Selims foton från år 1955.

Här några av Selim Björses´ fotografier tagna år 1955. Eric Stens har identifierat personerna och skrivit de flesta texter. Fotografierna är från Svenska Litteratursällskapets arkiv i Vasa.

En höjdhoppare tar sats för att hoppa över ribban, för att sedan landa i spånhopen. I bakgrunden den ännu omålade ungdomslokalen. Fotot från invigningen av den nya sportplanen 21.8.1955.
En höjdhoppare tar sats för att hoppa över ribban, för att sedan landa i spånhopen. I bakgrunden den ännu omålade ungdomslokalen. Fotot från invigningen av den nya sportplanen 21.8.1955.
Domarbordet uppställt på invigningen av den nya sportplanen 21.8.1955. Från vänster Lennart Knus, Gunnar Gröndahl, Åke Ålgars, Lennart Teir och Evert Förnäs.
Domarbordet uppställt på invigningen av den nya sportplanen 21.8.1955. Från vänster Lennart Knus, Gunnar Gröndahl, Åke Ålgars, Lennart Teir och Evert Förnäs.
Gammal rökbastu som torde tillhöra Arvid Mannfolk.
Gammal rökbastu som torde tillhöra Arvid Mannfolk.
Deltagarna på en botanikkurs har just hittat ett fågelbo.
Deltagarna på en botanikkurs har just hittat ett fågelbo.
Till vänster fullmäktigeordförande Hilding Rosenstedt och sekreterare Lönnqvist på mötet, där de just har beslutat att det skall byggas den nya Centralskolan i Lappfjärd.
Till vänster fullmäktigeordförande Hilding Rosenstedt och sekreterare Lönnqvist på mötet, där de just har beslutat att det skall byggas den nya Centralskolan i Lappfjärd.
Klubbmedlemmarna på utfärd till Björneborg sommaren 1955, här står de framför Juseliuska mausoléet.
Klubbmedlemmarna på utfärd till Björneborg sommaren 1955, här står de framför Juseliuska mausoléet.
Enligt texten på svarta tavlan har just varit grammatiklektion på södra folkskolan. Pojken till vänster är okänd men i mitten står Börje Norrholm och till höger Håkan Björses.
Enligt texten på svarta tavlan har det just varit grammatiklektion på södra folkskolan. Pojken till vänster är okänd men i mitten står Börje Norrholm och till höger Håkan Björses.
Distriktets skidtävlingar vid södra folkskolan 1955. Pojken till höger torde vara Kaj Stens.
Distriktets skidtävlingar vid södra folkskolan 1955. Pojken till höger torde vara Kaj Stens.
Det nybyggda kommunalhemmet i Perus. Hälsosyster Kallsén föreslog att det skulle få namnet Åldersro och det gör det fortfararande, trots att denna byggnad revs för flera år sedan.
Det nybyggda kommunalhemmet i Perus. Hälsosyster Kallsén föreslog att det skulle få namnet Åldersro och det gör det fortfararande, trots att denna byggnad revs för flera år sedan.
Det nybyggda kommunalhemmet i Perus, som sedan fick namnet Åldersro.
Det nybyggda kommunalhemmet i Perus, som sedan fick namnet Åldersro.