Annonser 1923.

Annons i Syd-Österbotten 3.1.1923. Åbygg sångkör från Perus under ledning av Henrik Rosenback ordnade ofta fester i Dagsmark.
Annons i Syd-Österbotten 10.1.1923. Soaré betyder kvällsunderhållning med program och dans.
Annons i Syd-Österbotten 1923. Tuberkulosläkare Brander i Kristinestad bodde i det stora huset på Östra sidan som Viktor Nylund hade byggt år 1922.
Annons i Syd-Österbotten 17.1.1923.
Annons i Syd-Österbotten 17.1.1923. Handlande Rosengård kräver betalt.
Annons i Syd-Österbotten 17.1.1923. Att idka byteshandel var helt normalt i alla butiker.
Annons i Syd-Österbotten 24.1.1923. Bonden Leikas bjuder ut ”Klemes-Kalles” hemman i Storfors. Det var sedan garvaren Juho Suominen från Kristinestad som köpte stället. Eller rättare sagt så bytte Leikas området i Storfors mot en tomt i Norrstan i Kristinestad.
Annons i Syd-Österbotten 10.2.1923.
Annons i Syd-Österbotten 7.2.1923.
Annons i Syd-Österbotten 3.2.1923.
Annons i Syd-Österbotten 3.3.1923. Ett av lantmannagillets viktigaste uppgifter var att förmedla bigödsel åt medlemmarna.
Annons i Syd-Österbotten 28.2.1923. Alfred Ulfves säljer en stugubyggnad, högst troligt är det den stuga där ”Blötinas-Ida” bodde nära Korsbäckvägen i Lillskogen.
Annons i Syd-Österbotten 17.2.1923.
Annons i Syd-Österbotten 4.4.1923. ”Lena-Edla” säljer en boningsstuga.
Annons i Syd-Österbotten 14.3.1923. Medlemmarna i skyddskåren skulle betala sina uniformer själva.
Annons i Syd-Österbotten 11.4.1923. Förvånande att Erland Krook hade en svetsningsapparat redan 1923, men så hade han ju varit i Amerika också.
Annons i Syd-Österbotten 7.4.1923. Storfors Ab var på väg i konkurs och därför såldes allt på auktion.
Annons i Syd-Österbotten 28.4.1923.
Annons i Syd-Österbotten 12.5.1923.
Annons i Syd-Österbotten 6.6.1923.
Annons i Syd-Österbotten 6.6.1923.
Annons i Syd-Österbotten 15.12.1923. Ingeborg säljer avlidne maken Alfred Mattssons tillhörigheter på auktion i Kristinestad. De hade tidigare haft bageri och lemonadfabrik i ”Mylläris gård” i Dagsmark.
Annons i Syd-Österbotten 12.5.1923. Skyddskårsavdelningen ordande fest på ungdomsgården. Skyddskåren var den enda förening som gratis kunde hyra föreningsgården Majbo.
Annons i Syd-Österbotten 13.6.1923. Delägarna i Storfors Ab, ville ombilda bolaget till andelslag men det gick senare i konkurs.
Annons i Syd-Österbotten 6.6.1923. ”Lid-Viktor” bjuder ut en ko.
Annons i Syd-Österbotten 23.6.1923.
Annons i Syd-Österbotten 23.6.1923. Handlanden Erland Noréns varulager säljs på konkursauktion på E. Ingves advokatbyrå. Juristen Emil Ingves var ju den som i tiderna bildade Finlands första skyddskår i Lappfjärd. Efter inbördeskriget blev han jurist och öppnade kontor i handlande Frans Henriksons gård vid torget, för att år 1923 köpa en egen gård på Östra långgatan. Han dog överraskande 1 januari 1924, 29 år gammal.
Annons i Syd-Österbotten 26.6.1923. I så gott som varje tidningen efterlystes förlorade saker. Det kunde ibland vara små saker, t.ex. en vante eller en näsduk.
Annons i Syd-Österbotten 7.7.1923. Korna vallades ofta i skogen ännu på 1920-talet.
Annons i Syd-Österbotten 7.7.1923. Erik Anders Båsk bedrev handel i egen gård i Perus, nuvarande Högnäsbacka.
Annons i Syd-Österbotten 7.7.1923.
Annons i Syd-Österbotten 14.7.1923. Då Emil Båsk från Åbackan flyttade till staden, började han genast hyra ut rum åt skolelever.
Annons i Syd-Österbotten 1923. Sparbanken hade inget eget kontor på 1920-talet. Först var det inrymt på Södra folkskolan och efter att Lappfjärds Andelshandel byggt sin nya butik, flyttade kontoret dit.
Notis i Syd-Österbotten 14.7.1923. Emil Båsk från Åbackan flyttade med sin familj till Kristinestad och bodde på olika ställen. Denna gård ligger på Strandgatan nära Badhusparken.
Annons i Syd-Österbotten 14.7.1923.
Annons i Syd-Österbotten 14.7.1923. Henrik Lillsjö hade emigrerat till Amerika och godemannen Erik Anders Englund sålde gräsväxten.
Annons i Syd-Österbotten 14.7.1923. Storsjö Träsk som var indelat i 80 lotter, var uppdelat i 4 lag, ett från Korsbäck, ett från Dagsmark och 2 från Lappfjärd. Lottägarna ägde inte själva marken utan hade bara en bärgningsrätt och denna fanns på olika områden, som skiftades årligen.
Annons i Syd-Österbotten 18.71923. Stafett tävling som startade utanför Erik Anders Båsks affär, nuvarande Högnäsbackas.
Annons i Syd-Österbotten 14.7.1923. Handlanden Erland Noréns varulager såldes på auktion i juli och i september samma år emigrerade Erland till Canada.
Annons i Syd-Österbotten 21.7.1923. Folkskollärare Johannes Sjöblad ägde ett markområde nära Bergåsen. Området övertogs sedan av Yngve Söderqvist.
Annons i Syd-Österbotten 21.7.1923.
Annons i Syd-Österbotten 25.8.1923.
Annons i Syd-Österbotten 27.71923. Forkarlen hade tappat en tygpacke, som skulle till Rosengårds affär i Dagsmark.
Annons i Syd-Österbotten 1.8.1923. Lillträsk och Hannus i Lappfjärd hade bildat Mejeri- & Handels och de köpte upp kräftkött, bland annat via Erland Norén i Dagsmark.
Annons i Syd-Österbotten 25.8.1923. Viktor fick en klocka av Dagsmark ungdomsförening då han fyllde 50 år, något som han tackade för i tidningen.
Annons i Syd-Österbotten 29.8.1923.
Annons i Syd-Österbotten 25.8.1923.
Annons i Syd-Österbotten 10.10.1923. Korsbäckvägen sköttes av delägarna enligt lotter, som skulle vara utmärkta med nummerpålar. Regelbundet utfördes granskningar hur delägarna skötte sina lotter.
Annons i Syd-Österbotten 12.9.1923. Erland Norén bedrev handel på Sebbasbackan och gick i konkurs 1923. Kansalliskauppa Sampo i Kristinestad var en stor varuleverantör den tiden, butiken fanns där den stora skoaffären finns i dag.
Annons i Syd-Österbotten 8.8.1923.
Annons i Syd-Österbotten 22.9.1923. ”Broback Frans” säljer kor.
Annons i Syd-Österbotten 13.10.1923. Lennart Sjöberg från Vestervik i Ömossa, som var gift med Ida Rönnblad från Korsbäck, sålde ett hemman. Det är oklart var detta hemman låg.
Annons i Syd-Österbotten 27.10.1923. Några år efter Storfors födelse kördes det i konkurs och förorsakade stora förluster för delägarna. Unionbanken i Lappfjärd, som senare blev Helsingforsbank hade en betydande roll i företaget, främst då genom sin direktör J. J. Wadström.
Annons i Syd-Österbotten 3.11.1923.
Annons i Syd-Österbotten 10.11.1923. ”Timo Viktor” Kankaanpää, senare Berglind i Korsbäck hittade 9 får.
Annons i Syd-Österbotten 21.11.1923. Juho Santaniemi var far bland annat till Selma Huhtala.
Annons i Syd-Österbotten 8.12.1923.
Annons i Syd-Österbotten 1.12.1923. Erik Anders Båsk, som var född i Dagsmark vill sälja sin butik i centrala Perus. Någon affär blev det inte denna gång.
Notis i Syd-Österbotten 8.12.1923. Emil Båsk hade tillsammans med sin familj flyttat från Åbackan till Kristinestad, där han startade en affär på Strandgatan.
Annons i Syd-Österbotten 3.12.1923. Soaré betyder en kvällstillställning med både program och dans.
Annons i Syd-Österbotten 14.3.1923.
Annons i Syd-Österbotten 12.12.1923.
Annons i Syd-Österbotten 12.12.1923.
Annons i Syd-Österbotten 8.12.1923. I fullmäktigevalet i december 1923 röstades det på listor som partierna hade gjort. ”Pelas-Jåhan” Lillkulls namn fanns högst på flera listor och han valdes in som etta. Före detta Dagsmarkläraren J. J. Wadström kom tvåa och Johannes Stenlund från Korsbäck kom fyra. ”Rebeck-Erk-Jåhan” Ekberg blev invald som suppleant, medan handlanden ”Broback Erik Anders” Rosengård valdes till suppleant för revisorerna.