Nordbergas eller Rönnlunds på Storåvägen 152.

Sammanställt av Lasse Backlund 2018, med hjälp av Ralf Rönnlund, Wendela Rönnlund och Lilja Nordberg. 

Nordbergs gård fotograferad från landsvägen.

Den här gården i Palon hade innan storskiftet 1900-1912 stått på Rosenback hemman i Dagsmark centrum, på den tomt där Agnäs gård står i dag. Den tillhörde då bonden Josef Eriksson Rosenback, som kallades ”Sebas-Josip”. I storskiftet fick Josef Rosenback sitt hemman flyttat upp till Palon, men han flyttade aldrig dit. År 1910 sålde Josef Rosenback sitt hemman Rosenqvist 3:3 i Palon åt Alfred och Adelina Nordberg. Då gården flyttades, så byggdes den i med en vinkel och en farstukvist.

På hemmanet i Palon fanns det inga gårdar före storskiftet men ungefär mittemot Lauri Lehtimäkis gård låg ett torp, där det sades att ”Torpan-Nestor” hade bott. På det här torpet skulle också Johan Henrik Sorvari eller Kortesniemi (1804-1881) och hans hustru Eva Agatha Söderberg (1818-1888) ha bott på 1840 – 1850-talet. De hade flyttat från Kärjenkoski och i Palon föddes Anna Kajsa år 1839, som sedan blev mor till ”Kårk” Viktor Eklund. Där föddes också Vilhelmina år 1849, hon gifte sig sedan med Karl Korsbäck ”där Stenlundas” och fick många barn, bland annat Amanda Englund. Också Henrik Lillkull, senare Sjögren föddes där och han blev sedan far bland annat till ”Mattas” Hilda Grans. I slutet på 1800-talet flyttade Henrik Lillkull till ett Rosenback hemman i Kvarnå, och det var säkert då som han bytte namn till Sjögren och det nya hemmanet fick också samma namn under storskiftet.

Den nya hemmansägaren Adelina Nordberg (1875-1962) var född i den gård, som sedermera såldes åt Dagsmark ungdomsförening och blev kallad för Majbo. Adelina var dotter till Josef Henrik Josefsson Klemets, som var född 1845 men som blev ihjälkrossad av ett träd i Amerika 1893. Adelinas mor kallades ”Klemes-Majlen, men hette på riktigt Maja Lena (f. Båsk 1842-1927) och hon var dotter till ”kyrkbyggaren” Johan Henrik Båsk. Adelina var syster bland annat till Matilda Nyroos, Viktor Wiklund och Erik Anders Rosengren.

Adelina reste till Minnesota i Amerika år 1899 och år 1901 gifte hon sig där med Alfred Nordberg (f. i Kvevlax 1875-1941). Bondesonen Alfred Nordberg hade rest till Amerika redan år 1895. Alfred arbetade i gruvor och insjuknade i minarsjukan, som förvärrades med åren. I Amerika föddes barnen Olivia (1901-1928), Alver (1904-1921) och Elmer (1908-1935) .

År 1901 gifte sig Adelina Klemets med Alfred Nordberg i Duluth i Amerika. Samma år föddes dottern Olivia (1901-1928).

År 1909 återvände paret till Finland tillsammans med barnen och de bosatte sig först i Kvevlax men omkring 1910-1911 flyttade familjen till Dagsmark, då de köpte Josef ”Sebas-Josip” Rosenbacks gård och hemman. De flyttade då upp gården från Sebasbackan till Palon där den stod fram till början på 1960-talet då den revs. Gården hade vissa likheter med Englunds gamla gård och med folkskolan, så man kan gott anta att sågägaren Viktor Nylund och Viktors bror Emil Storkull hade haft ett finger med i återuppbyggnaden i Palon.

Nordbergs gård fotograferad från gårdssidan. Arkitektoniskt avviker den från den traditionella bondgården i Dagsmark och man kan se vissa likheter med både Englunds gamla gård, folkskolan och det gamla Majbo. Framför ingången fanns det till och med en terrass, och troligtvis hade Alfred och Adelina tagit den idén med sig från Amerika.

Alfred och Adelina blev då bönder på hemmanet Rosenqvist. Hemmanet var på 45 hektar, varav hälften var skog. De hade djur och de odlade säd, potatis och andra grödor. År 1931 byggde de stall, fähus och flera förrådsbyggnader.

Hemmanet Rosenqvist 3:3 var väl samlat i ett enda stort hemskifte längs med Storåvägen och så fanns det skog på Änikoskmossen.

Barn födda i Amerika.

Adelinas och Alfred äldsta dotter Hulda Olivia, som alltså föddes i Amerika år 1901 återvände år 1923 till Amerika. År 1924 fick hon där en dotter Ruby men efter en tid insjuknade Olivia i lungsot. För att få vård, så återvände Olivia år 1928 till Finland och Dagsmark. Dottern Ruby som hade stannat kvar i Amerika bortadopterades till en läkarfamilj, men hennes öden är tillsvidare okända. Efter sju veckor i Finland avled Olivia i hemmet i Palon. Ännu 2 dagar före hon dog, så lär hon ha sagt att då hon blir frisk så skall hon besöka Julanda Mitts, för att se hennes nyfödda son, men det hann hon aldrig.

Adelinas och Alfreds son Alver Alen, som år 1904 föddes i Amerika, kom till Dagsmark 1909 tillsammans med föräldrarna. Under en simtur i Lillån lite ovanför Lillbron så drunknade Alver den 26 april 1921, då han var 16 år gammal. Han hade under dagen arbetat hårt och skulle svalka sig i ån trots att det var tidig vår. Det lyckades inte bättre än att han sjönk till bottnen och drunknade. Med Viktor Nylunds bil hämtades en läkare från Lappfjärd, men denne kunde ingenting göra för att rädda Alver.

Adelinas och Alfreds tredje barn Elmer Alfred föddes i Amerika i februari 1908, året innan hela familjen flyttade tillbaka till Finland. År 1927 for Elmer tillbaka till Amerika och bodde hos sin syster Olivia. Han arbetade där på en fabrik som tillverkade tumstockar och möjligtvis insjuknade han av de giftiga medel som användes vid tillverkningen. Systern Olivia var då redan lungsjuk, så kanske Elmer smittades  av samma lungsjukdom. Han återvände till Dagsmark i oktober 1929 och han vårdades på det nybyggda sanatoriet Högåsen i Kristinestad. Elmer dog dock i lungsot år 1935, då han var 27 år gammal.

Barn födda i Palon.

År 1910 föddes dottern Paulina Winnefred, som först gifte sig med Viktor Lundgren i Sverige och andra gången med Alvar Finne från Kvevlax. Paulina arbetade under flera år som föreståndare på Lappfjärds kommuns fattiggård i Perus och när Åldersro blev färdigt i mitten på 50-talet, så blev hon föreståndare för det. Paulina har en dotter Lise-Lotte, som är bosatt i Österhankmo i Korsholm.

År 1913 föddes dottern Agnes Linnea, som år 1936 gifte sig med Alfred Josefsson Storkull (1910-1976). De byggde en gård på Åbackan nära Hällbackas, på en del av hemmanet Ström. År 1937 föddes deras dotter Ruby, som 2011 dog ogift och barnlös. En tid före hon dog, var hon samboende med ”Dunderas” Einar Koivumäki. Agnes dog i september 1941 medan Alfred var ute vid fronten och Ruby flyttade då till Palon, där hon fick bo hos mormor Adelina, som nyligen blivit änka. I november 1943 gifte Alfred om sig med Gerda Krook, som var krigsänka efter Bertel Krook och Ruby flyttade då tillbaka till Åbackan.

År 1916 föddes dottern Ines Adele, som i september 1940 gifte sig med Verner Rönnlund från Påskmark i Tjöck. Verner var son till Henrik Stormals (1872-1951) och Maria Bengs eller Yrjäns (1872-1946). Verner deltog i vinterkriget 1939-40 men samma år som han gifte sig med Ines tog han över gården och hemmanet i Palon. År 1941 föddes sonen Ralf, 1947 dottern Inger och följande år Ulla (1948-2002).

År 1919 föddes dottern Lilja, som år 1940 gifte sig med ”Andersas” Birger Grönroos från Klemetsändan. Lilja flyttade då till ”Andersas”  och de fick samma år dottern Siv. Inom några år blev det skilsmässa och gården i Klemetsändan såldes då åt Birgers syster Signe, som var gift med Lennart Grans. Lilja flyttade då med dottern Siv till Åbo där hon arbetade i 17 år, bland annat som deja på ett barnhem och sedan i köket på Rettigs tobaksfabrik.  I början på 1960-talet flyttade både Lilja och Siv till Sverige, där Lilja började arbeta i köket på ett mentalsjukhus. Dottern Siv dog ogift och barnlös år 2016 medan modern Lilja fortfarande bor i Sverige.

Ines och Verner Rönnlund tar över hemmanet.

År 1940 gifte sig Ines Nordberg med Verner Rönnlund från Påskmark och de tog på samma gång över Nordbergs hemman. Verner deltog i både vinterkriget och fortsättningskriget. Verners svärfar Alfred Nordberg dog 1941 efter en längre tids sjukdom och änkan Adelina flyttade då in i ett par kamrar i gårdens östra ände, medan den yngre generationen bodde i den större delen.

I september 1940 gifte sig Ines Nordberg med Verner Rönnlund från Påskmark.

År 1961 revs den södra ändan av Nordbergs gamla gård och på samma ställe byggde Ines och Verner Rönnlund en ny gård. Som nybliven murare blev det sonen Ralfs arbete att mura skorstenen. Då den nya gården var färdig så revs resten av den gamla gården, den som i tiderna hade flyttats från Sebbasbackan.

Det här huset byggde Verner och Ines år 1961, innehållande 5 rum och kök. Huset såldes i början på 2000-talet åt utomstående, som fortfarande bor där. Fotot från våren 2003.

Då den nya gården blev färdig flyttade hela familjen dit. Sonen Ralf, som hade utbildat sig till murare gifte sig år 1963 med Paula Tapanainen, som växte upp i Jaakkima i Karelen. Hon hade karelska föräldrar och hon föddes i Torneå år 1941 under föräldrarnas evakuering från Karelen efter vinterkriget. I början på fortsättningskriget flyttade Paula med familjen tillbaka till Jaakkima i Karelen, men tvingades igen på flykt i slutet på fortsättningskriget 1944. De bodde då på flera olika ställen men slutligen bosatte de sig i Kauhajoki.

Ralf och Paula flyttade till Sverige år 1963 där Ralf arbetade som murare. Där föddes också deras äldsta dotter. År 1967 flyttade Ralf och Paula tillbaka till Dagsmark och de byggde då en ny gård på Lisa-Moravägen 19, dit de sedan flyttade och fick 2 döttrar till. Under själva byggnadstiden bodde familjen i lärarbostaden på den finska folkskolan på Åbackan.

I början på 70-talet tog Ralf över hemmanet i Palon och han byggde då en ny potatiskällare. Samtidigt arbetade han som murare och otaliga är de stenar som han har satt på plats. Han odlade potatis ända tills han gick i pension år 1999. Ralf arrenderade först ut hemmanet men sedan såldes all jordbruksmark åt familjen Norrvik. I februari 2006 dog Ralfs hustru Paula och han har efter det bott ensam i huset på Lisa-Moravägen.

Ines och Verners äldre dotter Inger flyttade till Sverige och hon var gift med Göran Lundin, som dog år 2016 och de har 3 barn. Den yngre dottern Ulla var gift med Örjan Hallberg och de har 2 adoptivsöner. Ulla dog år 2002.

Foton.

Stående Verner Rönnlund med syskonen från vänster Ida Maria, Artur Elis och Elsa Rosalei.
Adelinas far Josef Henrik Klemets, född 1845, for år 1891 till Amerika tillsammans med sin äldsta son, som också hette Josef Henrik. Josef Henrik den äldre dog i Amerika 1893.
Till höger Adelinas mor Maja Lena Klemets bredvid sin syster Karolina Sundblom i början på 1900-talet. Flickan framför dem är Selma Gröndahl, f. 1891.
En av Nordbergs döttrar visar upp det dåtida skidmodet.
Enligt texten är det måndag morgon och tredagarsbröllopet hos Lillkulls fortsätter.
Det var mycket skoj och gyckel då det kom gäster till Rönnlunds. Från vänster Runar Grans, Ragnar Långfors, Ines Rönnlund, Elna Grans och Verner Rönnlund.
Elmer Nordberg (1908-1935)  poserar framför den speciella byggnaden på brunnen hos Nordbergs.
Agnes Nordberg i trädgården med hemgården i bakgrunden.
Lilja Nordberg.
Lilja och Paulina Nordberg i storstan.
Till höger Paulina Nordberg, troligen med Liljas dotter Siv.
Paulina Nordberg.
Framför Åldersrobygget Paulina Nordberg med dottern Lise-Lotte i famnen, sittande bredvid Ruth Ingves, som år 1960 gifte sig med Tor-Erik Kronman.
Adelina Nordberg i Amerika.
Alfred Nordbergs porträtt. Han var född 1875 i Österhankmo i Kvevlax och dog i Dagsmark år 1941.
Adelina Klemets var född 1875, for till Amerika 1899, gifte sig 1901 och flyttade tillbaka till Dagsmark 1909.
Alfred Nordberg vistades i Amerika mellan åren 1895 och 1909.
Elmer Nordberg föddes i Amerika 1908 och efter flera år i Dagsmark for han dit på nytt år 1927. Han återvände 1929, insjuknad i lungsot och dog i Dagsmark år 1935.
Alver Nordberg föddes i Amerika 1904 och drunknade under en simtur år 1921 i Lillån, lite ovanför Lillbron.
Nordbergs gård bakom björkar.
Olivia Nordberg föddes 1901 i Amerika men flyttade tillsammans med familjen till Dagsmark år 1909. Hon återvände dock till Amerika 1923 men blev sjuk där och återvände ännu en gång till Dagsmark, där hon sedan dog år 1928.
Olivia Nordberg som for tillbaka till Amerika 1923 fick en dotter Ruby följande år. Olivia var ogift då och fadern är okänd.
Olivia Nordbergs dotter Ruby, född 1924 blev bortadopterad till en läkarfamilj i Amerika då Olivia återvände till Dagsmark 1928. Hennes vidare öden är okända. Olivias lillasyster Agnes Storkull fick år 1937 en dotter som också hette Ruby, precis som kusinen i Amerika.
Ines Rönnlund med sonen Ralf i famnen 1943. Bredvid står Agnes dotter Ruby, som bodde i Palon efter att hennes mor Agnes dog 1941.
Paulina till höger arbetade också på kommunalhemmet i Kristinestad och här har några barn varit och lussat för henne, från vänster Iris Rosengård, Majvor och Gullan Böling och Rita Rosengård.
Någon gång på 1950-talet lussades det för åldringarna på kommunalhemmet i Kristinestad. Sotaren till vänster är Runar och Märta Rosengårds dotter Rita, medan hennes syster Iris och Paulina Nordberg är tärnor. Det är tillsvidare oklart vilka de övriga är.
Paulina Nordberg hos sin första man Viktor Lundgren i Sverige.
Paulinas dotter Lise-Lotte, som är bosatt i Österhankmo i Korsholm.
Ralf Rönnlund utbildade sig till murare i Vasa och här visar han prov på yrkesskicklighet under studietiden.
”Nordbergas fleckor” samlade i soffan år 1991, från vänster Lilja Nordberg, Paulina Finne, och Ines Rönnlund.
Agnes och Alfreds dotter Ruby flyttade från Åbackan till Palon då hennes mor Agnes dog år 1941. Då Alfred gifte om sig med Gerda Krook, flyttade hon tillbaka till barndomshemmet.
Ralf Rönnlund som liten pojke.
Verner Rönnlund i militären i mitten på 30-talet.
Ulla, Ralf och Inger Rönnlund på landsvägen med Paulinas boxer Pegga.
Grönroos Birgers och Liljas dotter Siv.
År 1991 då Ralf Rönnlund fyllde 50 år blev han uppvaktad av från vänster syster Ulla, moster Paulina och av mor Ines till höger.
Paulinas dotter Lise-Lotte Finne från Österhankmo på besök hos kusinen Ralf i Dagsmark hösten 2018.
Den här rökbastun är det enda synliga som är kvar efter Alfred och Adelina Nordberg i Palon. Bastun ligger cirka 100 meter österut från själva gården, nära Storåvägen. Den användes i tiderna för bastubad men där röktes också kött, både för eget bruk och åt andra.