Majbo-hyllning.

Skrivet av Roger Lundell till invigningen av nya Majbo år 1998, där den framfördes av Lappfjärds Manskör. Melodi: Små nära ting:

Vi hyllar nu Dagsmark med denna sång,
ni visat nu ”vi-anda” ännu en gång
i Dagsmark så skaffar ni allt ni vill ha
av detta vi ser resultat i da.

 

När planen den visa lokalen blir lång
då märktes det genast att tomten blir trång
då skaffa ni granntomten som va så ful
där fanns mycket buskar, ett fallfärdigt skjul

 

När Staden går knaggligt ni är ej till last
föreningshuset kom till i en hast
det användes flitigt av gammal som ung
men gör inga hål uti Nyströms pengpung.

 

Ert fädernearv ni förvaltat så väl
här kan ni fröjda er kropp och er själ
men alla som sitter i salen så full
tänk denna stund uppå Frans Storkull.

 

(Nyström som omnämns i den tredje versen var stadsdirektör i Kristinestad den här tiden. Frans Storkull som omnämns i den sista raden var en av Dagsmark ungdomsförenings viktigaste personer på 1940-1950-talet)