Vridandet av visarna.

Skrivet av Eva den 25 oktober 2020 då visarna skall vridas mot sommaren.

Har du fullgjort din plikt för att hänga med i tiden?
Annars kan det hända att din dygnsrytm blir snedvriden.
Visarna bakåt om din klocka är vanlig manuell,
den digitala kan du troligen med ett knapptryck inställ.

 

Nu har vi normaltid, så som jag tycker det skall vara
om du tycker olika, kan du då för mig förklara
vad är det för vits och vad är fördelen med detta,
nån annan än den som jag nu ska för dig berätta.

 

Klockorna på väggen hänger där de ska
man tittar ju på dem flera gånger per da.
Men vid städningen man glömmer på dem torka damm
det brukar jag göra när visarna vrides bak eller fram!