1832 och Maja Lena Andersdotter Båsk f. 1834.
 24. Fröberg Carolina Wilhelmina Johansdotter f.1872 reste till Amerika 1892 och avled där 1901. Hon var dotter till Johan Henrik Henriksson Fröberg f.1850 och Wilhelmina Gustavsdotter Ådjers f.1846.
 25. Fröberg Erik Josefsson Rosenback f.1851 emigrerade till Amerika 1881 och år 1907 till Norwood. Han var gift med Maria Sofia Lång Rosenback f. 1846. Barn: Frans Erland f. 1890. Familjen flyttade tillbaka till Finland 1912.
 26. Fröberg Johan Viktor Johansson f.1877 drunknade i Amerika 15.4.1901. Han var son till Johan Henrik Henriksson Fröberg f. 1850 och Wilhelmina Gustavsdotter Ådjers f. 1846.
 27. Fröberg Josef Henrik Johansson f.1874, död på hospital i Worcester i Amerika 1901. Han var son till Johan Henrik Henriksson Fröberg f. 1850 och Wilhelmina Gustavsdotter Ådjers f. 1846.
 28. Grans Viktor f. 1890 reste från Hangö till Vancouver 8.12.1923. Han återvände. Viktor var gift med Hilda Sjögren f. 1890. De var föräldrar till Lennart, Runar, Eskil, Åke och Bjarne Grans.
 29. Gröndahl Johannes f. 1894 anlände till Ellis Island 27.11.1916. Han bodde sedan i Norwood City i Massachusetts år 1917. Han återvände till Dagsmark år 1921 men år 1926 for han iväg på nytt, denna gång till Canada. Han återvände för gott år 1929, då han blev bonde på sin farbrors hemman. Johannes var Rainer Gröndahls far.
 30. Gustavsson Erik Niklas Johan f. 1858, bodde på Klemets, reste till Amerika 1882. Han var gift med Maria Sofia Josefsdotter f.1859 på Klemets. Barn: Maria Alvina f.1880, Adelina f. 1887. Erik Niklas Johan Gustavsson var son till Johan Gustav Sabinasson f. 1818 och Kajsa Gabrielsdotter Häggblom f. 1817.
 31. Granlund Erik Anders f. 1877 i Dagsmark flyttade 17.1.1893 som 16-åring till Kristinestad och fick betyg till Amerika 18.7.1893 och han reste under namnet Gustavsson. Han var son till ”Lillstu Gusta” Erik Gustav Benjaminsson Niemi f. 1844 och Edla Karolina Fredrikasdotter Storkull f. 1857 i Dagsmark. Gift 1898 i Gardner med Matilda Rönn. Familjen bodde som torpare i Klemetsendan på Storkull hemman, ungefär där Eskil Norrgård byggde sin gård.
 32. Granlund Frans Emil, f.1893, flyttade till Gardner 13.5.1914 och använde där namnet Frank E. Erickson. Han var gift med Mary Carlson-Erickson. Han var son till ”Lillstu Gusta” Erik Gustav Benjaminsson Niemi f. 1844 och Edla Karolina Fredrikasdotter Storkull f. 1857 i Dagsmark. Han tillhörde Runebergsorden och logen Klippan S. F. av A. Han dog 14.7.1951 och är begravd på Green Bower.
 33. Haaranoja Erik Johan f.1879 i Dagsmark reste till Manistique, Michigan i Amerika 11.5.1901. Han dog där. Erik Johan var gift med Maria Wilhelmina Lång f. 1876 i Lappfjärd. Erik Johans far var Mathias Haaranoja f. 1833 i Bötom, d. 1913 i Dagsmark och mor var Kaisa Lisa Holm f.1833 i Lappfjärd, d.1901 i Dagsmark.
 34. Hammarberg Frans Erland Josefsson f. 1880 reste till Amerika 1899. Han var son till Maja Greta Mattsdotter (Mattas-Maj) Klemets Grans f. 1856, d. 1938, och Josef Josefsson Hammarberg, f. 1857 som reste till Amerika 1881 och dog i Amerika.
 35. Hammarberg Josef Josefsson f. 1857 i Dagsmark reste till Amerika 1881. Han dog där och dödförklarades av häradsrätten 1904 och fastställdes till 1.1.1904. Josef var gift med Maja Greta ”Mattas-Maj” Mattsdotter Klemets.
 36. Hannus Viktor Henriksson Lillsjö född i Härkmeri född 1859 reste till Amerika 1899. Han dog i Proctor 1899. Han var gift med Kajsa Rosenback f. 1864. Viktor och Kajsa var föräldrar till bland andra Karl Viktor ”Kväänå Kalle” Rosenback och ”Pala” Hulda Granlund.
 37. Hietaoja Johannes ”Lilltopinas Johannes” född 1880 från Dagsmark for första gången år 1906 och andra gången anlände han till Amerika 1910 tillsammans med Viktor Lillsjö och Johannes Hosioja. Johannes hustru hette Ida Viktorsdotter Lång och hon var dotter till Viktor ”Rebeck Viktor” Karl Gustavsson Lillkull f. 1853 och Fredrika Storkull f.1853.
 38. Hosioja Johannes f. 1885, första gången till Amerika år 1905 och den andra gången anlände han till Amerika år 1910 tillsammans med Viktor Lillsjö och ”Lilltopinas” Johannes Hietaoja. Johannes far hette Isak Hosioja och modern hette Anna Kaisa Esaiasdotter. Johannes återvände till Dagsmark och han var bosatt i Lillsjö.
 39. Hosioja Josef Isaksson, f. 1891, till Amerika i mitten på 20-talet. Återvände sista gången från Vancouver i september 1946 och dog följande år i Dagsmark. Josef var gift med ”Isakas-Manda” som bodde på Korsbäckvägen nära Malinens.
 40. Hägg Karl Oskar Karl Henriksson f. 1859. Han bodde i Lillsjö. Den 9.12.1899 for han från Hangö och målet var Escanaba i Amerika. Han återvände till Dagsmark. Han var far till Emilia Ånäs.
 41. Häggblom Josef Henrik Johan Gustavsson Häggblom f. 1852 på Klemets. Reste till Amerika. Han var gift med Carolina Gustavsdotter f. 1850 i Korsbäck. Deras dotter hette Adelina ”Skaftung Adelin” f.1887.
 42. Häggblom Emil ”Lillkårk” f. 1887, son till Johan Viktor ”Lillkork-Viktor” Häggblom och Vilhelmina Karl Gustavsdotter Lång. Emil befann sig i Amerika 1910.
 43. Johansson Johan Reinhold f. 1843 på Sjuls i Härkmeri, gift med Edla Carolina Eriksdotter Lillkull i Dagsmark. Johan reste till Amerika 5.8.1872 och dog där 1874. Paret hade 3 barn. Edla gifte sig senare med Adrian Hukrelius från Svalskulla. Paret fick två söner varav den ena, Johannes reste till Amerika.
 44. Jossandt Erik Johan Josefsson f. 1877 i Dagsmark reste till Amerika 30.10.1903. Erik Johan var son till Josef Johansson Klemets f. 1832 i Dagsmark och Sofia Gustafsdotter Isuls f. 1838 i Lappfjärd. Familjen hade varit arrendatorer på Jossandt i Lappfjärd 1873-1875 och flyttade sedan till Dagsmark.
 45. Jossandt Josef Viktor Josefsson f.1869 på Klemets i Dagsmark for till Amerika år 1897. Han dog 1908 av en olyckshändelse i Montana. Han blev 39 år och var ogift. Fadern var Josef Johansson Klemets f. 1832 och modern var Sofia Gustavsdotter f. 1838 på Isuls i Lappfjärd. Familjen var arrendatorer på Jossandt i Lappfjärd 1873-1875 och år 1875 bodde familjen åter i Dagsmark.
 46. Kaas eller Skrifars Johan Josef Johansson ”Storfossin” f. 1841 i Påskmark och var bonde och mjölnare i Storfors och bodde också på Lång hemman i Dagsmark. Han reste till Amerika 1895. Han dog 1911 i Australien.
 47. Kaas eller Skrifvars Johan August f. 1872 i Påskmark var son till bonden Johan Josef Kaas f. 1841 som var bonde och mjölnare på Lång i Dagsmark. Johan August reste till Amerika 1898.
 48. Kaas eller Skrifvars Josef Henrik f. 1868 i Påskmark var son till Johan Josef Kaas f. 1841 som var bonde och mjölnare på Lång i Dagsmark. Josef Henrik reste till Amerika 1890.
 49. Kimpiharju Hulda Celina f. 1897 var dotter till Maria Sofia Asplund. Hulda Celina var två år då hon reste med föräldrarna till Amerika 1899.
 50. Klemets Adelina (1875-1962) for till Duluth i Minnesota i juni 1899. Gifte sig år 1901 med Alfred Nordberg (1875-1941) som var hemma från Kvevlax. Paret återvände 1909 till Dagsmark tillsammans med 3 barn, Olivia, Alvar och Elmer.
 51. Klemets Alvina Wilhelmina Johansdotter f. 1880 for till Amerika 25.3.1899. Hon avled i Duluth i Amerika 1908. Hon var syster till Selma Klemets som gifte sig med Erland ”Andäsas Erland” Grönroos och också syster till Ida Klemets som gifte sig med Henrik Erik Vestergård.
 52. Klemets Amanda f. född 1886 reste till Canada och anlände till Quebec 14.8.1908. Hon gifte sig med Emil Styris, från Runsor i Mustasaari. De hade inga barn. Hon tillhörde Hibbing, Minnesota, Lodge No 26, Söner av Wasa 1902-1917. Hon flyttade hem till Dagsmark då hon blev äldre. Hon var dotter till Johan Henrik Josefsson Klemets f.1854, d. .1916 och Anna Kajsa Johansdotter Korsbäck f.1854.

  Amanda f. Klemets, gift Styris, född 1886.
  Amanda f. Klemets, gift Styris, född 1886.
 53. Klemets Anna Adelina f.1885 flyttat till Amerika. Hon var dotter till Reinhold Mickelsson Båsk f. 1852 och Maja Lena Johansdotter Lillsjö.
 54. Klemets Carl Josefsson f. 1870 i Dagsmark. Han dog i Eveleth i Amerika 1895. Han var bror till Wilhelmina, Henrik Josefsson, Josef Viktor Josefsson och Erik Johan Josefsson. Deras föräldrar var Josef Andersson Klemets f. 1829 och Fredrika Johansdotter Storkull f. 1831.
 55. Klemets Carl-Erik Josefsson Ragnas, spelmannen ”Klemes Kalle”, f. 1857 i Dagsmark. d. 1939 i Dagsmark. År 1888 reste ”Klemes Kalle” till Amerika tillsammans med Viktor Karl Gustavsson ”Rebeck-Viktor” Lillkull, Lång f. 1853. Kalle var hemma i Dagsmark emellan och kan ha gjort två eller 3 resor till Amerika och återvände 1901.Kalle var gift med Josefina Josefsdotter Berg f.1856 i Uttermossa, d. 1947 i Dagsmark. Deras dotter Ida Josefina Carl Eriksdotter Klemets, Ragnas gift Båsk, f. 1885, d.1980, g. m Henrik Emil Josef Henriksson Båsk f.1884, d. 1976 i Helsingfors.  ——-I Myhrmans bok om finlandssvenskarna i Amerika (1979, 147) berättas att den första finlandssvensk, som bosatte sig i Springfield, var möjligen Gabriel Carlson, som var född i Taklax by i Korsnäs 1861 och som emigrerade till Amerika redan 1878. Han blev uppfinnare av konfektyrmaskiner, kom till Springfield 1894 och blev där delägare i och chef för Confectioners’ Machinery and Manufacturing Company, senare vanligen kallat ”Carlsons Shop” av våra landsmän. Före Charles Mangs, som kom dit och började arbeta för nämnda bolag 1902, var där tre andra: Kristoffer Henrikson, Karl Klemens och Pete  Carlson.                                                                                                                                      —Ann-Mari Häggman skrev så här 2006: Klemets Kalle kan sägas vara ett musikaliskt underbarn. Det berättas att han redan som barn skulIe ha varit en fullgod fiolspelman. Ungdomarna var så angelägna om att få honom som spelman till danserna att de bar Kalle till danstillställningarna. Han spelade också på ett bröllop långt innan han gick i skriftskolan, vilket var ovanligt. Han sändes till klockarskola, där han inte trivdes, men där han av allt att döma byggde upp sin stora psalmrepertoar. Under åren 1888-1903 vistades han i Amerika, där han lärde sig skriva och tala engelska. Efter hemkomsten var hans hem samlingsplats för Amerikafarare och i det huset berättades många historier från landet i väster. Från Amerika hade Klemets Kalle med sig en fiol, som ansågs förmer än de flesta. År 1908 deltog han i spelmanstävlingen i Kristinestad och fick ett IV pris, d.v.s. 10 mark. För denna penningbelöning lär han ha blivit mycket generad (Båsk 1984).
 56. Klemets Erik Anders Josefsson från ”Skomakas i Klemes endan” f. 1884 for till Amerika 1882, återkom men reste på nytt till Amerika 1902. Han dog 1908 i Laaf Wise i Amerika.
 57. Klemets Erik Anders Johansson f. 1880 i Dagsmark reste till Amerika 1898. Han var son till Johan Johan Henriksson f. 1851 och Carolina Eriksdotter Storkull f. 1847. Erik Anders var bror till Johan Viktor ”Kolängs” Holmqvist.
 58. Klemets Erik Johan Eriksson f.1861 reste till Amerika 1881 och dog där 1884. Hans far var Erik Klemets f. 1832 och hans mor var Maja Greta Båsk f. 1837. Erik Johan Klemets var från ”Eerkas” och var bror till ”Dahlmanas” Ida Sundblom och till ”Eerkas” Viktor Klemets Nyberg.
 59. Klemets Erik Johan Josefsson f. 1863 i Dagsmark reste till Amerika 1882. Han drunknade i staten Washington 1890. Han var ogift och bror till Wilhelmina f. 1857, Henrik Josefsson f.20.2.1866, Josef Viktor Josefsson f.1860 och Carl f. 1870.
 60. Klemets Erik Johan Josefsson Ekberg f.1874. Han for tre gånger till Amerika. Första gången var år 1896. 1909 anlände han för tredje gången och då till Qubec 13.11.1909. Hans dotter Signe var då 6 månader gammal. Erik Johan återvände efter 3-4 år tillbaka till Dagsmark. Han var son till Josef Eriksson Storkull och Anna Kajsa Karlsdotter Skrivars.   Det fanns flera med namnet Erik Johan i byn, och efter att han hade gift sig med Anna Sofia ”Fia” Lillkull (som var dotter till Josef Karl Gustavsson ”Rebeck Josip” Lillkull f. 1845) började Erik Johan kallas ”Rebeck Erk Johan”.
 61. Klemets Frans Otto Josefsson född på Hoxell i Lappfjärd f. 1874 reste till Montreal, Qubec med Allan Line år 1893. Han kom tillbaka från Amerika 1913 och gifte sig med Maria Alexandersdotter Sandelin f. 1878 från Tjöck. Paret bosatte sig först i Påskmark och sedan i Liden. Barn: Frans Erik f. 1914, Josef Bertel f. 1916, Eskil Runar f. 1917, Torsten Ture f. 1920 stupade, Karl Johan f. 1921. Frans Ottos föräldrar var Josef Mattsson Klemets f. 1826 i Dagsmark och Johanna Timosejefsdotter Jakoleff f. 1830.

  Amerikatrunk som har tillhört Elgot Johnson f. Pärus år 1905. Han hade många sådana med sig då han flyttade från Amerika hem till Lappfjärd.
  Amerikatrunk som har tillhört Elgot Johnson f. Pärus år 1905. Han hade många sådana med sig då han flyttade från Amerika hem till Lappfjärd.
 62. Klemets Frans Robert Robertsson f.1882 i Dagsmark reste till Amerika 1902. Han dog 1908 i Duluthy, USA. Frans Robert Robertsson Klemets var son till Robert Josefsson Klemets och Greta Sofia Utter.
 63. Klemets Frans Sigfrid Josefsson f. 1888 for till Amerika 1905. Han dog 1910 i Denver i USA. Frans, Josef Henrik, Otto, Johannes, Erik och Viktor var bröder som var födda på Klemets och kallades ”Skomakas”.Sydösterbotten 28.3.1905 Auktion: Hemmansauktion å utrikesresta bondesönerna Otto, Johannes, Erik, Anders och Frans Josefsson Klemets egande 1/36 mantal av Klemets skattehemman n:o 1 i Dagsmark by af Lappfjärd socken försäljes å offentlig auktion på själva stället 4 april kl 12 på dagen. Viktor Andersson Klemets, förmyndare. Henrik Eriksson Klemets.
 64. Klemets Frans Viktor Josefsson Söderqvist f. 1883 reste till Amerika 16.3.1901. Målet var Superior. Han återvände till Dagsmark. Han var son till Josef Eriksson Storkull och Anna Kajsa Karlsdotter Skrivars.
 65. Klemets Henrik Eriksson Vestergård f. 1870 reste till Amerika år 1900. Han var far till Gunnar ”Erikas Gunnar” Vestergård från Klemes endan och till Hulda Strömberg. Henrik återvände hem till Dagsmark.
 66. Klemets Henrik Josefsson f. 1866 i Dagsmark erhöll pass till Amerika 2.8.1890. Han var då gift med ”Glas-Kajs” Lillgäls och hade med henne döttrarna Alvina, senare Klemets och Selma, senare Forslin. Han dog i Eveleth i Amerika 1896. Han var med andra ord morfar till kusinerna Åke Klemets och till Mildred Klåvus.
 67. Klemets Henrik Emil Robertsson f. 1894, d. 1964 på ett krigssjukhus i Minnesota i USA. Ogift. Son till Robert Josefsson Klemets och Greta Sofia Utter.
 68. Klemets Henrik Josef Henriksson f. 1866 i Dagsmark reste till Amerika år 1891, d. 1940 i Walker, Minnesota i Amerika. Hustrun Anna Kajsa Karl Eriksdotter Lillkull (1866-1939 i Walker) och dottern Ida, 13 år, reste till New York, Amerika år 1900 med fartyget Saint Paul. Dottern Ida gift med Lars Nordtömme från Norge, som tog namnet Louis Nordtume och de fick 2 döttrar.
 69. Klemets Hulda Maria Carl Eriksdotter, Ragnas f. 1898, dotter till ”Klemes Kalle” och syster till Ida Josefina Carl Eriksdotter f. 1885. Reste från Göteborg till New York 8.11.1920. Antecknad som Hulda Landgers. Hon gifte sig med John A Wilson född 1899. Barn: Alf Wilson f. 1924 och June Wilson f. 1926. Familjen bodde i Chicago på 1930-1940 talet.
 70. Klemets Ida Maria Josefsdotter f. 1887 for till Amerika 1900. Hon reste tillsammans med modern Anna Kaisa Karl Eriksdotter f. 1866. Fadern var Henrik Josef Henriksson Klemets f. 1866 som for till Amerika 1891.
 71. Klemets Ida Josefina Mattsdotter (Ida Josephine Mattson Or Johnson) f. 1872 for till Amerika 1891. Idas mor Edla dog då Ida var 10 år. Idas far hette Matts Fredrikssson Frasa f. 1848 i Östermark. Ida var barnbarn till skarpskytten, målaren Carl Fredrik Ljungqvist och Anna Kajsa Johansdotter Klemets. De bodde bakom gamla skolan. Ida gifte sig i Worcester 13.8.1904 med dagsmarkbon Frans Viktor Carlsson Lillkull (William Carlson) f. 1881.
 72. Klemets Ida Sofia Robertsdotter f. 1884 i Dagsmark, reste till Hibbing i Minnesota i Amerika 1903. Gifte sig 1907 med Johan Elias Gustafson, hemma från Nykarleby, och fick med honom 4 barn. Hon dog 1975 i Hibbing i Minnesota. Ida Sofia var dotter till Robert Robertsson Klemets och Greta Sofia Utter.
 73. Klemets Johan Viktor Josefsson. f. 1871, for till Amerika år 1891 men återvände och tog namnet Viklund. Fick i storskiftet sitt hemman på Flakåsvägen och blev sedan far till Anselm, Cecilia, Frans, Märta och Jenny Viklund. Johan Viktor dog 1914.
 74. Klemets Johan Viktor Henriksson f. Långfors f. 1880 i Dagsmark for till Amerika 1899. Han dog i Hibbings, Minnesota 18.2.1964. Han var gift med Lena Henrika Henriksdotter f.1885 i Norrnäs.   Johan Viktor Henriksson Klemets var bror till Henrik Emil, Ida Juliana, Selma och Maria Amanda Långfors.
 75. Klemets Johannes Josefsson föddes på Hoxell i Lappfjärd 1864. Han var son till Josef Mattsson Klemets f. 1826 i Dagsmark och Johanna Timosejefsdotter Jakoleff f. 1830. Johannes reste till Amerika 3 gånger. Fösta gången 16.8.1891, andra gången 24.11.1893 och tredje gången 24.2.1896. Han var gift med Greta Sofia Lillmals i Påskmark. Johannes återvände från Amerika och bodde på Antfolk i Påskmark.
 76. Klemets Johannes Josefsson f. 1881 for till Seattle i Amerika 1892, d. 1908 i Seattle 26 år gammal. Han var son till Josef Henrik Carl Gustavsson Rosenback f. 1841 och Maria Josef Rudolfsdotter f.13.4.1849. 
 77. Klemets Josef Henrik Mattson (från Mattas) f. 1853 i Dagsmark bodde på Hintz i Tjöck 1882-1888. Han for till Amerika ca 1888. Han drunknade i Oregon i USA 1921. I sitt första äktenskap hade han varit gift med Anna Kaisa Eriksdotter f.1845, d. 1886, och i sitt andra äktenskap var han gift med Greta Sofia Kajsasdotter f. 1859, d. 1890.
 78. Klemets Josef Henrik Josefsson f. 1870. Dödförklarad i Amerika 1.1.1966 g.m Maria Wilhelmina Eriksdotter Klemets f. 1862. Josef Henrik var far till Emil ”Lilltmoss Emel” Klemets f. 1899.
 79. Klemets Josef Henrik Johansson (Johnsson) f. 1887 i Dagsmark, d. 1948 i Amerika.   Josef Henrik var son till Johan Johan Henriksson Lillkull f. 1851 och Carolina Eriksdotter Storkull f. 1847. ”Kolängs” Johan Viktor Holmqvist f. 1876 var bror till Josef Henrik.
 80. Klemets Josef Henrik Josefsson f.1845 på Klemets i Dagsmark reste till Amerika 1891. Han avled där 1893 (ihjälkrossad). Han var gift med Maja Lena Johansdotter Båsk f. 1842 som senare sålde sin hemgård åt Dagsmarks ungdomsförening. Josef Henrik var far till Klemets Henrik (nr 64, se ovan), till Adelina Nordberg, Erik Anders Rosengren, Matilda Nyroos och Viktor Wiklund.
 81. Klemets Josef Viktor Josefsson f. 1860 i Dagsmark for till Amerika 1883. Han dog i Duluth i Amerika år 1898. Han var son till Josef Andersson Klemets f. 1829 och Fredrika Storkull f.1831. De hade fyra söner som alla for till Amerika och avled där.
 82. Klemets Josef Eriksson f.1863 reste till Amerika hösten 1881. Han var son till änkan Carolina Johansdotter Kej f.1823 i Björneborg och hans far var Erik Henriksson Klemets f. 1821 i Dagsmark.
 83. Klemets Josef Eriksson f. 1842 på Storkull, reste till Amerika 5.8.1872. Han återvände till Dagsmark. Han var skräddare och var gift med Anna Kajsa Carlsdotter Skrivars f. 1843.
 84. Klemets Josef Henrik f. 1864 reste till Amerika 1882. Han var son till Josef Henrik Rosenback f.1841 och Anna Kaisa Klemets f.1840 som var bosatta på Klemets hemman. Han var fosterson hos nämdemannen Erik Klemets f.1818 och hans hustru Anna Kajsa f.1818. Han dödförklarades i Amerika.
 85. Klemets Josef Henriksson ”Klemes-Josip” f. 1833, reste till Amerika 5.8.1872, och 1880, återvände till Dagsmark 1887. Han dog 1919 i Dagsmark. Han var gift med Fredrika Andersdotter f. 1831. De hade 8 barn.
 86. Klemets Karl Erik f. 1871 född på Hoxell i Lappfjärd var son till Josef Mattsson Klemets f. 1826 i Dagsmark och Johanna Timosejefsdotter Jakoleff f. 1830. Karl Erik dog 1895 i Amerika.
 87. Klemets Karl Johan Eriksson f. 1875, dog i Amerika, son till Anna Kaisa Josefsdotter Storkull 1839 och Erik Eriksson 1831.
 88. Klemets Karl Mattson ”Mattas Kalle” f. 1872 for till Amerika 30.9.1898. Han dödförklarades i Amerika 1966. Son till Matts Mattsson (Mattas Matt) f. 1819) och Maja Sofia Henriksdotter Gejsor f. 1828.
 89. Klemets Maja Sofia Eriksdotter, f. 1873 for till Amerika ca år 1899 tillsammans med maken Erik Anders Broberg. De bodde i staten Wisconsin och deras dotter Hulda Olivia Eriksdotter född år 1902 i West Superior i Wisconsin. År 1904 flyttade familjen tillbaka till Dagsmark. År 1905 föddes andra dottern Hilma och modern Maja Sofia avled år 1906.
 90. Klemets Malachias Josefsson f. 1868 i Dagsmark, d. 2.4.1909 i Chrystal Falls, Micigan. Han reste till Amerika 1887. Malachias hade 7 syskon, bland andra ”Klemes Kalle” och Erik Anders ”Bränn”. Han var son till Josef Henriksson f. 1833 på Klemets och Fredrika Andersdotter f. 1831.
 91. Klemets Otto Emil Josefsson f. 1880 for till Amerika 1898. Han dog där år 1917. Han var son till Josef Henrik Rosenback f. 1841 och Maria Utter f. 1849 från Uttermossa.
 92. Klemets Robert Josefsson född 1859 i Dagsmark reste till Amerika 1890. Han återkom 1895 och han avled 1900 på Mattfolk hemman i Lappfjärd. Var gift med Greta Sofia Josef Rudolfsdotter Utter f. 1861 i Uttermossa, d. 1891. Robert var bror till Henrik Långfors, Viktor Klemets och ”Klemes Kalle” Ragnas.
 93. Klemets Walentin Josefsson f. 1864 i Dagsmark reste till Amerika år 1883, d. 1926 i Chrystal Falls Michigan. Han var son till Fredrika Andersdotter Klemets f. 1831 i Dagsmark, d. 1919 och Josef Henriksson Klemets f. 1833 i Dagsmark och d. 1919 i Dagsmark. Walentin gifte sig i Amerika med Wendla Sofia Norrgård som var född 1864 i Gamlakarleby och d. 1933 i Chrystal Falls, Michigan. Barn: Rene f. 1890, Edward f. 1892, Frans Wilhelm f. 1893, Amanda Alvina.
 94. Klemets Viktor Robertsson f. 1887 i Dagsmark var son till Robert Klemets och Greta Sofia Utter. Viktor var i sitt första äktenskap gift med Ida Närä f. 1887, d. 1942. Familjen flyttade till Amerika 1905. I sitt andra äktenskap var Viktor gift med Alvina. Viktor dog 1969 i Oak Lawn i Illinois.
 95. Klemets Viktor (Andersson) Henriksson f.12.1.1858 reste till Amerika 1882. Han var son till Anders Henrik Andersson f. 1818, d. 1884 och Maja Lena Henriksdotter f. 1818.
 96. Klemets Viktor Eriksson f. 1875 for till Amerika år 1898. Han var bror till Henrik Erik Henriksson Vestergård f. 1870.
 97. Klemets Viktor Josefsson f.1866 emigrerade år 1898 till Unity. Han hade gift sig år 1888 med Emma Maria f. 1865 i Sastmåla. Barn: Edgar f.1906. Edgars son hette Kennet Floyd f. 12.10.1929.
 98. Klemets Viktor Viktorsson f. 1884 i Dagsmark reste till Amerika 1903. Han dog där 20 år gammal 1905. Han var son till Josef Viktor Josefsson Korsbäck f. 1852 och Sofia Vilhelmina Karlsdotter Lång f. 1854. I familjen föddes 14 barn. Familjen flyttade till Storå 1894 och senare till Härkmeri.
 99. Korsbäck Axel Carlsson f. 1877 for till Iron Mountain i Amerika 1899. Han var son till Carl Henriksson Korsbäck, f.1835 och Lena Sofia Kajsasdotter Nöjd, f. 1839 i Siikais. Familjen bodde i Korsbäck därifrån de flyttade till Bergkulla i Lappfjärd. Axel Korsbäck flyttade 1896 till Kristinestad och därifrån till Amerika 1899.
 100. Korsbäck Josef Henrik Karlsson född 1861 reste till Amerika år 1883. Han var son till Karl Mattsson Korsbäck f. 1832 och Greta Sofia Eriksdotter f. i Sideby 1830.
 101. Korsbäck Josef Henrik Josef Andersson f. 1869 for till Amerika år 1897. Han var gift med Hilma Sofia Mattsdotter f 1873 i Sideby. Josef Henrik hade köpt Rosenback 1/24 mantal i Dagsmark år 1895. Hösten 1897 sände han hem en fullmakt från Iron Mountain så att hans far Josef Andersson Korsbäck skulle få sälja hans fastighet Rosenback 1/24 mantal och kreatur i Dagsmark. De som hade bevittnat fullmakten var Josef Gustafsson Lång, Henrik Josefsson Storkull och Viktor Jon Henriksson Lillkull. (från Inga-Lills dokument)Iron Mountain var en gruvstad. Bland finlandssvenskarna var kommuner från Åland, Närpes och Lappfjärd bäst representerade. (Myhrman, s. 187)
 102. Korsbäck Viktor Reinholdsson f. 1868 reste till Amerika 1890. Han dog där 38 år gammal 1907. Han var son till torparen Reinhold Esaiasson f.1840 och Maria Sofia Mattsdotter Söderberg f. 1841.
 103. Korsbäck Robert Andersson f. 1855 i Dagsmark, d. 1940 i Unity, USA. Han hade varit måg och torpare i Tjöck och var gift med Wilhelmina Karlsdotter Smeds f. 1862, dödförklarad 1.1.1950 i Amerika. Hade 6 barn som var födda i Tjöck.
 104. Krook Anna f. 1912 reste till Canada 1930. Hon var dotter till Erland Krook och Hulda Amanda Nyholm. Anna var gift och hade familj i Canada.
 105. Lillkull Adelina Malakiasdotter f.1878 i Dagsmark reste till Amerika 1899. Hon var bosatt i Gardner Mass. Föräldrar: Malakias Konstantin Lindell f. 1848, d. 1905 och Anna Kaisa Storkull f. 1843, d. 1918. Adelina var gift med Axel Nyholm f. 1880 i Korsbäck, d. 1941 i Gardner, Massachusetts. Barn: Axel Evald f. 1904, Alina Olivia f. 1906, Hulda Miljana f. 1908, Torsten.
 106. Lillkull Aina Elina Karl Johansdotter f. 1891 (barnbarn till Mokkelin) reste till Amerika 15.07.1899 tillsammans med modern Klara Josefina Långfors.
 107. Lillkull Anna Cecilia Josefsdotter född 1897 i East Jeffery, Mass, Amerika, flyttade med sina föräldrar Anna Kajsa (Nyströmas Ana Kajs) och Josef Lillkull från Amerika till Dagsmark år 1899. Hon gick i skola i Dagsmark. Som 17-åring flyttade hon tillbaka till Amerika den 8.7.1914. Hon reste tillsammans med sin moster Ida Alvina Ström som hade kommit från Amerika för att besöka föräldrahemmet i Dagsmark. De reste från Hangö med fartyget Arcturus och från England till Amerika med fartyget Royal Line. De reste till Alvinas hem i Seattle i Washington. I Amerika gifte sig Anna Cecilia med Emil Backman som hade emigrerat till Amerika från Vörå. Emil utbildade sig till barberare och Cecilia utbildade sig till kosmetolog (beauty operator). Tillsammans drev de en barberar- och skönhetssalong i Spokane. De fick två söner, John och Robert. De uppfostrade också Roberts dotter Roberta Anne. Till Cecilias intressen hörde Rebecca logen, och hon tyckte om att sticka, virka och väva. Hon var tvåspråkig och kunde svära på svenska när något gick helt fel. Hon tyckte om att spela kort och att delta i och lyssna till historier och vitsar. Hon var känd som en god, kärleksfull och bestämd moder. Hon skrev många brev till sina syskon i Finland och till sin bror, Ture Anselm Nyström som bodde i Rockford, Illinois. Cecilia gjorde många resor genom Amerikan till släktingar och till sina söner Robert och John med familjer. (John Backmans släktforskning)

  Cecilia Lillkull, g. Backman f. 1897.
  Cecilia Lillkull, g. Backman f. 1897.
 108. Lillkull Anna Kajsa Karlsdotter föddes i Dagsmark 1868. Hon var dotter till Karl Karl Gustavsson ”Rebeck Kalle” Lillkull f. 1844 och Maja Sofia Klemets f. 1844. Anna Kajsa reste till Amerika 1893. Där gifte hon sig med dagsmarkbon Josef Henriksson Lillkull f. 1874. Familjen bestående av Anna Kajsa, Josef och dottern Cecilia flyttade tillbaka till Dagsmark 1899. Anna Kajsa blev änka 1904 då Josef dog i Syd-Afrika. Hon gifte sig senare med Niklas Niklasson Nyström. Hon blev 87 år gammal.
 109. Lillkull Anna Kaisa f. 1855 erhöll pass till Amerika 13.9.1901 (Kajsa Klemets). Hon anlände till Ellis Island med Saint Paul 21.9.1901, 46 år. Hon reste med maken Josef Henrik Eriksson Lillkull f. 1856, barnen Maria f. 1889, Selma f. 1892 och Johan f. 1897. De reste med Polaris från Hangö och med Saint Paul, Amerikan Line till Amerika. De hade Spokane som mål.
 110. Lillkull Anna Kaisa Karl Eriksdotter f. 1866 reste till Duluth i Amerika 8.9.1900. Med på resan var 13-åriga dottern Ida. Anna Kajsa var gift med Henrik Josef Henriksson Klemets f. 1866 i Dagsmark, d. 1893 i Amerika. Han hade rest till Amerika 1891.
 111. Lillkull Erland Rosenback född å Björs 1895, reste till Amerika 1912. Han var son till Anna Kaisa Björs f. 1853 i Lappfjärd, d. 1899 och Henrik Sjögren f. Lillkull 1857, d. 1907, bosatta i Dagsmark. Han var bror till Karl Henry, Karl Henrick född Sjögren. Erland bosatte sig i Cascade locks där han var timmerman och murare. Erland var gift i Amerika och avled i Hood River, Oregon 1974.
 112. Lillkull Frans Severin, f. 1896 till Amerika 1914. Frans var son till ”Pelas” Viktor Lillkull f.1868 och Katarina Eriks, f. 1866.
 113. Lillkull Greta f. 1863 reste som 33 åring tillsammans sin 9 åriga son Josef med fartyget Urania från Hangö 11.7.1896. Målet var Norwood, Massachusetts. Greta var gift med Josef Eriksson Lillkull f. 1862 som hade rest till Amerika år 1890. Han använde namnet Josef Johnson i Amerika.
 114. Lillkull Henrik Johan Henriksson f. 1857 reste till Amerika 1881. Han återvände och var i sitt första äktenskap gift med Anna Greta Johansdotter Björs Lillkull. De fick fyra barn. Sönerna emigrerade till Amerika medan dottern Hilda gifte sig med Viktor Grans och bodde i Dagsmark. Efter Anna Gretas död gifte Henrik om sig med Greta Johansdotter ”Träsk Gret” Korsbäck f. 1856. Henrik var son till Johan Henrik Thomasson f. 1804 i Storå och Eva Agatha Karl Fredriksdotter f.1818.
 115. Lillkull el Lund Ida Alvina Karlsdotter Ström (Strom) f. 1883 erhöll pass till Amerika 17.5.1902 och hon reste från Hangö med Virgo till England och därifrån med Dominon Line till Boston, USA 3.6.1902. Hon gifte sig år 1905 med Carl Alfred Ström som var född 1883 i Vasa. De vigdes i Gladstone Delta, Micigan 8.12.1906. Deras son Carl W Strom föddes 1907 och han dog i San Fransisco 1980.
 116. Lillkull Irene f. 1893 reste till Amerika, 7 år gammal, 17.8.1901 tillsammans med modern Maria Lillkull (Maja) Gretasdotter (Pärus) Mitts och systern Maria Amanda Lillkull f. 1890.
 117. Lillkull Johannes Johan Viktorsson, senare Lind  f. 1905. Han var snickare och bodde i Montreal 1944. Han dog 1946 i New York. Han var son till ”Pelas” Viktor Reinholdsson Lillkull f. 1868 och Katarina f.1866. I Amerika 1924.
 118. Lillkull Johan Viktor Reinholdsson ”Pelas Viktor” f. 1868 i Dagsmark reste från Hangö med Urania 5.11.1910.                                                  I Dagsmark var han bonde och aktiv på många områden. Han hade det första mejeriet i Dagsmark. Han flottade också stockar. Han hade lån och till följd av dålig ekonomi gick han i konkurs. Han var 42 år när han reste från Liverpool i England och vidare med fartyget Lake Champlain som hörde till C.P.R. Line. Den 10.11.1910 anlände han till Vermont i Amerika. Som anhörig står ”father” Reinhold Lillkull. Med på samma resa var bland andra 18- årige Emil Isaksson Sjöblom från Lillsjö i Dagsmark och Emil Mangs från Lappfjärd som båda skulle till Aberdeen. Viktor skulle resa till dagsmarkbon Henry Lillsjö på 6526, 9th Ave, Seattle. Viktor bodde år 1913 Seattle, WA eller i Great Falls, Montana. Han återvände inte till Dagsmark och hans öde efter 1913 är okänt. Han var gift med Katarina Johansdotter Eriks f. 1866 i Tjöck, d. 1957. Hustrun och barnen Elna, Leonard, Manda, Johannes och Selma bodde kvar i Dagsmark i huset vid Lillbron på samma sida som bönehuset.
 119. Lillkull Johan f. 1897 anlände till Ellis Island med sin familj med fartyget Saint Paul 21.9.1901, 4 år. Hans mor hette Lillkull Anna Kaisa f. 1855 och fadern hette Josef Henrik Eriksson Lillkull f. 1856. Med på resan var också systrarna Maria f. 1889 och Selma f. 1892.
 120. Lillkull Johan Henrik Eriksson f. 1850 reste till Amerika 25.6.1873. Han dog där 1873. Han var son till ”Pelas Erk”.
 121. Lillkull Johan Sigfrid ”Pelas Johan” f. 1884 erhöll pass till Amerika 3.4.1901. Han var i Amerika flera gånger. Han återvände till Dagsmark och var aktiv som bonde, kommunalfullmäktige ordförande och nämndeman. Han var far till Gunnar, Karl, Hulda, Elin och Julia Lillkull.

  Åttkantklocka från New York. Har tillhört Johan Lillkull. Ägs av sondottern M-B Kaivo-oja.
  Åttkantklocka från New York. Har tillhört Johan Lillkull. Ägs av sondottern M-B Kaivo-oja.
 122. Lillkull Johan Viktor Carlson (J Victor Carlson) föddes 1885 i Dagsmark. Han var son till Josef ”Rebeck Josip” Karl Gustavssson Lillkull f. 1845 och Christina Esaiasdotter Korsbäck f. 1843.                                                                                                                                        Johan Viktor genomgick folkskolan i Dagsmark och behöll sin lärare Johan Jakob Wadström i tacksamt minne. Som 16 åring reste Johan Viktor till St. Petersburg till sin äldre bror. Brodern var direktör på Crighton shipbuilding som byggde torpedbåtar för ryska marinen. Johan Viktor arbetade i Petersburg i 1,5 år och återvände sedan till Dagsmark. När han var 18 år for han till Amerika. Han reste från Hangö 12.5.1903 med Polaris till England. Därifrån med fartyget Ultonia som hörde till Cunard Line till Amerika. Målet var Worcester, Massachusetts. Han anlände dit 23.5.1903. Han arbetade som gjutare, var förman och inspektör samt livförsäkringsagent. I början av 1920-talet var han gift och hade tre barn. Familjen reste till Finland och Johan Viktor satte upp en liten affär. Den blev dock inte lönande. ”Hårt arbete med liten vinst” brukade han säga. Familjen återvände till Amerika. Johan Viktor var aktiv inom nykterhetsföreningen ”Räddningslinan”. Myhrman (1972) berättar om Viktors engagemang inom hjälporganiseringen i Worcester. På initiativ av Viktor kom organisationen ”Finland Aid Delegation och Hjälp Finland” till år 1939. Ändamålet var att hjälpa dem som blivit lidande till följd av kriget i Finland. Man samlade in pengar och packade många ton skor och kläder som fraktades från Worcester till New York och vidare till Finland. 1945 organiserade Viktor en insamling till nödlidande änkor i Lappfjärd. Man sände kläder, skor, tvål, garn mm. till Lappfjärd för utdelning till behövande. Man ordnade också en insamling till förmån för Högåsens sanatorium i Kristinestad. Den långa krigsperioden hade lett till brist på lakan, filtar, tvål, instrument och mediciner inom sjukvården i Finland. Victor utverkade tillstånd att köpa streptomycin som var det första effektiva läkemedlet mot tuberkulos. 900 enheter av medicinen sändes till Högåsen. J. Victor Carlson var gift sig med Edla Maria Erickson f. 1885 i Taklax. Barn: Einar Valdemar f. 1907, Ragnar Rafael f. 1911 och Mildred Maria. J. Victor var i sitt andra äktenskap gift med Carolina Johnson. Genom professor Otto Andersson tilldelades J. Victor Carlson år 1945 Svenska Finlands Folktings medalj för sitt arbete för vårt folk både i Amerika och i Finland. J. Victor avled 14.8.1959 i Amerika.
 123. Lillkull Johan Viktor född å Björs 1888, flyttade till Oregon i Amerika 1907. Han anlände till Ellis Island 1907 med fartyget Luciana och han använde där namnet Rosenback. Han var son till Henrik och Anna Kajsa Sjögren och var alltså bror till ”Mattas Hilda” Grans. Han gifte sig i Amerika men var barnlös. Han avled 1957 i Washington, Abberden där han hade bott de 10 sista åren.
 124. Lillkull, Åström Johan Viktor f. 1877 i Dagsmark, d. 1900 i Iron Mountain i Amerika. Hans mor var Maja Greta Eriksdotter Finne f. 1840 i Dagsmark på Klemets.
 125. Lillkull Johan Viktor Johansson f. 1876 emigrerade år 1897 till Prentice. Han var gift med Katarina J. f.1884 i Maxmo. Barn: Ingrid f. 1917 i Amasa, Michigan.
 126. Lillkull Josef född 1887 reste som 9 åring till Amerika 11.07.1896 tillsammans med modern Greta Lillkull f. 1863. Fadern hette Josef Eriksson Lillkull f. 1862. Han hade flyttat till Amerika 29.4.1890.
 127. Lillkull Josef Eriksson f. 1862 erhöll pass till Amerika 29.4.1890. Han reste till Norwood. I Amerika använde han namnet Josef Johnson. Han var gift med Greta Lillkull f. 1863 som reste till Amerika tillsammans deras 9 åriga son Josef med fartyget Urania från Hangö 11.7.1896.
 128. Lillkull Josef Henrik Josefsson f. 1869 i Korsbäck. Han for till Amerika, kom tillbaka men flyttade sedan till Åbo 12.8.1893. Därifrån flyttade han till St. Petersburg i Ryssland. Han arbetade år 1901 på Crighton shipbuilding som byggde torpedbåtar för ryska marinen. Han var gift med Natalia. Död i Ryssland.
 129. Lillkull Josef Henrik Eriksson (son till Pelas Erk) f.1856 på Lillkull reste till Amerika 1881. Han var gift med Anna Kajsa Johan Henriksdotter f. 1853. Han återvände och reste sedan på nytt med sin familj till Amerika och anlände dit 21.9.1901. Josef Henrik dog i Two Rivers i Washington 1920.
 130. Lillkull Josef Henry Eriksson f. 1878 reste till Amerika 1898. Han var son till Josef Henrik Eriksson f. 1856 och Anna Kajsa Johan Henriksson f 1855. Josef Henry anlände med sina föräldrar och syskon till Amerika 21.9.1901.
 131. Lillkull Josef Henriksson f. 1874 i Dagsmark. d. i Syd Afrika 25.12.1904. Josef var son till Anna Kaisa Johan Henriksdotter Hoxell från Lappfjärd f. 1838, d. 1896 och Henrik Johan Henriksson Lillkull född i Dagsmark 1833.   Josef for till Amerika som 18 åring den 31.5.1892 från Bremen med fartyget Dresden. Han anlände till New York tillsammans med dagsmarkbon Jos Erik Lillkull (36 år). Josef gifte sig år 1893 i Amerika med Anna Kaisa Karlsdotter Klemets född i Dagsmark 1868. Deras dotter Cecilia föddes i Amerika. Josef, Anna Kajsa och Cecilia flyttade till Dagsmark 1899. Den 7.11.1903 reste Josef från Hangö till Hull med fartyget Urania och sedan vidare till Kapstaden i Syd Afrika. Josef Lillkull var då 29 år. Han avled 25.12.1904 i en olyckshändelse i Village Main Reef guldgruva i Johannesburg.
 132. Lillkull Josef Henrik Johansson f. 1867 i Dagsmark for till Amerika 1893. Han var gift med Maria (Maja) Gretasdotter (Pärus) Mitts f. 1859. Barn: Maria Amanda f. 1890, Edit Irene Josefsdotter Lillkull f. 1893. Hustrun och barnen reste till Amerika 1901.
 133. Lillkull Josef Henrik Reinholdsson f. 1865 reste till Amerika 1887. Han dog i Napa Californien 1932. Han var ogift och arbetade i Californien i guldgruva. Han var också uppfinnare och fick patent på sin uppfinning år 1918. Den handlar om” Power Transmission Mechanism” (kraftöverföringsmekanism).
 134. Lillkull el Lund Karl Erik Karlsson (Charles Eric Carlson) f. 1864 i Dagsmark, flyttade till Amerika 1882. Han var äldsta sonen till Karl ”Rebeck Kalle” Karl Gustavsson Lillkull f. 1845 och Maja Sofia Klemets f. 1844. Karl Erik var gift med Henrika f. 1869 i Lappfjärd. De hade tre barn: Elsie f. 1897, Carl W f. 1898 och Roy f. 1903. Charles (Karl Erik) arbetade största delen av sitt liv vid Norra stilla havets järnväg Brainerd Shops. Han dog i Minneapolis i Minnesota, USA 17.6.1942. Vill du läsa mera om honom och hans familj, klicka HÄR!

  Karl Erik Karlsson (Charles Eric Carlsson)
  Karl Erik Karlsson (Charles Eric Carlson)
 135. Lillkull Maria Amanda f. 1890 reste till Amerika, 10 år gammal 17.8.1901 tillsammans med modern Maria Lillkull (Maja) Gretasdotter (Pärus) Mitts och systern Irene Lillkull f.1893.
 136. Lillkull Maria Amanda Josefsdotter f. 1889 erhöll pass till Amerika. Anlände med familjen till Ellis Island 21.9.1901, 11 år. Hon avled i Spokane 26.4.1908 då hon var 18 år gammal. Hon var dotter till Josef Henrik Eriksson Lillkull f. 1856 och Anna Kaisa Johan Henriksdotter Fröberg f. 1855.
 137. Lillkull Maria Sofia f. 1863 reste till Amerika 1893. Hon gifte sig i Amerika med H. Malm. Maria Sofia var syster till Johan Viktor Åström.
 138. Lillkull Maria (Maja) Gretasdotter (Pärus) Mitts f. 1859. Maria var gift med Josef Henrik Johansson Lillkull f. 1867 i Dagsmark. Han hade rest till Amerika 1893. 19.4.1901 sålde Maria hemmanet. Hon hade fått fullmakt från sin man Josef Henrik Lillkull från Duluth, Minnesota. Hemmanet Gammelgård 5:3 fanns i Kiaas kroken och inropades av Karl Erik Johansson Lillsjö, senare Sjöholm. Maria var 42 år då hon reste till Amerika 17.8.1901. Med på resan var döttrarna Maria Amanda f. 1890 och Edit Irene f. 1893. De reste med fartyget Arcturus från Hangö och med Cunard Line till Amerika. Målet var Eveleth i Minnesota.
 139. Lillkull Otto Emil Josefsson f. 1881 kom till Amerika 3.9.1903. Han var bror till Johan Sigfrid Lillkull och son till Josef Lillkull f. 1851 och Anna Caisa Äbb f. 1852. Otto blev amerikansk medborgare år 1920 och han var då bosatt i Los Angeles i California. Vid folkräkningarna 1930 och 1940 hade han uppgett yrket ”Cement finisher”. År 1922, vid 41 års ålder gifte sig Otto med Ida Sofia Kaskinen i San Berdino i California. Ida Sofia var född i Åbo år 1876 och hade kommit till Amerika år 1907 med fartyget United States från Köpenhamn. Hon blev amerikansk medborgare 1934.
 140. Lillkull Selim f. 1899, d. 1982 i Dagsmark. Reste till Canada omkring 1925. Flyttade med familjen tillbaka till Dagsmark.
 141. Lillkull Selma Emilia f. 1892 erhöll pass till Amerika. Anlände med familjen till Ellis Island med Saint Paul 21.9.1901, 9 år.
 142. Lillkull Viktor Leonard f. 1895. Han var 21 år då han 27.11.1916 anlände med fartyget Fredrik VIII till Ellis Island. Den 28.11 anlände han till Proctor. Leonard var anställd som marmorarbetare på företaget Vermont Marble i Proctor 1917. Senare bodde han i Worcester. I Amerika bodde Leonard Lillkull och Edwin Storm på adressen Goddard street 33 i Fitchburg i Worcester. Han återvände till Dagsmark efter att ha insjuknat i Amerika. Leonard for år 1916 tillsammans med 4 andra unga män från Dagsmark till Amerika. De andra var ”Kväänå” Viktor Viktorsson Rosenback f. 1893, ”Skomakas” Konrad Rosenlund f. 1893, Båsk Johannes Gröndahl f. 1894 och ”Kårk” Frans Viktorsson Eklund f. 1890. De anlände till Ellis Island i Amerika den 27 november 1916. De for med en liten båt från Rörgrund i Pjelax över till Sverige. Resan blev dramatisk och har blivit omtalad långt efteråt. Man kan anta att de gav sig iväg till Amerika för att inte behöva gå in i den ryska armén. Under båtfärden över havet till Sverige blåste det upp till hård storm. Båten började ta in vatten, och det uppstod problem med båtmotorn. De fick kämpa med att ro och ösa vatten ur båten. Alla utom en höll på att ge upp. En av de unga männen ville gå ur båten. De hade gett upp hoppet när de nådde en liten holme och där hittades de av svenska kustbevakningen som hjälpte dem. Flera av dem som var i båten fick sviter av strapatserna för resten av sina liv. Leonard var en av dem. Viktor Rosenback ansågs av de andra vara den som räddade dem så att de klarade livhanken.
 143. Lillkull Viktor ”Rebeck Viktor” Karl Gustavsson f. 1853 var son till Carl Gustav Andersson Lillkull f. 1815 och Maja Lena Johansdotter Finne f.1814. Rebeck Viktor for till Amerika år 1888. Han var gift med Fredrika Johan Henriksdotter Storkull f. 1853. Viktor avled på sjukhus i Chicago 9.9.1900.
 144. Lillkull Vilhelm Henriksson f. 1879, d. 1905 i Worcester i Amerika. Ogift. Han var son till Anna Kaisa Johan Henriksdotter Hoxell f. 1838 och bonden Henrik Johan Henriksson Lillkull f. 1833 i Dagsmark. Vilhelm var bror till Josef Henriksson Lillkull f. 1874 som for till Amerika 1892.
 145. Lillsjö Anders, född Prunnila år 1879 i Lillsjö. Son till Johan Henrik Prunnila f. 1843 i Honkajoki och Anna Greta Eriksdotter Båsk f. 1840 i Dagsmark. Anders for till Amerika i december 1899. År 1900 använde han förnamnet Andrew och bodde då i Gardner town i Worcester, Mass. Anders flyttade tillbaka till Dagsmark och gifte sig år 1912 med Ellida Lillkull. De bodde vid Kionas i Lillsjö på Bergåssidan.
 146. Lillsjö Anselm f. 1901, son till Axel och Anna Sofia Lillsjö, reste som 22-åring till Quebec i Canada 1923.

  Till vänster står Anselm Lillsjö, som var bror till Frans Lövdahl och Hulda Lindell. Följande är "Koll-Emel", alltså Emil Storkull och i mitten står Anselm Viklund, som när han återvände till Dagsmark köpte ett hemman på Åbackan. Andra från höger är "Mattas-Viktor" Grans och längt till höger "Eerkas-Emel", alltså Emil Nyberg från Sånan.
  Till vänster står Frans Lövdahl. Följande är ”Koll-Emel”, alltså Emil Storkull och i mitten står Anselm Viklund, som när han återvände till Dagsmark köpte ”Åsinas-Viktors” hemman på Åbackan. Andra från höger är ”Mattas-Viktor” Grans och längt till höger ”Eerkas-Emel”, alltså Emil Nyberg som förvärvade släktens hemman på Sånan när han återvände från Canada.
 147. Lillsjö Axel Henriksson född 1864 reste som 26 årig till Amerika år 1890. Han återvände. Han var gift med Anna Sofia Josefsdotter Klemets f. 1868.
 148. Lillsjö Carl Erik Johansson Gammalgård, Sjöholm f. 1853 reste till Amerika 1883. Han var gift med Maja Lena Josefsdotter Lillkull f. 1851. Carl Erik återvände till Dagsmark. Familjen flyttade upp till Korsbäck. Deras barn: Josef Erik f. 1878, Johan Viktor f. 1886, Erik Anders f. 1892 och Erland f. 1896. Runar Sjöholm från Lillsjö var ett av Carl Eriks barnbarn.
 149. Lillsjö Frans A f. 1896 reste till Amerika från Hangö till Liverpool 13.10.1923. Hans resmål var Sault Saint Marie, en stad i den kanadensiska provinsen Ontario. Frans återvände till Dagsmark.
 150. Lillsjö Harald, bagare, f. 1898 i Sideby, bosatt i Dagsmark, reste till Amerika 1917. Han kom tillbaka, men for på nytt till Canada 1939. Han dog 1966 i Vancover, Canada. Begravd i West Vancouver, Capilano View Cemetery. Hustru: Lempi Hilda Elvira Randilin f. 1895, d.1963.
 151. Lillsjö Johan Henrik (Henry) f. 1878 i Dagsmark emigrerade till Amerika 1896. Han var son till Johan Henrik Johansson Prunnila 1843 född i Honkajoki och Anna Greta Eriksdotter f. 1840 på Båsk. Henrys yrke var snickare. Han var också reseombud för finlandssvenskarnas största tidning i Amerika, ”Finska Amerikanaren”. Han var aktiv inom föreningsverksamhet och bildade många nykterhetsföreningar. År 1901 organiserade Henry nykterhetsföreningen ”Hoppet” med 12 medlemmar i Wisconsin. Föreningen var den första i Finska Brödraförbundet. Motståndet mot helnykterhet var starkt, men 1903 hade medlemsantalet vuxit till 50 medlemmar. Man hade livlig verksamhet med danser och fester av olika slag. En annan förening var ”Förgät-mig-ej” No. 34 i Fitchburg i Massachusetts. Han organiserade också nykterhetsföreningen ”Sveaborg” i Seattle i Washington år 1903. Samma år stiftade han ”Stjärnan af Vasa No. 28” i Eureka. Andra orter där Henry Lillsjö organiserade och nyorganiserade nykterhetsföreningar i var Telluride, Eureka i Utah, San Fransisco, Oregon och Seattle. 1908 utnämndes Henry till hedersledamot i nykterhetsföreningarnas kretsavdelning på västkusten för att han hade stiftat de första nykterhetsföreningarna och arbetat framgångsrikt för att minska användningen av alkohol bland finländarna på västkusten. Han gifte sig 1905 med Ida Sundkvist f. 1881. De fick barnen Ines f. 1907, Rolf f. 1911 och Marie f.1913. Efter år 1910 bodde familjen i Seattle i delstaten Washington och i Aberdeen city 1930. Henry avled i Aberdeen 1938. Under tiden Henry vistades i Amerika, så var Erik Anders Englund godeman för honom, och han skötte bland annat om hans hemman. Efter Henrys död 1938, såldes hans hemman ”Stoas” åt hans svåger Ivar Söderholm och pengarna skickades till arvingarna i Amerika.

  Henry Lillsjö (Boken ”Hälsning från Amerika”, 1905,s. 185).
  Henry Lillsjö (Boken ”Hälsning från Amerika”, 1905,s. 185).
 152. Lillsjö Josef Eriksson f. 1863 reste till Amerika 1883. Han var son till Erik Johansson f. 1835 och Maja Lena Mattsdotter f. 1827 i Träskvik.
 153. Lillsjö Karl Johan Reinholdsson född 1872 på Lillkull. Han var fosterson i Lillsjö hos Carl Viktor Mattsson f. 1840 och dennes hustru Albertina Johan Henriksdotter f.1841. Karl Johan reste som 18 åring till Amerika år 1890.
 154. Lillsjö Viktor Vilhelminason f. 1887 i Lillsjö reste från Hangö till Massachusetts 14.6.1910, tillsammans med Johannes Hosioja och Johannes Hietaoja. Viktors mor hette Vilhelmina Eriksdotter Lillsjö och var född 1857.
 155. Ljungkvist Anna Kajsa Carlsson f. 7.7.1855 emigrerade år 1890 till Gardner. Hon var dotter till målaren Karl Fredrik Ljungkvist och Anna Kajsa Johan Henriksdotter Klemets som bodde bakom gamla skolan mitt i byn. Anna Kajsa gifte sig 1878 med fd. lanthandlaren Karl Gustav Karl Gustavsson f. 1854 i Sideby. Paret bodde på Förnäs i Härkmeri och Karl Gustav reste till Amerika 1889. I Amerika tog han namnet Charles J Carlson. Barnen Konstantin f. 1878 i Lappfjärd, Ida Alvina f. 1879 och Hilma Cecilia f. 1885, Hugo Sigfrid f. 1886 reste med modern till Amerika 1890. I folkbokföringen i Amerika år 1900 nämns Charles som snickare och Hugo Carlson som då var 13 år, var skolelev. Familjen var bosatta i Worcester, Massachusetts.
 156. Lindell Amanda f. 1885 reste från England till Amerika 17.5.1910. Hon kom till Boston i Massachusetts 26.5.1910. Föräldrar: Malakias Konstantin Lindell f. 1848, d. 1905 och Anna Kaisa Storkull f. 1843, d. 1918. Amanda Lindell dog 1960 i Amerika.
 157. Lindell Frans Oskar Carlson f. 1878 flyttade till Amerika 1898. Han var gift med Selma Juliana Andersdotter Solax f. 1879 i Härkmeri. Frans Oskars föräldrar: Carl Gustaf Lindell f. 1846 i Bötom, d. 1924 i Dagsmark och Karolina Klemets f. 1848 i Dagsmark, d. 1897. Frans Oskar kallades i Amerika för Frank Carlsson Lindell. Där tillhörde han Gardner Massachusetts Lodge No 36, Sweaborg. Barn: Frans Georg f. 1903, Ellen Julina f. 1908 och Alice Signe.
 158. Lindell Karl Johan Karlsson, f. 1871 i Dagsmark, d.5.4.1931. ”Kaal Jåhan” som var son till Kii´as Kalle gifte sig 1890 med Katarina Skrivars från Uttermossa. Karl Johan for till Amerika 1892 och kallade sig Charles Carlson där. Hustrun Katarina reste till Amerika 1893 och hon dog i Amerika 6.6.1903. Karl Johan gifte snabbt om sig med Matilda Alvina Emanuelsdotter Öström (Tilda Oestrom) f. 1874. Matilda hade rest till Amerika 1902. Paret vigdes i Gardner Mass i Amerika 7.11.1903. Barn: Karl Hilmer Lennart f. 1904 i Massachusetts och Signe Elvira Mathilda f. 1906, d. 1908. Faddrar åt Lennart i Amerika var Karl Johans bror Frans Oskar som i Amerika kallades Frank O. Carlsson.Familjen återvände till Dagsmark år 1906.
 159. Lång Amanda Viktorsdotter född 1887, 20 år, reste 23.10.1907 från Hangö. Resmålet var Gladstone. Hon var dotter till Viktor Karl Gustavsson ”Rebeck Viktor” Lillkull Lång som for till Amerika 1888 och dog där år 1900. Amandas mor hette Fredrika Storkull som var född 1853. Efter Viktors död gifte änkan Fredrika om sig 1903 med Karl Mattsson i Lillsjö. Amanda använde efternamnet Lillsjö då hon for till Amerika. Då Amanda återvände flyttade hon till Närpes, dit också hennes mor Fredrika flyttade år 1924.
 160. Lång Anna Sofia Johansdotter f. 1885 i Dagsmark reste till Amerika 24.6.1908. Anna Sofia var dotter till Johan Johansson Lillsjö och Carolina Esaiasdotter Lillsjö.
 161. Lång Emil Sigfrid f. 1895 flyttade till Amerika 1913. Emil Sigfrid Lång, Ida Alvina Lång och Anna Sofia Lång var barn till Karolina Esaiasdotter f. 1851 i Korsbäck, d. 1934 och Johan Henrik Johansson Lillsjö Lång f. 1847 i Dagsmark. Emil Sigfrid dog ogift 1965 i Amerika.
 162. Lång Erik Henrik Karlsson född 1836 i Dagsmark reste till Amerika 5.8.1872 och återvände 18.7.1878. Erik Henrik gifte sig med Albertina Abrahamsdotter Hjort född i Bötom.
 163. Lång Henrik Emil Viktorsson f. 1886 i Dagsmark for till Escanaba i Amerika 29.3.1905. Han dog i en gruvolycka i Amerika 1906. Han var son till Viktor Andersson Lång f. 1855 och Vilhelmina Josefsdotter f 1855 i Korsbäck. Escanaba, Micigan ligger på västra sidan av Lake Micigan. Tack vare järnvägen och den goda hamnen blev Escanaba ett slags centrum för skogsläger, mindre sågverksplatser och för utskeppning av järnmalm från närliggande gruvorter. Vid sekelskiftet hade staden 10.000 invånare varav 300 var finlandssvenskar. (Myhrman, s.168)
 164. Lång Ida Alvina Johansdotter f. 1883 i Lillsjö i Dagsmark, d. 1961 i Amerika. Hon var dotter till Johan Henrik Johansson Lillsjö f 1847 och Carolina Esaiasdotter Korsbäck f. 1851. Ida Alvina var gift med Anders Eriksson.
 165. Lång Ida Viktorsdotter f. 1880 reste till Amerika 17.6.1899. Hon var dotter till Viktor Andersson Lång f.1855 och Vilhelmina Josefsdotter f 1855 i Korsbäck.
 166. Lång Josef Henrik Viktorsson f. 1884, son till ”Beckaas” Viktor Carlsson Lång f. 1856, reste till Amerika i oktober 1902. Återvände 1907 och gifte sig med ”Finn-Antas” Maria Lindfors från Korsbäck. De fick barnen Hulda, gift Nyholm och Selim Lång. Josef återvände till Amerika 1909 och stannade till 1941, då han återvände till sonen och hustrun i Palon.
 167. Lång Johan Viktor Johansson f. 1859 reste till Amerika 1887. Han dog där 22.7.1897. Han var gift med Edla Maria Andersdotter från Rosenback från Antas på Sebasbackan. Hon gifte senare om sig med Henrik Björklund.
 168. Lång Karl Erik Karl Eriksson f. 1885 reste till Amerika 1902. Han var son till Karl Erik Andersson Lång f. 1843 och Maria Sofia Johan Gustavsdotter Häggblom f. 1848.
 169. Lång Maria Adelina Josefsdotter, Backlund f. 1871, d. 1948 reste från Finland till New York. Hon gifte sig med Josef Backlund med Josef H Lillkull i East Jeffrey New Hampshire 5.9.1896. Paret återvände till Dagsmark 1903.

  Joseph Lillkull och Maria Lång gifte sig i september 1896 i Amerika.
  Joseph Lillkull och Maria Lång gifte sig i september 1896 i Amerika. De tog sedan namnet Backlund.
 170. Lång Maria Sofia g. Rosenback f. 1846 emigrerade till Norwood med maken med Erik Josefsson Fröberg Rosenback f. 1851. år 1907. De flyttade tillbaka till Dagsmark 1912.
 171. Lång Viktor Carlsson f. 1856 reste till Amerika 1892 och i maj 1903. Han var gift med Greta Sofia Erik Henriksdotter Utter f.1860.
 172. Långfors (Lillkull) Klara Josefina Gustavsdotter f. 1865 på Långfors i Kärjenkoski. Hon reste till Amerika 15.07.1899. Hon var dotter till Gustav Eriksson Långfors (Mokkelin) född i Dagsmark 1827 och hans hustru Greta Kajsasdotter född i Ribäck 1827. Klara hade gift sig år 1890 med Karl Johan Erik Henriksson Knuus f. 1860 i Lappfjärd. Paret bodde på Lillkull 5 i Dagsmark och Karl Johan hade rest till Amerika redan år 1892.
 173. Mangs Anna Sofia Carlsdotter f. 1851 på Finne i Dagsmark reste till Amerika. Hon dog där 7.6.1888. Fadern hette Carl Gustav Mangs f.1822 och modern hette Anna Greta Josefsdotter Finne f. 1823 i Dagsmark.
 174. Mattson Johan Viktor (från Mattas) f. 1859 i Dagsmark. g. 20.10.1883 med Anna Kaisa Johansdotter Erlands f. 1868 i Tjöck. d. 1915 i Tjöck. Johan Viktor for till Amerika. Dödförklarad där 1950.
 175. Norén Anni Josefina Erlandsdotter f. 1904, d. i Seattle 1932. Till Canada med SS Montcalm tillsammans med pappa Erland Norén. Gift i Seattle år 1929 med Harold Sherfey och hade 2 döttrar.
 176. Norén Arvid Anselm Erlandsson f. 9.10.1911 reste till Canada 1928 tillsammans med systern Julia. Reste vidare till Sovjetunionen på 1930-talet och försvann där.
 177. Norén Ellen Elvina Erlandsdotter f. 20.9.1905 reste till Canada med SS Stockholm år 1926. 
 178. Norén Erland Josefsson, född Storkull 1877 i Dagsmark, död år 1965 i Vancouver i Canada. Första gången reste han till Massachusetts år 1899 men han återvände till Dagsmark 1903. Han emigrerade sedan till Canada 26.9.1923 med SS Montcalm och anlände till Quebec 18.10.1923. Han var gift med Josefina ”Central Fina” Teir från Härkmeri f.1885, d. 1964, som stannade kvar i Dagsmark.
 179. Norén Julia Ragnhild Erlandsdotter f. 1907, d. i Courtenay BC i Canada. Gift med Eric Helsing (1906-1999) och fick med honom dottern Anita (f. 1935).
 180. Nyback Hilda Maria Carlson f. 1889 emigrerade till Escanaba i Amerika år 1909. Hon var gift med Andrew f. 1880. Barn: Artur Einar f. 1926.
 181. Nyberg Emil (Eerkas-Emel) f. 1898, reste till Amerika, återvände till A-sidon i Dagsmark. Emil var gift med Alma f. Kankanpää i Korsbäck.
 182. Nyholm Anna Kajsa f. 1870 i Lappfjärd. Fadern var Johan Anders Jakobsson Nyholm f. 1842 i Korsbäck och modern Kajsa Agnäs från Lappfjärd. Anna Kajsa dog i Amerika.
 183. Nyholm Alma Matilda Johansdotter f. 1884 född på Lång, flyttade med modern Maria Mattsdotter Nyholm och systern Hilma Sofia Johansdotter till Amerika 1891.
 184. Nyholm Hilma Sofia Johansdotter f. 1887 reste med modern Maria Mattsdotter Nyholm och systern Alma Matilda Johansdotter till Amerika 1891.
 185. Nyholm Maria Mattsdotter född i Lappfjärd. Hon bodde på Lång i Dagsmark och var gift med Johan Johan Jakobsson f. 1856 i Lillsjö. Johan hade rest till Amerika 1887. Maria Mattsdotter och döttrarna Alma Matilda f. 1884 och Hilma Sofia f. 1887 reste till Amerika 1891.
 186. Nyström Niklas Niklasson f. Öjst, 1872 i Lappfjärd erhöll pass 5.10.1901. Han reste till Amerika från Hangö 2.11.1901 och destination var Copper Cliff. Han reste med Allan Line. Niklas Nyström återvände och gifte sig 16.8.1908 med Anna Kajsa Karlsdotter Lillkull f. 1868 som då var änka med 3 små barn.
 187. Nyström Ture Anselm Josefsson f. 1903 flyttade till USA 1922, d. 1973 i Los Angeles, California. Han var son till Josef Henriksson Lillkull f. 1874 som dog i Syd-Afrika 1904 och Anna Kaisa Karlsdotter Lillkull f. 1868. Anna Kajsa gifte om sig med Niklas Nyström år 1908 och Ture tog efternamnet Nyström. Ture kallades Tom och var gift med Johanna Maria Sveitzen f. 1906 i Iowa, USA.

  Ture, ”Tom” Nyström.
  Ture, ”Tom” Nyström.
 188. Rijarbäck Elina Johan Jakobsdotter f. 1875, reste till Amerika 1902. Hon var född i Rijarbäck. Fadern var Johan Jakob Mariasson Rijarbäck f. 1812 och modern var Greta Esaiasdotter Hautamäki f. 1846 i Storå.
 189. Rijarbäck Johan Johan Jakobsson f. 1856 i Lillsjö. Han var gift med Maria Mattsdotter Nyholm från Lappfjärd. Johan var son till Johan Rijarbäck f. 1812 och Maja Lena Johan Henriksdotter f. 1826 i Lillsjö. Johan reste till Amerika 1887. Hustrun Maria Mattsdotter och döttrarna Alma Matilda f. 1884 och Hilma Sofia f. 30.3.1887 reste till Amerika 1891.
 190. Rosenback Anna Kajsa Karlsdotter f. 1861, reste till Amerika 27.8.1892. Hon dog 1908 i Gloucester, Massachusetts, 46 år, ogift.
 191. Rosenback Emilia Vilhelmina Josefsdotter f .1878, d. 1925 var gift med bonden Henrik Eriksson Forsbäck på Hinders i Lappfjärd år 1903. Familjen flyttade till Amerika 1911. De fick en dotter, Signe Irene, född i Iron Mountain i Amerika 1912, seminarist och flyttade till Borgå år 1933. Emilias föräldrar: Josef Johansson Rosenback f. 1839, d. 1898 från Uttermossa och Edla Carolina Johansdotter f. 1846 på Rosenback i Dagsmark.
 192. Rosenback Erik Anders f. 1886 reste till Boston i Amerika 16.9.1901. Han gifte sig med Selma Vilhelmina Rosenlund från Lillsund år 1903 i Muskegon i Michigan. De bodde hela livet i Amerika. Barn: Leonard f.1909 och Edvin f. 1915. 1940 bodde familjen i Californien. Erik Anders dog 1957. Han var son till bonden Josef Henrik ”Krook-Josip” Rosenback f. Storkull 1846, d. 1915 och Anna Sofia f. Rosenback 1851, d. 1910. De bodde på Åbackvägen. Erik Anders var bror till Josef Rosenback f.1870, d. 1905 som gifte sig med Adelina Lillkull, tog namnet Lillkull och flyttade till A-sidon. Erik Anders var också bror till Viktor Rosenback f. 1875, d. 1943, som senare tog namnet Nyroos och Matilda Maria f. Klemets 1869, d. 1938.
 193. Rosenback Erik Anders Josefsson f. 1854 i Dagsmark och var torpare på Rosenback 3, d. 1916. Han for till Amerika 1882 och vistades flera gånger i utlandet. Han återkom 1892. Han gifte sig 16.1.1887 med bondedottern Henrika Vilhelmina Henriksdotter Lillkull f. 1862, d. 1943.
 194. Rosenback Erland f. 1888, bytte namn till Fagerros och ännu senare till Krook (Krook Erland). Han reste till Amerika två gånger, år 1912 och år 1923. Han återvände till Dagsmark.
 195. Rosenback Frans Erland Eriksson f. 1890 reste till Norwood i Amerika 1923. Han återvände till Dagsmark 1925. Frans Eriksson Dagsmark tillhörde Gardner Massachusetts Lodge No 36, Sweaborg.
 196. Rosenback Ida Maria Eriksdotter, Ekholm f. 1882, d. 1952 emigrerade år 1899 till Noorwood. Hon var gift med Bernhard Ekholm f. 1882 i Sjundeå. Barn: Sofia f. 1907, Harald Alfons.
 197. Rosenback Johan Henrik Johansson (Henry Johnson) f. 1862 i Dagsmark reste till Spokane 1883. Han var gift med Lina Emilia f. 1870 i Lacrosse. Son: Harry Ludvig f. 1897. Johan Henrik återkom till Finland år 1927 och han avled i Perus 1940 hos systerdottern Hulda Lindell.
 198. Rosenback Josef Henrik Josefsson f.1852 reste till Amerika 1884. Josef Henrik var son till Josef Finne f. 1824 och Maja Lena Lång f. 1823.
 199. Rosenback Josef Henrik Josefsson f. 1868 for till Amerika 1886. Han blev dödförklarad vid tinget i Lappfjärd år 1929. Ogift och barnlös. Föräldrar: Josef Johansson Rosenback från Uttermossa f. 1839, d.1898, och Edla Carolina Johansdotter f. 1846 på Rosenback i Dagsmark.
 200. Rosenback Josef Henrik f. 1888 utvandrade till Amerika, deltog i första världskriget i Amerikanska armén som soldat i striderna i Frankrike. Han sårades och blev sänd tillbaka till Amerika där han dog 1918. Hans föräldrar var Anna Cajsa Rosenback ”Kväänå Kajs” f. 1864, d. 1928 och Viktor Henriksson f. Hannus i Härkmeri 1859. Viktor reste till Amerika år 1899 och dog i Proctor 1899 i USA.
 201. Rosenback/Finne Josef Henrik Andersson f. 1866 reste till Amerika 1887. Han var son till Anders (Antas) Andersson f. 1825 och Lena Johansdotter f. 1843 i Bötom. Josef efterlystes 1914:    Josef Andersson Rosenback från Dagsmark, senast avhörd från Portland för 7 år sedan, efterlyst  av systern Edla i Dagsmark och Charles Björklund i Aberdeen i Washington (FA 5.2.1914)
 202.  Rosenback Josef Johansson f. 1839 på Berg i Uttermossa, d. 1898 g. m Edla Carolina Johansdotter (dotter till Sebbin) f. 1846 född på Rosenback eller Finne i Dagsmark. Josef nämndes som måg och han reste 2 gånger till Amerika, 1881-1886 och 1891-1893.
 203. Rosenback Karl Henry född i Dagsmark 1887 emigrerade till Amerika 1906. Hans far var Henrik Lillkull Sjögren och modern hette Anna Kajsa Johansdotter Björs från Lappfjärd. Karl Henry gifte sig i Cascade Locks med Selma Maria Ångerman från Vasa. Han var kapten på färjor i Columbiafloden. Han var far till Carl Henry Rosenback och Helen Rosenback. Han avled i North Bonneville 1965.
 204. Rosenback Lars Vilhelm f. 1917, d. 2012 i Florida. Lars Vilhelm var född i Kristinestad. Hans far var Johan Rosenback f. 1875 i Dagsmark och hans mor var Tekla Sofia Hasselblatt f. 1879. Lars Vilhelm besökte som ung ofta sin faster Aurora och hennes man Viktor Rönnkvist i Dagsmark och umgicks då med ungdomarna i byn. Han var utbildad radiotelegrafist och arbetade på sjön åt Thordeenrederiet. Senare arbetade han som försäljningschef på tobaksbolaget Philip Morris.
 205. Rosenback Viktor Andersson f. 1862 for till Amerika 1890. Han avled på sjukhus i Washington 1895.  Viktor var son till Anders Andersson (Antas) Finne/Rosenback f. 1825 och Lena Johansdotter f. 1834 i Bötom.
 206. Rosenback Viktor Sigfrid f. 1893, flyttade till Amerika 1916. År 1920 bodde Viktor Rosenback i Fitchburg, Worcester, Massachusetts på Goddard Street 33. År 1924 vid 31-års ålder gifte sig Viktor Rosenback med Edith Holm f. 1897. Viktor dog i Fitchburg i april 1933. Sonen Richard föddes 1924. Han dog ogift.
 207. Rosenblad Erik Anders Andersson f. 1884, d. 1928 i Amerika. (bror till Vilhelmina och Elina). Reste till Amerika 1902, gifte sig där med Sofia och återvände till Dagsmark 1913. Gifte om sig 1915 med Ida Mannfolk och for ensam tillbaka till Amerika 1916. Återvände inte utan dog i Norwood, MA år 1928.
 208. Rosenblad Vilhelmina Andersdotter f. 1870 emigrerade till Amerika år 1892. Hon dog 1929 i Worcester, Massachusetts. Wilhelminas far var Anders Konstantin Rosenblad f. 1845 som var fosterson hos Sofia Eriksdotter Haaranoja i Dagsmark och hennes mor var Karolina Storkull f. 1847. Wilhelmina var gift med Johan Viktor Viktorsson Lillgäls, sedan Wilson f. 1872, d. 1917. Wilhelminas och Johans barn: Anni Wilson f. 1895 och Selma Elina Wilson f. 1897.
 209. Rosenlund Viktor Konrad ”Skomakas Kondrad” Viktorsson f. 1893. Han anlände som 23 åring med fartyget Fredrik VIII till Ellis Island i Amerika 27.11.1916 och han vistades 4 år i Amerika. Han var hjälpkock på den skogskamp där bland andra Frans Agnäs från Dagsmark bodde. Konrad återvände till Dagsmark och arbetade som bonde. Han hade sin gård mitt emot Holmkvists vid Klemets bro. På äldre dagar flyttade Kondrad till Kaskö där systern Julia bodde med sin man Herbert Norrman. Konrad var son till Viktor Josefsson Rosenlund f. 1866 och Karolina Karl Henriksdotter Storlåhls f. 1868 i Låhlby. Han dog i Kaskö år 1987.
 210. Rosenqvist eller Korsbäck Johan Viktor (f.1878) son till ”Tresk-Kalle” och Karolina Rosenqvist,  år 1902 gift med änkan ”Skogs-Mina” Vilhelmina Lillsjö (1869-1928). For från Hangö 11.8.1905 och anlände till Amerika 29.8.1905 och han använde då släktnamnet Lillsjö. Han återvände och sålde år 1909  sitt hemman i Kvarnå åt fadern ”Tresk-Kalle” och 21.10.1909 åkte han på nytt, denna gång till Canada och han återvände inte.
 211. Rosenqvist Selma Sofia g. Dahlberg från Korsbäck f. 1889 emigrerade 26.7.1914 till Hibbing i Minnesota till brodern Johan Viktor Rosenqvist. Hon gifte sig med Axel Lineus Dahlberg f. 1894 i Weininge, Halland Sverige. Barn: Carl f. 1919 och Alf f. 1920. Selma var dotter till, Karl Johan ”Tresk Kalle” Rosenqvist f. 1847 och Karolina Storkull f. 1851. Selma tillhörde Hibbing, Minnesota, Lodge No 26, Söner av Wasa 1902-1917.
 212. Sjöblom Amanda f. 1885, torpardotter från Lillsjö reste 8.7.1911 från Hangö med Urania och med Cunard Line till Clinton i Amerika. Hennes föräldrar var Isak Himmelä, senare Sjöblom och Anna Sofia Långfors (dotter till Mokkelin) torpare i Lillsjö.
 213. Sjöblom Emil Isaksson f. 1891 i Lillsjö anlände till Amerika 10.11.1910 samtidigt som Viktor Lillkull f. 1868. Emil var på väg till sin bror Erland Sjöblom i Aberdeen i Washington. Emil var registrerad som arbetare i Okanogan County, Pasific County i Washington 1917-1918. Han avled 1929 i Pasific Beach, Gray harbour i Washington. Som anhöriga står fadern Isaac Sjoblom och modern Sofia Långfors.
 214. Sjöblom Erland f. 1887 var torpare i Lillsjö och reste från Hangö 30.10.1909 och anlände till Cherlais 13.11.1909. Erlands föräldrar var Isak Himmelä, senare Sjöblom och Anna Sofia Långfors (dotter till Mokkelin) som var torpare i Lillsjö. 1917-1918 var Erland registrerad som fiskare i Astoria i Oregon. År 1942 finns han i register som anhörig till brodern Otto Sjöblom, 114 Glasgow. Erland avled 1956 i Clatsop i Oregon.
 215. Sjöblom Otto Isaksson f. 1897 i Lillsjö reste som 16-åring till Amerika 1913. Hans resmål var Aberdeen i Washington där bröderna Erland och Emil bodde. Han var skriven i Clatsop County Oregon US. År 1917-1918 var han registrerad som fiskare i Alaska. Han hade uppgett fadern Isak Sjöblom i Finland som anhörig.
 216. Sjöholm Johan Viktor, Karl Eriksson f, Carlsson f. 1886 i Dagsmark reste som 20 åring till Amerika 5.6.1907. Han reste med Polaris från Hangö och Lucania, Cunard Line till Amerika. Hans destination var Mason, WI. Han gifte sig i Amerika med Maria Adelina Ålgars, (Mary Carlson) f. 1882 i Lappfjärd. De hade ett barn. Johan Viktor dog i Iron Mountain Amerika.
 217. Storkull Adelina Johan Eriksdotter f. 1875 for till Amerika 1893. Hon var gift där. Hon var dotter till Johan Erik Eriksdotter Storkull f. 1825 och Lena Henriksdotter Fröberg f. 1835.
 218. Storkull Elina Andersdotter Rosenblad f. 1876, for som 19 åring till Craniston i Amerika 1894. Hon kom till Ellis Island med faryget Luciana. Elina var dotter till Anders Konstantin Rosenblad från Bötom och Carolina Erik Henriksdotter Storkull f. 1847. Elina hade många syskon. Brodern Karl Viktor Hägglund var far till Gunnar Hägglund, som i sin tur var far till Helge, Holger och Margit Hägglund.   En syster var Vilhelmina Rosenblad f. 1870 och en bror var Erik Anders Rosenblad f. 1884. Elina var g.m Alfred Aspholm f. 1873 i Korsholm. Elina dog 1953 i Branfos, Coneticut.
 219. Storkull Erik Anders (1880-1948) använde kusinen Erik Anders Båsks (1886-1954) pass då han år 1903 reste till Amerika under den värsta förryskningsperioden. Länsmannen i Lappfjärd hjälpte till med förfalskningen av passet. I kyrkboken 1903 rapporteras han som ”förfallolöst utebliven”. I Göteborg fick han ett nytt pass med namnet Erik A. Josefsson och med fartyget Saxonia kom han till Boston 17.9.1903. Han arbetade på en fårfarm i Utah men sedan arbetade han i en guldgruva i Denver i Colorado. Han återvände ca 1907 och han bytte sedan namn till Englund.
 220. Storkull Erik Anders Josefsson f. 1882 reste till Amerika 1899. Han var son till Erik Henrik Josefsson Storkull f. 1832 och Maria Karlsdotter Knus f. 1841
 221. Storkull Erik Anders Josefsson ”Strand” f. 1876, d. 1955 i Vasa. Han var son till Josef Andersson Storkull f. 1837 och Anna Kajsa Mattsdotter f. 1845 i Storsjö. Erik Anders reste till Amerika 1901. Han återvände. Han var gift med Amanda Josefina Mattfolk f. 1881, d. 1973.
 222. Storkull Erland Johan Eriksson f. 1878, dog 29 år gammal år 1907 i Amerika. Han var son till Johan Erik Storkull f. 1825 och Lena Henriksdotter Fröberg f. 1835.
 223. Storkull Frans Emil Andersson (Frank Anderson) f. 1887 i Dagsmark emigrerade till Amerika 23.5.1906. Hans pass var utskrivet 2.5.1906. Han reste från Hangö till Liverpool med Polaris. Han hade biljett till Boston från Liverpool med Ivernia, Cunard Line. Hans föräldrar var Anders Konstantin Andersson Rosenblad och Kristina Karl Fredriksdotter Skrivars.
 224. Storkull Frans Josef Josef Henriksson senare Jansson f. 1897. Hans far hette Josef Henrik Storkull f. 1869 och modern hette Manda Josefsdotter Lång f. 1867. Han anlände till Amerika 5.12.1916. Han var gift med Ida Antell.
 225. Storkull Hilma Josefina f. 1889 i Dagsmark. Hon var dotter till Henrik Maja Gretasson f. 1860, och Wilhelmina Josefsdotter Ingves f. 1861. Hilma flyttade med modern Wilhelmina till Amerika 1901. Fadern Henrik hade flyttat till Amerika 1893.
 226. Storkull Henrik Maja Gretasson f. 1860, d. 1935. Henrik växte upp som fosterson hos sin moster Karolina och hennes man Anders Konstantin Rosenblad på Storkull hemman i Palon. Reste till Amerika 1893 där han kallades Henry Storkull. Han var bosatt i Michigan och arbetade som vägbyggare. Han gifte sig 1882 med Wilhelmina Josefsdotter Ingves f. 1861 i Lappfjärd. Hustrun, sonen Henrik Erland (1884-1936) och dottern Hilma (1897-1966) flyttade till Amerika 1901.
 227. Storkull Henrik Erland Henriksson f. 1884, d. 1936 i Iron Mountain. Han var son till Henrik Maja Gretasson Lillkull f. 1860 och Wilhelmina Josef Henriksdotter f.1861. Henrik Erland emigrerade 1901 till Iron Mountain. Han var gift med Hulda Henriksson f. 1891 i Sideby. Barn: Etel f. 1912, Elmer f. 1913, Viola f. 1914 och Milton f. 1923.
 228. Storkull Henrik Anselm Erik Henriksson f. 1899. Han var son till Erik Henrik Klemetsholm och Maria Josefsdotter Storkull.
 229. Storkull Hulda Olivia Karl Eriksdotter f. 1902 i Dagsmark reste till Amerika 1920. Hon var dotter till Karl Erik Johan Henriksson f.1873 och Matilda Karlsdotter f. 1876.
 230. Storkull Johan Viktor Erik Henriksson f. 1879 erhöll pass till Amerika 5.4.1902. Han var 22 år och reste från Hangö 16.4.1902 och anlände till Boston med fartyget Virgo som hörde till Dominion Line. Han var son till Erik Henrik Josefsson Storkull f. 1832 och Maria Karlsdotter Knus f. 1841.
 231. Storkull Josef Erik Henriksson f. 1839 reste till Amerika 6.8.1872 och återkom 9.8.1878. Han gifte sig 8.2.1879 med Anna Sofia Reinholdsdotter Båsk f. 1857.
 232. Storkull Josef Henrik Erik Henriksson f. 1865 reste till Amerika år 1887. Han var son till Erik Henrik Josefsson Storkull f. 1832 och Maria Karlsdotter Knus f. 1841.
 233. Storkull Karolina Erik Henriksdotter f. 1871, reste till Amerika år 1893. Hon var dotter till Erik Henrik Josefsson Storkull f. 1832 och Maria Karlsdotter Knus f. 1841.
 234. Storkull Valentin Josefsson f. 1881, reste 25.3.1899 till Fitchburg i Amerika. Han var son till Josef Johansson Berg f.1839 och Edla Carolina Johansdotter Rosenback f. 1846.
 235. Storkull Viktor Henriksson inhyses på Klemets, f. 1869 for till Amerika 1891. Viktor var son till Henrik Eriksson Storkull f. 1833 och Agata Mattsdotter Solax f. 1836.
 236. Storkull Wilhelmina Josef Henriksdotter Ingves f. 1861 i Lappfjärd. Hon var gift med Henrik Maja Gretasson Storkull som reste till Amerika 1893. Wilhelmina och dottern Hilma flyttade till Amerika 1901.
 237. Strömberg Karl Josef Henriksson f. 1862, befann sig i Amerika 1881 och dog på hospital Good Samrit i Portland Oregon 11.2.1902. Han var son till Josef Henriksson Strömberg född på Finne 1831 och Kajsa Johansdotter Lång f. 1835.
 238. Sundholm Erik Anders Erik Henriksson Storkull f. 1882. Han gick i folkskola i Dagsmark 1891-95. reste till Amerika 16.9.1899. Han återvände och arbetade sedan på jordbruket på hemgården. Han var medlem i lantmannagillet, tillhörde styrelsen för andelshandeln 1908-17 och var också medlem i ungdomsföreningen. Han spelade i ungdomsföreningens hornorkester. Han gick med i Lappfjärds skyddskår hösten 1917 och i slutet av januari 1918 blev han elev vid Vörå krigsskola. Han deltog i befriandet av Ylistaro, Brahestad och Uleåborg. Efter hans död 3.2.1918 hedrades hans minne med frihetskorset av IV klass. (Sammanfattning från ”För frihet och fädernesland, Frihetskriget 1918”).
 239. Söderholm ”Skräddar Kalle” Carl Erik Josefsson f. 1864 i Dagsmark reste till Amerika år 1890 i samband med att han skulle in i den 3-åriga finska militären. Icke avhörd. Dödförklarad 1941. Hustrun Olga dog i Dagsmark 3.6.1918.
 240. Söderholm Johan Viktor Holm f. 1889 i Dagsmark reste till Amerika 1907. Han var gift med Hanna Matilda Jonasdotter Bonn från Malax f. 1890, d. 1977. Viktor Holm var snickarförman. Barn: Duke Viktor Holm f. 1912 i Amerika och Melvin Victor Holm f. 1914 i Michigan. Johan Viktor dog i Amerika 1973. Han var bror till Amanda Söderholm, gift Söderkvist.
 241. Söderholm Josef Johan Eriksson f. 1828 var son till sockenskräddaren Johan Erik Söderholm, bodde på Lång i Dagsmark och han reste till Amerika 5.8.1872. Han återvände år 1875. Han var i sitt första äktenskap gift med Anna Kajsa Johansdotter Fröberg Lillkull. f. 1826, och i sitt andra äktenskap med Anna Sofia Eriksdotter Lång f. 1832.
 242. Utter Josef Henrik Eriksson f. 1856 reste till Amerika 1881. Han var gift med Maria Sofia Erik Henriksdotter Storkull f. 1858.
 243. Wadström Ingrid Irene f. 1885 i Lappfjärd. Hon dog i Amerika 9.3.1905. Hon var dotter till folkskolläraren J.J. Wadström och Katarina Sjöblad.
 244. Westerback Johan Ivar Karlsson (Ådd Ivar) f.1860 i Kärjenkoski i Storå, död i Dagsmark 1934. Han vistades i Amerika 1883-1886. Hans far var från Mangs i Lappfjärd och hans hustru hette Sofia Lång f. 1860, d.1930. Deras dotter: Amanda Alvina f. 1881 och son Frans f. 1896.
 245. Vidberg Artur Georg f. 1903 i Dagsmark, 1975 i Vancouver BC. Canada. Artur var son till Karl Konstantin Vidberg f.1876 och Amanda Matilda Eriksdotter f. 1878 i Borgå.
 246. Åström Frans Viktor Karl Eriksson f. 1881 i Dagsmark reste till Massachusetts, Amerika hösten 1899. Han dog 1940 i Worcester, USA. I Amerika hörde han till Worcester, Massachusetts, Lodge No 27, Räddningslinan. Han var son till Karl Erik Erik Henriksson Lillkull f. 1842 och Anna Kajsa Johan Eriksdotter Båsk f. 1847 som bodde på Lång. Frans kallades i Amerika F. William Carlsson och han gifte sig år 13.8.1904 med änkan Ida Josefina Mattsdotter f. 1872. Hon var dotter till Edla Fredriksdotter Ljungkvist f. 1850 från Dagsmark och Matts Fredriksson Frasa från Östermark.
 247. Åström Karl Edvard, Karl Eriksson f. 1878 reste till Amerika 1910. Hans far hette Karl Erik Finne f. 1842 och modern hette Anna Kajsa Johan Eriksdotter f. 1847. Familjen bodde på byns mark.

Foton och annan information om emigrationen till Amerika.

Då Storkull eller Englund Erik Anders återvände från Amerika år 1907, så hade han sina tillhörigheter i denna kista som hade inköpts i Amerika. Den användes sedan i hemmet för förvaring av viktiga och dyrbara saker och hemmanspapper.
Annons i Kristinestads Tidning 16.9.1899. Emigrationen till Amerika var verkligt stor den här tiden och därför blev Canada ett bra alternativ. Villkoren var förmånliga och biljetter gick att köpa av Hugo Sjöblom från Vasa, som hade en filial i Kristinestad, i den gamla byggnad som stod där den stora skoaffären finns i dag.
Ortens länsman skulle före avfärden till utlandet utfärda ett hinderlöshetsintyg, där foto och personuppgifter skulle anmälas. Intyget åt Josef Hosioja är daterat 26 mars 1926 och undertecknat av länsman Erik Dahlström. Josef uppgav att han under 6 månaders tid skall på arbetsresa till Canada men han torde ha återvänt först efter 20 år.
Annons i Kristinestads Tidning 11.10.1899. Trots den pågående förryskningsprocessen år 1899 så var det relativt enkelt att få tillstånd att resa till Amerika, för att undgå att hamna på 3 år i den ryska militären. Handlingar och pass kunde man få på magistraten i Kristinestad eller vid länsstyrelsen i Vasa. Landskanslivaktmästare L. Nyholm i Vasa erbjuder sig att hjälpa till med handlingarna.
Annons i tidningen Syd-Österbotten 19.9.1903.

 

Annons i Kristinestads Tidning 14.10.1899. Det var ju inte bara till Amerika som det såldes biljetter. Hugo Sjöblom från Vasa hade en filial i Kristinestad vid torget som sålde biljetter också till Afrika, Australien och Nya Zeeland. Avfärd kunde ske med Arcturus, som sedan blev ett mycket känt fartyg i Finland. Läs mera om Arcturus här!
På grund av kriget mellan USA och Spanien i trakterna runt Kuba, så blev det dåliga tider för emigranterna. Enligt Syd-Österbotten 28.5.1904 så var det speciellt många som återvände till Finland. Hemresan var extra billig, då den kostade endast 18 dollar.
Syd-Österbotten den 9 juli 1904 berättade att det krävs 10 dollar eller 50 mark på fickan före en emigrant släpps in i landet. Det räcker inte med att ha tågbiljetter till väntande släktingar eftersom regeringen kräver reda pengar.

Notiser om emigrationen.

Norrbottenskuriren skrev så här om emigrationen 14.5.1886:

Österbottningar – män, qwinnor, gubbar och barn – till ett antal af omkring 30 i ett följe passerade här om dagen till fots genom Tammerfors på väg till Helsingfors i afsigt att söka arbetsförtjenst. De berättade blad annat, att i socknarna närmast Kristinestad wid första öppet vatten en stor mängd emigranter skola begifva sig öfver Swerige till Amerika. I wissa byar inom Dagsmark och Lappfjärd församlingar utrustar man sig så godt som ”man ur huse” till den långa färden.

Källor och litteratur:

Svensk-finnar i Amerika (1905). Hälsning från Amerika.        Finska nationaltryckeriet, Brooklyn, N.Y
Häggman Ann-Mari (2006). Sydösterbottnisk musiktradition. Musik och mänskor – folkmusik från Kristinestadsnejden. Marianne Maans (red.) Finlands svenska folkmusikinstitut.
Ivars, Gunnar et al (1943). För frihet och fädernesland, Frihetskriget 1918.
Myhrman, Anders (1972). Finlandssvenskar i Amerika. Svenska litteratursällskapet i Finland.
Myhrman, Anders (1974) Emigrantbiografier. Åbo 1974.
Olin, K. G (2002). Guld och röda skogar. Forsbergs tryckeri, Jakobstad 2002.
Von Wendt, Georg (1921). Vårt svenskfolk i Amerika.  A-B Frams förlag, Vasa.
Åkerblom K.V (1938) Lappfjärds historia, första delen.  A-B Frams boktryckeri, Vasa.
Åkerblom K.V ( 1952) Lappfjärds historia, andra delen.  A-B Frams boktryckeri, Vasa.

Släktforskning:

Backman, John. Lillkull family.
Rönngren M, Eklund, K & Ragnäs G. (2002). Släkten Klockars.
Äbb släktforskargrupp (1993). Släkten Äbb: en släktkrönika från Sydösterbotten.

Arkiv:

National Archives of Australia.

Tidningar:

Golden state News, (California digital newspaper collection 16 oktober 1920)
Sydösterbotten 25.5.1909
Sydösterbotten 8.6.1907
Sydösterbotten 28.3.1905
Helsingfors posten 15.8.1904
Balder-opartisk nykterhetstidning för alla nr 12, 18.2.1902
Kristinestads tidning 29.7.1899
Folkvännen nr 90 17.4 1898
Uleåborgs tidning 6.5.1886
Wasaposten 23.4.1909
Vestra Finland
Tidning för Björneborgs stad och Satakunta landskap 15 oktober 1892
Wasaposten 25.3.1908.
Tidningen Ahti 7.9.1878.

Folkvännen. Dagsmark 10 april 1883.

Annat:

familysearch.org/search
Passenger search
Migrationsinstitutet http://www.immigrantships.net/
mantalslängder
kyrkböckerna