Brandförsäkringsväsendet i Finland grundades år 1816

Från och med februari 1816 blev det möjligt att försäkra sina byggnader mot eldskada, detta enligt en underdånig förordning av kejsare Alexander I. Då bildades ”Brandförsäkrings-Contoiret i Finland” i Åbo och detta kontor kom till på prokuratorn Matthias Calonius (1737-1817) förslag. Denne var född i Saarijärvi och blev student i Åbo år 1757 och 1778 blev han både professor i juridik och rektor vid universitet. Calonius är mest känd för att ha lagt grunden till det finländska rättsväsendet.

Det blev nu möjligt att försäkra byggnader i landets städer och föreningen fick en god start. De flesta försäkrade byggnaderna fanns i Åbo och då staden nästan totalförstördes i en brand år 1827, så räckte föreningens fonder inte till för att täcka värdet på skadorna och år 1833 upphörde kontoret.