Lillkull Vilhelmina och Anna Kajsa på Storåvägen 14

Här står "Gåbbinas-Mina å Ana-Kajs" utanför sitt hem på Brobackan.
”Gåbbinas Mina å Ana Kajs” utanför sitt hem på Brobackan.

Sammanställt av Lasse Backlund 2013, med hjälp av Inga-Lill Sandström. Uppdaterats i november 2016.

I det här huset bodde parcellägarna och backstugusittarna Sofia WILHELMINA Lillkull, (1874 – 1955) och hennes syster ANNA KAJSA Lillkull, (1876 – 1958). Huset stod på mark som tillhörde familjen Westerback på Åddin. Anna Kajsa hade också sonen Arvid (1914-1986), som kallades Gåbbinas Arvid. Allmänt kallades de här systrarna för Gåbbinas Mina o Anakajs.

De här systrarna var döttrar till storbonden Johan Eriksson Lillkull från dennes andra gifte. Johan Lillkull var i tiderna den största bonden i Dagsmark med ca 200 hektar åker och skog. I sitt första gifte bodde han med sin hustru i den stora bondgården som skymtar bakom buskarna på bilden här under. Gården var belägen på Korsbäckvägen 28 nära Lillbron mittemot bönehuset.

På detta foto av den gamla Lillbron, så ser vi lillstugan som "Pelas-Gåbbin" flyttade till år 1870 då han blev sytningsman. Det är alltså huset till höger, där gaveln syns.
På detta foto av den gamla Lillbron, så ser vi lillstugan som ”Pelas Gåbbin” flyttade till år 1870 då han blev sytningsman. Det är alltså huset till höger, där gaveln syns.

När Johan Lillkulls hustru dog år 1870, blev han sytningsman och flyttade då till lillstugan som syns till höger på bilden här ovanför. Han gifte då om sig och fick en son Henrik, som dog som barn men också döttrarna Wilhelmina och Anna Kajsa. Här bodde familjen till år 1893 då pappa Johan dog och det var troligen då som de flyttade till Storåvägen 14 på Brobackan. Smeknamnet ”Gåbbinas” kommer alltså från denne Johan Lillkull som vanligtvis kallades för ”Pelas Gåbbin”. Vill du läsa mera om ”Pelas Gåbbinas” hemman på A-sidon, så klicka här!

På foto där Karl Hammarberg står med sonen John så syns gården i bakgrunden.
På foto där Karl Hammarberg står med sonen John så syns gården i bakgrunden.
"Ulla-Ellen" Ånäs hade en bra kamera och var en flitig fotograf. Här har hon tagit ett bra foto av "Gåbbinas" Anakajs Lillkull.
”Ulla Ellen” Ånäs hade en bra kamera och var en flitig fotograf. Här har hon tagit ett bra foto av ”Gåbbinas” Anakajs Lillkull.
På bilden av Broback-Alvina och någon av hennes döttrar så syns "Gåbbinas-fleckoras" stuga på andra sidan landsvägen.
På bilden av Broback Alvina och svärdottern Märta Rosengård så syns ”Gåbbinas fleckoras” stuga på andra sidan landsvägen.
Bakom bärbuskarna på Brobackan skymtar Minas och Anakajsas gården. Flickorna på bilden är Birgit Lund, Alice Björklund och Marita Lindell.
Bakom bärbuskarna på Brobackan skymtar Minas och Anakajsas gården. Flickorna på bilden är Birgit Lund, Alice Björklund och Marita Lindell.
På denna lite otydliga bild så ser vi bra var "Gåbbinas-Fleckoras" gård stod, eftersom Skogmans gård syns till höger.
På denna lite otydliga bild så ser vi bra var ”Gåbbinas Fleckoras” gård stod, eftersom Skogmans gård syns till höger. Skogmans gård byggdes 1945, så fotot är möjligtvis taget på 50-talet.

Huset på Brobackan revs år 1958, då Arvid med sin familj flyttade till Sunnantillvägen 16 på A-sidon. Tomten där gården stod på Brobackan används i dag som åkermark.

På läraren Selim Björses foto ser vi tre gummor på väg till nattvarden i kyrkan i Lappfjärd. Till vänster ”Gåbbinas” Mina Lillkull, i mitten ”Beckaas” Maria Lång och till höger Maria Lindberg från Haga-tå på A-sidon.
På läraren Selim Björses foto ser vi tre gummor på väg till nattvarden i kyrkan i Lappfjärd. Till vänster ”Gåbbinas” Mina Lillkull, i mitten ”Beckaas” Maria Lång och till höger Maria Lindberg från Haga-tå på A-sidon.
På detta foto står Anna Kajsa Lillkull till höger och ”Skaftung” Adelina Häggblom, som bodde på Lillsjölidvägen står till vänster. Adelina var dotter till ”Skaftung-Josip å Karolin” Häggblom, född i Korsbäck ungefär där skolan står idag. Kvinnan i mitten är tillsvidare okänd.
Anna Kajsa Lillkull till höger och ”Skaftung” Adelina Häggblom, som bodde på Lillsjölidvägen står till vänster. Adelina var dotter till ”Skaftung Josip å Karolin” Häggblom, född i Korsbäck ungefär där skolan står idag. Kvinnan i mitten är tillsvidare okänd.
Arvid Lillkulls mor Anna Kajsa (f.1876) dog år 1958 och här ser vi Arvid och Alice med döttrarna vid begravningen.
”Gåbbinas” Anna Kajsa Lillkull (f.1876) dog år 1958 och här ser vi sonen Arvid och dennes hustru Alice med döttrarna vid begravningen.
Det var alltså i detta hus som ”Gåbbinas Mina och Anakajs” föddes på 1870-talet. Det var år 1920 då gården rullades över "Treskvejin" till det ställe där den fortfarande står.
Det var alltså i detta hus som ”Gåbbinas Mina och Anakajs” föddes på 1870-talet. Det var år 1920 då gården rullades över ”Treskvejin” till det ställe där den fortfarande står.

Vill du se systrarnas släkt, klicka här, och leta fram tabell 155.

Vill du läsa mera om Arvids och Alices hem på A-sidon, klicka här.