Selims foton från 1920-talet.

Här några av Selim Björses´ fotografier tagna på 1920-talet. Eric Stens har identifierat personerna och skrivit de flesta texter. Fotografierna är från Svenska Litteratursällskapets arkiv i Vasa.

Det var mycket publik på kretsmästerskapen år 1928. I bakgrunden syns tillbyggnaden av ungdomslokalen, som invigdes 26 juli 1929.
Det var mycket publik på kretsmästerskapen år 1928. I bakgrunden syns tillbyggnaden av ungdomslokalen, som invigdes 26 juli 1929.
Folkskolläraren Selim Knus diskuterar sång och musik med musikinstruktör Mikael Stark.
Folkskolläraren Selim Knus diskuterar sång och musik med musikinstruktör Mikael Stark.
Byggnadsnämnden för lokalens renovering och tillbyggnad, från vänster Otto Ingvesback, Erland Ekholm, Selim Björses, Valter Pdjers och Nils Molander.
Byggnadsnämnden för lokalens renovering och tillbyggnad, från vänster Otto Ingvesback, Erland Ekholm, Selim Björses, Valter Pdjers och Nils Molander.
Så här såg den nyrenoverade lokalen ut 1929.
Sågägaren Viktor Nylund från Dagsmark uppförde den första delen av ungdomsföreningens lokal år 1905 och så här såg lokalen ut år 1929 efter renoveringen.
Berlin från Närpes med sina målare, alltså de som målade den nya ungdomslokalen år 1929.
Berlin från Närpes med sina målare, alltså de som målade den nyrenoverade ungdomslokalen år 1929.
Deltagare på sångfesten i Närpes år 1929. Nere från vänster Elin Klåvus, Aili Knus och Olga Hoxellfolk. I följande rad sitter dirigenten Selim Knus, Aili Karlsson, Adele Knus, Evelina Grindgårds, Irene Ivars och bredvid dem står Lennart Klåvus och Lennart Knus. I bakre raden står Arvid Björses, K.H. Klåvus, Hjördis Westerlund, Signe Klåvus, Hilma Mangs, okänd, Ellen Krokbäck och Ingeborg Åstrand.
Deltagare på sångfesten i Närpes år 1929. Nere från vänster Elin Klåvus, Aili Knus och Olga Hoxellfolk. I följande rad sitter dirigenten Selim Knus, Aili Karlsson, Adele Knus, Evelina Grindgårds, Irene Ivars och bredvid dem står Lennart Klåvus och Lennart Knus. I bakre raden står Arvid Björses, K.H. Klåvus, Hjördis Westerlund, Signe Klåvus, Hilma Mangs, okänd, Ellen Krokbäck och Ingeborg Åstrand.
Ungdomsföreningens medlemmar på utfärd till "Kumle i Siiby". Längst till vänster står Siiri och Sigrund Engelholm. Mannen med hatten på sned är Lennart Nyman bredvid Adele Knus. Mannen utan hatt är Konrad Kronman och pojken längst fram är Eskil Ingvesgård. Stående längst till höger Alfred Solfvin och bredvid honom Ragnar Andtfolk. Sittande längst till höger Signe Ebb,
Ungdomsföreningens medlemmar på utfärd till ”Kumle i Siiby”. Längst till vänster står Siiri och Sigrund Engelholm. Mannen med hatten på sned är Lennart Nyman bredvid Adele Knus. Mannen utan hatt är Konrad Kronman och pojken längst fram är Eskil Ingvesgård. Stående längst till höger Alfred Solfvin och bredvid honom Ragnar Andtfolk. Sittande längst till höger Signe Ebb.
Lappfjärdsungdomar på utfärd till Bötombergen år 1929, kyrkan syns som en ljus prick mitt i fotot. Längst till vänster står Artur Björses, fjärde från vänster är Alvar Brandt. Pojken högst upp är Arne Nordman och framför honom står Lennart Jossandt. Flickan i bakre raden med skinnkragen är Siri Engelholm, följande Lennart Storhannus, Sigrund Engelholm och lite skymd Bertel Ekman. Längst fram i folkdräkt står Elsa Brandt, Tyra Ådjers, Lennart Brunman, Jenny Brandt, Ellen Grönstrand, Anni Björses, Alina Brandt. Svea Solfvin och Aili Knus.
Lappfjärdsungdomar på utfärd till Bötombergen år 1929, kyrkan syns som en ljus prick mitt i fotot. Längst till vänster står Artur Björses, fjärde från vänster är Alvar Brandt. Pojken högst upp är Arne Nordman och framför honom står Lennart Jossandt. Flickan i bakre raden med skinnkragen är Siri Engelholm, följande Lennart Storhannus, Sigrund Engelholm och lite skymd Bertel Ekman. Längst fram i folkdräkt står Elsa Brandt, Tyra Ådjers, Lennart Brunman, Jenny Brandt, Ellen Grönstrand, Anni Björses, Alina Brandt. Svea Solfvin och Aili Knus.
I festsalen bakre del slapp man från den vänstra dörren till tamburen och den högra gick till den lilla festsalen. Notera den fina läktaren. På tavlan mellan dörrarna kan vi läsa texten: "Lång väg till ovän går, fast hans gård vid vägen vore, men till god vän går det genväg, vore han än fjärran foren".
I festsalen bakre del slapp man från den vänstra dörren till tamburen och den högra gick till den lilla festsalen. Notera den fina läktaren. På tavlan mellan dörrarna kan vi läsa texten:
”Lång väg till ovän går,
fast hans gård vid vägen vore,
men till god vän går det genväg,
vore han än fjärran foren”.
Scenen i den nyrenoverade ungdomslokalen var vackert smyckad och ovanför den ett mycket passande ordspråk. Fotot från 1929.
Scenen i den nyrenoverade ungdomslokalen var vackert smyckad och ovanför den ett mycket passande ordspråk. Fotot från 1929.
Fiskaren Axel Till i en skötbåt ute vid Måston eller i Lillsund år 1929.
Fiskaren Axel Till i en skötbåt ute vid Måston eller i Lillsund år 1929.
Fotot taget i skördetider år 1929 från Björses gårdarna upp mot Knusbackan. Till vänster Mitts Amandas gård, sedan Selim och Elsa Guldbergs och sedan Hulda Bergkulla. Mejeriskorstenen syns i bakgrunden.
Fotot taget i skördetider år 1929 från Björses gårdarna upp mot Knusbackan. Till vänster Mitts Amandas gård, sedan Selim och Elsa Guldbergs och sedan Hulda Bergkulla. Mejeriskorstenen syns i bakgrunden.
Den nyrenoverade ungdomslokalen fotograferad år 1929 från "Nössi sidon".
Den nyrenoverade ungdomslokalen fotograferad år 1929 från ”Nössi sidon”.
Skidaren Emil Strandkull på södra sidans bygata med apotekaren Lövenmarks gård mitt i bild, där Lillträsks garage finns idag. Gaveln till höger är läkargården "doktorinas" Bergroths.
Skidaren Emil Strandkull på södra sidans bygata med apotekaren Lövenmarks gård mitt i bild, där Lillträsks garage finns idag. Gaveln till höger är läkargården ”doktorinas” Bergroths.
Skidtävlingar år 1929 vid ungdomslokalen. Startare är Selim Knus och Selim Björses.
Skidtävlingar år 1929 vid ungdomslokalen. Startare är Selim Knus och Selim Björses.
År 1928 var denna brandbil och brandspruta bland det modernaste som fanns.
År 1928 var denna brandbil och brandspruta bland det modernaste som fanns.
Södra folkskolans lärarbostäder fotograferad från vägen 1928. Läraren Selim Björses bodde i den norra bostaden, alltså till vänster på bilden och lärarinnan bodde i den södra bostaden.
Södra folkskolans lärarbostäder fotograferad från vägen 1928. Läraren Selim Björses bodde i den norra bostaden, alltså till vänster på bilden och lärarinnan bodde i den södra bostaden.
Det var ett stort arbete både för bonden och de två hästarna som drog den enskäriga Fiskarsplogen att få en så här stor åker plöjd. Det lilla fölet fick springa lös bredvid.
Det var ett stort arbete både för bonden och de två hästarna som drog den enskäriga Fiskarsplogen att få en så här stor åker plöjd. Det lilla fölet fick springa lös bredvid.
Minnesmärket över de stupade i frihetskriget 1918 framför de granar som sågades ned 2016. Till vänster om minnesmärket syns "Väktarinas" alltså Viktor Ingves och på högra sidan "Soininenas" alltså Oskar Sillanpääs hus. I huset mitt i bild som kallades "skärhuset" obducerades mördade, drunknade och andra osäkra fall. Långt bakom till höger skymtar den finska folkskolan och Svedar Johanas, alltså Asplunds hus.
Minnesmärket över de stupade i frihetskriget 1918 framför de granar som sågades ned 2016. Till vänster om minnesmärket syns ”Väktarinas” alltså Viktor Ingves och på högra sidan ”Soininenas” alltså Oskar Sillanpääs hus. I huset mitt i bild som kallades ”skärhuset” obducerades mördade, drunknade och andra osäkra fall. Långt bakom till höger skymtar den finska folkskolan och Svedar Johanas, alltså Asplunds hus. Monumentet är ritat av arkitekt Tikkanen, tillverkat av A.B. Granit i Hangö och det avtäcktes den 15 augusti 1920.
Här spikas det pärttak på lokalin 1928, Holm kvarnen syns i bakgrunden. "Åp rie" sitter i mitten Bertel Ekman och till höger Artur Björses. "Åp nåcken" sitter längst till höger Sven Ådjers, fjärde från höger är Selim Björknäs och bredvid honom Albin Ekman.
Här spikas det pärttak på lokalin 1928, Holm kvarnen syns i bakgrunden. ”Åp rie” sitter i mitten Bertel Ekman och till höger Artur Björses. ”Åp nåcken” sitter längst till höger Sven Ådjers, fjärde från höger är Selim Björknäs och bredvid honom Albin Ekman.
Spelmannen Torsten Pärus står framför Lappfjärd UF:s gymnastiklag, från vänster Albert Dahlmars, Albin Ekman, Olof Åback, Arvid Forsten, Valdemar Ellfolk, Arvid Knuts, Lennart Forsman och längst till höger Ture Grannas. Fotot från 1928.
Spelmannen Torsten Pärus står framför Lappfjärd UF:s gymnastiklag, från vänster Albert Dahlmars, Albin Ekman, Olof Åback, Arvid Forsten, Valdemar Ellfolk, Arvid Knuts, Lennart Forsman och längst till höger Ture Grannas. Fotot från 1928.
Ungdomsföreningen lokal fotograferad 1928 från den norra sidan före den byggdes om och återinvigdes 1929. Längst till höger syns Lappfjärds kyrka.
Ungdomsföreningen lokal fotograferad 1928 från den norra sidan före den byggdes om och återinvigdes 1929. Längst till höger syns Lappfjärds kyrka.
Det ser lite skräpigt ut i kyrkan vid prosten Lauréns begravning men man hade strött ut granris på golvet.
Det ser lite skräpigt ut i kyrkan vid prosten Lauréns begravning men man hade strött ut granris på golvet.
Prosten Lauréns begravning 1928. Likvagnen är en typisk sådan medan trillan som kör bakom är av en ovanligare sort. Längst till vänster syns bommarna där hästarna stod under gudstjänsterna.
Prosten Lauréns begravning 1928. Likvagnen är en typisk sådan medan trillan som kör bakom är av en ovanligare sort. Längst till vänster syns bommarna där hästarna stod under gudstjänsterna.
Till vänster Selim Björknäs tillsammans med Frans Bergkulla och i bakgrunden ser vi de ståtliga Bergkulla-gårdarna. Samtliga gårdar är rivna utom den som står längst till vänster.
Till vänster Selim Björknäs tillsammans med Frans Bergkulla och i bakgrunden ser vi de ståtliga Bergkulla-gårdarna. Samtliga gårdar är rivna utom den som står längst till vänster. Fotot taget från Åbyggändanvägen, nuvarande Perusvägen.
Lappfjärds å fotograferad i slutet på 1920-talet från Nybron, där klockarrian syns till vänster. Folkhögskolan byggdes i början på 30-talet, så därför syns den inte på fotot.
Lappfjärds å fotograferad i slutet på 1920-talet från Nybron, där klockarrian syns till vänster. Folkhögskolan byggdes i början på 30-talet, så därför syns den inte på fotot.
På fotot från midsommaren 1928 ser vi den långa raden av konfirmander, som startar "tenn fö Kaljohanas", alltså vid Charles Ulfves affär nere i kyrkbacken. Längs landsvägen syns en tidstypisk gärdesgård.
På fotot från midsommaren 1928 ser vi den långa raden av konfirmander, som startar ”tenn fö Kaaljohanas”, alltså vid Charles Ulfves affär nere i kyrkbacken. Längs landsvägen syns en tidstypisk gärdesgård.
Konfirmanderna står i dubbla rader framför altaret i Lappfjärds kyrka. Ett par dagar på förhand hämtade konfirmanderna enris i skogen, som de dekorerade kyrkan med. Altaret dekorerades med björkar, som man gjorde förr i midsommartid.
Konfirmanderna står i dubbla rader framför altaret i Lappfjärds kyrka. Ett par dagar på förhand hämtade konfirmanderna enris i skogen, som de dekorerade kyrkan med. Altaret dekorerades med björkar, som man gjorde förr i midsommartid.
I Anna Lenas skola stod spisen direkt till vänster innanför dörren. Eleverna som kunde mellan 6 och 17 år satt på bänkar, där de fick lära sig religion och att läsa och skriva.
I Anna Lenas skola stod spisen direkt till vänster innanför dörren. Eleverna som kunde mellan 6 och 17 år satt på bänkar, där de fick lära sig religion och att läsa och skriva.
Mellan åren 1876 och 1926 höll Anna Lena Ådjers skola i denna stuga på Åbyggändan. 25 penni i veckan kostade det eleverna att lära sig bokstäverna och siffrorna
Mellan åren 1876 och 1926 höll Anna Lena Ådjers skola i denna stuga på Åbyggändan. 25 penni i veckan kostade det eleverna att lära sig bokstäverna och siffrorna. Skolstugan stod tidigare på östra sidan av Kyrktå, på den södra sidan av Perusvägen och stugan flyttades sedan till Kilen i Sideby.
Hornseptetten i Lappfjärd 1928. Längst till vänster står ledaren Paul Ketz, följande är Selim Lillgäls, Emil Bergmark, Valter Ådjers, Johan Solfvin, Otto Knus och Edvard Nyström.
Hornseptetten i Lappfjärd 1928. Längst till vänster står ledaren Paul Ketz, följande är Selim Lillgäls, Emil Bergmark, Valter Ådjers, Johan Solfvin, Otto Knus och Edvard Nyström.
Fotot från 14 oktober 1928 med lottor och skyddskårister framför skjutpaviljongen på skjutplan vid Lillån ovanför mejeriet.
Fotot från 14 oktober 1928 med lottor och skyddskårister framför skjutpaviljongen på skjutplan vid Lillån ovanför mejeriet.
Beslut om att bygga det första ungdomshemmet i Lappfjärd fattades 16.10.1904, grunden började grävas 14.11 och den 19.11.1905 invigdes huset. På fotot skidtävlingar utanför ungdomslokalen.
Beslut om att bygga det första ungdomshemmet i Lappfjärd fattades 16.10.1904, grunden började grävas 14.11 och den 19.11.1905 invigdes huset. På fotot skidtävlingar utanför ungdomslokalen.
Den gamla ungdomslokalen från 1905 började byggas om år 1928 och den förnyade lokalen kunde invigas 1929.
Den gamla ungdomslokalen från 1905 började byggas om år 1928 och den förnyade lokalen kunde invigas 1929.
År 1927 uppträdde dessa gymnaster på den gamla lokalen. Uppe Arvid Björses, i mitten Lennart Agnäs och Arvid Mannfolk, nere okänd, Gösta Klåvus, Lennart Klovus, Lennart Storhannus och Emil Björses.
År 1927 uppträdde dessa gymnaster på den gamla lokalen. Uppe Arvid Björses, i mitten Lennart Agnäs och Arvid Mannfolk, nere okänd, Gösta Klåvus, Lennart Klovus, Lennart Storhannus och Emil Björses.
Folkdanslaget i Lappfjärd år 1927. Uppe från vänster: Alina Klåvus och Adelina Björses, Adele Knus och Aili Carlsson, Elna Nyholm och Emilia Haaranoja. I mitten från vänster: Tyra Ådjers och Hjördis Landgärds, Signe Äbb och Göta Nygård, Stina Björses och Hilma Mangs. Nere från vänster: Irene Tallskog och Elsa Björses, Maria Ekman och Olga Ådjers.
Folkdanslaget i Lappfjärd år 1927. Uppe från vänster: Alina Klåvus och Adelina Björses, Adele Knus och Aili Carlsson, Elna Nyholm och Emilia Haaranoja. I mitten från vänster: Tyra Ådjers och Hjördis Landgärds, Signe Äbb och Göta Nygård, Stina Björses och Hilma Mangs. Nere från vänster: Irene Tallskog och Elsa Björses, Maria Ekman och Olga Ådjers.
Bröllop hos Rosengren midsommaren 1927. Från vänster Bertel Åback, Märta Viklund, Jens Silvernagel, Amanda Rosengren, brudgummen Valdemar Rosengren och bruden Hilma Agnäs, Elmer Rosengren, Hilma Broberg, Elmer Nordberg och Jenny Sundholm.
Bröllop hos Rosengren i Dagsmark midsommaren 1927. Från vänster Bertel Åback, Märta Viklund, Jens Silvernagel, Amanda Rosengren, brudgummen Valdemar Rosengren och bruden Hilma Agnäs, Elmer Rosengren, Hilma Broberg, Elmer Nordberg och Jenny Sundblom.
Läraren Selim Björses var klubbledare och därför undervisades det både i praktik och i teori i skolan. Denna trädgård låg bredvid södra folkskolan. Andra från höger är Anni Vesterlund, de övriga är okända.
Läraren Selim Björses var klubbledare och därför undervisades det både i praktik och i teori i skolan. Denna trädgård låg bredvid södra folkskolan. Andra från höger är Anni Vesterlund, de övriga är okända.
Festsalen i det första ungdomshemmet. Inredningen är enkel och saknade elektricitet.
Festsalen i det första ungdomshemmet. Inredningen är enkel och saknade elektricitet.
"Skol-Gret" var lärarinna Basts trotjänarinna som tvättade, städade, kokade, sprang ärenden, hämtade mjölk och handlade. En liten späd kvinna med långa armar, här fotograferad utanför skolbastun och tvättstugan. Själv bodde hon 200 meter söderut från skolan i en stuga som sedan Sandra Granqvist övertog och efter henne Eva, Elsa och Anni Vesterlund.
”Skol-Gret” var lärarinna Basts trotjänarinna som tvättade, städade, kokade, sprang ärenden, hämtade mjölk och handlade. En liten späd kvinna med långa armar, här fotograferad utanför skolbastun och tvättstugan. Själv bodde hon 200 meter söderut från skolan i en stuga som sedan Sandra Granqvist övertog och efter henne Eva, Elsa och Anni Vesterlund.
År 1929 gifte sig Valter Granér (1904-1937) från Härkmeri med Maria Ekman (1906-1985) från Lappfjärd i brudens hem hos Ekmans.
År 1929 gifte sig Valter Granér (1904-1937) från Härkmeri med Maria Ekman (1906-1985) från Lappfjärd i brudens hem hos Ekmans.
Sångfestraden på vägen in genom festporten i slutet på 20-talet i Tjöck. Notera att det står 3 bilar på landsvägen.
Sångfestraden på vägen in genom festporten i slutet på 20-talet i Tjöck. Notera att det står 3 bilar på landsvägen.
Det första ungdomshemmet i Lappfjärd, med gaveln mot Holmkvarnen som syns till höger.
Det första ungdomshemmet i Lappfjärd, med gaveln mot Holmkvarnen som syns till höger.
Barn på skolans gårdsplan med skolbastun till höger och kyrkan till vänster. Flickan längst fram till vänster är Ellen Asplund och bredvid henne sitter Helmi Ekman. Flickan i folkdräkt är Elin Rosenback och där bak finns bland annat Tyra Ingves, Märta Skogman, Anna Rosenback, Elin Gullmes, Svea Ådjers och Hilda Svedberg. Den av pojkarna som sitter till vänster är Karl Ådjers.
Barn på skolans gårdsplan med skolbastun till höger och kyrkan till vänster. Flickan längst fram till vänster är Ellen Asplund och bredvid henne sitter Helmi Ekman. Flickan i folkdräkt är Elin Rosenback och där bak finns bland annat Tyra Ingves, Märta Skogman, Anna Rosenback, Elin Gullmes, Svea Ådjers och Hilda Svedberg. Den av pojkarna som sitter till vänster är Karl Ådjers.
Här är Emil Ekmans pojkar uppflugna på taket till potatiskällaren. Från vänster Evert, Albin och Bertel och den stora flickan till vänster är deras syster Svea. De andra flickorna är Ida Storkull och Vesta Lillträsk.
Här är Emil Ekmans pojkar uppflugna på taket till potatiskällaren. Från vänster Evert, Albin och Bertel och den stora flickan till vänster är deras syster Svea. De andra flickorna är Ida Storkull och Vesta Lillträsk.
Här det nybyggda mejeriet i Dagsmark år 1929.
Här det nybyggda mejeriet i Dagsmark år 1929.

Vill du läsa mera om mejeriet i Dagsmark och den förödande branden, så klicka HÄR!

Här Finngärdstå som ringlar sig förbi den gamla lokalen i Lappfjärd. Mitt i bild Holmkvarnen och till vänster Gamälbroen.
Här Finngärdstå som ringlar sig förbi den gamla lokalen i Lappfjärd. Mitt i bild Holmkvarnen och till vänster Gamälbroen.
Lärargården som stod mellan södra folkskolan och kyrkan som syns till höger. Lärargården hade två bostäder, den i södra ändra för lärarinnan och i den norra bodde läraren Selim Björses.
Lärargården som stod mellan södra folkskolan och kyrkan som syns till höger. Lärargården hade två bostäder, den i södra ändra för lärarinnan och i den norra bodde läraren Selim Björses.
Lottor och skyddskårister uppställda framför skjutpaviljongen den 25 september 1927 vid skjuttävling om Löfvenmarks pokal.
Lottor och skyddskårister uppställda framför skjutpaviljongen den 25 september 1927 vid skjuttävling om Löfvenmarks pokal.
Den här gamla ångpannan var i bruk ännu på 1920-talet "där Startjinas". Bara den fick full steam så orkade den nog dra tröskverket.
Den här gamla ångpannan var i bruk ännu på 1920-talet ”där Startjinas”. Bara den fick full steam så orkade den nog dra tröskverket.
I slutet på 1920-talet var det nog många som beundrade denna Buick. Kvinnan i den svarta kappan bakom bilens lykta är Svea Ådjers.
I slutet på 1920-talet var det nog många som beundrade denna Buick. Kvinnan i den svarta kappan bakom bilens lykta är Svea Ådjers.

Mera fotografier finns i följande album, som du hittar HÄR!