Runar och Elna Grans på Dagsmarkvägen 386

Runar Grans gård fotograferad år 2003 från söder. Längst till höger syns Kristinestads Bostäders radhus.

Sammanställt av Lasse Backlund i oktober 2019, med hjälp av Elnas brorsdotter Lilli Lillkull.

Den här gården på Byåsen är mycket gammal och byggdes möjligtvis i slutet av 1800-talet på det som då var Storkulls hemman. Den första kända ägaren var torparen Karl Gustav Lindell, som var född år 1846 i Bötom och han dog i Dagsmark år 1924. Karl Gustav som kallades ”Kiiaas Kalle” var son till Anna Kajsa och Malakias Huhtala i Bötom. ”Kiiaas Kalle” var gift med Karolina Klemets (1848-1897), som var dotter till Erik Henriksson Klemets. Karl Gustav och Karolina var torpare här från år 1878 till 1910 då de kunde lösa in torpet. ”Kiiaas Kalle” hade en bror som hette Konstantin Lindell, som sedan blev far till både Artur och Valter Lindell i Klemetsändan.

”Kiiaas Kalle” och Karolina Lindell fick 3 barn:

-Karl Johan Lindell (1871-1931), som kallades ”Kiiaas Kaal Jåhan”. Karl Johan for till Amerika, gifte sig där till och med två gånger. Sedan återvände han med hustru och en son Lennart till en gård på Sebasbackan, som han sedan flyttade upp till ”Puputtias” på Åbackan, där han år 1915 hade köpt en del av Nybond hemmanet.

-Maria Karolina Lindell (1875-1961), som kallades ”Kiiaas Kalleas Mari”. Flyttade till Kristinestad år 1910, sedan till Helsingfors och på äldre dagar tillbaka till Dagsmark och bodde då i ”Hanås” Axel Hannus gård, som låg lite österut från Kiiaas Kalleas gård.

-Frans Oskar Lindell (f. 1878) for till Amerika 1899. Gift där 1902 med Selma Solax från Härkmeri och fick 3 barn. I Amerika kallades han Frank Carlson.

Runar Grans tar över.

Kiiaas Kalle Lindell dog år 1924 och troligtvis var det någon som bodde i gården ända tills Runar Grans övertog den i mitten av 1930-talet. Runar Grans (1915-1986) var son till ”Mattas Viktor” Grans (1890-1973) och Hilda (f. Sjögren 1890-1969). Runars barndomshem fanns i närheten på Dagsmarkvägen 384, där han växte upp tillsammans med flera bröder.

I december 1938 gifte sig Runar Grans, som kallades ”Mattas Runar” med Elna Solfvin (1907-2001) från Lappfjärd. Elna var dotter till Johan Viktor Solfvin (1878-1934) och Amanda Josefina Mannfolk (född i Lappfjärd 1880). Elna var född i Kristinestad men flyttade år 1912 till Dagsmark då hennes far Viktor Solfvin blev mjölnare på Klemets Kvarn. Ungefär 1922 flyttade hela familjen Solfvin till Nyskiftan i Lappfjärd där Viktor blev smed.

Runar arbetade som elmontör, bland annat åt Dagsmark Elandelslag. Vissa perioder arbetade han också på Klemets såg. Elna och Runar var barnlösa. På 1970-talet var Runar Grans ordförande i Sydbottens andelsbanks förvaltningsråd.

Runar och Elna Grans bodde på Byåsen så länge de levde och efter Elnas död 2001 övertogs gården av Runars bror Bjarne och hans familj. De sålde sedan gården vidare åt den nuvarande ägaren som tidigare bodde i Palon.

Foton.

”Mattas Runars ” gård på 1960-talet. Till vänster syns uthuset ”där Huhtalas”.
Runar Grans i unga år på 1930-talet.
Runar Grans i militären 1937. Runar deltog sedan åtminstone i fortsättningskriget i början av 40-talet.
Elna och Runar fotograferad framför folkskolan på 1940-talet.
Elna och Runar på 1940-talet i gräset framför den gamla gården före renoveringen.
Så här började gården se ut efter renoveringen i början av 50-talet.
Lennart och Signe Grans till höger med dottern Annel hälsar på hos brodern Runar och Elna på Byåsen. Fotot är från ca 1950, alltså före renoveringen och till höger syns ”Hanås Axelsas” gård där ”Kiiaas Kalleas Mari” Lindell bodde. Följande gård till höger som dock inte syns här är ”Stål Frans och Idas”.
Runar och Elna framför det halvrenoverade huset på 1950-talet.
Hilda Grans med barnen Runar till vänster, Eskil i mitten och Lennart till höger. Fotot togs under den tid då Viktor ännu befann sig i Canada på skogsarbete.
Boris Långfors, Runar och Elna Grans, Signe och Lennart Grans framför Runars nyrenoverade gård på 1950-talet.
Mattas Viktor och Hilda på besök hos sonen Runar och dennes hustru Elna Grans.
År 1988 delade socialnämnden med hjälp av Röda korset ut 10 trygghetstelefoner i Kristinestad. Änkan Elna Grans som bodde ensam i sin stuga fick en och hon var glad och tacksam. Hon var sjuklig och hade svårt att röra sig och med telefonen kunde hon snabbt och enkelt kalla på hjälp av släktingar i granngården. Bilden ur Syd-Österbotten 1.12.1988.