Hosioja eller ”Skaftong Adelina och Jåhanas” gård på Lillsjölidvägen

Fotot taget från väster i slutet på 1960-talet. Fotografen var Artur Rosengren då han företog en mopedfärd från Träskvik till Dagsmark.
Det här huset på ”Kärrvejin”, som senare döptes till Lillsjölidvägen byggdes enligt uppgift år 1907 som torp av Isak Hosioja (1848-1924) och hans hustru Anna Kajsa (f. Korsbäck 1849-1916). Isak, som kallades ”Lillsjö Isak” var född i Kauhajoki och pratade dålig svenska och flyttade till Dagsmark i början på 1870-talet, då han gifte sig med Anna Kajsa, som var dotter till Esaias Varsaviita, som bytte namn till Korsbäck. Isak och Kajsa var torpare här under åren 1876 till 1916. Fotot taget från väster i slutet på 1960-talet. Fotografen var Artur Rosengren då han företog en mopedfärd från Träskvik till Dagsmark.

Uppgjort av Lasse Backlund i november 2016, men har korrigerats och kompletterats flera gånger sedan dess.

Gården stod nära Lillsjölidvägen mellan Bergåsen och Lillsjö. Från Lillsjölidvägen gick det förr en körbar genväg genom Karl-Erikas skog som kallades för Steikapäronstijin, som inte syns längre.
Gården stod nära Lillsjölidvägen mellan Bergåsen och Lillsjö. Från Lillsjölidvägen gick det förr en körbar genväg genom Karl-Erikas skog som kallades för Steikapäronstijin, som inte syns längre.

Isak och Anna Kajsa Hosioja fick många barn men bara 3 levde till vuxen ålder:

Anna Sofia Hosioja (1870-1948) som kallades ”Annsofi” gifte sig med ”Lillsjö Jåhan” Johan Henrik Åberg (1881-1951) och de bodde i Lillsjö, där de fick en dotter Anna (1920-1994) som 1943 gifte sig med Karl Alvar Hammarberg (1922-1988) men skilde sig efter ett par år.

-”Nymanas” Johannes Hosioja, som också kallades ”Isakas Johannes”, bytte sedan släktnamn till Rönnlund (1885-1954) som gifte sig 1913 med Ida Eriksdotter Lillsjö (1889-1966) och bodde i Lillsjö. De fick sedan sonen Selim (1914-1992) som gifte sig med Elsa Hultqvist (1918-2003).

Josef Henrik Hosioja (1891-1947) kallades ”Isakas Josip” som sedan tog släktnamnet Björkgård och var gift med ”Haga Manda” Amanda (1889-1969) som följaktligen fick namnet ”Isakas Manda” och de bodde sedan 1920-talet på Korsbäckvägen. Isakas Mandas mor Karolina (1851-1934) och Josef Hosiojas mor Anna Kajsa (1849-1916) var systrar, vilket betyder att Manda och Josef var kusiner.

I början av 1920-talet övertog Josef Henrik Hosioja gården och lägenheten Granström 5:55, som i tiderna hade hört till hemmanet Henberg vid Lillsjölidvägen. I december 1922 fick han lagfart på  lägenheten och han använde då namnet Josef Henrik Granström.

Här står Magnus från Lillsjö framför Adelinas och Johans gård.
Magnus från Lillsjö framför Adelinas och Johans gård.

24 maj 1923 sålde Josef Henrik gården Granström och lägenheten åt Adelina ”Skaftong Adelin” Hirsimäki (1887-1956). Adelina var dotter till Josef Häggblom (1852-1906), som kallades för ”Skaftong Josip” och hans hustru Karolina (1850-1938). Josefs mor Anna Kajsa hade under 11 års tid bott med sina föräldrar i Skaftung by, och sedan dess kallas hela släkten ”Skaftong”. Josef och Karolina hade efter storskiftet 1900-1912 bott på sitt Rosenbackhemman Häggblom i Korsbäck, på ett område runt den gamla folkskolbyggnaden. De hade sedan hamnat på obestånd och efter en konkursauktion flyttade de till gården på Lillsjölidvägen med en ko som enda tillhörighet. Det var för övrigt då som Lappfjärds kommun köpte hemmanet Häggblom, som de sålde ut i delar åt Erland Granberg och Erland Korsbäck men de lämnade med skoltomten där de sedan år 1930 byggde den nya skolan.

Då Adelina hamnade på obestånd måste hon sälja hemmanet och allt lösöre på auktion.
Här på Storskifteskartan så ser vi var ”Skaftung-Josip” och Karolina fick sitt hemman nr 3:11 i Korsbäck.
På storskifteskartan så ser vi var ”Skaftung Josip” och Karolina fick sitt hemman nr 3:11 i Korsbäck. Området runt skolbyggnaden kallas fortfarande ”Skaftong” och namnet kommer av att Josefs mor Anna Kajsa och morföräldrar mellan åren 1829 och 1840 bodde i Skaftung by.

Adelina hade sedan 1914 varit gift med Frans Hirsimäki (1887-1918) och fick med honom dottern Elna (1914-1998) som senare gifte sig med Väinö Mannila och flyttade till Palon. De fick också sonen Frans Väinö (1917-1997) som flyttade till Sverige år 1949.

Den 26 augusti 1923, alltså efter att hon hade köpt Granström lägenheten så gifte Adelina sig för andra gången, denna gång med Johan Joeli Tuomaanpoika Koivumäki (1897-1950) från Bötom. De fick också flera barn, bland annat dottern Selma (1922-1977) som bodde kvar i gården fram till 1959, då hon flyttade till Sverige. År 1924 föddes Sanni, som gifte sig med Karl Lidman från Lappfjärd. Hon bodde i Kolbäck och klarade sig bra trots sin höga ålder men hon dog i maj 2019. Sonen Gunnar föddes 1926 men han dog redan 1948. De fick också sonen Eino, som kallades för ”Dunderas Einar”, han bodde i huset en tid efter att han återvänt till Dagsmark efter en tid i Sverige. År 1971 flyttade Einar Koivumäki till ”Lill Topinas” gård som ligger några hundra meter närmare Lillån.

Efter att Selma dött 1997, så såldes Skaftong-gården. År 2004 revs den ner av Mona Klåvus´ familj, de skulle använda timret på nytt men fick problem med byggnadstillståndet, så att projektet skrinlades.

Flera foton.

På detta foto står Anna Kajsa Lillkull till höger och ”Skaftung” Adelina Häggblom, som bodde på Lillsjölidvägen står till vänster. Adelina var dotter till ”Skaftung-Josip å Karolin” Häggblom, född i Korsbäck ungefär där skolan står idag. Kvinnan i mitten är tillsvidare okänd.
Till höger Anna Kajsa Lillkull och ”Skaftong” Adelina Häggblom, som bodde på Lillsjölidvägen står till vänster. Adelina var dotter till ”Skaftong Josip å Karolin” Häggblom, född i Korsbäck ungefär där skolan står idag. Kvinnan i mitten är tillsvidare okänd.
På pallen står Frans Hirsimäki, Johan Koivumäki sitter med dottern Selma och hunden i famnen och till höger står Adelina, som var mor till både Frans och Selma. I bakgrunden står ”Skaftong-gården” på Lillsjölidvägen.
Syskonen Elna och Frans Hirsimäki.
Koivumäki Selma, i mitten ”Skaftong” Adelina Koivumäki och till höger ”Dunderas” Einar Koivumäki.
Adelina Koivumäkis begravning där Skaftong, där kistan lastas på Lind Runars lastbil.
Koivumäki Gunnar.
Koivumäki Sanni och Karl Lidman.
Koivumäki Selma
Här Eino Koivumäki (1928-2014), som kallades "Dunderas-Einar". Han var son till "Dunderas-Joss", alltså Johan och Adelina Koivumäki.
Eino Koivumäki (1928-2014), som kallades ”Dunderas Einar”. Han var son till ”Dunderas Joss”, alltså Johan Koivumäki och hustrun Adelina.
Här den gamla gården fotograferad 2003 från Lillsjölidvägen
Den gamla gården fotograferad 2003 från Lillsjölidvägen.
"Isakas-Manda" föddes 1889 som Maria Amanda Lång och hon var dotter till Johan Henrik Lillsjö (1847-1905) och Karolina Esaiasdotter Korsbäck (1851-1934). De var först torpare på Lillsjö hemman och sedan på Lång. Manda dog 1969.
”Isakas Manda” föddes 1889 som Maria Amanda Lång och hon var dotter till Johan Henrik Lillsjö (1847-1905) och Karolina Esaiasdotter Korsbäck (1851-1934). De var först torpare på Lillsjö hemman och sedan på Lång. Detta foto är taget av Ellen Ånäs, senare Hultqvist. Manda dog 1969.
Anna Åberg (1920-1994) som 1943 gifte sig med Alvar Hammarberg (1922-1988) men de skilde sig efter ett par år och Alvar flyttade då till Åland. Alvar var son till "Motta-Kalle", alltså Karl Hammarberg.
Anna Åberg (1920-1994) som 1943 gifte sig med Alvar Hammarberg (1922-1988) men de skilde sig efter ett par år och Alvar flyttade då till Åland. Alvar var son till ”Motta-Kalle”, alltså Karl Hammarberg.
I den här gården i Lillsjö bodde Anna Åberg. Fotot taget av läraren Nils Bergman.
I den här gården i Lillsjö bodde Anna Åberg. Fotot taget av läraren Nils Bergman.
Anna Åberg (1920-1994) i unga år. Hon var dotter till Anna Sofia Hosioja (1870-1948) som var gift med Johan Henrik Åberg (1881-1951).
Anna Åberg (1920-1994) i unga år. Hon var dotter till Anna Sofia Hosioja (1870-1948) som var gift med Johan Henrik Åberg (1881-1951).
På bilden Elsa och Selim Rönnlund. Selim som kallades "Nymanas-Selim" var son till Johannes Hosioja, som tog namnet Rönnlund och bodde i Lillsjö.
Elsa och Selim Rönnlund. Selim som kallades ”Nymanas-Selim” var son till Johannes Hosioja, som tog namnet Rönnlund och bodde i Lillsjö.
På fotot "Nymanas-Selim" som på riktigt hette Selim Rönnlund och var son till Johannes. Här visar han åt läraren Selim Björses från Lappfjärd hur en riktig "jäisgål" ska se ut.
”Nymanas-Selim” som på riktigt hette Selim Rönnlund och var son till Johannes. Här visar han åt läraren Selim Björses från Lappfjärd hur en riktig ”jäisgål” ska se ut.