Selims foton från år 1933.

Här några av folkskolläraren Selim Björses´ fotografier. Eric Stens har identifierat personerna och skrivit de flesta texter. Fotografierna är från Svenska Litteratursällskapets arkiv i Vasa.

De uppklädda ungdomarna är från vänster Uno Björses, Runar Ingvesback, Hilding Hemgård, Birger Björses, Gunnar Ingvesback, Bertel Granskog och Eskil Ålgars.
De uppklädda ungdomarna är från vänster Uno Björses, Runar Ingvesback, Hilding Hemgård, Birger Björses, Gunnar Ingvesback, Bertel Granskog och Eskil Ålgars.
Stenfoten är lagd på tillbyggnaden vid södra folkskolan i Lappfjärd och den granskas här av Karl Knus och Emil Ekman till vänster. Längst bak står entreprenören Erland Krook och till höger står fullmäktigeordförande Viktor Rosenstedt.
Stenfoten är lagd på tillbyggnaden vid södra folkskolan i Lappfjärd och den granskas här av Karl Knus och Emil Ekman till vänster. Längst bak står entreprenören Erland Krook och till höger står fullmäktigeordförande Viktor Rosenstedt.
Sommaren 1933 höll Erland Krook och hans mannar på med takkonstruktionen på södra skolans tillbyggnad.
Sommaren 1933 höll Erland Krook och hans mannar på med takkonstruktionen på södra skolans tillbyggnad.
På hösten 1933 är tillbyggnaden färdig. Den vänstra ingången till lärarinnan Tekla Skrivars bostad och genom den högra dörren kom man till tamburen, en skolsal och skolköket. Till vänster står Karl Knus, entreprenören Erland Krook, sedan Emil Ekman och till höger står Viktor Rosenstedt.
På hösten 1933 är tillbyggnaden färdig. Den vänstra ingången till lärarinnan Tekla Skrivars bostad och genom den högra dörren kom man till tamburen, en skolsal och skolköket. Till vänster står Karl Knus, entreprenören Erland Krook, sedan Emil Ekman och till höger står Viktor Rosenstedt.
Här är det invigningskaffe i slöjdsalen, eftersom den nya småbarnsskolan just blivit färdig, då södra folkskolan byggdes ut med en vinkel. Värdinnan är Emmi Bast och här sitter från vänster Lundas Olga, alltså Olga Ulfves, Olivia Björklund, Alvina Ingves och Hulda Malm.
Här är det invigningskaffe i slöjdsalen, eftersom den nya småbarnsskolan just blivit färdig, då södra folkskolan byggdes ut med en vinkel. Värdinnan är Emmi Bast och på bänken sitter från vänster Lundas Olga, alltså Olga Ulfves, Olivia Björklund, Alvina Ingves och Hulda Malm.
Så här vackert sitter barnen i den lägre folkskolan, eller småbarnsskolan som den kallades. Flickan till vänster längst fram är Karin Knus, som sedan gifte sig med Magnus Mangs från Tjöck.
Så här vackert sitter barnen i den lägre folkskolan, eller småbarnsskolan som den kallades. Flickan till vänster längst fram är Karin Knus, som sedan gifte sig med Magnus Mangs från Tjöck.
Så här satt eleverna i den gamla småbarnsskolan på Kladdbackan. Här är den sista årskursen 1932-33, sedan flyttade småskolan till södra folkskolans tillbyggnad. Dörrarna bak i salen gick in till lärarinnan Tekla Skrivars rum. Notera den speciella lampan i taket. I raden längst till vänster sitter Ingmar Nyqvist, Alfons Nyqvist, Gösta Gullmes, okänd. I följande rad mot höger sitter Rut Rosenback, Gunvor Juth, Ellen Haavisto och Elvi Lassfolk. Raden på andra sidan mittgången sitter Nils Mitts, Johan Hellman, Per Klockars, Uno Lassfolk, Birger Hellman. Längst till höger sitter Judit Hellman, Maj-Britt Granö, Gustav Hellman, okänd.
Så här satt eleverna i den gamla småbarnsskolan på Kladdbackan. Här är den sista årskursen 1932-33, sedan flyttade småskolan till södra folkskolans tillbyggnad. Dörrarna bak i salen gick in till lärarinnan Tekla Skrivars rum. Notera den speciella lampan i taket. I raden längst till vänster sitter Ingmar Nyqvist, Alfons Nyqvist, Gösta Gullmes, okänd. I följande rad mot höger sitter Rut Rosenback, Gunvor Juth, Ellen Haavisto och Elvi Lassfolk. Raden på andra sidan mittgången sitter Nils Mitts, Johan Hellman, Per Klockars, Uno Lassfolk, Birger Hellman. Längst till höger sitter Judit Hellman, Maj-Britt Granö, Gustav Hellman, okänd.
Det är "brånnstimrotid", högsommar. Här håller Selim Kronman på och timrar ihop en för den södra folkskolan.
Det är ”brånnstimrotid”, högsommar. Här håller Selim Kronman på och timrar ihop en för den södra folkskolan.
Eleverna på södra folkskolan ser alla glada ut och undra på det, då skolan är slut och sommarlovet på kommande. Läraren Selim Björses står bak i klassen.
Eleverna på södra folkskolan ser alla glada ut och undra på det, då skolan är slut och sommarlovet på kommande. Läraren Selim Björses står bak i klassen.
Skyddskårsfanan
Nils Molander bär fanan då skyddskåren är på väg uppför Kyrkbacken för att uppvakta vid hjältegravarna.
Lottorna i Lappfjärd med Gamälbroen i bakgrunden, stående från vänster Sofia Rosenback, Irene Björkskog, Ellen Ingves, Adelina Björses och Hulda Blomberg. Sittande Hjördis Landgärds, Signe Klåvus och Hjördis Brandt.
Lottorna i Lappfjärd med Gamälbroen i bakgrunden, stående från vänster Sofia Rosenback, Irene Björkskog, Ellen Ingves, Adelina Björses och Hulda Blomberg. Sittande Hjördis Landgärds, Signe Klåvus och Hjördis Brandt.
Fältkök i beredskap utanför Helsingforsbanken.
Fältkök i beredskap utanför Helsingforsbanken.
Pojkarnas kokkurs hemma hos Axel Lillträsk, från vänster Helge Björklund, Nils Ålgars, Åke Storhannus, okänd, Erik Storkull, senare Stens och Elis Hellman.
Pojkarnas kokkurs hemma hos Axel Lillträsk, från vänster Helge Björklund, Nils Ålgars, Åke Storhannus, okänd, Erik Storkull, senare Stens och Elis Hellman.
Här håller skolans elever på med fönstertvättning utanför lärarbostaden.
Här håller skolans elever på med fönstertvättning utanför lärarbostaden.
Skyddskårister från Lappfjärd.
Skyddskårister från Lappfjärd.
Elis Mannfolk i sitt turnipsland. I bakgrunden skymtar "Smegålan".
Elis Mannfolk i sitt turnipsland. I bakgrunden skymtar ”Smegålan”.
Här är skolbarnen i stenbrytartagen, då en större sten skall lyftas bort. Notera hur fina kläder pojken till höger har.
Här är skolbarnen i stenbrytartagen, då en större sten skall lyftas bort. Notera hur fina kläder pojken till höger har.
Skolan använde den egna, billiga arbetskraften för att förstora gårdsplanen vid utvidgningen av skolbyggnaden.
Skolan använde den egna, billiga arbetskraften för att förstora gårdsplanen vid utvidgningen av skolbyggnaden.
Skyddskårister på marsch i Lappfjärd, bland annat Selim Knus, Gunnar Ingves, Evert Ekman, Lennart Björses och Alvar Björklund.
Skyddskårister på marsch i Lappfjärd, bland annat Selim Knus, Gunnar Ingves, Evert Ekman, Lennart Björses och Alvar Björklund.
Ett större hönshus i Lappfjärd år 1933.
Ett större hönshus i Lappfjärd år 1933.
Flickor på kokkurs hemma hos Emil Ekman, från vänster Ellen Norrholm, Helmi Skogman, Anna Ulfves, Svea Ekman, Anni Enlund, Helmi Ekman, Elin Gullmes, Alice Hermans och Elin Mangs.
Flickor på kokkurs hemma hos Emil Ekman, från vänster Ellen Norrholm, Helmi Skogman, Anna Ulfves, Svea Ekman, Anni Enlund, Helmi Ekman, Elin Gullmes, Alice Hermans och Elin Mangs.
Södra sidans bobollslag till vänster och den norra sidan till höger och båda lagen lika barfota.
Södra sidans bobollslag till vänster och den norra sidan till höger och båda lagen lika barfota.
Idrotten var stor inom skyddskåren och den hade till och med ett eget bobollslag, från vänster Hemming Ådjers, Nils Jossandt, Börje Engblom, Gösta Klåvus, Sampo Käpylä, Emil Strandkull, Keijo Komsi och Ragnar Nissander.
Idrotten var stor inom skyddskåren och den hade till och med ett eget bobollslag, från vänster Hemming Ådjers, Nils Jossandt, Börje Engblom, Gösta Klåvus, Sampo Käpylä, Emil Strandkull, Keijo Komsi och Ragnar Nissander.

Mera foton hittar du genom att klicka HÄR!