Hemmanet Sjögren på Rosenback i Kvarnå.

Publicerat av Lasse Backlund år 2018 med stor hjälp av Inga-Lill Sandström från Vasa.

Rosenback-hemmanet Sjögren 3:6 ligger längst bort i Kvarnå, nära gränsen till Lillsjö. Det var i slutet på 1700-talet som bondsonen Johan Gabrielsson Sebbas (1752-1798) flyttade från Sebbasbackan till det nya stället i Kvarnå.  Johans mor Anna Sebbas var född på Sebbasbackan och hon var gift med en Gabriel Gabrielsson, som troligen inte var dagsmarkbo. Anna var dotter till bonden Matts Sebbas (1687-1764) och Valborg Andersdotter (1692-1783) som hade sitt hemman i närheten av nuvarande skolbyggnad. År 1755 delades det hemmanet mellan Anna och hennes bror Henrik, medan deras syster Katarina gifte sig till Klockars i Lappfjärd.

Det var alltså Annas och Gabriels son Johan Gabrielsson som var den första Rosenbackaren som flyttade till Kvarnå och tog upp ett nytt hemman där. Han var första gången gift med Caisa Storlåhls från Låhlby och de fick en son Johan (1778-1804) som blev torpare i Låhlby. I det andra äktenskapet med Maria Johansdotter Pellfolk från Sideby fick de sonen Carl Henrik (f. 1793). Carl Henrik var endast 5 år gammal då fadern dog och änkan fortsatte att bo på hemmanet med barnen. Hemmanet däremot togs över av Johan Gabrielssons kusin Jakob Klockars. Denne Jakob var gift med Margareta Helena Björmans (1768-1843) och de hade sönerna Erik Henrik (1795-1872), Johan (1799-1882) och Karl Gustav (1804-1871).

De här 3 sönerna tog senare över hemmanet men år 1830 sålde den mellersta sonen Johan sin hemmansdel åt Carl Henrik Rosenback (f.1793), alltså han som bara var 5 år då fadern dog. Carl Henrik hade innan dess varit torpare på hemmanet. Carl Henrik hade år 1827 fått sonen Josef Carl Henriksson som sedan gifte sig med Vilhelmina Henriksdotter. År 1865 föddes deras son Johan Josefsson Rosenback och han tog senare över hemmanet och föräldrarna blev då sytningsfolk.

År 1898 flyttade Johan Josefsson Rosenback till Juth i Lappfjärd och sedan for han till Amerika. Han sålde då hela sitt hemman åt Henrik och Anna Kajsa Lillkull, som senare tog namnet Sjögren. Henrik Sjögren var son till Johan Henrik (född Kortesniemi) och Eva Agata Söderberg, och de hade tidigare bott på ett torp i Palon. Henrik och Anna Kajsa Sjögren hade 4 barn och de 3 sönerna emigrerade till Amerika, det var bara dottern Hilda som stannade kvar i Finland.  Hilda (1890-1969) gifte sig sedan med ”Mattas-Viktor” Grans och flyttade till Sebbasbackan. År 1899 dog Anna Kajsa, och Henrik gifte då om sig med Greta Johansdotter Korsbäck (1856-1931). Greta, som kallades ”Gret” var syster till Tresk-Kalle, Tresk-Erik, Anna Kajsa Långfors och några till.

Vid storskiftet 1900-1912 fick Henrik Sjögren hela sitt hemman Sjögren 3:6 på lite mer än 30 hektar väl samlat i ett enda skifte i Kvarnå.

Gården där Henrik Sjögren bodde med sin familj låg på det ställe där Emil Nyholms obebodda gård står i dag. Det var högst troligt den här bondgården som ”Tresk-Kalle” i något skede flyttade till Westerbackas, där han sedan bodde så länge han levde. År 1930 byggde ju Emil Nyholm en ny gård just på detta ställe.

Henrik Sjögren dog år 1907 och följande år sålde änkan Greta och Henriks omyndiga barn hälften av hemmanet. Troligen var det barnens arvedel som såldes och det var deras godeman, kusinen ”Kårk-Viktor” Eklund som undertecknade köpebrevet.

Det var alltså 1908 som halva hemmanet på 1/64 dels mantal såldes åt brorsonen Johan Viktor Rosenqvist eller Lillsjö (f.1878) för 2 205 mark. Viktor var son till ”Tresk-Kalle” alltså Karl och Karolina Rosenqvist. Dessa hade ju året innan köpt ett annat hemman i närheten. Viktor hade vistats i Amerika under åren 1905 till 1908.

Viktor Rosenqvist hade redan 1902 gift sig med änkan Vilhelmina Lillsjö, som kallades ”Skogs-Mina” och de bodde i Lillsjö mittemot Dahlroos gamla gård.  Vilhelmina hade en dotter Ida från det tidigare äktenskapet med Erik Lillsjö och med Viktor fick hon dottern Amanda.  Amanda (1903-1997) gifte sig sedan till Härkmeri.

År 1909 for Viktor igen till Amerika, denna gång för gott. Före han for så sålde han hemmanet åt sin far ”Tresk-Kalle” för 3 500 mark, på det villkoret att vid behov så får han köpa det tillbaka för samma summa.

”Tresk-Kalle” innehade detta halva hemman till 1915 då han sålde det åt sin dotter Adelina (1886-1964) som år 1913 hade gift sig med Henrik Norrgrann (1890-1970) från Ömossa. De bodde i Ömossa, men efter köpet så flyttade de bondgården från Ömossa till Kvarnå nära Dragholmen, där den fortfarande står.

Henrik Sjögrens änka Greta, eller ”Gret” som hon kallades, behöll ju halva hemmanet men detta sålde hon ca 1914 -1915 åt Erik Anders Broberg. Efter försäljningen flyttade Greta Sjögren till Klemetsändan, där hon bodde i en stuga nära sin storasyster Anna Kajsa (1854-1936) som bodde i Klemetsändan. Anna Kajsa var änka efter ”Klemes Hindrik” Henrik Långfors, som dog år 1916. Efter Gretas död sålde ”Mattas-Viktor” Grans hennes boningsstuga och bohag på auktion den 10 juli 1931.

Redan år 1915 sålde Erik Anders Broberg denna hemmansdel åt ”Tresk-Kalle” och dennes måg Viktor Nyholm, som var gift med Maria.

Johan Jakobssons bröder.

Det var ju Jakob Klockars eller Finnes 3 söner som i slutet på 1820-talet hade tagit över Rosenbacks hemman i Kvarnå men den mellersta sonen Johan Jakobsson sålde ju sin hemmansdel år 1830. De två andra bröderna fortsatte dock som bönder på sina hemman:

Den äldre sonen Erik Henrik Finne eller Rosenback (1795-1872) blev också bonde i Kvarnå. Erik Henrik gifte sig år 1823 med Margareta och fick dottern Anna Greta (1829-1909). Anna Greta gifte sig år 1846 med Karl Fredrik Lillträsk, som tog namnet Rosenback då han blev måg på hemmanet. De fick sonen Josef Karl Fredriksson Rosenback och det var hans gård och alla hus som brann ned 1901 i den stora branden. År 1907 övertogs det hemmanet av ”Tresk-Kalle” alltså Karl Rosenqvist och hustrun Karolina från Korsbäck.  Det hemmanet finns i dag ungefär vid Westerbacks.

1907 tog Tresk-Kalle och Karolina över detta Kvarnfors hemman, som till största delen blev Westerbacks hemman.

Den yngre sonen Karl Gustav Finne eller Rosenback (1804-1871) blev också bonde på ett hemman i Kvarnå. Han gifte sig år 1834 med Maja Greta Lillkull och de fick sonen Gustav (1838-1884). Gustav gifte sig år 1859 med Anna Maria Korsbäck (1840-1896) och de fick flera barn, bland annat Anna Kajsa Rosenback (1864-1928), som kallades ”Kväänå-Kajs”. Tillsammans med sin man Viktor (f. Hannus 1859-1899) tog Kväänå-Kajs över gården och hemmanet. Viktor for till Amerika och dog där 1899 och två år senare brinner gården och alla uthus i den stora branden. Hennes hemman såldes sedan ut i tre delar och huset hon byggde efter branden fanns på det som sedan blev Nybond hemman.

Hemman 3:4 Kvarnå är det hemman som ”Kväänå-Kajs” ägde.
I modern tid har det inte funnits några kvarnar i Kvarnå men på den gamla storskifteskartan från slutet av 1700-talet, så ser vi att det i tiderna har funnits till och med två kvarnar där. Enligt dammarna i Lillån skulle de båda kvarnarna ha funnits på den nordöstra sidan av ån.