Andersons hus på Bygränden 10

Anderssons gård fotograferad från söder. Nelsons affär syns till vänster.
Det här huset med sin speciella arkitektur har kallats för ”Andersonas” fast det var Valter och Lisen Rosengård som byggde det under åren 1946-1949. Själva byggandet stod Valters far Erik Anders Rosengård och Broberg Erik Anders för. Andersons gård fotograferad från söder. Nelsons affär syns till vänster.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014, med hjälp och en del foton av John Hammarberg.

Husets historia

Den här tomten där lägenhet Brogård är belägen invid brofästet ägdes i tiderna av ”Koll handlarin”, nämligen handlanden J. H. Storkull och den hörde till hans hemman Grönvall. Handlande Storkulls son Eskil Ahlmark sålde 1946 området åt Valter Rosengård och hans hustru Lisen och Valter började då bygga ett garage för sina lastbilar.

Valter och Lisen Rosengård tar över tomten och bygger gården

Det var genast efter det senaste kriget som den första delen av denna byggnad uppfördes på Brogård lägenhet nr 4:109. Nedre våningen byggdes först, bara som garage för Valter Rosengårds lastbilar och övre våningen byggdes 48-49 och blev deras bostad.

På bilden chauffören Valter Rosengård, nästan visande var hans garage skall byggas.
Chauffören Valter Rosengård, nästan visande var hans garage skall byggas. Till vänster syns magasinet hos handlande Erik Andersson.
På den här bilden från 1946-47 sitter Beda Westerback tillsammans med systersonen Bo Skogman på broräcket. Till vänster på bilden syns Valters garagebyggnad och till höger Dagsmark Andelsmejeri.
På den här bilden från 1946-47 sitter Beda Westerback tillsammans med systersonen Bo Skogman på broräcket. Till vänster på bilden syns Valters garagebyggnad och till höger Dagsmark Andelsmejeri.

Valter Rosengård (1916-1973) växte upp på Brobackan och han var son till handlaren Erik Anders Rosengård (f. Lillkull 1887-1950) och dennes tredje hustru Alvina (f. Klemets 1894-1979). Valter var gift med Lisen (f. Sundholm i Närpes 1919, död 1985).

Före Valter och Lisen byggde det här huset bodde de i ett annat speciellt hus, nämligen i kaféhuset som  Valter hade köpt av Sigrid Lindberg år 1943. Där bedrev han kaférörelsen fram till 1948 då han sålde alltsammans åt handlanden Nils Nelson.

Valter hade åtminstone två lastbilar i trafik, han hade ju flera bröder som arbetade som chaufförer åt honom, bland annat Gunnar och Nils. Brodern Algot körde också åt Valter och det här började han med redan före han fick körkort. Det här framhöll han till och med när han skulle ta busskörkort och tydligen hade det önskvärd effekt eftersom Algot körde buss så gott som hela livet. För det mesta var det virke som transporterades och flera Dagsmarkbor var engagerade i dessa transporter.

I bottenvåningen fanns garaget som rymde två bilar, garagedörrarna fanns i den västra gaveln. I övre våningen fanns bostaden.
I bottenvåningen fanns garaget som rymde två bilar, garagedörrarna fanns i den västra gaveln. I övre våningen fanns bostaden.
Man kan ju sitta i trädgården medan tvätten torkar. Till vänster Valters syster Margit Rosengård, som gifte sig med Dahlbäck från Övermark. I mitten sitter Lisen Rosengård och till höger Valters halvsyster Signe, gift Granlund.
Man kan ju sitta i trädgården medan tvätten torkar. Till vänster Valters syster Margit Rosengård, som gifte sig med Dahlbäck från Övermark. I mitten sitter Lisen Rosengård och till höger Valters halvsyster Signe, gift Granlund.
Rosblom var en känd konstnär som målade flera gårdar i Dagsmark. På den ursprungliga tavlan fanns de två garagedörrarna med men hade efteråt målat dit fönstren. Selma Andersson tyckte om trädgårdsarbetet och så länge hon orkade var den mycket välskött med hagtornshäckar, cembratallar, syrener och liljor i alla möjliga färger.
Rosblom var en känd konstnär som målade flera gårdar i Dagsmark. På den ursprungliga tavlan fanns det två garagedörrarna med men han hade efteråt målat dit fönstren. Selma Andersson tyckte om trädgårdsarbetet och så länge hon orkade var den mycket välskött med hagtornshäckar, cembratallar, syrener och liljor i alla möjliga färger.

Erik och Selma Anderson tar över

År 1953, i april sålde Valter detta hus åt före detta handlaren Erik Andersson (f.Helsing i Lotlax, Vörå 1888-1969, hans mor hette Brita Helsing, f. 1850, d. 1941). Erik Andersson var gift med Selma (f. Klemets, senare Långfors 1889-1975, dotter till Johan Henrik och Anna Kajsa Klemets). De hade år 1945, i augusti gjort ett inbördes testamente där den överlevande vid ett dödsfall skulle ärva alla tillgångar.

Erik Andersson i Amerika.

Valter och Lisen Rosengård flyttade då tillfälligt till Dagsmark Andelsmejeri och sedan till Lappfjärd, efter det till Kristinestad och i början på 60-talet till Sverige. Erik och Selma Anderson hade vistats i Hibbing i Amerika och fick där två barn, Florence (1916-1942) och Jan (1919-1920)  men de flyttade 1935 till Dagsmark där de tog över J.H. Storkulls affär. Den här affären drev de fram till 1945 då de sålde den åt Lappfjärds Andelshandel. Under denna tid hann Valter Rosengård förlova sig med Andersons dotter Florence men hon dog ju år 1942.

På detta foto med Handlin och Sparbanken syns Anderssons hus i bakgrunden. Foto: Birger Sonntag.
På detta foto med Handlin och Sparbanken syns Andersons hus i bakgrunden. Foto: Birger Sonntag.
På detta färgfoto syns Anderssons hus mellan Nelsonas butiken och Handlin.
På detta färgfoto syns Andersons hus mellan Nelsonas butiken och Handlin

Anderson lät då bygga om garaget på bottenvåningen till bostad åt Selmas syster Amanda (1886-1956). Hon hade varit gift med Emil Styris och bodde i Amerika. Amanda var rörelsehindrad och Erik reste till Amerika och hämtade henne till Dagsmark. Amanda bodde i nedre våningen fram till sin död 1956 och efter det flyttade Erik och Selma ner från övre våningen och där bodde de så länge de levde.

År 1968, den 22 oktober skrev Selma Anderson ett testamente, där hon bestämde att efter hennes död skall all tillgångar tillfalla tjänstemannen Valter Rosengård, då bosatt i Sverige. Om Valter skulle avlida före henne skulle egendomen tillfalla hans arvingar.

År 1969, den 5 januari avled förre handlaren Erik Anderson och enligt inbördes testamentet från 1945 övertog Selma gården och tomten Brogård 4:109.

År 1975, den 25 maj avled handlandeänkan Selma Anderson och enligt testamentet övertog gården och Brogård lägenhet 4:109 av Valters söner Börje, Magnus och Jan-Eirik i tre lika stora delar.

Valter Rosengårds söner tar över

Valter Rosengårds söner i Sverige fick då denna gård i arv men använde den endast som semesterbostad och i början på 1980-talet sålde de huset och tomten Brogård åt den nuvarande ägare som bodde i gamla byggnaden en kort tid medan de byggde ett nytt hus 1983.

Så här såg Anderssons hus ut just före det revs.
Så här såg Andersons hus ut just före det revs.
År 1983 gjordes grunden till det nya huset söder om det gamla "Anderssonas".
År 1983 gjordes grunden till det nya huset söder om det gamla ”Andersonas”.
Då det nya huset stod färdigt år 1984 revs Anderssons gamla hus med hjälp av en skogstraktor.
Då det nya huset stod färdigt år 1984 revs Andersons gamla hus med hjälp av en skogstraktor.
Rivningsarbetet gick snabbt och i och med detta försvann ett hus med en speciell arkitektur.
Rivningsarbetet gick snabbt och i och med detta försvann ett hus med en speciell arkitektur.
I dag finns inga spår kvar av Anderssons hus och så här ser området ut fotograferat från den nya storbron över Lappfjärds å. Det gamla brofästet syns nere till vänster.
I dag finns inga spår kvar av Andersons hus och så här ser området ut fotograferat från den nya storbron över Lappfjärds å. Det gamla brofästet syns nere till vänster.