Viktor Nylunds foton.

Förutom att Viktor Nylund var storbonde, byggare, sågverksägare och grundare av Ab Pärusfors, så var han också intresserad av fotografering. Ett hundratal av hans fotografier finns arkiverade på SLS:s traditionsarkiv i Vasa. De flesta foton är tagna mellan åren 1910 – 1936. Rulla ner sidan, så får du se en del av hans bilder.

Om du klickar HÄR, så kommer du till ett fotoalbum med Viktor Nylunds okända foton. Gå gärna in och se om du råkar känna igen någon person.

Johan Viktor Storkull (1873-1936) från Brobackan tog namnet Nylund då han år 1898 gifte sig med Ida Lillkull (1878-1958) från Sunnantillvägen och de bosatte sig där på A-sidon. Han var en driftig man på många områden och jag vågar påstå att han är en av de mest framgångsrika affärsmännen vi haft i Dagsmark genom tiderna.
Johan Viktor Storkull (1873-1936) från Brobackan tog namnet Nylund då han år 1898 gifte sig med Ida Lillkull (1878-1958) från Sunnantillvägen och de bosatte sig där på A-sidon. Han var en driftig man på många områden och jag vågar påstå att han är en av de mest framgångsrika affärsmännen vi haft i Dagsmark kanske i hela Kristinestad genom tiderna.
Skolbyggnaden i Perus eller den Östra folkskolan i Lappfjärd är också uppförd av Viktor Nylund och den stod färdig 1912. Den tidigare skolbyggnaden i Perus som blev färdig i november 1908, förstördes i en brand i september 1910. En del av virket till den nya skolan togs av den gamla, ur bruk tagna skolbyggnaden i Dagsmark. De Dagsmarkbor som år 1860 byggde det första skolhuset i Dagsmark, skulle nog känna sig nöjda och belåtna om de visste att åtminstone virket av det fortfarande används.
Skolbyggnaden i Perus eller den Östra folkskolan i Lappfjärd är uppförd av Viktor Nylund och den stod färdig 1912. Den tidigare skolbyggnaden i Perus som blev färdig i november 1908, förstördes i en brand i september 1910. En del av virket till den nya skolan togs av den gamla, ur bruk tagna skolbyggnaden i Dagsmark. De Dagsmarkbor som år 1860 byggde det första skolhuset i Dagsmark, skulle nog känna sig nöjda och belåtna om de visste att åtminstone virket av det fortfarande används.
Elektricitetsbolaget Ab Lumen i Kristinestad startade produktionen år 1900 men bolaget drogs hela tiden med stora ekonomiska problem. År 1915 köpte Viktor Nylund hela bolaget och det köpet lade grunden till det monopol han höll på att bygga upp runt Ab Pärusfors.
Elektricitetsbolaget Ab Lumen i Kristinestad startade produktionen år 1900 men bolaget drogs hela tiden med stora ekonomiska problem. År 1915 köpte Viktor Nylund hela bolaget och det köpet lade grunden till det monopol han höll på att bygga upp runt Ab Pärusfors.
År 1909 uppförde Viktor Nylund på entreprenad det nya skolhuset i Dagsmark.
År 1909 uppförde Viktor Nylund på entreprenad det nya skolhuset i Dagsmark.
Viktor Nylund var ju en drivande man också vid byggandet av ungdomsföreningens lokal Majbo. Maja Klemets gamla bondgård byggdes om och skarvades i med två flyglar och den kunde invigas 1910. Den revs sedan ner i början på 50-talet.
Viktor Nylund var ju en drivande man också vid byggandet av ungdomsföreningens lokal Majbo. Maja Klemets gamla bondgård byggdes om och skarvades i med två flyglar och den kunde invigas 1910. Den revs sedan ner i början på 50-talet.
År 1914 byggde Viktor Nylund om Matilda Forsgårds gamla bondgård till ett stort och modernt bönehus. Sedan drog han ledningar från sitt kraftverk i Gamlaforsen och till på köpet så donerade han en vacker takkrona, som fortfarande finns på bönehuset. I elstolpen framför ingången finns en utelampa monterad, troligtvis den första i hela byn och det fanns säkert en och annan som förundrade sig över detta lysande fenomen.
År 1914 byggde Viktor Nylund om Matilda Forsgårds gamla bondgård till ett stort och modernt bönehus. Sedan drog han ledningar från sitt kraftverk i Gamlaforsen och till på köpet så donerade han en vacker takkrona, som fortfarande finns på bönehuset. I elstolpen framför ingången finns en utelampa monterad, troligtvis den första i hela byn och det fanns säkert en och annan som förundrade sig över detta lysande fenomen.

A7

Med taljor och block lyfter stenhuggarna de tunga stenarna på plats då dammen till kraftverket byggdes ca 1916. Den unga pojken som står inne i en stenkista långt till vänster är Rurik Nylund, född 1907.
Med taljor och block lyfter stenhuggarna de tunga stenarna på plats då dammen till kraftverket byggdes ca 1916. Den unga pojken som står inne i en stenkista långt till vänster är Rurik Nylund, född 1907.
Nedanför Kvisgården håller stenhuggarna på och bygger dammen som via kanalen skall leda in vattnet i Ab Pärusfors vattenkraftverk, ca 1916.
Nedanför Kvisgården håller stenhuggarna på och bygger dammen som via kanalen skall leda in vattnet i Ab Pärusfors vattenkraftverk, ca 1916.
Ab Pärusfors´ elkraftverk producerade under en lång tid all den elektricitet som användes i Dagsmark, Lappfjärd och Kristinestad. Fotot från 1930-talet.
Ab Pärusfors´ elkraftverk producerade under en lång tid all den elektricitet som användes i Dagsmark, Lappfjärd och Kristinestad. Fotot från 1930-talet.
Efter mycket om och men blev det bestämt i kommunen att också Uttermossa skulle få en egen skola och Viktor Nylund byggde den år 1914 och den kunde invigas i januari 1915. Fotot taget av Selim Björses från Lappfjärd men det var alltså Viktor som byggde den.
Efter mycket om och men blev det bestämt i kommunen att också Uttermossa skulle få en egen skola och Viktor Nylund byggde den år 1914 och den kunde invigas i januari 1915. Fotot taget av Selim Björses från Lappfjärd men det var alltså Viktor som byggde den.
Viktor var också med i den hornorkester, som hans svåger läraren Henrik Rosenback drog i gång i Dagsmark år 1904. Tredje från vänster är Viktor och följande högerut är hans bror Erik Anders Englund. Instrumenten köpte de av Nykterhetsföreningen Rauhas i Kristinestad för 250 mark.
Viktor var också med i den hornorkester, som hans svåger läraren Henrik Rosenback drog i gång i Dagsmark år 1904. Tredje från vänster är Viktor och följande högerut är hans bror Erik Anders Englund. Instrumenten köpte de av Nykterhetsföreningen Rauhas i Kristinestad för 250 mark.
J. H. Storkulls affärshus i Dagsmark fotograferad från väster i slutet på 1910-talet.
J. H. Storkulls affärshus i Dagsmark fotograferad från väster i slutet på 1910-talet.
Till vänster står Viktor Nylunds bror Erik Anders Englund med en del av sin familj. Mitt i bild står Erik Anders hustru Manda och uppe till höger hans mor Anna Greta Storkull.
Till vänster står Viktor Nylunds bror Erik Anders Englund med en del av sin familj. Mitt i bild står Erik Anders hustru Manda och uppe till höger hans mor Anna Greta Storkull.
Gravmonumentet utanför kyrkan i Lappfjärd uppfördes i början på 1920-talet för att hedra de Lappfjärdsbor som stupade i inbördeskriget 1918.
Gravmonumentet utanför kyrkan i Lappfjärd invigdes under högtidliga former 15 augusti 1920 för att hedra de Lappfjärdsbor som stupade i inbördeskriget 1918.
På andra sidan ån ser vi Viktor Nylunds såg- och snickeribyggnad som han byggde i början på 1900-talet. Byggnaden förstördes i en brand år 1914 och han byggde då en ny sågbyggnad på samma ställe.
På andra sidan ån ser vi Viktor Nylunds såg- och snickeribyggnad som han byggde i början på 1900-talet. Byggnaden förstördes i en brand år 1914 och han byggde då en ny sågbyggnad på samma ställe.
En av de viktigaste personerna i Dagsmark var nog läraren och kommunalmannen J. J. Wadström. Här sitter han med sin familj utanför den gamla skolan i Dagsmark.
En av de viktigaste personerna i Dagsmark var nog läraren och kommunalmannen J. J. Wadström. Här sitter han med sin familj utanför den gamla skolan i Dagsmark.
Här står Klemets Emil och Manda framför gården medan den ännu stod uppe i centrum lite öster om folkskolan. Fotot från ca 1915 och gården flyttades sedan ner till Klemetsändan där den skarvades i med en vinkel.
Här står Klemets Emil och Manda framför gården medan den ännu stod uppe i centrum lite öster om folkskolan. Fotot från ca 1915 och gården flyttades sedan ner till Klemetsändan där den skarvades i med en vinkel.
Viktor Nylunds bror J. H. Storkull lät bygga detta ståtliga affärshus år 1916. Fotot från söder.
Viktor Nylunds bror J. H. Storkull lät bygga detta ståtliga affärshus år 1916. Fotot från söder.
Viktor Nylunds bror Erik Anders Englund byggde gården till höger år 1909 då han flyttade från Brobackan upp till Palon, men den revs sedan 1969. Lillstugan till vänster byggdes ca 1915 och den står fortfarande kvar.
Viktor Nylunds bror Erik Anders Englund byggde gården till höger år 1909 då han flyttade från Brobackan upp till Palon, men den revs sedan 1969. Lillstugan till vänster byggdes ca 1915 och den står fortfarande kvar.
Viktors hustru Ida Nylund i dörröppningen.
Viktors hustru Ida Nylund i dörröppningen.
Artikel i Syd-Österbotten 28.3.1908:
Matlagningskurs. Lördagen den 21 mars avslöts den matlagningskurs, som Ö.S. L. anordnat i Dagsmark under fröken Ingrid Håkanssons ledning. För kursen, däri 12 elever deltagit, har allmänheten visat synnerligt intresse och ofta deltagit i måltiderna. Vid avslutningen lämnade eleverna åt fröken Håkansson, såsom bevis på gott samförstånd mellan lärarinna och elever en Lappfjärdskjol, som harmonierade med det i Kristinestads landsförsamling åt samma kursföreståndarinna förärade Tjöck-förklädet, varefter sågägaren Viktor Nylund, som välvilligt upplåtit rum för kursens avhållande, fotograferade kursdeltagarna. Det länder lantbrukssällskapet till all heder att ha tagit initiativet till och möjliggjort en sådan gagnande undervisning.
Här står Ida Nylunds halvsyster Selma (1884-1971) och hennes man Henrik Rosenback, som var född i Kvarnå (1879-1945). De bodde under en lång tid i Perus där Henrik var lärare vid Lappfjärds östra folkskola.
Här står Ida Nylunds halvsyster Selma (1884-1971) och hennes man Henrik Rosenback, som var född i Kvarnå (1879-1945). De bodde under en lång tid i Perus där Henrik var lärare vid Lappfjärds östra folkskola.
Det var ju Viktor Nylund som byggde om den gamla bondgården till bönehus i Dagsmark och den invigdes 1915. Detta foto är av senare datum och här ser vi också den lampkrona som Viktor donerade till bönehuset och den finns fortfarande kvar.
Det var ju Viktor Nylund som byggde om den gamla bondgården till bönehus i Dagsmark och den invigdes 1915. Detta foto är av senare datum och här ser vi också den lampkrona som Viktor donerade till bönehuset och den finns fortfarande kvar.
Till höger Viktor Klemets ståtliga bondgård "där Bränninas". Den stod lite öster om folkskolan och den revs bara för några år sedan. Genom den mindre grinden, som kallades "lillgrinden" kom man ner till skolan.
Till höger Viktor Klemets ståtliga bondgård ”där Bränninas”. Den stod lite öster om folkskolan och den revs bara för några år sedan. Genom den mindre grinden, som kallades ”lillgrinden” kom man ner till skolan.
Midsommaren 1916 gifte sig Erik Anders Båsk från Åbackan med Selma Eklund från Brobackan. Längst bak till vänster står Emil Eklund och bredvid honom kanske hans fästmö Hulda, som han skulle gifta sig med i september samma år. Följande är Sandra Forsgård som står bredvid Johannes Gröndahl. I mitten står Frans Eklund bredvid Selma Gröndahl och paret till höger ser ut att vara Frans och Selma Holmudd.
Midsommaren 1916 gifte sig Erik Anders Båsk från Åbackan med Selma Eklund från Brobackan. Längst bak till vänster står Emil Eklund och bredvid honom kanske hans fästmö Hulda, som han skulle gifta sig med i september samma år. Följande är Sandra Forsgård som står bredvid Johannes Gröndahl. I mitten står Frans Eklund bredvid Selma Gröndahl och paret till höger ser ut att vara Frans och Selma Holmudd.
Nog ser Rurik Nylund stolt ut när han få provköra pappa Viktor bil. I bakgrunden Nylunds gård på Sunnantillvägen.
Nog ser Rurik Nylund stolt ut när han få provköra pappa Viktor bil. I bakgrunden Nylunds gård på Sunnantillvägen.
På det här fotot från ca 1915 ser vi hur den gamla gården på Åddin såg ut. Huset mitt i bild är ”Kork”-Frans Eklund gård som den såg ut före den byggdes på med en våning till. Följande gård är högst troligt den första gården som Långarna byggde på Brobackan i början på 1800-talet. Storbron till vänster byggdes 1855 och här ser vi hur brolocket i trä såg ut.
På det här fotot från ca 1915 ser vi hur den gamla gården på Åddin såg ut. Huset mitt i bild är ”Kork”-Frans Eklund gård som den såg ut före den byggdes på med en våning till. Följande gård är högst troligt den första gården som Långarna byggde på Brobackan i början på 1800-talet. Storbron till vänster byggdes 1855 och här ser vi hur brolocket i trä såg ut.
På det här fotot taget av Viktor Nylund år 1913 ”Pelas-Viktor” Lillkulls familj, fr.v. Frans, Johannes, Amanda, Kajs med Elna i famnen, Maria, Selma och Leonard. ”Pelas-Viktor” själv hade emigrerat till Amerika några år innan. Säkerligen var det meningen att Frans skulle ha detta foto av familjen med sig för att visa åt sin far om han skulle träffa honom i Amerika. Men det gjorde han ju inte och det gjorde inte någon annan heller.
På det här fotot taget av Viktor Nylund år 1913 ”Pelas-Viktor” Lillkulls familj, fr.v. Frans, Johannes, Amanda, Kajs med Elna i famnen, Maria, Selma och Leonard. ”Pelas-Viktor” själv hade emigrerat till Amerika några år innan. Säkerligen var det meningen att Frans skulle ha detta foto av familjen med sig för att visa åt sin far om han skulle träffa honom i Amerika. Men det gjorde han ju inte och det gjorde inte någon annan heller.
Storbron i Dagsmark byggdes av duktiga stenhuggare år 1855 och den stod kvar till 1983 då den nya bron byggdes. I den högra broöppningen syns Verkfors sågkvarn.
Storbron i Dagsmark byggdes av duktiga stenhuggare år 1855 och den stod kvar till 1983 då den nya bron byggdes. I den högra broöppningen syns Verkfors sågkvarn.
Här sitter skräddaren Viktor Söderqvist (1883-1954) med sonen Yngve (1920-2005) i famnen. Mitt i bild står Valter Söderqvist (1916-2005) bredvid mor Amanda (f. Söderholm 1888-1959). Till höger står Ellen (1918-2010) senare gift Sten. Yngsta dottern Elvi (1926-1968) senare gift Hagback, fattas på bilden.
Här sitter skräddaren Viktor Söderqvist (1883-1954) med sonen Yngve (1920-2005) i famnen. Mitt i bild står Valter Söderqvist (1916-2005) bredvid mor Amanda (f. Söderholm 1888-1959). Till höger står Ellen (1918-2010) senare gift Sten. Yngsta dottern Elvi (1926-1968) senare gift Hagback, fattas på bilden.
På Viktor Nylunds foto från ungefär 1917 står systrarna Lillkull. Från vänster Hulda (f. 1904), gift Löfgren och följande är Elin (f. 1906) gift Landgärds och följande torde vara grannflickan Signe Ekberg (f. 1909), gift Nyholm. Längst till höger står Julia Lillkull (f. 1914) gift Långfors.
På Viktor Nylunds foto från ungefär 1917 står systrarna Lillkull. Från vänster Hulda (f. 1904), gift Löfgren och följande är Elin (f. 1906) gift Landgärds och följande torde vara grannflickan Signe Ekberg (f. 1909), gift Nyholm. Längst till höger står Julia Lillkull (f. 1914) gift Långfors.
Ab Pärusfors hade sitt kontor på Strandgatan i Kristinestad, i Töttermans gård som stod bakom nuvarande apoteket. Byggmästaren Henry Häggblad byggde huset i början på 1900-talet. Kontoristen hette Edit Ekström, född Nyberg och hon hade släkten i Skaftung. Hon arbetade sedan på stadens drätselkontor och hon dog 1975.
Ab Pärusfors hade sitt kontor på Strandgatan i Kristinestad, i Töttermans gård som stod bakom nuvarande apoteket. Byggmästaren Henry Häggblad byggde huset i början på 1900-talet. Kontoristen hette Edit Ekström, född Nyberg och hon hade släkten i Skaftung. Hon arbetade sedan på stadens drätselkontor och hon dog 1975.
Till vänster står Hanna Mildh och hennes son, båda från Helsingfors. Bredvid står Viktor och Ida Nylund med sonen Rurik.
Till vänster står Hanna Mildh och hennes son, båda från Helsingfors. Bredvid står Viktor och Ida Nylund med sonen Rurik.
Skyddskårister uppställda på ungdomsföreningens gårdsplan i Dagsmark. Gården till höger är "Bränninas", alltså Viktor Klemets gård, då bilhandlaren Åke Klemets sedan bodde.
Skyddskårister uppställda på ungdomsföreningens gårdsplan i Dagsmark. Gården till höger är ”Bränninas”, alltså Viktor Klemets gård, där bilhandlaren Åke Klemets sedan bodde.
Det var troligtvis "Pelas-Hindrik" (1841-1884) alltså Ida Nylunds far som byggde den ståtliga bondgården, där Viktor och Ida bosatte sig efter att de gift sig 1898. Gården revs på 1950-talet då Rurik byggde den gård som fortfarande står kvar.
Det var troligtvis ”Pelas-Hindrik” (1841-1884) alltså Ida Nylunds far som byggde den ståtliga bondgården, där Viktor och Ida bosatte sig efter att de gift sig 1898. Gården revs på 1950-talet då Rurik byggde den gård som fortfarande står kvar.
Svenska gården vid Salutorget i Kristinestad. Under den tid Rurik Nylund gick i skola bodde han i övre vången med fönstren mot torget. Svenska gården såldes i början på 1960-talet åt Risto Talas som 1964 uppförde ett varuhus på samma ställe.
Svenska gården vid Salutorget i Kristinestad. Under den tid Rurik Nylund gick i skola bodde han i övre vången med fönstren mot torget. Svenska gården såldes i början på 1960-talet åt Risto Talas som 1964 uppförde ett varuhus på samma ställe.
Till vänster Rurik Nylund med föräldrarna Viktor och Ida i soffan. Till höger fru Mildh och hennes son.
Till vänster Rurik Nylund med föräldrarna Viktor och Ida i soffan. Till höger fru Mildh och hennes son.
Viktor Nylunds bror, bonden Erik Anders Englund (1880-1948) som övertog hemgården på Brobackan och som i samband med storskiftet flyttade upp till Palon 1909.
Viktor Nylunds bror, bonden Erik Anders Englund (1880-1948) som övertog hemgården på Brobackan och som i samband med storskiftet flyttade upp till Palon 1909.
År 1909 byggde Viktor Nylund den nya folkskolan i Dagsmark på entreprenad åt Lappfjärds kommun. Som byggmästare anlitade han sin egen bror Emil Storkull (1887-1912).
År 1909 byggde Viktor Nylund den nya folkskolan i Dagsmark på entreprenad åt Lappfjärds kommun. Som byggmästare anlitade han sin egen bror Emil Storkull (1887-1912).
Ida, Viktor och Rurik Nylund tillsammans med Raul Mildh, Hanna Mildh och John Mildh.
Ida, Viktor och Rurik Nylund tillsammans med Raul Mildh, Hanna Mildh och John Mildh.
Skyddskårister uppställda på ungdomsföreningens gårdsplan. Till höger föreningshuset Majbo som invigdes 1910. Notera den stora mängden byggnader tillvänster uppe på Byåsen.
Skyddskårister uppställda på ungdomsföreningens gårdsplan. Till höger föreningshuset Majbo som invigdes 1910. Notera den stora mängden byggnader tillvänster uppe på Byåsen.
Foto av Nylunds gård taget från den stora tallen nära Sunnantillvägen. Samtliga uthusbyggnader finns kvar ännu men i relativt dåligt skick.
Foto av Nylunds gård taget från den stora tallen nära Sunnantillvägen. Samtliga uthusbyggnader finns kvar ännu men i relativt dåligt skick.
Här sitter Viktor Nylunds föräldrar Josef ”Koll-Josip” Storkull och hans hustru Anna Greta, som kallades för Anagret. Josip var känd som en snäll och foglig man medan Anagret var mera bestämd av sig, vilket också framgår av fotot.
Här sitter Viktor Nylunds föräldrar Josef ”Koll-Josip” Storkull och hans hustru Anna Greta, som kallades för Anagret. Josip var känd som en snäll och foglig man medan Anagret var mera bestämd av sig, vilket också framgår av fotot.
Erik Johan Lång (1873-1962) men som kallades "Kårk-Erkjåhan" var bonde i Palon, tills han flyttade ner till Mylläris gård på Brobackan. Hans gård i Palon övertogs av karelaren Jantunen som sedan sålde den vidare åt familjen Norrvik.
Erik Johan Lång (1873-1962) men som kallades ”Kårk-Erkjåhan” var bonde i Palon, tills han flyttade ner till Mylläris gård på Brobackan. Hans gård i Palon övertogs av karelaren Jantunen som sedan sålde den vidare åt familjen Norrvik.
Närbild på Viktor Nylund.
Närbild på Viktor Nylund.
Viktor Nylund var en av de första i Dagsmark som skaffade sig personbil på 1920-talet. Garaget i bakgrunden finns fortfarande kvar.
Viktor Nylund var en av de första i Dagsmark som skaffade sig personbil på 1920-talet. Garaget i bakgrunden finns fortfarande kvar.
Gårdsägarinnan Betty Björkroth i dörröppningen och hennes systerdotter Hanna Holmström på gården i Kristinestad. Fotot taget på 1920-talet av sågägaren Viktor Nylund från Dagsmark. Viktor var ju direktör på Ab Pärus-Fors som brukade hålla sina bolagsstämmor på Holmströms resandehem. Vill du läsa mera om den här gården, så skall du klicka på Holmströms resandehem eller Leinonens gård på Strandgatan 54 – Kristinestads historia
Här sitter Viktor Nylund bredvid bordet fyllt med fina blommor och presenter på sin 60-årsdag år 1933. På bordet står president Svinhufvuds porträtt.
Här sitter Viktor Nylund bredvid bordet fyllt med fina blommor och presenter på sin 60-årsdag år 1933. På bordet står president Svinhufvuds porträtt.
Viktor Nylunds bror Erik Anders Englund i Palon hade flera döttrar och de här två töserna måste nog vara därifrån.
Viktor Nylunds bror Erik Anders Englund i Palon hade flera döttrar och de här två töserna måste nog vara därifrån.
Ungdomar på trädgårdsfest hos Nylunds.
Ungdomar på trädgårdsfest hos Nylunds.
Rurik Nylund ser lite fundersam ut.
Rurik Nylund ser lite fundersam ut.
Viktors son Rurik Nylund f. 1907.
Viktors son Rurik Nylund f. 1907.
Fina gäster uppställda utanför Nylunds gård på Sunnantillvägen. Ida klädd i folkdräkt med lilla Rurik bredvid sig.
Fina gäster uppställda utanför Nylunds gård på Sunnantillvägen. Ida klädd i folkdräkt med lilla Rurik bredvid sig.
Ida Nylund visar upp några hönor framför brokvisten.
Ida Nylund visar upp några hönor framför brokvisten.
Mitt i bild Svenska gården i Kristinestad, där studeranden Rurik Nylund bodde under studietiden.
Mitt i bild Svenska gården i Kristinestad, där studeranden Rurik Nylund bodde under studietiden.
För 100 år sedan var dylika trädgårdar säkert mycket ovanliga på landsbygden.
För 100 år sedan var dylika trädgårdar säkert mycket ovanliga på landsbygden.
Hulda Norrgård (1901-1973) tillsammans med en av sönerna.
Hulda Norrgård (1901-1973) tillsammans med en av sönerna.
Det var fina trädgårdsfester hemma hos Nylunds i tiderna och till och med unga Rurik ser ut att dricka kaffe.
Det var fina trädgårdsfester hemma hos Nylunds i tiderna och till och med unga Rurik ser ut att dricka kaffe.
Nog var det ovanligt för 100 år sedan i Dagsmark eller på landsbygden överhuvudtaget att folk klädde sig i dylika kläder.
Nog var det ovanligt för 100 år sedan i Dagsmark eller på landsbygden överhuvudtaget att folk klädde sig i dylika kläder.
Starckes gård i Lappfjärd, idag mera känd som af Hällströms gård.
Starckes gård i Lappfjärd, idag mera känd som af Hällströms gård.
Stilig farstukvist hos Starcke i Lappfjärd. i dag af Hällströms.
Stilig farstukvist hos Starcke i Lappfjärd. i dag af Hällströms.
Här är sågägaren Viktor Nylund på väg med "karavagne utan framgårrskyddar och tjediskyddar. He va ti skåd ett så itt böxhusor fastna i driivin".
Här är sågägaren Viktor Nylund på väg med ”karavagne utan framgårrskyddar och tjediskyddar. He va ti skåd ett så itt böxhusor fastna i driivin”.
Henrik Rosenback som var född i Kvarnå var folkskollärare i Perus i Lappfjärds östra folkskola under åren 1905-1940.
Henrik Rosenback som var född i Kvarnå var folkskollärare i Perus i Lappfjärds östra folkskola under åren 1905-1945. Henrik var gift med Viktor Nylunds halvsyster Selma och de fick 5 barn men endast Georg levde till vuxen ålder. Georg som var gift med Elvi stupade i vinterkriget men hann före det få barnen Kerstin, gift Nygren och Stig Rosenback.
Viktor Nylunds mor Anna Greta Storkull, men som kallades "Koll-Anagret".
Viktor Nylunds mor Anna Greta Storkull, men som kallades ”Koll-Anagret”.
Till höger står "Skol-Sandra" alltså Alexandra Forsgård (1894-1960) som gifte sig med Artur Rosengren. Det var ju Sandras mor Mathilda som sålde sin bondgård åt bönhusföreningen och som sedan dess fungerat som bönehus i Dagsmark. Kvinnan till vänster är tillsvidare okänd.
Till höger står ”Skol-Sandra” alltså Alexandra Forsgård (1894-1960) som gifte sig med Artur Rosengren. Det var ju Sandras mor Mathilda som sålde sin bondgård åt bönhusföreningen och som sedan dess fungerat som bönehus i Dagsmark. Kvinnan till vänster är tillsvidare okänd.
Viktor Nylunds mor "Koll-Anagret" på äldre dar.
Viktor Nylunds mor ”Koll-Anagret” på äldre dar.
Säkerligen är det Rurik Nylund som vandrar utanför staketet som omgärdade Nylunds bondgård på Sunnantillvägem.
Säkerligen är det Rurik Nylund som vandrar utanför staketet som omgärdade Nylunds bondgård på Sunnantillvägem.
Ida, Viktor och Rurik Nylund tillsammans med Raul Mildh, Hanna Mildh och John Mildh.
Ida, Viktor och Rurik Nylund tillsammans med Raul Mildh, Hanna Mildh och John Mildh.

År 1912 ordnades det en skogsskötarkurs i Dagsmark och vill du läsa mera om den, så skall du klicka HÄR! Följande 4 foton är tagna från den kursen.

Här kursdeltagarna på en skogsskötarkurs på Byåsen, fotograferade av Viktor Nylund år 1912.
Här kursdeltagarna på en skogsskötarkurs på Byåsen, fotograferade av Viktor Nylund år 1912.
Skogsinstruktören Wikman visar kursdeltagarna på Byåsen år 1912 hur gallringar skall göras. Det var ju denne Wikman som värderade skogarna, som skulle skiftas i storskiftet.
Skogsinstruktören Wikman visar kursdeltagarna på Byåsen år 1912 hur gallringar skall göras. Det var ju denne Wikman som värderade skogarna, som skulle skiftas i storskiftet.
Här alla kursdeltagarna uppe på Byåsen, kanske på Brännlandet..
Här alla kursdeltagarna uppe på Byåsen, kanske på Brännlandet..
Här visar instruktören vad som bör göras med denna gran.
Här visar instruktören vad som bör göras med denna gran.