Dahlroos eller Antas på Dagsmarkvägen 378.

Sammanställt av Lasse Backlund 2015, med hjälp av Alice och Anders Dahlroos och Inga-Lill Sandström. 

Fotot taget från söder år 2003.
Fotot taget från söder år 2003.

Den här gården är från 1800-talet och flyttades till denna plats från Metsälehto i Bötom i slutet på 1800-talet. Där var den byggd som en 2-vånings bondgård och på vinden syns fortfarande hur fönstren hade varit placerade i den övre våningen.

På storskifteskartan från början av 1900-talet ser vi vid pilen den gård som flyttades hit från Bötom i slutet på 1800-talet. På samma gårdsplan står Antas gamla gård med gaveln vänd mot landsvägen. Vägg i vägg med Dahlroos gård stod i tiderna Agnäs Henriks och Minas gård.
På storskifteskartan från början av 1900-talet ser vi vid pilen den gård som flyttades hit från Bötom i slutet på 1800-talet. På samma gårdsplan står Antas gamla gård med gaveln vänd mot landsvägen. Vägg i vägg med Dahlroos gård stod i tiderna Agnäs Henriks och Minas gård.

Gården flyttades till denna plats av Viktor Rosenback, eller Finne (1862-1895). Viktor var son till Anders Andersson Finne (1825-1872) och Lena Johansdotter Skogslund (f.1834 i Bötom, d. 1885) och huset kom från Lenas hemgård i Bötom. Vill du veta vem Anders Andersson Finne var, så klicka HÄR!

Då Viktor fått gården upptimrad for han till Amerika där han sedan dog ogift och barnlös 1895. Viktor hade också en broder Josef Henrik (f. 1866), som också for till Amerika 1887 men som försvann där, trots att hans syster Edla efterlyste honom.

Gården och Antas hemmanet övertogs då av systern Edla Maria Rosenback (1856-1925) som bodde med sina föräldrar Anders och Lena i en gård som stod med gaveln mot landsvägen. År 1879 gifte sig Edla med Johan Viktor Johansson Lång, som var född 1859. Johan Viktor for till Amerika 1890 och dog där 1897. Edla och Viktor hade före det fått 2 barn, Johan Viktor (1883-1892) och Maria Adelina (1885-1901), båda dog alltså mycket unga.

På flygfotot från 1960-talet ser vi hur nära varandra de båda Antas-gårdarna stod. Gården längs med vägen flyttades hit i slutet på 1800-talet men blev bebodd i slutet av 1940-talet. Den äldre gården som stod med gaveln mot vägen revs på 1970-talet av Arvid Dahlroos.
På flygfotot från 1960-talet ser vi hur nära varandra de båda Antas-gårdarna stod. Gården längs med vägen flyttades hit i slutet på 1800-talet men blev bebodd så sent som i slutet av 1940-talet. Den äldre gården som stod med gaveln mot vägen revs på 1970-talet av Arvid Dahlroos.

Änkan Edla gifte år 1901 om sig med änklingen Henrik ”Lid-Hindrik” Björs eller Björmans (1851-1924). Lid-Hindrik var född i Idbäcksliden i Lappfjärd och han var son till Erik Henrik Björs eller Björmans (1832-1907) och Maja Lena, Johansdotter Pärus (1830-1907). Lid-Hindrik hade tidigare varit gift med Karolina Vilhelmina, Erik Henriksdotter Rosenback, eller Finne från Dagsmark (1847-1900) och med henne hade han fått flera barn, bland annat Karl Henrik Björmans (1883-1917) och Josef Viktor ”Lid-Viktor” Björmans (1887-1947) som alltså är födda i Lappfjärd.

Bönderna Edla och Henrik bytte sedan släktnamn till Björklund och de bodde där Antas och där fick de sonen Otto Sigfrid (1902-1985) som kallades för ”Antas-Otto eller Lid-Otto” Namnet Antas kommer högst troligt från Ottos morfar Anders som också kallades för Ant och namnet Lid kommer från det ställe där Björklundarna bodde i Lappfjärd. År 1901 fick Henrik lagfart på detta Björklund hemman som omfattade 5/96 mtl.

På bilderna ”Antas-Otto” på äldre dagar. På bilden till vänster syns härbret, som revs på 1980-talet och på fotot till höger sitter Otto i finsoffan där Huhtala.
På bilderna ”Antas-Otto” på äldre dagar. På bilden till vänster syns härbret, som revs på 1980-talet och på fotot till höger sitter Otto i finsoffan där Huhtala.

I december 1923 överlät Henrik 2/3 av sitt hemman åt sonen Otto för en summa om 25 000 mark. I köpet ingick alla byggnader, förutom den gamla gården med gaveln mot landsvägen, som Henrik och Edla fick använda som sytningsstuga så länge de levde. Otto skulle ge sytning åt föräldrarna och så måste han bibehålla rättigheterna och skyldigheterna för hemmanets torpare. I mitten på 1920-talet gifte sig Otto med Selma Amanda, Andersdotter Båsk (1894-1973) från Norrviken i Korsbäck. Otto och Amanda fick 2 döttrar: Alice Vineta (f.1927) och Else Amanda (f. 1931) och de bodde som barn i den gård eller lillstuga som stod med gaveln mot landsvägen.

Otto och Amandas döttrar Alice t.v. och Else t.h.
Otto och Amandas döttrar Alice t.v. och Else t.h.

Efter kriget, ungefär 1945 började Lid-Otto från Antas bygga färdigt den gård utmed landsvägen som stått obebodd sedan den flyttades dit i slutet av 1800-talet. Under den oroliga tiden under frihetskriget 1918 hade grannen Lid-Viktor använt huset som sädeslager och i något skede hade grannen Mattas-Viktor använt ett av rummen som potatislager. Fönstren i gården var igenspikade och vissa var helt utan glas och efter kriget så var det inte så enkelt att få tag på sådana men Otto lyckades hitta passliga fönsterglas i Närpes. Muraren Sigurd Löfgren från A-sidon murade skorstenarna och spisarna, och i slutet på 1940-talet flyttade Otto och Amanda med döttrarna in i huvudbyggnaden. Efter detta bodde ingen i lillstugan men ibland användes den som bagarstuga. Grannpojken Winn vet berätta att en gång i början på 50-talet så bakades det där och efteråt sattes degtråget ut på gården fyllt med vatten och när Otto kom ut på gården så satt Winn och badade i det. Lillstugan revs sedan på 1970-talet.

I augusti 1959 sålde Otto Björklund halva hemman åt sin dotter Else Korsbäck och den andra halvan åt dottern Alice Björklund. Sytningen skulle ges i form av brännved och köparna skulle ge hemmanets torpare samma rättigheter och skyldigheter som förut.

Otto och Amandas äldre dotter Alice gifte sig midsommaren 1961 med Arvid Dahlroos (1930-2011) från Lillsjö och de flyttade in i samma gård som Otto och Amanda. Arvid var son till Josef Dahlroos (1893-1979) och Alma Sofia Björklund (1899-1990). Alma som var dotter till Karl Johan Björklund (1865-1931) var kusin till Antas-Otto, vilket betyder att Arvid och Alice var småkusiner.

Arvid var både bonde och byggare, och han var ofta anlitad som renoverare och fixare på bönehuset när något skulle göras. På gården fanns några kor men morotsodlingen var också viktig. På 60-talet var Arvid ledamot i kommunalfullmäktige i Lappfjärd. Arvid och Alice fick 2 söner.

Här står Arvid Dahlroos framför det egenhändigt byggda lusthuset där hemma på gården, året är 2003. I bakgrunden Else Korsbäcks gård.
Här står Arvid Dahlroos framför det egenhändigt byggda lusthuset där hemma på gården, året är 2003. I bakgrunden Else Korsbäcks gård.

Otto och Amanda yngre dotter Else gifte sig 1955 med Karl Korsbäck (1930-1983) som var son till Erland Korsbäck (1891-1935) från Korsbäck och Ida Emilia Ahlberg (f. i Lappfjärd 1901-1980). Efter att de gift sig bodde de i 5 års tid i Karlstad i Sverige, där de båda arbetade på fabrik. Karl började också extraknäcka som skogshuggare där och skaffade sig där en modern motorsåg, stor som en brandspruta. Efter att de flyttat tillbaka till Dagsmark fortsatte Karl att arbeta i skogen. Else och Karl var barnlösa.

År 1959 byggde arbetaren och byggaren Karl Korsbäck denna gård på Dagsmarkvägen 382. Fotograferad från väster år 2003.
År 1959 byggde arbetaren och byggaren Karl Korsbäck denna gård på Dagsmarkvägen 382. Fotograferad från väster år 2003.
Foton:

 

Mittemot Antas gård fanns en hög stenmur nära landsvägen, där Alice Björklund klättrat upp. I bakgrunden står Agnäs-Hindriks och Minas sytningsstuga.
Mittemot Antas gård fanns en hög stenmur nära landsvägen, där Alice Björklund klättrat upp. I bakgrunden står Agnäs-Hindriks och Minas sytningsstuga.
Den 20 januari 1925 grundades Dagsmark Andelskassa, som den första i Sydösterbotten. Efter fusioner och namnbyten heter banken i dag Sydbottens Andelsbank. 13 Dagsmarkbor var med vid grundandet, bland annat Otto Björklund (1902-1985) som här uppvaktas på sin 80-årsdag av bankdirektör Herbert Evars och av kontorsföreståndaren Åke Grans. Fotot ur Andelsbankens historik från 1985.
På bilden Else och Alice tillsammans med några av Alvars och Algots barn, framför den underliga byggnaden i bakgrunden.
På bilden Else och Alice tillsammans med några av Alvars och Algots barn, framför den underliga byggnaden i bakgrunden.
 Här står Arvid Lillkull, Egil Holmudd, Einar Storkull, Egil Storkull, Elvi Holmudd och Lilli Eklund på landsvägen utanför Sigrids kafé. I bakgrunden till vänster syns de båda gårdarna på Antas.

Här står Arvid Lillkull, Egil Holmudd, Einar Storkull, Egil Storkull, Elvi Holmudd och Lilli Eklund på landsvägen utanför Sigrids kafé. I bakgrunden till vänster syns de båda gårdarna på Antas.
På denna bild står Anders Dahlroos framför de båda Antas gårdarna. Till höger syns Mattas gård och i högra kanten skymtar Klåvus Emil och Mildrids gård.
På denna bild står Anders Dahlroos framför de båda Antas gårdarna. Till höger syns Mattas gård och i högra kanten skymtar Klåvus Emil och Mildrids gård.
Här ser vi Karl Korsbäck, Otto Björklund, Alice Dahlroos och Amanda Björklund i höbärgningstagen i Palon.
Här ser vi Karl Korsbäck, Otto Björklund, Alice Dahlroos och Amanda Björklund i höbärgningstagen i Palon.
På denna bild ser vi Otto Björklund på höräfsan, medan Karl Korsbäck och Alice Dahlroos står färdigt med högafflarna. I bakgrunden transformatorn i Palon, som försåg Åbackan, Palon och Kvarnå med elektricitet.
På denna bild ser vi Otto Björklund på höräfsan, medan Karl Korsbäck och Alice Dahlroos står färdigt med högafflarna.
I bakgrunden transformatorn i Palon, som försåg Åbackan, Palon och Kvarnå med elektricitet.
Här kan man tro att historierna flödar, då Antas-Otto, Mattas-Viktor och Lid-Viktor sitter på gårdsplanen där Lid. Flickan är Astrids dotter Ing-Britt och pojken med vagne är troligen Bjarne Grans. Antas gårdarna skymtar i bakgrunden.
Här kan man tro att historierna flödar, då Antas-Otto, Mattas-Viktor och Lid-Viktor sitter på gårdsplanen där Lid. Flickan är Astrids dotter Ing-Britt och pojken med vagne är troligen Bjarne Grans. Antas gårdarna skymtar i bakgrunden.
Här Otto Björklund med sin stolthet Odin, som han hade köpt från Kristinestad. Odin var snäll och foglig, helt olik hästen Pärla som syns bakom Odin.
Här Otto Björklund med sin stolthet Odin, som han hade köpt från Kristinestad. Odin var snäll och foglig, helt olik hästen Pärla som syns bakom Odin.

Björklunds släkt, med början från lotsen Johan Svan från Yttermark:

Generation 1

Lotsen Johan Svan (f.1731 i Yttermark) gift med Anna Mattsdotter (f.1740).

-sonen Johan Henrik, se generation 2.

Generation 2

Johan Henrik, Johansson Björklund (f.1773 i Yttermark, d.1834 i Bötom) gift med Kajsa, Andersdotter Isuls (f.1773)

-sonen Erik, se generation 3!

Generation 3

Erik, Johan Henriksson Björklund (f. 1811 i Bötom, d. 1867 på Björmans i Lappfjärd) gift med Agatha Stina, Gabrielsdotter Öström (f.1805 i Sideby, d. i Lappfjärd 1871).

-sonen Erik Henrik, se tabell 1!

Tabell 1

Från generation 3.

 Erik Henrik, Eriksson Björklund (1832-1907) gift med Maja Lena, Johansdotter Pärus (1830-1907). Maja Lena var dotter till Johan Nyholm (f. 1798) och Anna, Andersotter Pärus (f. 1803).

-Henrik (1851-1924) se tabell 2

-Josef (1859-1862)

-Karl Johan (1861-1862)

Karl Johan (1865-1931) se tabell 4

Josef (1867-1925) se tabell 10

-Viktor (1872- )

Tabell 2

Från tabell 1.

 Henrik, Erik Henriksson Björklund, kallad “Lid-Hindrik” (1851-1924) gift första gången med Karolina Vilhelmina Rosenback el. Finne (1847-1900). Karolina var dotter till Erik Henrik, Gretasson Rosenback, el Finne (1809-1854). Erik Henriks far okänd. Bosatta i Idbäckslid i Lappfjärd.

-Henrik (1882-1882)

-Anna Kajsa (1882-1882)

-Karl Henrik, född 1883 på Björs hemman i Lappfjärd men flyttade sedan till Dagsmark. År 1908 gifte han sig med ”Åsinas-Hindrikas” yngsta dotter Amanda Alvina Rosenback (1884-1933). Redan följande år, alltså 1909 reste Karl Henrik till Amerika och använde där namnet Charles Björklund. År 1917 dog Karl Henrik Björklund i Aberdeen i Amerika, gift men barnlös. Änkan Amanda som vistats hemma, troligen hos sin far Åsinas-Hindrik, gifte år 1919 om sig med Viktor Långkvist och fick med honom sonen Gunnar Långkvist.

Josef “Lid” Viktor (1887-1947) se tabell 3

-Maria Vilhelmina (1892-1892)

-Erland (1893-1894)

Henrik gift andra gången med Edla Maria, Andersdotter Rosenback el Finne (1856-1925). Edla Maria var dotter till Anders “Ant” Rosenback, el Finne (1825-1872) och dennes hustru Lena Johansdotter Skoglunds, hemma från Metsälehto i Bötom. Bosatta i Dagsmark på Sebbas-backan.

-Otto Sigfrid (1902-1985) som kallades både Lid-Otto och Antas-Otto, gift med Selma Amanda, Andersdotter Båsk (1894-1973) från Korsbäck och hade 2 döttrar.

Tabell 3

Från tabell 2.

 Josef Viktor Björklund, kallad Lid-Viktor (1887-1947) gift med Hilma Josefina Nyberg från A-sidon (1896-1945). Hilma var dotter till “Eerkas” Viktor Nyberg, född Klemets (1864-1952) och Vilhelmina Björses (1858-1922). Bosatta på Sebbas-backan i Dagsmark.

-Arvid Vilhelm (1916- stupade i vinterkriget 1940) ogift och barnlös.

-Algot Olof (1919-1989) mejerist på Dagsmark Andelsmejeri, sedan i Helsingby och i Vasa, gift med Agda Kronkvist, bosatt i Vasa, 2 döttrar.

-Astrid Alice (1920-1994) första gången gift med Alvar Lindman (1915-1941) från Tjöck och har med honom en dotter, Astrid andra gången gift med “Meijar-Lasse” Lars Granér (1922-1997) från Härkmeri. Bosatt på Lillsjövägen.

-Alvar Ingvald (1923-2001) gift med Elin (1928-2012) Nygren från Lappfjärd, 6 barn. Bosatt på hemgården.

-Anita Helena (1926-1978) gift med Alf Arne Torsten Backlund, 2 barn. Bosatt i Sverige.

Tabell 4

Från tabell 2.

 Karl Johan Björklund (1865-1931) måg på Holm hemmanet, gift med Anna Kajsa Holm (1864-1914).

-Vilhelmina (1888-1931) gift med Leander Grannas, dog i barnsäng 1931

-Maria Alvina (f. 1889) gift med Viktor Lill från Tjöck

Amanda Mathilda (1892-1975) se tabell 5

Karl Henrik (1894-1918) se tabell 6

-Ida Adelina (1895-1972)

Hilma Emilia (1897-1926) se tabell 7

Alma Sofia (1899-1990) se tabell 8

-Selma Irene (f. 1903) gift med Johan Viktor Eskelin, 2 döttrar

Hulda Olivia (1904-1979) se tabell 9

Tabell 5

Från tabell 4.

 Amanda Mathilda Björklund, kallades Tilda (1892-1975) gift med skräddaren Johannes Klemets (1889-1944) från Dagsmark i dennes andra äktenskap. Bosatta på Åbackvägen i Dagsmark.

-Bruno (1919-1941) stupade i fortsättningskriget, ogift och barnlös.

-Agda Mathilda (f.1921) gift med Paul Rönnlund. Bosatta i Sverige, en dotter.

-Erik (1922-1946) ogift och barnlös.

-Åke (1924-1926)

-Nils (1926-2004) gift med Helvi Santamäki (f. 1928) från Bötom, bosatt på Åbackvägen i Dagsmark, 2 döttrar.

-Frida Viola (f.1927) gift med Reino Rajala (f. 1928) från Bötom. Bosatta i Sverige, 4 barn.

-Stig Thure (f. 1931) gift första gången med Lilli Hammarberg och hade med henne sonen Sten (1953-1982) som bodde hos sin farmor Tilda på Åbackvägen. Andra gången gift med Ellisif från Norge, bosatta i Sverige.

-Per Olof (1933) gift med Berit Södergård (f. 1937) från Lappfjärd. Bosatta i Sverige, 2 döttrar.

Tabell 6

Från tabell 4.

 Karl Henrik Björklund (1894-1918) gift med Ida Adelina Högström (1892-1937), bosatta i Lappfjärd.

-Ingegerd Fageli (1918-2003) gift med Ragnar Andtfolk (1913-2001)

Tabell 7

Från tabell 4.

 Hilma Emilia Björklund (1897-1926) gift med Erland Skoglund (1896-1984) från Påskmark. Dotter Hjördis Emilia, gift och bosatt på Åland. Efter Hilmas död gifte Erland om sig med Maria Österback och fick bland annat sonen Albert Skoglund som var gift med Gunni Nybond.

Tabell 8

Från tabell 4.

 Alma Sofia Björklund (1899-1990) gift med Josef Dahlroos (1893-1979) från Lillsjö.

-Selim Sigfrid (1923-1941) stupade i fortsättningskriget. Ogift och barnlös.

-Otto Sigfrid (1923-1992) bonde och bysmed i Lillsjö, gift med Sylvia Hultqvist (1926-2004) 10 barn.

-Svea Sofia (1926-1932)

-Arvid Valdemar (1930-2011) bonde, gift med Alice Björklund (f. 1927) bosatt i Dagsmark, 2 söner.

-Elisabeth (1933) gift och bosatt i Sverige, 4 barn.

-Alice Adele (1936-2003) bosatt på hemgården, ogift och barnlös.

Tabell 9

Från tabell 4.

 Hulda Olivia Björklund (1904-1979) gift med Evert Liljedahl (f.1904) från Korsbäck.

-Runar Evert (1924-1997) gift med Helga Korsbäck (f. 1927)

-Rut Olivia (f.1926) gift med Holger Sandström, bosatta i Sverige, 5 döttrar.

-Rakel Ragnborg (f.1929) gift med Eskil Hällfors från Lillsjö, 2 barn.

-Ragni Anita (f.1932) gift och bosatt i Sverige, 2 barn.

-Ragnborg Alice (f.1934) gift och bosatt i Sverige, 2 söner.

-Rolf Bernhard (f.1938) gift och bosatt i Orimattila, 2 barn.

-Rune Alfons (f.1940, omkom i trafikolycka på Bergåsen) gift med Anna-Liisa från Bötom, 2 barn.

-Rudi Viking (f. 1945) gift och bosatt i Korsbäck, 2 barn.

Tabell 10

Från tabell 1.

 Josef Björklund (1867-1925) gift med Maja Greta Holm (1860-1931) från Lappfjärd.

Karl Henrik (1887-) se tabell 11

Maria Adelina (1900-1985) se tabell 12

Frans Erland (1903) se tabell 13

Tabell 11

Från tabell 10.

 Karl Henrik Björklund (f. 1887) gift år 1917 med Hilda Josefina Högström (1894-1965) från Lappfjärd. Hilda hade från tidigare sonen Birger som var gift med Anna Englund och bodde på Bygränden i Dagsmark.

-Ellen Alvina (f.1918) gift och bosatt i södra Finland, flera barn.

-Otto Alfred (1920-1974) gift med Ellen Sillanpää, bosatt i Lappfjärd, 3 barn.

-Karl Ragnar (1924-2002) gift med Gerda Gullmes, 2 döttrar.

-Karl Ture Ingvar (f. 1929).

Tabell 12

Från tabell 10.

 Maria Adelina Björklund (1900-1985) gift första gången med Kalle Hjalmari Ranta (1891-1938) från Bötom och fick med honom 6 barn. Andra gången gift med Thure Vidberg och fick med honom 4 barn. Bosatta i Nystad vid Risåsvägen.

Tabell 13

Från tabell 10.

 Frans Erland Björklund, kallad för Hentela-Erland (f. 1903) gift första gången med Lempi Järvenpää och fick sonen Einar (f. 1924), andra gången gift med Hentela-Hulda Nyholm (1902-1979) som bodde på Lisamoravägen i Dagsmark och fick med henne en dotter.