Johannes Myllyniemi in memoriam.

Nekrolog införd i tidningen Syd-Österbotten 27.6.1985 och den skrevs av kusinen EH.

Johannes Myllyniemi från Dagsmark jordfästes på midsommaraftonens kväll i Lappfjärd. Många anhöriga och nära vänner samlades då för att ta ett sista avsked av den bortgångne. Vid minneshögtiden i församlingshemmet talade kyrkoherde Tapio Laitinen om hur förtröstansfullt Johannes hade talat om sin nalkande bortgång. Johannes hade under samtal i sjukhuset sagt att Gud allena väljer tidpunkten för att kalla sig.

Minnesadresserna var många och de upplästes av den bortgångnes brorson, riksdagsman Pekka Myllyniemi.

Johannes Myllyniemi hade en lång och arbetsfylld levnadsbana bakom sig. Efter att han på 1920-talet skolat sig till snickare etablerade han sig som egen företagare. Hans yrkeskunskaper var vidsträckta och här kan nämna bland annat de första pris och hedersdiplom han erövrade med sina möbler i lantbruksutställningar åren 1937 och 1938. Han fortsatte sin yrkesutövning länge och hans två söner fortsatte i faderns fotspår och snickarverkstaden utvidgades i anslutning till detta.

Johannes Myllyniemi var en av dem som grundade finska folkskolan i Dagsmark. Han fungerade också som direktionsordförande under praktiskt taget hela tiden som skolan verkade. Johannes hann sitta i kommunalfullmäktige i Lappfjärd och hemgården skötte han exemplariskt om under hela livstiden.

Johannes efterlämnar ett vackert minne.