Medlemmar i Dagsmark Andelshandel.

Andelshandeln verkade i Bod-Mina Ulfves gård på Sebbasbackan från 1908 till 1916 då Erland Norén köpte butiken. Medlemsinsatsen var 5 mark.

 1. Erland Båsk, bonde
 2. Erik Anders Klemets, bonde
 3. Viktor Josefsson Klemets, bonde
 4. Henrik Eriksson Klemets, bonde
 5. Viktor Eriksson Klemets, torpare
 6. Erik Johansson Eriksson, torpare
 7. Viktor Rosenback, bonde
 8. Viktor Nyros, bonde
 9. Erland Rosenback, bonde
 10. Viktor Lillkull, bonde
 11. Erland Josefsson Klemets, bonde
 12. Viktor Andersson Klemets, bonde
 13. Emil Henriksson Klemets, bondeson
 14. Karl Josefsson Klemets, bonde
 15. Erik Anders Rosengren, bonde
 16. Henrik Björklund, bonde
 17. Karl Båsk, bonde
 18. Karl Lindell, bonde
 19. Erland Hammarberg, bonde från Korsbäck
 20. Josef Andersson Storkull, inhyses
 21. Viktor Henriksson Rosenback, bonde
 22. Johan Granlund, parcellägare
 23. Viktor Guss, bonde
 24. Oskar Granat, inhyses
 25. Erik Anders Rosengård, bonde
 26. Karl Andersson Storkull, bonde
 27. Erland Lindqvist, bonde från Korsbäck
 28. Viktor Josefsson Lång, bonde
 29. Erik Anders Broberg, mjölnare
 30. Josef Backlund, bonde
 31. Henrik Agnes, bonde
 32. Viktor Storkull, bonde
 33. Anders Forsgård, bonde, genom döden avgått
 34. Josef Josefsson Klemets, bonde
 35. Josef Karlsson Lång, bonde
 36. Anders Lillkull, bonde
 37. Josef Storkull, bonde
 38. Viktor Johansson Storkull, bonde
 39. Viktor Josefsson Rosenlund, bonde
 40. Josef Johansson Rosenback, bonde
 41. Viktor Nyback, bonde i Dagsmark
 42. Henrik Långfors, bonde
 43. Maria Storkull, inhyses
 44. Josef Mattsson Storkull, bonde
 45. Olga Söderholm, torpare
 46. Viktor Eklund, bonde
 47. Erik Anders Storkull, bondeson
 48. Josef Josefsson Båsk, bonde
 49. Karl Eriksson Lillkull, inhyses
 50. Maja Greta Grans, inhyses
 51. Axel Henriksson Lillsjö, inhyses
 52. Josef Andersson Klemets, bonde
 53. Vilhelmina Forsbäck, parcellägare
 54. Edla Storkull, sytningskvinna
 55. Viktor Ebb, inhyses
 56. Josef Klemets, sytningsman
 57. Anna Kajsa Karlsdotter Lillkull, parcellägare
 58. Maria Andersdotter Lång, inhyses
 59. Vilhelmina Båsk, parcellägare
 60. Karl Mickelsson Rosenback, inhyses
 61. Karl Karlsson Lindell, skomakare
 62. Maria Karlsdotter Lindell, inhyses
 63. Vilhelmina Fröberg, torpare
 64. Henrik Eriksson Klemetsby, bonde
 65. Matts Koskenkorva, mjölnare
 66. Vilhelmina Rosenback, torpare, flyttat till Lappfjärd
 67. Gustaf Niemi, inhyses, genom döden avgått
 68. Maja Lena Asplund, bonde, avled före betalning
 69. Kajsa Hägg, inhyses
 70. Anna Kajsa Klemets, inskriven 22.3 1908, uppsagt 16.11 1911 pga bortflyttning, medlemsskapet överflyttat till Axel Hummelgård, senare Forslin. Se Nr 113.
 71. Maja Sofia Klemets, sytningskvinna, med döden avgått före någon betalning
 72. Karl Vidberg, inhyses
 73. Edla Eriksdotter Storkull, inhyses
 74. Maja Lena Klemets, sytningskvinna
 75. Johan Santaniemi, torpare
 76. Karl Storkull, torpare
 77. Greta Sjögren, inhyses
 78. Sofia Josefsdotter Lillkull, Ekberg, inhyses
 79. Viktor Strömberg, inhyses
 80. Otto Hietaoja, parcellägare
 81. Gustaf Beckelund, torpare, avlidit 1912, insatsen 5 mk använts för betalande av kredit
 82. Anders Rönnlund, torpare, avgått genom bosatt i annan by
 83. Viktor Stenlund, bonde
 84. Erland Lind, bonde
 85. Viktor Eriksson Korsbäck, bonde
 86. Karl Johansson Pärus, torpare, bor i Lappfjärd
 87. Anna Sofia Båsk, sytningsänka
 88. Sofia Lång, sytningskvinna
 89. Hilda Kaskimäki, torpare, icke medlem
 90. Karolina Lång, torpare, icke medlem
 91. Viktor Karlsson Lång, sytningsman
 92. Johannes Stenlund, bonde
 93. J. H. Lillsjö, bagare
 94. Karl Stenlund, sytningsman, genom döden avgått
 95. Emil Båsk, bondeson
 96. Josef Mitts, inhyses
 97. Viktor Eliasson Rosenback, bonde
 98. Maja Lena Storkull, sytningskvinna
 99. Hilma Josefsdotter Rosenback, inhyses
 100. Karl Henriksson Rosenback, bondeson
 101. Frans Viktorsson Klemets, torpare
 102. Henrik Järvelä, torpare i Korsbäck
 103. Johan Viktor Jokkaasson Järvelä, bonde i Korsbäck
 104. Anders Lillsjö, sytningsman i Korsbäck, genom döden afgått
 105. Malakias Båsk, sytningsman
 106. Karl Blomkvist, bonde, avgått 13.9 1915
 107. Henrik Anders Korsbäck, bonde i Korsbäck
 108. Josef Josefsson Korsbäck, bonde i Korsbäck
 109. Karl Henrik Karlsson Korsbäck el. Liljenblad, bonde
 110. Erland Storkull, målare
 111. Alfrid Nordbärg, bonde
 112. Erik Josefsson Lång, inhyses, medlem 4.6 1912
 113. Axel Josefsson Hummelgård, bonde, övertagit Anna Kajsa Klemets insats. Medlem 26. 10 1912
 114. Johan Josefsson Lillkull, bondeson, medlem 5.11 1912
 115. Maria Johan Eriksdotter Söderholm, parcellägare, medlem 31.10 1913
 116. Viktor Nyholm, bonde, medlem 18.11 1913
 117. Frans Henriksson Agnäs, bondeson, medlem 22.1 1914
 118. Johan Nyholm, torpare i Korsbäck, medlem 19.2 1914