Charles och Henrika Carlson.

Nedtecknat av Lasse Backlund i juni 2017. Eva Grönlund från Vasa har rett ut Henrika Carlsons släkt. Charles och Henrikas barnbarnsbarn Mike Soderlund från USA gjorde år 2007 utredningen om släkten Carlson i Amerika.

Charles eller Karl Erik Karlsson Lillkull som han hette i hembyn föddes år 1864 i Dagsmark. Han var Rebeck-Kalles äldsta son och han emigrerade till Amerika 1882, då han var 18 år gammal. Han tog då namnet Charles Eric Carlson. I normala fall skulle den äldsta sonen ärva gården och hemmanet men ännu denna tid då Karl Erik emigrerade så var Rebeck-Kalle endast torpare på Lillkull hemmanet. Det var först 1890 som han fick fastebrev och blev en bonde som ägde sitt hemman.

Henrika och Charles Carlson
Henrika och Charles Carlson

Charles gifte sig i Amerika med Henrika Karlsdotter Agnäs från Lappfjärd. Hon föddes 25.5.1869 och hon for till Amerika i juni 1894. Henrika var dotter till bonden Karl Henrik Agnäs (f.1840, död i lungsot 1876) och Wilhelmina Johan Henriksdotter (1839-1886).

Hennes äldsta syster Wilhelmina f.1860 gifte sig med Erik Bernhardsson Nyholm f. 1864, hennes bror Erik Henrik f. 1864 for till Missouri i Amerika 1886. Erik Henrik som i Amerika kallade sig Henry gifte sig med en Anna och de 6 barn.

Henrika hade en syster Maria f.1868 som for till Amerika 1892. Maria var gift med John E. Hoving och de fick 6 barn tillsammans. Sedan bytte hon namn till Mary och hon dog i februari 1955 i St. Paul Ramsay i Minnesota.

Charles dog i juni 1942 och hustrun Henrika i januari 1962.

Charles och Henrikas barnbarnsbarn Mike Soderlund från Brainerd i Minnesota, USA gjorde 2007 en utredning om familjen Carlssons öden, som du kan läsa här under:

Sid 5, The Carlson Family

Sid 6, The Carlson Family

Sid 7, The Fergus Falls Connection

Sid 8, The Fergus Falls Connection

Sid 9, bilder på kusinen Elsie i Fergus Falls

Sid 10, Early days in Brainerd

Sid 11, Bay Point i California

Sid 12, bilder från Bay Point 1909 -1911

Sid 13, Back in Brainerd

Sid 14, bilder från Brainerd i Minnesota

Sid 15, bilder på Charles och Henrika

Sid 16, Charles och Henrika döda

Sid 17, bild på släkten och huset i Brainerd

Sid 18, Family Group Record

Sid 19, Elsie Henrika Carlson

Sid 20, bilder på Elsie Carlson

Sid 21, Elsie efter examen

Sid 22, bilder på Dave och Elsie

Sid 23, bilder på Dave och Elsie

Sid 24, bilder på släkten

Sid 25, Bonnie,Elsie och Jim

Sid 26, Bonnies bröllopSid 27, Elsie och Dave

Sid 28, Trailer at Little Pine

Sid 29, Walter Carlson

Sid 30, Walter med fästmön Leone

Sid 31, Edna Carlson död

Sid 32, bild på Roy Carlson

Sid 33, Roy Carlson

Sid 34, Roy

Sid 35, Roy o EvelynSid 36 Roy

Sid 37, Roy och Evy i Florida

Sid 38, Roy och Evy

Sid 39, Miscellaneous Information

Sid 40, forts

Sid 41, bilder

Sid 42 bilder