Wadström som vaccinatör i Tjöck.

Utdrag ur protokollet fördt vid utlyst kommunalstämma inom Kristinestads landsförsamling å Hints Hemman å Tjöck by den 27 Februari 1891.

Till vaccinatör i vår kommun i stället för aflidne fru Strandberg, som här förinnan haft samma befattning valdes vid detta tillfälle Folkskolläraren J. J. Wadström i Dagsmark, hvilken för befattningen erhåller i årlig aflöning af kommunen trettion (30) mark jemte kommunens till kommande bidrag af statsvärkets anslag till vaccinatörens aflöning, befattningen vidtager genast då detta val vunnit laga kraft öfver vederbörandes utlåtande och godkännandet erhållits.

Ort och tid förut skrifven.

På kommunalstämman vägnar

Josef Henrik Eriks, Karl Viktor Stormals, Karl Viktor Mickelsson Stormals. Karl Äbbol

Utdragets riktighet bestyrker

Erlandt, Pellfolk

Folkskolläraren hade många uppgifter i tiderna och Wadström till och med vaccinerade barnen i Dagsmark mot smittkoppor. Vanligtvis var barnen rädda för sprutan och för att blanda bort dom, så använda Wadström denna ringklocka. Genom att slå på knappen fick klockan en verkligt fin klang som ljöd länge och då passade Wadström på med sprutan.
Folkskolläraren hade många uppgifter i tiderna och Wadström till och med vaccinerade barnen i Tjöck mot smittkoppor. Vanligtvis var barnen rädda för sprutan och för att blanda bort dom, så använda Wadström denna ringklocka. Genom att slå på knappen fick klockan en verkligt fin klang som ljöd länge och då passade Wadström på med sprutan.
Wadström vald till vaccinatör i Tjöck web
Lärare Wadströms barnbarn Johan Wadström, som bor i Vasa, har donerat detta utdrag till SLS:s arkiv i Vasa.
Folkskollärarens låga lön behövde drygas ut och vad då bättre än att sommarjobba som vaccinatör. Det var just det som lärare Wadström gjorde och i Syd-Österbotten 13.6.1903 annonserade han om vilka ställen han skulle besöka. I Dagsmark gjorde han det på folkskolan där han själv bodde och i Korsbäck hos Josef Josefsson, alltså i den gård där Elgot och Ragni Nygård bodde.