”Haga” Leander Lunds gård på Lisa-Moravägen 28.

Sammanställt av Lasse Backlund 2015, med hjälp av Egil Lund och Jörgen Karp. Redigerats 2019. 

Huset fotograferat från söder år 2003.

Den första delen av det här huset byggdes av ”Haga”- Leander Lund (1912-1989) och hans hustru Jenny (f. Öström i Back 1902 – 1971) i början på 1940-talet. Det byggdes av virke som togs från den gård där torparen ”Jot- Otto” alltså Otto Hjort el Lund (f.1886) hade bott med sin familj nära Byåsen, lite västerut från Stål-Idas gård. Torpet låg på ”Antas” Otto Björklunds mark, liksom ett flertal andra torp. ”Jot-Otto” var Leanders farbror och han var son till Johan Viktor Hjort el Lund och var bror bland annat till ”Jot-Oskar”, alltså Oskar Lund och ”Haga-Emel”, alltså Emil Lund.

Huset har tillbyggts flera gånger och är i dag i gott skick och i den parkliknande trädgården växer många speciella träd.

”Haga” Leander var son till Emil Lund (1884-1937) och Karolina (f. Lång 1876, d.1952) och han föddes på Dragås hemmanet på Sunnantillvägen. Då han var 2 år gammal flyttade familjen till Viktor Långqvists gård på Lillkårk och det är möjligt att de bodde i den lillstuga som fortfarande står kvar nära Lisa-Moravägen. År 1933 gifte sig Leander med Jenny Öström från Back by och han flyttade då dit. Där fick de 2 barn och år 1937 flyttade hela familjen till Dagsmark, till den gård där hans mor Edla Karolina och hans 2 systrar Elna och Gerda bodde. Dessa hade samma år köpt Juho och Adelina Santaniemis stuga som stod på Strömbergs lägenhet, i skogsbrynet söder om Huhtalas potatiskällare. Husgrunden är fortfarande synlig i terrängen, fast huset är bortrivet.

Under tiden de bodde i Santaniemis gård fick de ytterligare en son och i mellankrigstiden revs Jot-Ottos torp och det byggdes upp på nytt där det fortfarande står. Till sin hjälp hade Leander bland annat Josef Berglund och Josef Dahlroos från Lillsjö. Leander Lund deltog i både vinter- och fortsättningskriget, och efter krigsslutet byggde han gården färdig. Leander var arbetare som gjorde dagsverken åt bönderna, för det mesta åt Rurik Nylund på A-sidon.

I huset på Lisa-Moravägen bor nu Leanders och Jennys två söner, som i unga år arbetade som skogshuggare och med att gräva skogsdiken för hand. På senare år fram till pensioneringen arbetade båda bröderna på Mellanå Plantskola i Dagsmark.  Leander och Jennys dotter är gift och bor med sin familj i Korsholm utanför Vasa.

Leander Lund hade 6 syskon:

Anselm Lund (1903-1967) slaktare och bodde en tid i Rosenbacks gård på Brobackan, men flyttade sedan till Sverige. Anselm var gift 2 gånger och har 3 barn.

Amanda Julina Lund, senare Konn (1905-1995) gift och bosatt i Kristinestad.

Artur Emil Lund (1909-1928) ogift och barnlös.

Johannes Lund (1911-1981) gift och bosatt i Påskmark. 3 barn.

Elna Lund, senare Backman (1917-1992) gift och bosatt i Munsala, 3 vuxna barn.

Gerda Linnea Lund, senare Örn (f. 1920) barnlösa.

”Haga-Leanders” mor Edla Karolina Lång, senare Lund hade 7 syskon, bland annat:

Isakas-Manda” (1899-1969) som var gift med sin kusin Josef Hosioja (1891-1947) som sedan tog namnet Björkgård. De hade en son som hette Gunnar (1924-1948) och de bodde i en liten stuga nära Korsbäckvägen.

-”Haga-Hindrik”, alltså Henrik Lund (1880-1952)  som tog namnet Lindberg och gifte sig med Maria Utter, som var mor bland annat till Sigrid Nordman. De bodde i ändan av Haga-Tå bakom Nylundas på A-sidon. (Vill du läsa mera om Haga-Hindrik och Maria, klicka HÄR).

Flera syskon emigrerade till Amerika.

Foton.

Jenny och Leander Lund tillsammans med dottern Birgit. Katterna fick också vara med.
Birgit Lund i unga år. Hon gifte sig år 1960 med Johan Edvin Karp från Jungsund, och där har hon bott sedan dess.
”Haga” Levi Lund ute med sin cykel.
Helge Lund från Munsala till vänster hälsar på hos kusinerna Egil och Levi Lund på Byåsen.
Jenny och Leander Lunds barn samlade på Byåsen, från vänster Levi Lund, Birgit Karp och Egil Lund.