Storkulls eller Kaalas Hindrikas på Kolltå

De nuvarande ägarna till Koll-gården har lyckats mycket bra med renoveringen och den smälter bra in i miljön. Bilden från år 2003 är tagen från öster.
Den äldsta delen av den här gården byggdes i slutet på 1800-talet av ”Kaalas Hindrik” eller Henrik Johansson Lång (1853-1939) och hans hustru Maja Greta Rosenback (f. 1851). Från början var den inte så här stor men i slutet av 1920-talet byggdes den på med den andra våningen. De nuvarande ägarna till Koll-gården har lyckats mycket bra med renoveringen och den smälter bra in i miljön. Bilden från år 2003 är tagen från öster.
Här Storkulls gård efter att den blivit tillbyggd och renoverad, fotograferad från väster.
Storkulls gård efter att den blivit tillbyggd och renoverad, fotograferad från väster. Till vänster om gården står lillstugan.

Sammanställt av Lasse Backlund 2015, med hjälp av Paul Englund, Gurli Sjögård, Elof Krook, Carita Thomasfolk, Inga-Lill Sandström och många fler. Flera uppgifter tagna ur Helga Englunds anteckningar från 1936.

Gårdens historia.

”Kaalas Hindrikas” far hette Johan Carlsson Lång f. 1826 och dog år 1859 då Henrik var endast 6 år gammal. Henriks mor, änkan Anna Kaisa Eriksdotter Storkull f. 1827 gifte då om sig med Erik Johansson Rosenback f.1829.  Johan Carlssons far hette Carl Carlsson Ålgars f 7.6 1795 i Lappfjärd och hans mor hette Greta Mattsdotter Klemets f. 28.11 1796. De bodde på Lång hemman och det är med stor sannolikhet av denne Carl som hela släkten har fått sig smeknamnet ”Kaalas”.

”Kaalas Hindrikas” hustru Maja Greta som föddes 1851 var dotter till ”Måg Jåss” alltså Johan Fredrik Färm eller Mickelsson. Vill du läsa mera om ”Måg Jåss” och var han bodde, så klicka här.

Här på storskifteskartan så ser vi var Kaalas-Hindrikas gård stod i början på 1900-talet. Här blev Josef Henrik Storkull från Brobackan måg då han gifte sig med Maria Lång.
Här på storskifteskartan så ser vi var Kaalas Hindrikas gård stod i början på 1900-talet. Här blev Josef Henrik Storkull från Brobackan måg då han gifte sig med Maria Lång.

Dottern Maria och mågen Josef Henrik Storkull tar över

”Kaalas Hindrik” och Maja Gretas dotter Maria Lång (1875-1945) övertog gården då hon år 1898 gifte sig med bondsonen Josef Henrik Storkull (1875-1931). År 1904 fick Storkull fastebrev på hemmanet Stenvall och i samband med storskiftet fick de ägorna väl samlade runt omkring gården och upp mot Åbackan.

Till vänster på bilden Maria ”Koll-Mari” Lång som gifte sig med Josef Henrik Storkull, i mitten hennes faster Vilhelmina Lång som gifte sig med Erik Anders Rosengren och till höger hennes andra faster Sofia Lång som gifte sig med Ivar Westerback. Vilhelmina och Sofia var halvsystrar till Storkulls Marias far ”Kaalas-Hindrik”.
Till vänster på bilden Maria ”Koll Mari” Lång som gifte sig med Josef Henrik Storkull, i mitten hennes faster Vilhelmina Lång som gifte sig med Erik Anders Rosengren och till höger hennes andra faster Sofia Lång som gifte sig med Ivar Westerback. Vilhelmina och Sofia var halvsystrar till Storkulls Marias far ”Kaalas Hindrik”.
I slutet av 1800-talet var grannarna Nyroos Viktor t.v. och Storkull Josef Henrik i 3 års tid i den ryska militären.
I slutet av 1800-talet var grannarna Nyroos Viktor t.v. och Storkull Josef Henrik i 3 års tid i den finska militären under den tid som Finland hörde under Ryssland.

Josef Henrik Storkull var son till ”Koll Josip” Josef Storkull (1842-1916) och ”Koll Anagret” Anna Greta Henriksdotter Båsk (1844-1936) och växte upp på Kårkbackan, lite västerut från nuvarande Leif Eklunds gård. Josef Henrik var bror till sågägaren Viktor Nylund (1873-1936) , handlanden Erland Norén (1877-1965) bonden Erik Anders Englund (1880-1948) och byggmästaren Emil Storkull (1887-1912).

På bilden ”Koll-Josip” Josef Storkull (1842-1916) och ”Koll-Anagret” Anna Greta f. Båsk (1844-1936) som bodde på Kårkbackan, nära korsningen till Lillsjö. Fotot taget av sonen Viktor Nylund.
”Koll Josip” Josef Storkull (1842-1916) och ”Koll Anagret” Anna Greta f. Båsk (1844-1936) som bodde på Kårkbackan, nära korsningen till Lillsjö. Fotot taget av sonen Viktor Nylund.
Så här såg Koll-gården på Kårkbackan ut år 1908 fotograferad från väster av Viktor Nylund. På fotot Viktors bröder byggmästaren Emil Storkull och den blivande bonden Erik Anders som år 1910 bytte namn till Englund. Till höger husbonden ”Koll-Josip” och hans Anagret.
Så här såg Koll-gården på Kårkbackan ut år 1908 fotograferad från väster av Viktor Nylund. På fotot Viktors bröder byggmästaren Emil Storkull och den blivande bonden Erik Anders som år 1910 bytte namn till Englund. Till höger husbonden ”Koll Josip” och hans Anagret.
Så här har Helga Englund beskrivit Josef Henrik Storkulls och pappa Erik Anders Englunds barndomshem på Brobackan före det år 1909 flyttades upp till Palon. På detta ställe står i dag det som vi kallar Mylläris gård.
Så här har Helga Englund beskrivit Josef Henrik Storkulls och pappa Erik Anders Englunds barndomshem på Brobackan före det år 1909 flyttades upp till Palon. På detta ställe står i dag det som vi kallar Mylläris gård.

Då Josef Henrik kom som måg till gården på Kolltå flyttade ”Kaalas Hindrik” och Maja Greta ut till lillstugan, som stod på samma gårdsplan. Utöver jordbruket började Josef Henrik också bedriva någon sorts lanthandel i början på 1900-talet, för i början på år 1903 registrerade han varumärket ”J.H. Storkull”.

Så här annonserade J. H. Storkull i tidningen Syd-Österbotten år 1913, alltså 3 år före han byggde sitt stora affärshus.
Så här annonserade J. H. Storkull i tidningen Syd-Österbotten år 1913, alltså 3 år före han byggde sitt stora affärshus.
På bilden Josef Henrik Storkull, året är 1921.
Josef Henrik Storkull, året är 1921.

Josef Henrik och Maria fick 8 söner:

-Evert Selim (1900-1973) som gifte sig med Selma Lillkull från A-sidon och flyttade dit.
-Emil Vilhelm (1901-1987) som gifte sig med Rakel Ahlström från Henriksdal och som bosatte sig i hemgården.
-Gunnar Sigfrid (1904-1931) som gifte sig med Elisabeth Hovland från Pjelax.
-Anselm Severin (1905-1995) som gifte sig med Laura Tarkkonen från Karelen och bosatte sig i närheten
-Valter (1908-1927)
-Alfred (1910-1976) som först var gift med Agnes Nordberg (1913-1941) och bodde på Åbackan och sedan med Gerda Holmudd och de flyttade i början på 60-talet till Sverige.
-Einar (1914-1941) dog i lungsot
-Eskil Erik (1919-1981) som år 1960 tog namnet Ahlmark och var gift med Hildur Andersson. De bodde på många ställen, bland annat i Hildurs barndomshem på Byåsvägen, på Kolltå i gamla Kollgården och på Bygränden där han byggde ett affärshus och ett egnahemshus.

 

Alla barnen förutom Eskil var födda på Kolltå, som Storkullsvägen kallades den tiden.

J.H. Storkull hade bedrivit handel möjligtvis där hemma sedan början på seklet men år 1916 slog han på stort och byggde ett ståtligt affärshus nere vid landvägen. Efter Josef Henriks död år 1931 tog änkan Maria över hemmanet och skötseln av affären.  Marias svåger Viktor Nylund var till stor hjälp under de år som Maria ensam skötte butiken. År 1935 sålde hon butiken och byggnaden åt Erik och Selma Andersson. Maria flyttade då tillbaka till Koll gården där hon bodde i lillstugan tills hon dog år 1945.

Så här såg Koll-boden ut år 1928. Detta affärshus byggde J.H. Storkull år 1916. Möjligtvis hade han hjälp av sina bröder, arkitekten och byggmästaren Emil Storkull och byggaren och sågägaren Viktor Nylund.
Så här såg Koll-boden ut år 1928. Detta affärshus byggde J.H. Storkull år 1916. Möjligtvis hade han hjälp av sina bröder, arkitekten och byggmästaren Emil Storkull och byggaren och sågägaren Viktor Nylund.
Framför dörren fanns i tiderna en bensinpump med en cistern under marken och av skyltarna att döma så hette bensinen Rekord. Bakom butiken låg en lagerbyggnad med en bostad i den södra ändan.
Framför dörren fanns i tiderna en bensinpump med en cistern under marken och av skyltarna att döma så hette bensinen Rekord. Bakom butiken låg en lagerbyggnad med en bostad i den södra ändan.

Vill du läsa mera om affärsbyggnaden och dess vidare öden, så klicka här!

Så här såg Koll-boden ut sett från Brobackhållet. I vänstra kanten syns ungdomsföreningens hus Majbo och mitt i bild Lill-Skräddarinas, där Hildur Andersson, senare Ahlmark växte upp. I högra kanten syns affärens magasin med bostaden i ändan där bland annat Marias far Kaalas-Hindrik bodde en tid.
Så här såg Koll-boden ut sett från Brobackhållet. I vänstra kanten syns ungdomsföreningens hus Majbo och mitt i bild Lill-Skräddarinas, där Hildur Andersson, senare Ahlmark växte upp. I högra kanten syns affärens magasin med bostaden i ändan där bland annat Marias far Kaalas Hindrik bodde en tid. Enligt hörsägen så skulle en del av denna magasinbyggnad ha stått nära Sigvald Forslunds gård uppe i Lillsjö.
På Ralf Nyholms foto Koll-gården mitt i bild, i skogsbrynet Koll-Anselmas gård och till höger Koll-boden, som då innehades av N.Nelson.
På Ralf Nyholms foto Koll-gården mitt i bild, i skogsbrynet Koll Anselmas gård och till höger Koll-boden, som då innehades av N.Nelson.
Här på trappan till bostaden står hela familjen J.H Storkull och till och med pigan Tilda är med, hon står längst till höger. Fotot från 1920.
Här på trappan till bostaden står hela familjen J.H Storkull och till och med pigan Tilda är med, hon står längst till höger. Fotot från 1920.
På bilden från 1926 står ”Kaalas-Hindrik” till vänster och J.H. Storkull till höger. Gunnar sitter på traktorn med Einar och Eskil på sidorna. I bakgrunden Krook-Josefs gård före den blev tillbyggd med en vindsvåning. År 1929 skulle ju mejeribyggnaden resa sig på åkern bakom traktorn.
På bilden från 1926 står ”Kaalas Hindrik” till vänster och J.H. Storkull till höger. Gunnar sitter på traktorn med Einar och Eskil på sidorna. I bakgrunden Krook-Josefs gård före den blev tillbyggd med en vindsvåning. År 1929 skulle ju mejeribyggnaden resa sig på åkern bakom traktorn.
Här Evert t.v. och Emil Storkull som for till Amerika i början på 1920-talet, här fotograferade under Amerikavistelsen.
Bröderna Evert t.v. och Emil Storkull som for till Amerika i början på 1920-talet, här fotograferade under Amerikavistelsen.

Hemmanet delades år 1936 och Eskil tar över Emils andel

År 1936 delades hemmanet Stenvall mellan bröderna Emil och Anselm Storkull. Redan 1938 for Emil igen till Amerika och år 1946 sålde Emil sin andel av hemmanet åt yngsta brodern Eskil. Fullmakten som Emil hade skrivit i New York och som han skickade åt Anselm gav denne rätt att göra nästan vad som helst med Emils halva hemman. Eskil sålde sedan åkrarna och skogarna åt utomstående men blev kvar med själva gården.

Emil Storkull tar över gården

På äldre dar återvände Emil och hustrun Rakel till Dagsmark och de köpte då ”Koll gåålin” av brodern Eskil för 15 000 mark den 3 juni 1965. År 1976 sålde Emil och Rakel den så kallade ritomten åt Arne och Margit Ulfves, som år 1980 uppförde ett boningshus på tomten.

Emil och Rakel bodde sedan där så länge Emil levde till år 1987 och Rakel flyttade sedan till Närpes. Gården övertogs efter Emils död av Sven-Erik Ahlström, som i sin tur sålde den vidare åt de nuvarande ägarna, som använder den som stadigvarande bostad.

Josef Henriks och Marias barn:

Evert Storkull.

Evert som var född år 1900 var Josefs äldsta son, han gifte sig år 1922 med Selma Lillkull som var dotter till Pelas-Viktor. Samma år föddes deras enda barn som gick ett hårt öde till mötes senare i livet. Det finns mycket att se och läsa om Evert och Selma om du klickar här!

T.v. Selma Storkull med sonen Egil i mitten på 20-talet då Evert befann sig i Amerika. Bilden t.h. av Evert och Selma är tagen någon gång på 60-talet.
T.v. Selma Storkull med sonen Egil i mitten på 20-talet då Evert befann sig i Amerika. Bilden t.h. av Evert och Selma är tagen någon gång på 60-talet.

Emil Storkull.

Emil (1901-1987) for till Amerika i början på 20-talet och han arbetade där på olika byggen som snickare.

Här 2 foton av Emil tagna den tiden han vistades i Amerika.
Här 2 foton av Emil tagna den tiden han vistades i Amerika.

Vid besök i hemlandet träffade han Rakel Ahlström från Henriksdal (1925-2008) som då arbetade på stadens hotell. Efter att de gifte sig for de båda till Amerika där de stannade tills Emil gick i pension. Efter hemkomsten på 60-talet började Rakel arbeta på Mellanå plantskolas kontor och där var hon tills hon gick i pension. Emil och Rakel renoverade den gamla Koll-gården grundligt efter hemkomsten. Då Emil dog så övertogs gården av Sven-Erik Ahlström, som sedan sålde den vidare åt de nuvarande ägarna.

Här Emil Storkull år 1973 som fick besök av brorsdottern Gurli Sjögård från Pjelax.
Emil Storkull år 1973, som fick besök av brorsdottern Gurli Sjögård från Pjelax.
De nuvarande ägarna till Koll-gården har lyckats mycket bra med renoveringen och den smälter bra in i miljön. Bilden från år 2003 är tagen från öster.
De nuvarande ägarna till Koll-gården har lyckats mycket bra med renoveringen och den smälter bra in i miljön. Bilden från år 2003 är tagen från öster.

Gunnar Storkull.

Gunnar Sigfrid (1904-1931) som gifte sig med Elisabeth Hovland från Pjelax. Lisbeth som hon vanligtvis kallades var dotter till sjömannen Sören Hovland som var hemma från Norge men som gifte sig med Ida Blomqvist i Pjelax. Lisbet gick i Evangeliska Folkhögskolan i slutet på 20-talet i Dagsmark och där träffade hon Gunnar. De gifte sig år 1928 och samma år fick de dottern Gurli.

På bilden från 1924 Gunnar i militären och till höger ser vi att han konfirmerades 1920. Gunnar gifte sig år 1928 och på fotot här under en del av bröllopsgästerna från bröllopet i brudens hem i Pjelax.
På bilden från 1924 Gunnar i militären och till höger ser vi att han konfirmerades 1920. Gunnar gifte sig år 1928 och på fotot här under en del av bröllopsgästerna från bröllopet i brudens hem i Pjelax.

Storkull Gunnar och Lisbeths bröllopsfoto med namn

På bilderna Gunnar och Lisbeth Storkull.
Gunnar och Lisbeth Storkull.

Familjen bodde i lillstugan hos Storkulls och meningen var att de skulle flytta upp till Åbackan nära Hällbackas där de skulle bygga en gård åt sig. Gunnars föräldrar, i bolag med Viktor Nylund hade köpt ett hemman av Henrik och Vilhelmina Ström men i slutet på 1920-talet såldes Ströms hemman, hälften åt Alfred Storkull och den andra hälften åt Gunnar Storkull. Men så blev Gunnar svårt sjuk och han dog 1931 och efter en tid, den 2 juli 1933 flyttade Elisabeth tillbaka till Pjelax med sin dotter som då var 5 år gammal. Egendomarna såldes på auktion och Artur Mitts köpte åkrarna och de är fortfarande i släktens ägo. Trots att Gurli bara var 5 år när hon flyttade från Dagsmark, så är hennes kunskaper om födelsebyn beundransvärda och hon känner mera folk och vet mer om släkterna än de flesta byssbor. Det visar på ett stort intresse för byn där hon föddes på sent 20-tal.

Här Lisbeth och dottern Gurli något år efter att hade flyttat tillbaka till Pjelax. Först på äldre dar gifte Lisbeth om sig med Oskar Linden från Böle. Oskar var bror till Ivar Linden som i långa tider var präst i Lappfjärd.
Lisbeth och dottern Gurli något år efter att hade flyttat tillbaka till Pjelax. Först på äldre dar gifte Lisbeth om sig med Oskar Linden från Böle. Oskar var bror till Ivar Linden som i långa tider var präst i Lappfjärd.
Gunnar, Elisabeth och dottern Gurli hann bo i den här lillstugan i 4 år. Då Gunnar dog flyttade änkan och dottern tillbaka till Pjelax. På bilden står Gunnars mor Maria framför lillstugan som Gunnar och Lisbeth bodde i. Efter att Maria år 1935 sålt Koll-boden åt Erik och Selma Andersson, flyttade hon själv tillbaka till Koll-gården. Till höger syns uthusen där Krook.
Gunnar, Elisabeth och dottern Gurli hann bo i den här lillstugan i 4 år. Då Gunnar dog flyttade änkan och dottern tillbaka till Pjelax. På bilden står Gunnars mor Maria framför lillstugan som Gunnar och Lisbeth bodde i. Efter att Maria år 1935 sålt Koll-boden åt Erik och Selma Andersson, flyttade hon själv tillbaka till Koll-gården. Till höger syns uthusen där Krook.
På lilla bilden står Maria Storkull t.h. på trappan till den södra ingången i Koll-boden. Kvinnan t.v. är möjligtvis Marias mor Maja-Greta. På bilden t.h. är Gunnars och Elisabeths dotter Gurli på besök i Dagsmark och här står hon framför Koll-gården.
På lilla bilden står Maria Storkull t.h. på trappan till den södra ingången i Koll-boden. Kvinnan t.v. är möjligtvis Marias mor Maja-Greta. På bilden t.h. är Gunnars och Elisabeths dotter Gurli på besök i Dagsmark och här står hon framför Koll-gården.

 

Anselm Storkull.

Anselm Severin (1905-1995) blev bonde på en del av Storkull hemmanet och byggde på 30-talet en gård åt sig i skogsbrynet på Storkullsvägen nära Byåsen. Under kriget vistades han en tid i Sverige och år 1956 gifte han sig med Laura Tarkkonen (1922-2004) från Jaakkima i Karelen och de bodde sedan i Dagsmark så länge de levde.

På bilderna Anselm Storkull, på bilden i mitten sitter han till höger.
Anselm Storkull, på bilden i mitten sitter han till höger.
På bilden Laura och Anselm Storkull med dottern Solveig.
Laura och Anselm Storkull med dottern Solveig.
Anselm och Lauras gård i skogsbrynet är numera obebodd.
Anselm och Lauras gård i skogsbrynet är numera obebodd.

Alfred Storkull.

Alfred (1910-1976) blev bonde på  hälften av hemmanet Ström, som hans far hade köpt i bolag med Viktor Nylund. I slutet av 1920-talet sålde Josef Henrik Storkull och Viktor Nylund hemmanet Ström åt bröderna Alfred och Gunnar. Alfred byggde en gård på  sin hemmansdel, som stod mellan Hällbackas och Klemets Nilsas. Han gifte sig år 1936 med Agnes Nordberg (1913-1941) från Palon och de fick dottern Ruby (1937-2011).

Den här gården byggde Alfred och Agnes åt sig uppe på Åbackan i mitten på 30-talet.
Den här gården byggde Alfred och Agnes åt sig uppe på Åbackan i mitten på 30-talet.
Alfreds gård är närapå identisk med Anselms gård. Här på bilden Alfreds dotter Carita framför huset på Åbackan.
Alfreds gård är närapå identisk med Anselms gård. Här på bilden Alfreds dotter Carita framför huset på Åbackan.

 

Här Alfred Storkull, på bilden t.v. som är tagen på senhösten 1941 har han varit hemma på permission från kriget för att begrava sin hustru Agnes, som dog 2 september. Anfallet mot Sovjetunionen pågick just då och det är kanske orsaken till att Alfred fick permission endast för begravningsdagen. Sedan måste han direkt tillbaka och lilla Ruby bodde hos sin mormor Adelina uppe i Palon under tiden Alfred var ute vid fronten.
Alfred Storkull, på bilden t.v. som är tagen på senhösten 1941 har han varit hemma på permission från kriget för att begrava sin hustru Agnes, som dog 2 september. Anfallet mot Sovjetunionen pågick just då och det är kanske orsaken till att Alfred fick permission endast för begravningsdagen. Sedan måste han direkt tillbaka och lilla Ruby bodde hos sin mormor Adelina uppe i Palon under tiden Alfred var ute vid fronten.

I november 1943 gifte Alfred om sig med krigsänkan Gerda Krook (f. 1916). Gerda som var dotter till Frans och Selma Holmudd från Frivelas på Mellanå hade tidigare varit gift med Bertel Krook och de bodde i Bertels hemgård som stod mittemot mejeriet tillsammans med sonen Elof (f. 1939). Då Bertel stupade i vinterkriget just före julen 1939 så flyttade Gerda och sonen Elof tillbaka till Frivelas lillstugan. Då de gifte sig flyttade Gerda till Alfreds gård och de fick sedan 3 gemensamma barn.

På bilden till vänster Alfred med sin dotter Ruby i bakgrunden. På bilden t.h. ser Alfred Storkull ut att ha fyllt jämnt.
På bilden till vänster Alfred med sin dotter Ruby i bakgrunden. På bilden t.h. ser Alfred Storkull ut att ha fyllt jämnt.

Alfred arbetade som bonde och skogsarbetare fram till 1963 då han för en kort tid for med Elof Krook till Sverige för att arbeta där över vintern. Efter bara någon månad blev Alfred svårt sjuk och arbetsoförmögen. Han stannade dock kvar i Sverige och resten av familjen, förutom den äldsta dottern flyttade efter och sedan bodde de i Sverige så länge de levde. Efter några år sålde de gården på Åbackan åt utomstående och så köpte de brodern Everts gård på Korsbäckvägen efter att Selma hade dött 1969. De använde Everts gård som sommarbostad under sina besök i hemlandet. Då Alfred dog 1976 övertogs sommarstället av Alfreds son, som sedan sålde den vidare åt de nuvarande ägarna.

Einar Storkull.

Einar (1914-1941) ogift och barnlös, dog i lungsot.

Här Einar i militären och till höger som travkusk år 1938.
Einar i militären och till höger som travkusk år 1938.

Eskil Storkull.

Eskil Erik (1919-1981) kan man säga var ett sladdbarn och det enda av bröderna som föddes efter att Josef och Maria hade flyttat till Koll-Boden år 1916. Sommaren 1943 gifte han sig med Hildur Andersson (1921-1995) som hade bott med sina föräldrar ”Broback” Frans och Matilda Andersson där Lill-Skräddarnas, eller Rintamäki Esteras som det kallas i dag. Hildurs föräldrar dog båda väldigt unga redan på 30-talet.

Här Hildurs föräldrar Matilda (f. Hannus i Härkmeri 1892-1939) och ”Broback” Frans Andersson (f Rosengård på Brobackan 1890-1936).
Hildurs föräldrar Matilda (f. Hannus i Härkmeri 1892-1939) och ”Broback” Frans Andersson (f. Rosengård på Brobackan 1890-1936).
På första bilden Hildur och Eskil Storkull utanför hennes barndomshem. På den andra bilden är också Alfred med. På den tredje bilden står Gerda och Alfred tillsammans med Hildur och på den sista bilden står Gerda och Alfred framför lillstugan.
På första bilden Hildur och Eskil Storkull utanför hennes barndomshem. På den andra bilden är också Alfred med. På den tredje bilden står Gerda och Alfred tillsammans med Hildur och på den sista bilden står Gerda och Alfred framför lillstugan.

Eskil bodde också där ”Lill Skräddarinas” efter att han gift sig men han bodde också en tid i Koll-gården. I början på 50-talet började han bygga ett affärshus i centrala Dagsmark och vill du läsa mera om detta affärshus, klicka här. Han bodde själv i en av de 2 lägenheter som fanns i affärshusets övre våning. Riktigt i slutet av 50-talet började han bygga ett hus åt sig på granntomten, vill du läsa mera om detta hus, så klicka här.

På bilden Eskil Storkull. På militärfotot håller han armen om Arne Lindblad.
Eskil Storkull och på militärfotot håller han armen om Arne Lindblad.
Eskil var intresserad av maskiner och här sitter han på traktorn utanför Koll-gården tillsammans med sonen Ralf, f. 1944. På fotot till höger står Eskil utanför Hildurs barndomshem med sonen Ralf i mitten på 40-talet.
Eskil var intresserad av maskiner och här sitter han på traktorn utanför Koll-gården tillsammans med sonen Ralf, f. 1944. På fotot till höger står Eskil utanför Hildurs barndomshem med sonen Ralf i mitten på 40-talet.

I slutet på 40-talet for Eskil och Hildur till Sverige och fick där sonen Leif 1950. De flyttade dock snart tillbaka eftersom yngsta dottern Christina är född i Dagsmark. År 1960 bytte Eskil släktnamn till Ahlmark och år 1962 flyttade familjen till Sverige för gott. Eskil köpte ett hemman i Ärla som ligger ett par mil utanför Eskilstuna och livnärde sig på jordbruket med eget hönseri. Han hade också lite byggnadsverksamhet och utförde renoveringar, tills han på grund av sjukdom avvecklade jordbruket och i början på 70-talet flyttade de in till Eskilstuna.

Till vänster Koll-Eskil Ahlmark och Hildur. På bilden t.h. bröderna Anselm, Emil och Eskil.
Till vänster Koll-Eskil Ahlmark och Hildur. På bilden t.h. bröderna Anselm, Emil och Eskil