Erik Ivar Agnäs, 15 år stupade.

Nedtecknat av Lasse Backlund med hjälp av Rolf Stenlund från Tjöck. Tidningen Syd-Österbotten skrev i april 1918 om en speciell begravning av två Lappfjärdsbor. Det var Axel Färm (eller Ferm) och blott 15-åriga Erik Ivar Agnäs. Erik Ivar hette på riktigt Brunman och han var son till Erik Anders Brunman (f.1877) som sedan for till Amerika 1903. Modern hette Anna Kajsa Erlands (f.1874 i Tjöck-d.1943 i Lappfjärd). Erik Ivar hade en äldre syster som hette Alma och hon gifte sig sedan med Frans Viktor Tallskog.

3.4.1918. Stupade.

Under den hårda striden i Norrmark i lördags stupade bl.a. Eliel Ferm från Härkmeri, Henriksdal, Bruno Karström från Sideby, Ivar Walén från Övermark, Valsås och O. Koskinen från Storå.

20.4.1918. Begravning.

Den 18 dennes begravdes i striden vid Norrmark den 30 mars stupade frihetshjältarna Axel Eliel Ferm och Erik Ivar Agnäs från Lappfjärd. Jordfästningen förrättades av prosten Georg Laurén. Före och efter jordfästningen sjöng Lappfjärd sångkör under kantor Seréns ledning.

Begravningen var märklig så tillvida, att den ena av hjältarna Ivar Agnäs var blott 15 år gammal. Då tillfälle erbjöds att anteckna sig i den flygande kåren, var Ivar Agnäs en av de första som anmälde sig, men anmälan kunde på grund av åldern ej genast tagas på allvar.

Ivar Agnäs gav sig emellertid ingen ro, innan han fick sluta sig i de frivilligas led till fosterlandets försvar. Han var med i den första trupp, som från Kristinestad drog ut till Sastmola. I de heta striderna vid Norrmark den 30 mars tog en fiendekula den 15-åriga hjältens liv. Då en 15-årig hjälte ljuter sitt liv för fosterlandet, talar detta ett tydligt språk om, hur djupt rotad vårt folks frihetslängtan är. Vår frihetskamp i stunder som är, tager alla med på ett eller annat sätt från barnet som just lärt sig att tala till åldringen som går på gravens bredd. Det är ett högt och ädelt mål, vartill vart folk kämpar.

Måtte därför segern bli fullständig!

Agnäs och Färm