Torpare på Finne eller Rosenback nr 3.

 

 1. Josef Henriksson Finne (f.1788) och hustrun Agata (f.1792) torpare under åren 1815-1830.
 2. Karl Henrik Johansson Finne (f.1793) och hustrun Maria Magdalena Johansdotter Holm från Lappfjärd (1797-1837) torpare under åren 1815-1830.
 3. Erik Mattsson Finne och hustrun Sofia, torpare år 1830.
 4. Skräddaren Henrik Mickelsson Strömberg eller Korsbäck (f.1797) och hustrun Kajsa Eriksson Finne (1797-1846) torpare under åren 1830-1871.
 5. Karl Mattsson Birkala (f.1797) och hustrun Sofia Eriksdotter (f.1801) torpare under åren 1830-1852.
 6. Johan Jakobsson Finne (f.1799) och hustrun Anna Greta Eriksdotter (f.1702) torpare under åren 1835-1850.
 7. Josef Larsson Klemets (f.1808) och hustrun Anna Greta Johansdotter Finne (f.1812) torpare under åren 1835-1850.
 8. Karl Gustav  Jakobsson Finne (f. 1804) och hustrun Maria Greta Eriksdotter Lillkull (f. 1811) torpare under åren 1835-1839.
 9. Karl Mattsson Finne och hustrun Maria, torpare under åren 1835-1869.
 10. Rudolf Josef Jakobsson Finne (f. 1811) och hustrun Maja Lena Gabrielsdotter Korsbäck (f. 1812) torpare under åren 1840-1850.
 11. Josef Johan Pettersson Fröberg (f.1803) och hustrun Greta Lena Mariasdotter från Storå (f.1810) torpare under åren 1845-1865.
 12. Johan Henrik  Andersson Finne (f.1814) torpare under åren 1845-1855 och hustrun Anna Kajsa Josefsdotter Knus (f.1813) torpare under åren 1856-1861.
 13. Josef Johansson Finne (f.1827) torpare under åren 1845-1858 och hustrun Kajsa Eriksdotter Båsk (f. 1820) torpare under åren 1859-1867.
 14. Johan Fredrik Mickelsson Häggblom el Färm från Korsnäs (f.1818) och hustrun Anna Kajsa Johansdotter Finne (f.1816) torpare under åren 1845-1889.
 15. Karl Fredrik Henriksson Lillträsk (f.1818) torpare under åren 1845-1879 och hustrun Anna Greta Henriksdotter Finne (f.1829) torpare under åren 1880-1879.
 16. Johan Johansson Finne och hustrun Maria, torpare under åren 1855-1858.
 17. Josef Johansson Finne (f.1824) och hustrun Maria Lena Eriksdotter Lång (f.1823) torpare under åren 1855-1867.
 18. Johan Henrik Granat och hustrun Maria, torpare under åren 1861-1865.
 19. Karl Andersson Finne (f.1831) torpare under åren 1861-1873 och första hustrun Anna Kajsa Henriksdotter Mattfolk (f.1827) och andra hustrun Anna Eriksdotter (f.1834) torpare under åren 1880-1906.
 20. Henrik Eriksson Finne och hustrun Anna, torpare under åren 1865-1871.
 21. Karl Mattsson Finne och hustrun Sofia, torpare under åren 1870-1877.
 22. Josef Johan Eriksson Finne (f.1851) och hustrun Anna (f.1853) torpare under åren 1874-1878, blev senare bönder.
 23. Johan Hermansson Nattura (f.1841) och hustrun Edla (f. 1847) torpare under åren1878-1906.
 24. Erik Anders Josefsson Finne (f.1854) och hustrun Henrika (f. 1863) torpare under åren 1890-1894.
 25. Viktor August, Johan Henriksson Finne (f.1867) och hustrun Maria (f.1869) torpare under åren 1901-1903, blev senare bönder.
 26. Erik Nakkila (f.1850) och hustrun Maria (f.1853) torpare under åren 1903-1906.