Släktnamn som börjar på S.

Saari Anja

Salmi Matti

Sandbacka Egil

Sandbacka Elis

Sandbacka Emil

Sandbacka Hilma

Sandlund Anna Kajsa

Sandlund Anselm

Sandlund Frans

Sandlund Hilma

Sandlund Johan

Santamäki Keijo

Santamäki Knut

Santamäki Pertti

Santaniemi Bertel

Sjöholm Runar

Skogman Ellen

Skogman Ragnar

Solfvin Alfred

Solfvin Johan Viktor

Solfvin Amanda Josefina

Sonntag Anna

Sonntag Birger

Sten Ellen

Sten Inga

Stenlund Johannes

Stenlund Gunnar

Stenlund Wilhelmina
Wilhelmina föddes 12 april 1849 och hon dog 30.1.1927.

Storkull Agnes

Storkull Alfred

Storkull Anselm

Storkull Artur

Artur Storkull dog i Västerås 10 maj 1987.

Storkull Egil Edvin

Storkull Elisabeth

Storkull Emil

Storkull Evert

Storkull Frans

Nekrolog i Syd-Österbotten 6.7.1974: På onsdagen avled på  Bottenhavets kretssjukhus Frans Storkull. Han var född i Dagsmark 3.12.1899. Med honom fick hans hembygd en sällsynt driftig och energisk person av det positiva slag som inte varje generation kan bjuda. Var helst han framträdde som ledare eller organisatör blev det framgång. Det var inom idrott, skyddskår, lantbruksorganisation, ungdomsförening och mycket annat inom hembyn som han blev en stor tillgång. Under hela 20-talet var han aktiv inom Dagsmark idrottsklubb. År 1922 kom han in i styrelsen för Dagsmark ungdomsförening för att stanna där i årtionden, periodvis som ordförande. Han var själv bonde och som uppskattad medlem i Dagsmark lantmannagille blev han 1965 dess hedersmedlem, eftersom han hade varit dess ordförande under åren 1940-1946. I svenska folkpartiets lokalavdelning satt han som ordförande 1936-1962 och det blev en lång tid med aktiviteter långt utanför hembyns ram. Ungdomens ledning inom idrott och ungdomsförening blev hans främsta gärning. Då idrottsföreningen Länken bildades var han i den lokala klubben dess ständiga ordförande. Sportplanen i Dagsmark är ett enmansverk av honom. I Dagsmark ungdomsförenings 50-års historik 1946 står följande: ”Vad Frans Storkull betytt för DUF kan icke skattas högt nog. Må hans arbete för ungdomsföreningen räknas som hans livsgärning”. Åtta år senare var det åter han som med känd optimism satt i gång med ungdomsförenings nybygge. Och han lyckades entusiasmera sina bybor så att då det stora byggnadskomplekset stod färdigt, var skuldsättningen obetydlig. I hans fall är redan det en livsgärning att visa en senare generation vad en ensam osjälvisk person kan uträtta för det allmänna.

Storkull Gunnar

Storkull Johan Viktor

Storkull Josef Henrik handlande

Storkull Josefs annons

Storkull Laura

Storkull Maria

Storkull Rita Helene

Storkull Ruby

Storkull Selma

Storkull Walter

Ström Vilhelmina

Strömberg Anna

Strömberg Elin Adele

Strömberg Hulda Maria

Strömberg Ida Alvina

Strömberg Josef Henrik

Strömberg Selim Sigfrid

Strömberg Viktor

Styris Amanda

Sundblom Ida

Sundholm Erik Anders

Sundholm Vilhelmina

Svedmark Frans

Harry var son till Frans Kaskimäki, som föddes på Dragåsmossen i Dagsmark.
Harry var son till Frans Kaskimäki, senare Svedmark, som föddes på Dragåsmossen i Dagsmark.

Säkkinen Evi

Söderholm Anna Kajsa

Söderholm Arne

Söderholm Eskil Runar

Söderholm Ivar

Söderholm Lorenz Leander

Söderholm Mina

Söderqvist Amanda

Söderqvist Elin

Söderqvist Frans

Den 27 mars 1922 bytte familjen namn från Klemets till Söderkvist.

Söderqvist Håkan

Söderqvist Yngve

Söderström Anna Kajsa

Söderström Karl Henrik