Nyholm Emil och Huldas gård på Lillsjövägen 117.

Sammanställt av Lasse Backlund 2013, med hjälp av Ralf och Annel Nyholm. Uppdaterats i april 2017.

Nyholms gård fotograferad från gårdssidan år 2017.
Nyholms gård fotograferad från gårdssidan år 2017.

Det här huset på Lillsjövägen 117 byggde Emil Nyholm år 1931 och här bodde han tillsammans med sin andra hustru Hulda. Emil Nyholm (f.1900 i Norrviken i Korsbäck, d. 1978) var gift två gånger, först med Elin Irene (f. Pärus 1905, död 1929) och med henne hade han två barn som inte uppnådde vuxen ålder. År 1930 gifte han om sig med Hulda (f. Lång 1907, död 2006) och med henne fick han dottern Deris Ålgars (1937-2018) och sonen Ralf Nyholm (f.1941).

Detta vackra vinterfoto av Nyholms hus är från 1983 och taget av Ralf Nyholm.
Detta vackra vinterfoto av Nyholms hus är från 1983 och taget av Ralf Nyholm.
Nyholms gård fotograferad 1990.
Nyholms gård fotograferad 1990.
Nyholms hus fotograferat 2003.
Nyholms hus fotograferat 2003.

Emil Nyholm var son till Viktor Johansson Nyholm (1874-1951) och Maria (1873-1943), som var dotter till ”Träsk-Kalle” Rosenqvist. Han föddes vid sekelskiftet i Norrviken och flyttade tillsammans med sina föräldrar och syskon till Kvarnå ungefär 1923. De tog gården med sig från Norrviken och byggde upp och skarvade i den. Hemgården i Kvarnå övertogs sedan av Emils bror Leander, som blev bonde på hemmanet.

År 1926 gifte Emil sig med Elin Irene (f. Pärus 1905, död 1929). Elin var dotter till Erik Anders och Maria Pärus och med henne hade han två barn: sonen Nils som föddes 1927 men som dog i en olycka på sågen år 1935 och dottern Helfrid Elisabeth (1928-1929).

Lemonadfabriken.

Emil och Elin köpte i augusti 1925 en gård med bageri och en lemonadfabrik av en grupp Dagsmarkbor. Lemonadfabriken hade tidigare tillhört Alfred Mattsson men han dog 1922 och änkan Ingeborg flyttade till Kristinestad 1923. Möjligtvis var denna grupp Dagsmarkbor i borgen för de lån som Alfred Mattsson hade tagit då han förvärvade lemonadfabriken av Erik Anders Sundholm och Erik Anders Broberg år 1914. Vill du läsa mera om den gården och lemonadfabriken, så klicka HÄR!

Det var i mitten av 20-talet då Emil Nyholm blev både bagare och lemonadfabrikör. Den 5 oktober 1925 fick han tillstånd av Socialministeriets nykterhetsavdelning att skaffa och använda alkoholhaltiga essenser för tillverkning av lemonad: Socialministeriets nykterhetsavdelning har tagit ärende i övervägande och prövar skäligt, i stöd av stadgandena uti § 2 i Statsrådets beslut den 22 juli 1922 angående verkställighet av förbudslagen, bifalla ansökan, och berättigas sökanden förty att anskaffa och för berörda ändamål använda alkoholhaltiga essenser. Detta tillstånd gäller tillsvidare.”

Då Emils hustru Elin dog år 1929 så sålde han gården, bageriet och lemonadfabriken åt bonden Vilhelm Norrback från Tjöck. Emil gifte då om sig år 1930 med Hulda Lång (1907-2006) och hon var dotter till ”Beckaas-Josip” Lång (1884-1954) som bodde på Brobackan men som i nästan 40 års tid vistades i Amerika. ”Beckaas-Josip” var gift med ”Finn-Ants” dotter Maria Lindfors (1877-1963) från Korsbäck. Vill du läsa mera om ”Beckaas” på Brobackan och i Palon, så klicka HÄR!

Emil och Hulda Nyholm byggde då den nya gården på Lillsjövägen 117 och samtidigt började han bygga en såg lite längre österut. Samtidigt var han både telefon- och elmontör. I början på 1950-talet byggde Emil en helt ny såg i Kvarnå och han köpte upp stockar på rot och på leverans. Det sågade virket sålde han sedan till Kaskisten Puu i Kaskö. Vill du läsa mera om Kvarnå Såg, klicka då HÄR!

 Foton.

Nyholm Emils gård fotograferad från Lillsjövägen år 2017.
Nyholm Emils gård fotograferad från Lillsjövägen år 2017.
Syskonen Deris och Ralf Nyholm provsitter biltraktorn av märket Chevrolet.
Syskonen Deris och Ralf Nyholm provsitter biltraktorn av märket Chevrolet.
Emil Nyholm som "va lika gambäl såm Kekkonen" fyllde 75 år 1975.
Emil Nyholm som ”va lika gambäl såm Kekkonen” fyllde 75 år 1975.
I dörren står syskonen Ellen och Ruben Ånäs. Pojken på cykeln är Ralf Nyholm och fotot av taget på Sunnantillvägen.
I dörren står syskonen Ellen och Ruben Ånäs. Pojken på cykeln är Ralf Nyholm och fotot av taget på Sunnantillvägen.
Emil Nyholm står och ser på, då mågen Lars Ålgars kör traktorn.
Emil Nyholm står och ser på, då mågen Lars Ålgars kör traktorn.
Här Emil Nyholm någon gång på 70-talet med sitt hem i bakgrunden.
Här Emil Nyholm någon gång på 70-talet med sitt hem i bakgrunden.
Emil Nyholm.
Emil Nyholm.
Hulda och Emil Nyholm någon gång på 60-talet.
Hulda och Emil Nyholm någon gång på 60-talet.
Emils och Huldas gård i Kvarnå.
Emils och Huldas gård i Kvarnå.
Här Fina Lindfors på sin 80-års dag. Hon var Hulda Nyholms moster och var född i Korsbäck och vistades i Amerika i långa tider.
Fina Lindfors på sin 80-års dag. Hon var Hulda Nyholms moster och var född i Korsbäck och vistades i Amerika i långa tider.
Hulda Nyholm på sin 80-års dag.
Hulda Nyholm på sin 80-års dag.
Hulda Nyholm i länstolen.
Hulda Nyholm i länstolen.
Hulda Nyholm år 2002.
Hulda Nyholm år 2002.
Här Hulda och Emil Nyholm med alla barn och barnbarn. Från vänster Ralf Nyholm och hustrun Annel, sedan Saga Ålgars, följande är Kent Ålgars som inte verkar gilla fotograferandet. Till höger står Lars Ålgars och hustrun Deris. Nere till höger Ulrika och Beatrice Nyholm.
Hulda och Emil Nyholm med alla barn och barnbarn. Från vänster Ralf Nyholm och hustrun Annel, sedan Saga Ålgars, följande är Kent Ålgars som inte verkar gilla fotograferandet. Till höger står Lars Ålgars och hustrun Deris. Nere till höger Ulrika och Beatrice Nyholm.
Här Hulda och Emil Nyholm. De ser båda lite stolta ut, så vi kan anta att bilen är helt ny.
Hulda och Emil Nyholm. De ser båda lite stolta ut, så vi kan anta att bilen är helt ny.
Här sitter Hulda och Emil Nyholm och av korten bland blommorna att döma är det någon av dom som fyller 70.
Hulda och Emil Nyholm och av korten bland blommorna att döma är det någon av dem som fyller 70.
Här sitter Viktor och Maria Nyholm med barnen stående bakom, från vänster Evert, Leander, Hulda, Emil och Hemming.
Här ser vi Emil Nyholm med sina föräldrar och syskon. Nere sitter Viktor och Maria Nyholm med barnen stående bakom, från vänster Evert, Leander, Hulda, Emil och Hemming.
Nyholm hus fotograferat från Dagsmarkhållet.
Nyholm hus fotograferat från Dagsmarkhållet.
Till vänster står Emil Nyholms son från första giftet. Nils hette han, född 1927 och dog i en olycka på sågen 1935. Det är fortfarande okänt vem den andre är.
Till vänster står Emil Nyholms son från första giftet. Nils hette han, född 1927 och dog i en olycka på sågen 1935. Det är fortfarande okänt vem den andre är.
Här soldaten Ralf Nyholm i samspråk med svågern Lars Ålgars, som sitter på traktorn av modell Fordson Major, modell 1957.
Soldaten Ralf Nyholm i samspråk med svågern Lars Ålgars, som sitter på traktorn av modell Fordson Major, modell 1957.
Här gården fotograferad från norr.
Gården fotograferad från norr.
Herrarna Selim Lillkull, Sigurd Löfgren, Emil Nyholm, Otto Björklund och Leander Nyholm på bönehuset i Dagsmark.
Herrarna Selim Lillkull, Sigurd Löfgren, Emil Nyholm, Otto Björklund och Leander Nyholm på bönehuset i Dagsmark.
Sågägaren Emil Nyholm.
Sågägaren Emil Nyholm.
Sommaren 1971 förstördes 2 uthusbyggnader i en brand hos Emil Nyholm. Urklippet ur tidningen Syd-Österbotten.
Sommaren 1971 förstördes 2 uthusbyggnader i en brand hos Emil Nyholm. Urklippet ur tidningen Syd-Österbotten.
Endast en hög av förkolnade bräder och tegel återstår av Emil Nyholms uthusbyggnader. Bild och text ur Syd-Österbotten.
Emil Nyholm till höger kan bara konstatera att båda uthusen totalförstördes i branden i juni 1971. Foto Rafael Olin, från SLS:s arkiv.

Nyholm Nils Åke