Tidningsartiklar om föreningen ”Framtid”.

Syd-Österbotten 16.5.1908:

”Framtid”.

Den 12 april startades i Dagsmark en nykterhetsförening, som fick namnet Framtid. Initiativtagare var viceordföranden i Lappfjärds nykterhetsförening, Viktor Rosenstedt. Ordförande blev T. Ahlskog, viceordförande Aina Wadström, sekreterare Emil Båsk och kassör Selma Klemets. Övriga bestyrelsemedlemmar: Ida Klemets, Manda Långfors och Manda Båsk. Genast anmälde sig 22 medlemmar. Av dessa var 13 förut inskrivna i nykterhetsföreningen Viktoria i Lappfjärd. I söndags, den 10 maj hade föreningen sitt första ordinarie möte på Dagsmark folkskola, där man fick glädja sig åt fullt hus. Både äldre och yngre, män och kvinnor hade hörsammat uppmaningen och åhörde med synbart intresse varje nummer i programmet.

Mötet öppnades med tal av kyrkoherden G. Laurén, som på ett varmt, kraftigt och övertygande sätt framhöll det syndiga, skadliga och förnedrande i begagnandet av rusdrycker samt med stöd av Guds ord bevisade, att det är varje kristens plikt, att i ord och handling strida mot dessa våra fiender, rusdryckerna, som fyller dårhusen och fängelserna, skövla hemfriden, slita de ömmaste band och åstadkommer allt möjligt ont. Efter talets slut sjöngs en sång, som kyrkoherden på sitt välkända, medryckande sätt föredrog solo. Programmet bjöd vidare på två föredrag och flera berättelser av föreningsmedlemmar samt unisona sånger. Efter mötets slut utdelades medlemskort åt de först anmälda medlemmarna, varefter 20 nya medlemmar ytterligare anmälde sig. Bland de sistnämnda märktes flera av byns äldsta män och kvinnor. Den nybildade föreningen räknar nu 42 medlemmar. När härtill, skrives från Dagsmark kommer omkring ett 70-tal Hoppets Härs medlemmar i byn, kan man inte låta bli att glädjas över det uppvaknande i nykterhetens intresse, som alltmera börjar visa sig i våra bygder.