Norrviksvägen

Norrviksvägen börjar vid Stolidbackan och slutar i Träskändan. Den ör lite över 4 km lång och flera gårdar längs med vägen ligger i Lappfjörds by men de räknas ändå  ligga i Korsbäck i Dagsmark by. Vill du läsa mera om gårdarna på Norrviksvägen, så klicka på önskad knapp här under.

152 Berg
370 Nyholm Kaalas
Renfors gård i Träskändan