Båsk Erlands gård på Dagsmarkvägen 350.

Sammanställt av Lasse Backlund 2015, med hjälp av Bengt Holmberg. Längst ner hittar du Edlas och Malakias släktutredning.

Här Erland Båsk stora bondgård i Kiaskroken.
Här Erland Båsks stora bondgård i Kiaskroken.

Det här gamla huset stod i tiderna i Kias kroken eller i Gröndahlas kroken som den också kallades och det byggdes troligen av Malakias Båsk (1843-1919) och Edla (1850-1923). Det revs i början på 1970-talet och det skulle idag ha stått mitt på landsvägen som byggdes om på 80-talet. Så länge huset fanns till gick landsvägen i en tvär krök runt huset och sikten var dålig vilket gjorde att Kias kroken var mycket trafikfarlig. Några svårare olyckor är inte kända men flera utkörningar har skett. Vill du läsa om en olycka 1936, så klicka HÄR!

Gården stod på Rosendal hemman som i tiderna var ett av de större hemmanen i Dagsmark. I samband med storskiftet samlades ägorna runt gården och i Storåkrin ner mot ån. Utskiften fanns nere i Ragnarsvik men i övrigt var det stora hemmanet nu väl samlat i ett par områden.

Här på bilden sitter Malakias och hans hustru Edla hos fotografen Ina Roos i Kristinestad. Malakias som i dagligt tal kallades för Kia fick alltså ge namn åt kroken på vägen runt hans gård och till och med området kallas för Kias.
Här på bilden sitter Malakias och hans hustru Edla hos fotografen Ina Roos i Kristinestad. Malakias som i dagligt tal kallades för Kia fick alltså ge namn åt kroken på vägen runt hans gård och till och med området kallas för Kias.

Delar av hemmanet såldes ut, bland annat sålde Malakias år 1890 ett område som kallades för Böleskiftet åt Ragnarsvik Sågbolag, det här området ligger nära gränsen till Lappfjärd. De 10 delägarna i sågbolaget sålde inom något år bolaget åt konsul Wendelin från Kristinestad och år 1896 köpte denne Wendelin ytterligare ett område av Malakias, som han gav namnet Liselund. År 1904 sålde Malakias och Edla 1/36 mantal av hemmanet åt Robert Joosepinpoika Ojanperä från Bötom, det området var beläget nära Kläppforsen, på gränsen mot Bötom.

Deras enda dotter Ida Sofia Båsk (1878-1958) gifte sig år 1901 med Erland (1876-1953) som bodde i närheten och de övertog hemmanet efter Malakias och Edla som flyttade in i lillstugan och bodde där till deras död. Mågen Erland som började kallas för ”Kias-Erland” var son till Josef Henrik Strömberg el Finne (1831-1888) som först var torpare på Lång och från 1867 på Båsk. Erlands mor hette Kajsa Lång (f. 1835) och hon var dotter till Johan Henrik Lång och Maria Klemets.

Kias-Erland var bror till Johannes Strömberg (1857-1907) som var far till Selim Strömberg (1901-1976) som bodde på Dagsmarkvägen 360. Kias-Erland var också bror till Josef Henrik Båsk (1854-1906) som var far till Erik Anders Broberg och till ”Lillt-Josef” Strömberg som ju sedan blev far bland annat till Signe Holmberg och Elvi Öist.

Nere i högra hörnet på kartan hittar vi Rosendahl hemmanet som Malakias och Edla fick sig tilldelade vid storskiftet. Hemmanet var bra placerat och ägorna låg nära intill. Möjligtvis hade Malakias på något vis påverkat lantmätare Nilsson, för under långa tider under arbetet med storskiftet så bodde han just hos Malakias. Storskifteskartan från Riksarkivet i Helsingfors.
Nere i högra hörnet på kartan hittar vi Rosendahl hemmanet som Malakias och Edla fick sig tilldelade vid storskiftet. Hemmanet var bra placerat och ägorna låg nära intill. Möjligtvis hade Malakias på något vis påverkat lantmätare Nilsson, för under långa tider under arbetet med storskiftet så bodde han just hos Malakias. Storskifteskartan från Riksarkivet i Helsingfors.

 

På fotot Ida Båsk och hennes man, mågen Erland som i slutet på 1800-talet tjänstgjorde i den finska militären, troligtvis i Vasa Bataljon.
På fotot Ida Båsk och hennes man, mågen Erland som i slutet på 1800-talet tjänstgjorde i den finska militären, troligtvis i Vasa Bataljon.

De var kända som ytterst ekonomiska som inte ödslade pengar på någonting onödigt, det var inte ens tillåtet att äta av rönnbären utanför deras fönster nära vägen. Ida och Erland fick en dotter Adelina Julanda, f. 1902 men som dog i unga år och sonen Selim Leander, född 1907 men som dog år 1937 i en svår sjukdom.

De blev alltså utan arvingar och gården såldes i delar, bland annat Broberg Erik Anders och hans hustru Amanda f. Sandlund köpte år 1942 delar av hemmanet som sedan bildades till Källvik lägenhet. Strax efter köpet dog Amanda men Broberg gifte om sig och bodde kvar i Kias kroken fram till sin död 1954, alltså i det hus som i tiderna byggdes av karamelltillverkaren Harald Lillsjö.

I flera år var Elsi Nummela från Uttermossa piga eller hjälpreda åt Erland och Ida.

År 1948 köpte grannen Eliel och Signe Holmberg all mark och skog av Erland och Ida Båsk och hemmanet är fortfarande i samma släkts ägo. Som brukligt var så gav de en livstids sytning åt säljarna. Efter Idas död i slutet på 50-talet stod själva gården med alla uthus öde tills den på 1970-talet såldes åt den nuvarande ägaren. Stockarna ur gården användes för att bygga ett nytt hus som uppfördes 1973 på andra sidan vägen.

Kias-Erland och Idas bondgård i Kias-kroken. Till höger Vilho Toivonens gård som byggdes 1970.

På bilden som är tagen av Ingmar Rosengård syns det bra hur trafikfarlig Kias kroken faktiskt var. Då landsvägen byggdes om i mitten på 80-talet rätades vägen ut och går i dag precis på det ställe där gården stod.

Agnäs Minas postkort åt Erland.

År 1946 då Erland Båsk fyllde 70 år fick han ett underligt gratulationskort av sin granne Mina Agnäs. Enligt texten på kortets framsida skulle det vara från Kristinestad men i själva verket är det kyrkan i Bötom som är avbildad. Kortet finns hos Bengt Holmberg.
År 1946 då Erland Båsk fyllde 70 år fick han ett underligt gratulationskort av sin granne Mina Agnäs. Enligt texten på kortets framsida skulle det vara från Kristinestad men i själva verket är det kyrkan i Bötom som är avbildad. Kortet finns hos Bengt Holmberg.

Denna släktutredning är uppgjord av Lasse Backlund år 2015.

Släktutredning efter torparen Josef Johansson Lång:

som var gift med Brita Stina Riarbäck .

Josef Lång var son till Johan Eriksson Lång (1790-1868) och Kajsa Mickelsson Frivillig (1794-1860). Han hade 5 syskon och efter dem finns ett stort antal ättlingar i Dagsmark med omnejd.

Tabell 1

Josef Johansson Lång (1825-1867) gift med Brita Stina (f. Riarbäck 1823-1873).

-Edla Maria (1849-1850)

Edla Sofia (1850-1923) se tabell 2

Maja Greta (1852-1914) se tabell 4

Wilhelmina (1864-1883) se tabell 9

Tabell 2

Från tabell 1

Edla Sofia Lång, senare Båsk (1850-1923) gift år 1872 med ”Kia” Malakias Eriksson Lång, senare Båsk (1843-1919).

-Maria Sofia (1875-1875)

-Ida Sofia (1878-1958) se tabell 3

Tabell 3

Från tabell 2

Ida Sofia Lång, senare Båsk (1875-1958) gift år 1901 med Erland Josefsson Båsk (1876-1953). Erland var son till Josef Strömberg ( f. 1831) och var bror till Johan Strömberg som var far till Selim Strömberg. Erland var bror till Josef Strömberg d.ä. som var far åt Josef Strömberg d.y. och till Broberg Erik Anders. Bosatta på Rosendal hemman i Kias kroken.

-Adelina Julanda (1902-1920)

-Selim Leander (1907-1937)

Tabell 4

Från tabell 1

Maja Greta Lång (1852-1914) gift år 1900 med bonden Josef Henrik Uddfolk från Uttermossa (1854-1929). Bosatta på Uddfolk i Uttermossa.

Josef Viktor (1880-1913) se tabell 5

Johannes (1886-1931) se tabell 7

-Emil (1869-1893)

-Ida Maria (1895-1914)

Tabell 5

Från tabell 4

Josef Viktor Uddfolk (1880-1913) gift år 1900 med Ida Sofia Michelsdotter Berg från Uttermossa (1879-1916). Bosatta på Uddfolk i Uttermossa.

-Viktor Emil (1901-1919) ogift

-Signe Julina (1906-1907)

-Frans Selim (1907-1919)

-Signe Julina (1910-1922)

Jenny Irene (1912-1936) se tabell 6

Tabell 6

Från tabell 5

Jenny Irene Uddfolk (1912-1936) gift år 1932 med Aimo Ilmari Nummela från Bötom (1879-1916). Bosatta i Uttermossa.

-Ines Irene (1933-1933)

-Maire Kaarina (1934-1934)

-Lisi Karin (f. 1935) flyttade 1956 till Kristinestad, gift år 1958 med Stig Edvard Nyström. 2 barn, bosatta i Sverige.

Tabell 7

Från tabell 4

Johannes Uddfolk (1886-1931) gift första gången år 1915 med storebrors änka Ida Sofia Berg (1879-1919). Bosatta i Uttermossa.

-Lennart Sigfrid (1915-1916)

Gift 2. år 1919 med frånskilda Hilda Elina Håx, tidigare gift Juth el Mannfolk från Lappfjärd. Bosatta i Uttermossa.

-Eskil Sigfrid (f.1920) gift med Linnea (f.1919), 5 barn, bosatta i Sverige

Else Ingeborg (f. 1924) se tabell 8

-Signe Maria (f. 1926), bosatt på Åland, gift med Eino Jokinen

Tabell 8

Från tabell 7

Else Ingeborg Uddfolk (f.1924) gift år 1952 med Aimo Ilari Nummela från Bötom, i dennes tredje äktenskap (1909-1970). Bosatta i Uttermossa. Se också tabell 6.

-Egner Eilert (1949) gift och bosatt i Sverige

-Raimo ”Byfånen” Ilmari (f. 1952) gift med Arja Hannele Uusitalo från Kristinestad. 4 barn, bosatta på Soldadtorpet i Uttermossa.

-Marianne Elsie (f. 1953) gift med Erkki Antero Henttilä från Kempele, bosatt i Uleåborg

-Rainer Johannes (1955-1978)

-Erik Rafael (f.1956) gift 2 ggr, flera barn, bosatt i Pjelax

Tabell 9

Från tabell 1

Wilhelmina Lång (1864-1931) gift år 1883 med bonden Karl Johan Storgård från Håx i Lappfjärd (1852-1934). Bosatta i Lappfjärd.

Ida Wilhelmina (1885-1961) se tabell 10

Hilda Elina (1888-1960) se tabell 11, se också tabell 7

-Karl Henrik (1893-1938)

-Selma Emilia (1896-1911)

-Erland (1902-1964) ogift

-Signe Irene(1904-1976) se tabell 12

Tabell 10

Från tabell 9

Ida Wilhelmina Storgård el Håx (1885-1961) gift med bonden Viktor Ålgars från Lappfjärd (1871-1949). Bosatta i Lappfjärd.

-Eskil Arne Ålgars (f. 1915, stupade i vinterkriget 1940)

-Agnes Emilia (1917-2002) gift med Herman Edvin Hjerpe, bosatta i Korsholm, 3 söner

-Ingeborg Alfonsina (1918-1996) gift med Artur Linzén från Tjöck, 2 döttrar

-Nils Erik Ålgars (1920-1994) gift med Aino Lipasti (1918-2003) bosatta i Pargas, 3 barn

-Else Ingegärd (1922-1942)

-Åke Algot Ålgars (1924-1979), gift med Fanny Gunnel Pitkäkoski (f.1924).

-Kurt Helge Ålgars (1926-1984) ogift och barnlös

-Johan Yngve Ålgars (1929-2011) ogift och barnlös

Tabell 11

Från tabell 9

Hilda Alina Storgård el Håx (1888-1960) gift 1.med Viktor Emil Juth från Lappfjärd (f.1884). Bosatta i Lappfjärd.

-Elin Alina (1909-1916)

  1. gift med Johannes Uddfolk (1886-1931) se tabell 7

-tre barn i andra äktenskapet, se tabell 7

Tabell 12

Från tabell 9

Signe Irene Storgård el Håx (1904-1976) gift med Johannes Weegar från Pörtom (1900-2004). Bosatta i norra Österbotten och i Pörtom.

-Frejvid Weegar, gift med Lillie från Sverige, bosatt i Vasa, ägare till tidningen Kuriren och Kurirens resebyrå (resebyrån nedlagd 2016), barnen Ragna och Rune.

-Gun-Lis Weegar

-Ann-Lis Weegar

-Bo-Erik Weegar, f. 1945, bosatt i Vasa, gift och har 2 barn