Hägglunds hemmans historia.

Denna utförliga utredning om hemmanet Hägglunds historia har gjorts av Inga-Lill Sandström.

Hemmanet Hägglund 6:12 utgjorde 1/24 dels mantal av Storkull skattehemman. Det ägdes vid storskiftets början av bonden Josef Henrik Johansson Storkull f. 1869. Han var bror till Karl Erik Storkull som blev ägare till hemmanet Johansson 6:9-11. Hemmansdelen hade han med sin hustru Amanda Josefsdotter f. Klemets blivit ägare till genom avhandling 7.10.1893 då hans mor Edla Karolina mot livstidssytning överlät sitt hemman till hälften vardera åt sina söner.

Hustrun Amanda dog i barnsäng år 1900. Josef Henrik gifte om sig med Vilhelmina Johansdotter f. Isuls men hon gick samma öde till mötes redan följande år 1901. Själv dog Josef Henrik i lungsot 1906 endast 36 år gammal.

Hemmanet 6:12 såldes och vid storskiftes sammanträde 1907 ägs hemmanet samfällt av Erik Anders och Johan Josefssöner och Viktor Karlsson Lång.

Hälften av detta hemman eller 1/48 del hade Viktor Karlsson Lång f. 1856 blivit ägare till genom avhandling den 17.5.1907. I 1910-års mantalslängd bor han på hemmanet tillsammans med hustrun Greta f. 1850, dottern Selma f. 1888 och sonen Josef f. 1884 med hustrun Maria f. 1877 (Becka-as Josip och Mari).

Andra halvan av hemmanet också 1/48 del köpte Johan Ohriluoma och hustrun Tilda den 15 april 1908. Denna del såldes till Frans och Sofia Marttila den 25 juni 1912.

Efter Frans Marttilas död säljer änkan Amanda Sofia, tillsammans med sina utrikesvarande döttrar Hilma, Maria och Elsa samt två minderåriga barn, hemmanet om 1/48 dels mantal av Storkull. Köpebrevet skrivs den 1 maj 1915 och köpare är Frans Robert och Amanda Luoma. Priset är 6.200 mark samt skyldighet att utge sytning åt änkan Edla Karolina Storkull.

Efter detta blev Frans och Amanda Luoma (Jämike) ägare till ett stort hemman i Palon eftersom de ett år tidigare också hade köpt 1/24 del av grann-hemmanet Johansson 6:9-11.