Hembygds- och emigrantfest år 2000.

Dagsmark Ungdomsförening ordnade i juni 2000 en hembygds- och emigrantfest, som lockade en stor publik, både under festen på dagen och på dansen på kvällen. Det togs en stor mängd fotografier och här kan du se ett passligt urval:

Festtalare var Carola Björklund, född och uppvuxen på Sebasbackan men sedan början av 1970-talet bosatt i Norge. där hon arbetar som diplomat.