Soldater från Dagsmark under tiden 1629-1816.

Denna förteckning har gjorts av Eva Grönlund år 2018. Eva bor i Vasa men är född och uppvuxen på Sunnantillvägen i Dagsmark.

Förteckning över några soldater som bodde i Dagsmark under tiden 1629-1816.

Sedan år 1620 finns roteringslängder, där män över 15 år skulle vara antecknade. Var tionde skrevs ut till krigstjänst.

Roteringslängd år 1629, Österbottens regemente, Dagsmark

-Henrik Tomasson 36 år, född 1593 (senare Storkull)

-Tomas Jönsson 50 år född 1579, bonde, fader(senare Storkull)

-Olaf Jönsson 70 år född 1559, bror till Tomas Jönsson (senare Storkull)

-Markus Tomasson 20 år, född 1609, son till Tomas Jönsson

Hindrik Tomasson 25 år, född 1604, son till Tomas Jönsson

-Olaf Mångsson 45 år, född 1584 (senare Klemets)

-Henrik Persson 55 år född 1574 (senare Lång)

Hindrik Tomasson som var född 1604 kan vara just den som togs ut till soldat, eftersom hans namn är understreckat i roteringslängden. Han blev sedan bonde på 1 mantal skattehemman på Korck. Hans hustru hette Margareta och hon fortsatte att driva hemmanet några år efter 1650 då Henrik hade dött.

Den som togs ut till knekt skulle helst vara 18-30 år. De äldres uppgift var att utrusta soldaten med kläder och lön då han var ute i krig.

År 1688 infördes den karolinska enhetsuniformen i Österbottens regemente.

Infanteriets enhetsuniforms modell enligt 1687 års reglemente.
Infanteriets enhetsuniforms modell enligt 1687 års reglemente.

Vill du se flera uniformer, klicka då HÄR!

Från 1682 uppmanades varje landskap att ställa minst ett infanteriregemente till kungens förfogande. Det skulle bestå av 1200 man fördelade på 8 kompanier om vardera 150 man. Hemmanen indelades i ”rotar” som bestod av 3-5 hemman. Från varje rote skulle det rekryteras en soldat. En soldat skulle ha ett eget familjenamn och detta fick han genast då han hade blivit antagen som ordinarie soldat.

Österbotten blev av kungen befriat från knekthållningen och skulle i stället frivilligt värva soldater och på så sätt fylla kvoten med soldater till Österbottens regemente.

Allmän värnplikt trädde i Finland i kraft enligt värnpliktslagen år 1878. Vill du läsa mera om värnplikten och den finska militären under den ryska tiden, skall du klicka HÄR!

 

Soldater med anknytning till Dagsmark.

Nr 1. Matts Henriksson Ekström född Båsk, korpral, föddes år 1692 i Dagsmark. Hans far var Henrik Henriksson Båsk som var bonde i Dagsmark år 1723 och ännu 1740. Modern hette Valborg Jöransdotter f. 1679, d. 1758. Matts blev i unga år borttagen av ryssen och vistades en tid i Ryssland. Senare tjänstgjorde han i Viborgska infanteriregementet i 6½ år. Han återvände till Dagsmark och gifte sig med Sara Jakobsdotter. De fick ett barn, dottern Maria och familjen levde på Båsk hemman och senare på byns mark. Matts levde ett långt liv. Han blev 93 år och begravdes 6.3.1785. Dottern Maria var ogift och hade inga barn. Vill du läsa mera om denne Matts Henriksson Ekström, så skall du klicka HÄR!

Nr 2. Jakob Hindersson Mejer, soldat, född i Österbotten 1725, var rotesoldat i Dagsmark 1749.

Nr 3. Erik Mejer, soldat och vice korpral född i Österbotten 1735 hörde till Österberg och Närpes kompani. Han antogs som soldat i december 1755. Erik var i Pommern (1757-1762) och fick avsked med pension till underhåll 1789 efter att ha tjänat 33 år. Han var gift med Brita Simonsdotter Storkull som var född 1737 i Dagsmark. Paret hade 9 barn. Familjen bodde en tid i Bötom och sedan på Klemets hemman i Dagsmark. Erik dog 1811 och hustrun Brita dog 1821 i Bötom.

Nr 4. Petter Mårtensson Wira född år 1725. Det är oklart var han var född. Han blev inskriven som andre trumslagare i Närpes kompani 28.8.1742. Wira deltog i slag under Lilla ofreden 1741-43 och i Pommerska kriget 1757-62. Han blev dömd för snatteri ”uti sitt quarter i Trippsiestadt” till 6 par spö av garnisonskrigsrätten i Stralsund 23.1.1762 (Straffrullor, 55032). Han fick avsked7.1775 och hade då tjänat kronan i 33 år. År 1777 beviljades han pension på 2 riksdaler och 12 skilling.

Petter var gift med Anna Mårtensdotter f.1722, d. 1807 och paret Wira bodde i Lappfjärd omkring år 1762-1778. Petter och Anna hade tre döttrar som nådde vuxen ålder. Dottern Maria Pettersdotter f. 1741 gifte sig med Matts Henriksson Båsk f. 1746 i Dagsmark. Petter och hustrun Anna flyttade också till Båsk hemman omkring 1778. Petter dog av ålderdom i Dagsmark 20.1.1797.

Mitt i bild en trumslagare i Oravais historiska förening år 2018. På 1700- talet skulle trumslagaren utrustas med 2 svarta halsdukar, 2 blåa klädesrockar, 2 gula västar, 2 gula ”böxor” och 2 hattar.
Mitt i bild en trumslagare i Oravais historiska förening år 2018. På 1700-talet skulle trumslagaren utrustas med 2 svarta halsdukar, 2 blåa klädesrockar, 2 gula västar, 2 gula ”böxor” och 2 hattar.

Petter Wira och hustrun Anna hade också en dotter som hette Anna som var född 1753 i Lappfjärd. Hon gifte sig med Matts Henriksson från Kärjenkoski. De bosatte sig i Lappfjärd och blev torpare på Hoxell och fick flera barn. Anna Pettersdotter Wira var farmors farmor åt Karl Henrik Mitts född 1879 i Lappfjärd. Detta förklarar varför han i Dagsmark kallades för ”Wiras Kal-Hindrik”. Som änkling gifte sig Wiras Kal-Hindrik med änkan Tilda Rosenberg (Lilltmoss-Tilda) i Dagsmark år 1926 och flyttade till Båsk i Kias kroken.

Nr 5. Erik Andersson Starck, friskytt, inhyses, torpare f. 1764 i Närpes, d. 24.12.1820 på Båsk i Dagsmark. Han var gift med trumslagaren Petter Wiras yngsta dotter, Margareta Pettersdotter Wira f. 1764 i Dagsmark. De bodde i Dagsmark, på Ahlkulla i Lappfjärd och sedan på nytt i Dagsmark. Deras dotter Anna Margareta f. 1799 gifte sig med handelsbetjänten Matts Brunk i Kristinestad och dottern Brita Lena f. 1805 bosatte sig i Lappfjärd och gifte sig med Erik Michel Carlson f. 1792 i Bötom.

Nr 6. Eric Henricsson Stå, soldat, föddes 1777 i Lappfjärd. Han blev torpare på Lillsjö hemman i Dagsmark. Hans far var Henrik Mattsson Nordström – Lillvik f. 1735 i Kristinestad och mor Maja Mattsdotter Lillvik f. 1754 i Lappfjärd. Erik Henriksson Stå var gift med Anna Mattsdotter Lillsjö från Dagsmark f. 1774. Paret är antecknade som borta eller döda år 1810 och deras barn blev då omhändertagna av änkan och barnens mormor Beata Johansdotter i Lillsjö. Dottern Anna Greta f. 1800 flyttade som 17-åring till Bötom och gifte sig sedan på Ala-Hannula. Sonen Erik Henrik gifte sig med Brita Lena Utfolk från Uttermossa och flyttade från Lillsjö 1839. Det yngsta barnet, dottern Maja Eriksdotter f. 1806 gifte sig med Erik Andersson Gröndahl f.1807 på Båsk i Dagsmark. Maja och Erik har många ättlingar i Dagsmark.

Nr 7. Anders Brådd, soldat f. i Åbo län 1729. Hans hustru hette Maria Mattsdotter och paret hade två döttrar; Chatarina och Brita. Anders Brådd tjänade som soldat i 3 år, var frisk och duglig. Anders hörde till Storkull rotan och bodde med familjen i Dagsmark. De flyttade tillbaka till Åbo län efter 1758.

Nr 8. Johan Johansson Hammarberg, soldat, f. 1741 i Lappfjärds socken i Österbotten, d.1809. Han var gift med Anna Andersdotter Lång f. 1737 i Dagsmark, d. 1805. Johan Hammarberg ersatte soldaten Anders Brådd. Han blev antagen som soldat 22.7.1770 och tjänade till år 1789 då han återvände från fronten. Han led av ett fel i vänster fot. Han bodde på Storkull rotan i Dagsmark. Johans och Annas son Erik Hammarberg blev också soldat.

Nr 9. Erik Johansson Hammarberg, soldat och torpare, 1.8.1767 i Lappfjärd. Han var son till Johan Hammarberg och Anna Andersdotter Lång. Erik bodde på Lång i Dagsmark. Han var i sitt första äktenskap gift med Margareta Andersdotter Lång f. 1767 och i sitt andra äktenskap med Anna Andersdotter f. 16.05.1786 i Siirå, d. 17.12.1872. Erik Johansson Hammarberg har många ättlingar i Dagsmark och Lappfjärd.

Soldattorp i Oravais.
Soldattorp i Oravais.

Nr 10. Tomas Tomasson Hoffman, soldat född i Österbotten 1762. Han blev antagen som soldat 26.9.1782. År 1787 vistades han i Gamla Storå by där han gifte sig med Catharina (Kajsa) Andersdotter Lång som var född 1764 i Dagsmark. År 1795 bodde paret i Dagsmark där Tomas var rotesoldat på Storkull rotan. Han finns upptagen i mönstringsuppgifterna när regementet samlades på Ladugårdsslätten invid Vasa och Närpes kompani. Mönstringen skedde den 27 juni 1795 av överste Adolph Aminoff. Samma år blev Tomas kommenderad till Åbo. Han tjänstgjorde något över 6 år och han dog till följd av rötfeber 1796, 33 år gammal. Paret fick två söner som avled i späd ålder. Kajsa gifte sedan om sig med Jöran Jöransson ”Jöranas”, 1770 som hade kommit från Karkku och arbetade som smed och var torpare i Dagsmark.

Nr 11. Johan Henrik Tillman 1780 i Österbotten. Han antogs som volontär vid Närpes kompani år 1793. Han kom till Storkull rotan 25.3.1797 efter Tomas Tomasson. År 1802 befordrades han till underofficer vid Lifkompaniet med ”tvänne rotelöner”. År 1805 var han med om en arbetskommendering på 4 månader på Kumo Elfs strömrensning.

Nr 12. Matts Strandman, soldat, murmästare f. 1708, d. 1776 i Lappfjärd. Han Var gift med Maria Strandman. Deras barn var födda i Dagsmark, Lappfjärd och Bötom.

Nr 13. Johan Kvick, soldat, var gift med Maria Mickelsdotter f. 1709, d. 1778. Deras son hette Matts Johansson f. 1746.

Nr 14. Olof Schultin, Brådd, soldat vigdes 15.8.1758 med Anna Henriksdotter som var från Dagsmark. Deras barn var Johannes Olofsson f. 1759, d. 1759 och Margareta Olofsdotter f. 1761.

Nr 15. Isak Falk, rotesoldat kom från Sverige och var född 1767. Han var placerad vid Klemets rotan 30.3. 1789 -27.6. 1795. Erik hade varit i Pommern och han erhöll avsked vid generalmönstringen 27.3.1789. Enligt fältskärs attest var han skadad i vänster fot av yxhugg och oduglig till vidare krigstjänst. Han flyttade senare till Bötom och vidare till Närpes.

Nr 16. Josef Hjort, soldat f.1766 i Österbotten. Han blev antagen till soldat 4 april 1791 och efterträdde Isak Falk på Klemets rotan år 1796. Han blev kommenderad till Åbo. Josef flyttade senare till Bötom och 1815 till Lappfjärd. En av Josefs söner hette Jakob och han blev också soldat. Hans efternamn var Hjort eller Lund. Jakobs son hette Johan Viktor Jakobsson Hjort eller Lund (f. 1841) som bodde med hustrun Maria Katarina och 8 barn på Klemets i Dagsmark.

Barnen hette Edla, Henrik Erland, Matilda, Frans, Oskar, Hilma, Emil Gideon och Karl Otto. Sönerna Henrik Erland och Frans Viktor gjorde sig kända genom livlig inblandning i olika brott såsom stölder, fylleri, misshandel, slagsmål  och dömdes till fängelsedomar. Sonen Oskar kallades ”Jot-Oskar”. Han bodde med sin familj i Lillsjö i närheten av det område som kallas för Kalax bakom Bergåsen.

Sonen Emil Gideon f. 1884 gifte sig med Edla Carolina Lång och de fick 8 barn. De kallades för ”Haga”. Dottern Edla gifte sig med Erik Skrivars från Uttermossa, dottern Matilda gifte i Lappfjärd, dottern Hilma dog som liten och sonen Karl Otto bodde med hustru Maria i Dagsmark.

Nr 17. Matts Eriksson Främling från Åbo län, född 1778, var transporterad till Klemets rotan 1807.

Nr 18. Thomas Thomasson Gammal född 1773 kom från Carleby socken. Han var transporterad till Båsk/Lång/Finne 1807.

Nr 19. Gustav Forsten, soldat av Österbottens regemente och Närpes kompani mellan åren 1775-1779. Han var född i Stockholm 1756 och dog i Lappfjärd 1827. Han gifte sig med Brita Hansdotter Lång f. 1755 från Dagsmark. Familjen bodde på Lång i Dagsmark 1784. Gustaf Forstén blev sedan klockare i Sideby under åren 1791-1804. Därefter flyttade familjen till Lappfjärd där han fortsatte arbeta som klockare. Gustav arbetade också med förebyggande hälsovård genom att utföra vaccinationer mot smittkoppor. För sin insats premierades han ”för nit vid vaccinationens bedrivande”.

Kungliga Vasa Regemente och Kungliga Österbottens regemente.
Kungliga Vasa Regemente och Kungliga Österbottens regemente.

Nr 20. Anders Vinter, soldat (Anders Jakobsson Wackuri), hustru Chatarina och dotter Margareta bodde i Kornbäck i Dagsmark år 1802-1816. Anders är antecknad som ”sedan sista fälttåget borta”. Endast hustrun Caisa som var född i Siikais och deras barn finns antecknade i Dagsmark år 1808.

Nr 21. Carl Henrik Theslöf var född i Saarijärvi 1736. Han var major vid österbottniska infanteriregementet, Närpes kompani och han tjänade kungliga kronan i 33 år. Från 1750 och under flera år framåt var han kommenderad till Sveaborgs fästnings byggande. Under åren 1757-1762 var han kommenderad till Pommern. Han deltog i många slag, bl.a. Slaget i Demmin 1757, slaget vid Seidenick 1758 och Eggesin 1759 samt slogs med 100 man och tvänne kanoner under eget befäl emot Shillingska Husarregementet uti 8 timmar vid slaget i Neukalden 1762. Han bodde med sonen Henrik i två år i Sahakoski i Dagsmark åren 1802-1804. Han flyttade till förarebostället Nääs i Nämpnäs år 1804.

Nr 22. Henrik Theslöf, löjtnant vid Österbottens infanteriregemente, född 1784 i Nykarleby. Henrik var son till Carl Henrik Theslöf. År 1802 blev han uttagen som volontär vid Närpes kompani av kungliga Österbottens regemente. Han kommenderades till Ikalis år 1804 på strömrensningsarbete och till Kuhmo Elf på fortsatt arbetskommendering 1807. Henrik var skriven med fadern på Sahakoski i Dagsmark åren 1802-1804. Han flyttade till Nääs i Nämpnäs år 1804. Han gifte sig med Maria Caisa Juthman f. 1792 i Storkyro.

Nr 23. Jakob Katt, senare Hoffman soldat, var född 1783 på Honganniemi i Storå. Han var son till korpralen Karl Benjamin Söderberg född 1758 i Björneborgs län och Maria Johansdotter f.1750. Familjen Söderberg bodde senare på Myllyniemi soldattorp i Storå. Fadern Karl Benjamin dog 1808. Jakob var skriven som soldat på Sahakoski i Dagsmarksby år 1796-1802. Där bodde också hans bror Carl Fredrik Söderberg. Jakob antogs som soldat 11 mars 1803. År 1807 – 1811 bodde Jakob Katt, brodern Carl Fredrik och pigan Elisabet och på Storkull i Dagsmark. Jakob hörde då till Österbottens infanteriregemente. På begäran fick han byta efternamn från Katt till Hoffman. År 1812 flyttade Jakob Hoffman till Härkäaho i Storå. Med dejan Walborg Pettersdotter f.1782 fick han dottern Maria Hoffman f. 1811 och sonen Jakob Hoffman f. 1814. Det har inte gått att spåra Jakob Hoffman (Katt) efter 1814.

Jakobs bror Carl Fredrik Söderberg född 1778 i Storå bosatte sig i Dagsmark tillsammans med hustrun Lisa Henriksdotter f. 1780 i Storå. Carl Fredrik arbetade som skräddare och var torpare på Lillkull. En av parets döttrar, Eva Agata, gifte sig med Johan Henrik Tomasson Sorvari från Storå och de har många ättlingar i Dagsmark och Korsbäck. Vill du läsa mera om dessa Söderbergare, så skall du klicka HÄR!

Nr 24. Anders Nyman, soldat och korpral 1754 i Vörå. Han blev antagen till Kungliga Österbottens Regemente och Lif Compagnie 2 mars 1774. Han var ostraffad och han ersatte Daniel Nyman som hade dött på Sveaborg 11.5.1773. År 1790 kommenderades Anders Nyman till Åbo. Han flyttade från Vörå med sin familj till Sahakoski i Kornbäck år 1799. Han var gift med Maria Mattsdotter f. 1756 i Miemoisby. Tillsammans hade de 9 barn. Det finns många ättlingar till Anders Nyman i Dagsmark, bland andra ”Rebeck-Kalle”, ”Rebeck-Josip” och ”Rebeck-Viktor” som var barnbarnsbarn till Anders.

Nr 25. Johan Mickelsson Borgström, soldat f.1717, d. 1792 på Lång i Dagsmark. Han antogs som soldat år 1737 till Österbottens regemente, Närpes Compagnie. Efter 32 år och 6 månader i tjänst fick han avsked 1770. Han var gift med Caisa Johansotter f. 1714, d. 1786 i Dagsmark. Dottern Brita f. 1738, d. 1804,var gift med Anders Mickelsson Korck f. 1743 från Dagsmark. Paret bodde på Lång och fick 9 barn. Två av döttrarna gifte sig med soldater; Kajsa med Tomas Hoffman och Margareta med Erik Hammarberg. Dottern Maria f. 1741 gifte sig med Henrik Henriksson Båsk. Dottern Catharina f.1744 gifte sig på Sjuls i Härkmeri.

Oravais slagfält i augusti 2018.
Oravais slagfält i augusti 2018.

Soldaternas kläder skulle på 1600-1800 talet vara färggranna så att soldaterna skulle synas i krutröken på slagfältet.

Anteckningar om Dagsmark 1808 -1809.

Dagsmark omnämns i den civile tjänstemannen C. H. Asps anteckningar om händelsen under kriget 1808 -1809. Han hörde till Björneborgs regemente. Utgivna med tillagda noter av J. O. J. RANCKEN som skrev om Döbeln till 50-årsminnet av finska kriget år 1860.

Asp skriver att Rusthållsbataljonen (under Fr. Furuhjelm) gick från Lappfjärd utmed Tavastskogsvägen till Dagsmarkby den 14.8.1808.  Han beskriver att Dagsmark ligger på vägen åt Storå (Isojoki) som bebos av finsk befolkning och att Dagsmark ligger uppför Lappfjärds å som var det nordligaste vattendrag, ”där utan känd plantering kräftor här på vestra kusten finnas”.

Tydligen var det  kräftor på menyn då i augusti eftersom Asp den 15.8.1808 efter en resa till Kristinestad skriver ”Återrest; kommit till Dagsmark, där vår bataljon ännu låg qvar. Vi besökte fältvakten. Åts kräftor”.