Bergs gård på Norrviksvägen 152 i Korsbäck.

Sammanställt av Lasse Backlund 2015, med hjälp av Fageli Berg. Uppdaterades i december 2016.

I samband med storskiftet i början på 1900-talet blev 4 gårdar flyttade från Dagsmark till Korsbäck. Det var Nyback Viktoras (1855-1928) som bodde ungefär där Mannila Viljo och Lena bor idag som flyttade till Norrviken, Karl-Erik Sjöholms (1853-1929) gård som flyttades från Kias-kroken där bredvid Blomkvistas upp till Bergåsen, Kork-Antas gård som flyttades från Brobackan och så den här gården på bilden som flyttades från Sunnantillvägen upp till Norrviksvägen 152.

Flygfoto av Bergs gårdsgrupp på Norrviksvägen i Korsbäck.
Flygfoto av Bergs gårdsgrupp på Norrviksvägen i Korsbäck.

Den röda gården på bilden stod alltså före storskiftet bakom ”Pelas-Gunnaras” och framför Nylunds såg och det var den unge Arthur Berg (1898-1977) som tillsammans med mor Sofia Berg (1858-1932) plockade ner huset och byggde upp det igen i Norrviken. År 1922 gifte sig Arthur med Hulda (f. Rönnblad i Korsbäck 1899-1965) Arthurs mamma Sofia flyttade då till en lillstuga som byggdes åt henne på gården. Det är oklart om Sofias man Niklas också flyttade med, hans vidare öde är okänt men han dog före år 1920.

I slutet på 70-talet revs de båda uthusen till höger på bilden och då byggdes ett nytt hus bredvid det gamla och i början på 90-talet revs det gamla. På flygbilden från 60-talet ser vi också Arthur som står mitt på vägen och blickar upp mot kameran.

I dag så står lillstugan kvar, den som skymtar i buskarna längst till vänster på bilden, likaså uthuset som står längs med vägen och de båda byggnaderna på andra sidan Norrviksvägen.

I samband med storskiftet 1900-1912 fick Niklas och Sofia Berg hemmanet 5:8 flyttat till Norrviken. De gula fälten är uppodlade åkrar och de gröna som det finns mest av är ängar, där det gick att slå gräs men som inte odlades.
I samband med storskiftet 1900-1912 fick Niklas och Sofia Berg hemmanet 5:8 flyttat till Norrviken. De gula fälten är uppodlade åkrar och de gröna som det finns mest av är ängar, där det gick att slå gräs men som inte odlades.
Här Arthur Berg i militären i det nyligen självständiga Finland.
Arthur Berg i militären i det nyligen självständiga Finland.
Här ett porträtt av Hulda och Arthur Berg.
Hulda och Arthur Bergs porträtt.

”Sofias” -Arthur Berg föddes 1898, hans far hette Niklas Kaivo-oja (f. 1858) och kom från Storå. Han hade också vistats i Amerika men återvände och han gifte sig då med änkan Sofia Lillkull (f. Berg i Uttermossa 1858-1932) och paret tog då Sofias flicknamn, alltså Berg. Sofia hade tidigare varit gift med bonden ”Pelas-Hindrik” Johan Henrik Lillkull (1841-1884).

Tillsammans med Johan Henrik hade Sofia också en dotter Selma (1884-1971) som var endast ett halvt år gammal då pappa Johan Henrik dog. Denna Selma gifte sig år 1905 med Henrik Rosenback från Kvarnå och han var morbror till ”Pala” Hulda Granlund och till Kväänå-Kalle. Henrik Rosenback var ju lärare i folkskolan i Perus i 40 år, från 1905 till 1945.

Här på bilden från Perus står Selma som var född på A-sidon och läraren Henrik Rosenback som var född i Kvarnå. De fick flera barn men endast Georg uppnådde vuxen ålder.
På bilden från Perus står Selma som var född på A-sidon och läraren Henrik Rosenback som var född i Kvarnå. De fick flera barn men endast Georg uppnådde vuxen ålder.
Georg Rosenback (1905-1940) gifte sig 1932 med Elvi från Terjärv och de blev lärare i Träskvik. Georg stupade i vinterkriget och Elvi fick sedan tjänst vid småskolan i Dagsmark.
Georg Rosenback (1905-1940) gifte sig 1932 med Elvi från Terjärv och de blev lärare i Träskvik. Georg stupade i vinterkriget och Elvi fick sedan tjänst vid småskolan i Dagsmark.

För att göra denna släkthistoria riktigt svår så hade ju ”Pelas-Hindrik” Johan Henrik Lillkull också varit gift tidigare, då med Sofias äldre syster Anna Kajsa Berg (1844-1881) från Uttermossa. Johan Henrik och Anna Kajsa fick också en dotter Ida Josefina (1878-1958) som år 1898 gifte sig med Viktor Storkull som sedan tog namnet Nylund. Denne Viktor Nylund blev ju sedan storbonde, sågägare, byggare och den som startade kraftverket Pärus-Fors.

På familjeporträttet står Ida till höger och Viktor i mitten och framför står sonen Rurik. Gården på det större fotot är Viktors och Idas gård på Sunnantillvägen. Foton tagna av Viktor Nylund finns på Traditionsarkivet i Vasa.
På familjeporträttet står Ida till höger och Viktor i mitten och framför står sonen Rurik. Gården på det större fotot är Viktors och Idas gård på Sunnantillvägen. Foton tagna av Viktor Nylund finns på Traditionsarkivet i Vasa.

Ida Nylund och hennes man Viktor övertog alltså hemgården, halvsystern Selma blev lärarhustru i Perus och halvbrodern ”Niklasas” Arthur flyttade runt 1920 upp till Norrviken där han blev bonde. Arthur och Hulda var bönder ända till 15 februari 1960 då de sålde hemmanet i fyra lika stora delar åt sina barn. Köpeskillingen var 4 x 125 000 mark, tillsammans 500 000 mark, en ganska liten summa eftersom det skedde just före penningreformen 1963, då två nollor ströks. Men de fyra barnen skulle också ge sytning åt föräldrarna, vilket ibland kunde vara nog så betungande.

Berg Arthurs och Huldas gård i Norrviken.
Berg Arthurs och Huldas gård i Norrviken.
Här gården och blommorna fotograferade från gårdssidan. Hunden Milli fick också vara med.
Gården och blommorna fotograferade från gårdssidan. Hunden Milli fick också vara med.

Det var i denna gård som Arthur Berg bodde fram till sin död tillsammans med hustrun Hulda, som han gifte sig med 16 april 1922. Hulda Maria (1899-1965) var dotter till ”Holmbergas” Henrik Korsbäck, som senare antog namnet Rönnblad. Huldas syster Selma gifte sig samma dag med Frans Nygård. Systrarna föddes i det hus där Hammarberg Peter bor i dag med sin familj. Hulda var syster till:

Emil Rönnblad (1896-1968) ogift och barnlös som stannade kvar i hemgården som han sedan sålde åt Emil Hammarberg från Kvarnå. Emil Rönnblad bodde kvar i lillstugan fram till sin död.

Selma Amanda (1898-1988) som gifte sig med ”Kårk-Antas” Frans Nygård och flyttade till Korsbäckvägen 416.

-Ida (1903-1974) som gifte sig med Lennart Henrik Sjöberg från Vestervik i Ömossa.

Arthur och Hulda Berg fick 4 barn:

Eskil Eliel (1923-2006) som år 1947 gifte sig med Ines Norrvik (f. 1927), bosatta i Norrviken, 2 söner som båda bor i Norrviken.

Levi Alfons (1928-2007) som år 1957 gifte sig med Elvi Hallongren (1931-2007), bosatta på Lillsjövägen i Dagsmark, en dotter som är gift och bor med sin familj i Kristinestad.

Elgot Alarik (1930-2004) som år 1959 gifte sig med Fageli Norrvik (f. 1933) bosatta i Norrviken, en son, som är bonde på hemgården.

Fageli Anita (f. 1933) bosatt i Norrviken, ogift, har en son som bor i Kurikka.

Släktutredningar:

Artur Bergs mor Sofia föddes i maj 1858 i Uttermossa, var dotter till Josef Johansson Berg (1803-1880). Denne Josef Berg var gift 2 gånger och i första giftet med Lena Henriksson Utter fick han 5 barn. När Lena dog 1839 gifte Josef om sig med Maja Lena Förnäs (1815-1864) och fick med henne hela 9 barn, totalt alltså 14 barn. Arturs mor Sofia var den yngsta i skaran och hon gifte sig med änklingen ”Pelas-Hindrik” Johan Henrik Lillkull i Dagsmark. Johan Henrik hade ju tidigare varit gift med Sofias äldre syster Anna Kajsa. Då Johan Henrik dog år 1880 gifte Sofia om sig med Niklas Kaivo-oja och fick med honom 3 barn, 2 som dog unga och så Johan Arthur år 1898.

Sofias första man Johan Henrik Lillkull var son till Matts Lillkull (f. Björses 1818-1880) född i Lappfjärd men kom som måg till ”Pelas” då han gifte sig med Anna Lena Lillkull (1821-1870). Anna Lena var dotter till Erik Lillkull som hade fått hälften av det stora ”Pelas” hemmanet på 400 hektar. Det var alltså inget litet hemman som denne Matts gifte sig till, det fanns ju till och med en kvarn nere i Gamla forsen. Mågen Matts och Anna Lena fick tre barn som blev vuxna och den äldsta var just Johan Henrik som byggde sin gård någonstans runt Nylundas. Johan Henrik fick 2 döttrar, i första giftet dottern Ida som gifte sig med Viktor Nylund och i det andra dottern Selma som gifte sig med läraren Henrik Rosenback, född i Kvarnå men som blev lärare i Perus.

Johan Henrik Lillkull hade en syster Maja Lena som gifte sig med Anders Henrik Utter från Uttermossa och de bodde i det nuvarande bönhuset. Deras dotter Maria gifte sig sedan med Karl Erik Skrivars/Utfolk från Uttermossa och han tog hennes släktnamn Utter då de gifte sig. De fick många barn, bland annat Sigrid som på äldre dagar gifte sig med ”Storås” Selim Nordman. När Karl Erik dog 1901 sålde de gården åt Forsgårds Mathilda och Anders och de byggde då ett nytt hus åt sig bakom Nylundas. (Vill du läsa mer om den gården på Sunnantillvägen, klicka här.)

Johan Henrik Lillkull hade en bror Josef ”Pelas-Josip” (1851-1917) som var gift med Anna Kajsa Äbb från Lappfjärd. Josef var aktiv inom det mesta, hans namn förekommer överallt då det handlar om Dagsmark. Josef och Anna Kajsa fick 3 barn som blev vuxna:

-Otto (f. 1881) som for till Amerika och försvann där, dödförklarades i början på 1940-talet.

Johan Sigfrid (1884-1957) kommunalmannen som blev far åt Hulda Lövgren, Elin Landgärds, Julia Långfors och Gunnar och Karl.

Amanda (1890-1951) som gifte sig med Frans Agnäs och flyttade till Sebbas-backen.

 

Arthur Bergs hustru Hulda var dotter till ”Holmbergas ” Henrik Korsbäck, senare Rönnblad och hans hustru Katarina Berg och de bodde på Korsbäckvägen 662. Henrik var bror bland annat till Karl Löfgren som gifte sig med Adelina Klemets och de köpte ju ”Pelas-Viktors” gård mittemot bönehuset. En annan bror var ”Kvään” Viktor som gifte sig med Vilhelmina Guss från Tjöck och som tog hennes släktnamn och de flyttade till Klemetsändan.

4 gårdar som flyttades till Korsbäck efter storskiftet:

-bonden Arthur Bergs och hans mor Sofias gård.

-bonden Karl Erik Sjöholm (f. Lillsjö 1853-1929) var gift med Maja Lena Lillkull (1851-1923) och var en av de 4 bönder som flyttade upp till Korsbäck i samband med storskiftet i början på 1900-talet. Då han gifte sig år 1877 så blev han måg åt bonden Josef Lillkull (1825-1890) och Fredrika (f. Korsbäck i Korsbäck 1823-1904) och de bodde någonstans i Lillsjö. År 1901 ropade han in ett hemman på auktion, säljare var Josef Henrik Lillkull, som bodde i Kias-kroken, ungefär där Brobergs gård står idag. Vid storskiftet flyttade ”Kaalerik” boningshuset upp till Korsbäck där hans hemman placerades.

bonden Kårk-Antas gård som stod nära nuvarande sportplanen i Dagsmark och som flyttades till Nygårds i Korsbäck. Läs mera om denna gård på Korsbäckvägen 378 genom om att klicka här.

Bonden Viktor Nyback (1855-1928) och hans hustru Vilhelmina Klemets (1855-1945) men som kallades för ”Nyback-mormor”. Deras gård stod i centrala Dagsmark ungefär där Mannilas gård står idag. Den gården blev flyttat upp till Norrviken ungefär där Egil Rönngrens gård står idag. Av gården finns bara stenfoten kvar som används som blomland.

Foton.

Elgot Berg i militärkläder.
Elgot Berg i militärkläder.
Fageli Berg.
Fageli Berg.
Levi Berg i det militära.
Levi Berg i det militära.
Till vänster Ines Norrvik som var gift med Eskil Berg och till höger Elvi Öist som var gift med Eskil Guss i Klemetsändan.
Till vänster Ines Norrvik som var gift med Eskil Berg och till höger Elvi Öist som var gift med Eskil Guss i Klemetsändan.
Här Hulda Berg med ett av barnbarnen i famnen.
Hulda Berg med ett av barnbarnen i famnen.
Det är fullt på flaken då eleverna i Korsbäck far på utfärd med en gengaslastbil.
Det är fullt på flaken då eleverna i Korsbäck far på utfärd med en gengaslastbil.
Till vänster Levi Norrvik, i mitten Åke Mäkelä och till höger Elgot Berg.
Till vänster Levi Norrvik, i mitten Åke Mäkelä och till höger Elgot Berg.

Lillsjöbor 11 st med namn

Efter en lång paus på flera år infördes allmän värnplikt i det självständiga Finland år 1918. De här herrarna var nog bland de första som ryckte in.
Efter en lång paus på flera år infördes allmän värnplikt i det självständiga Finland år 1918. De här herrarna var nog bland de första som ryckte in.
Här är Korsbäckungdomarna församlade utanför ungdomslokalen i Korsbäck.
Här är Korsbäckungdomarna församlade utanför ungdomslokalen i Korsbäck.
Sofia är begravd på Åsändans begravningsplats.