Selims foton från år 1940.

Här några av Selim Björses´ fotografier tagna år 1940. Eric Stens har identifierat personerna och skrivit de flesta texter. Fotografierna är från Svenska Litteratursällskapets arkiv i Vasa.

Under utfärden till Stadin passade klubbmedlemmarna på att ta en simtur i havet i Alesundet.
Under utfärden till Stadin passade klubbmedlemmarna på att ta en simtur i havet i Alesundet.
Så här många klubbmedlemmar från Lappfjärd var på utfärd till Kristinestad, här står de utanför kyrkan.
Så här många klubbmedlemmar från Lappfjärd var på utfärd till Kristinestad, här står de utanför kyrkan.
Här på Skräddarbacken i Korsbäck står syskonen Johan och Karin Lindqvist i trädgårdslandet.
Här på Skräddarbacken i Korsbäck står syskonen Johan och Karin Lindqvist i trädgårdslandet.
Eva Storsjö i klubblandet, i bakgrunden syns kvarnen vid Pärusfors. Eva gifte sig sedan med Olof Holm från Lappfjärd.
Eva Storsjö i klubblandet, i bakgrunden syns kvarnen vid Pärusfors. Eva gifte sig sedan med Olof Holm från Lappfjärd.
Här förs de stupade soldaterna till begravningsplatsen. I den första vagnen Elis Holm och i den andra Gunnar Nygren. Båda stupade den 5 februari 1940.
Här förs de stupade soldaterna till begravningsplatsen. I den första vagnen Elis Holm och i den andra Gunnar Nygren. Båda stupade den 5 februari 1940.
Vintrarna under så gott som hela 1930-talet hade varit milda men vintern 1939-40 var verkligen kall. Bakom rimfrosten i björkarna syns gavlarna av södra folkskolan och lärarbostaden. I bakgrunden syns minnesmärket från 1808-09 års krig.
Vintrarna under så gott som hela 1930-talet hade varit milda men vintern 1939-40 var verkligen kall. Bakom rimfrosten i björkarna syns gavlarna av södra folkskolan och lärarbostaden. I bakgrunden syns minnesmärket från 1808-09 års krig.
Här bärs en stupad soldat in i kyrkan för jordfästning.
Här bärs en stupad soldat in i kyrkan för jordfästning.
Margit Lillsjö (1928-45) visar upp sitt trädgårdsland för klubbledaren Björses.
Margit Lillsjö (1928-45) visar upp sitt trädgårdsland för klubbledaren Björses.
Else-Maj och Åke Hemberg visar upp klubblandet i Palon i Dagsmark.
Else-Maj och Åke Hemberg visar upp klubblandet i Palon i Dagsmark.
Åke Kankaanpää och Dagny Nyberg gräftar upp potatis i sitt klubbland på Sunnantillvägen i Dagsmark. Dagny gifte sig sedan med Egil Mannfolk från Lappfjärd.
Åke Kankaanpää och Dagny Nyberg gräftar upp potatis i sitt klubbland på Sunnantillvägen i Dagsmark. Dagny gifte sig sedan med Egil Mannfolk från Lappfjärd.
Åke Jossandet visar upp störarna med ärter.
Åke Jossandt visar upp störarna med ärter.
Ungdomarna från Lappfjärd gjorde på sommaren en resa till Tammerfors med Haglunds buss.
Ungdomarna från Lappfjärd gjorde på sommaren en resa till Tammerfors med Haglunds buss.
Lennart Åbro i Härkmeri odlade både lök och tobak i sitt klubbland.
Lennart Åbro i Härkmeri odlade både lök och tobak i sitt klubbland.
Klubbledaren Karin Andtfolk granskar Runar Klemets fina potatisland i Härkmeri.
Klubbledaren Karin Andtfolk granskar Runar Klemets fina potatisland i Härkmeri.
De inre fönstren som togs bort på våren skall tvättas på hösten före de sätts tillbaka. Här ser vi eleverna på skolans gård.
De inre fönstren som togs bort på våren skall tvättas på hösten före de sätts tillbaka. Här ser vi eleverna på skolans gård.
"Hölen" i Fingälon är en rest av Lappfjärds å den tiden som den rann här.
”Hölen” i Fingälon är en rest av Lappfjärds å från den tiden som den rann här.
Lappfjärdsungdomarna fint uppklädda under sin resa till Tammerfors.
Lappfjärdsungdomarna fint uppklädda under sin resa till Tammerfors.
Det är full fart på kyrkbacken då kärrhjulen skall samlas in för att skickas vidare till stationen i Kristinestad därifrån de skickades med tåg till östfronten 1940.
Det är full fart på kyrkbacken då kärrhjulen skall samlas in för att skickas vidare till stationen i Kristinestad därifrån de skickades med tåg till östfronten 1940.
Här bokförs de kärrhjul som bönderna skickade iväg till fronten 1940.
Här bokförs de kärrhjul som bönderna skickade iväg till fronten 1940.
Skyddskåristerna på parad i Lappfjärd söderut från kyrkan på självständighetsdagen 6 december 1940
Skyddskåristerna på parad i Lappfjärd söderut från kyrkan på självständighetsdagen 6 december 1940
Lottorna på parad i Lappfjärd söderut från kyrkan den 6 december 1940.
Lottorna på parad i Lappfjärd söderut från kyrkan den 6 december 1940.
Alice Björses mitt bland blommor i sitt klubbland.
Alice Björses mitt bland blommor i sitt klubbland.
Fram till april 1940 var folkhögskolan ett sjukhus för lindrigt skadade och de sköttes av doktor Dreijer och ungefär 10 kvinnor från Lappfjärd.
Fram till april 1940 var folkhögskolan ett sjukhus för lindrigt skadade och de sköttes av doktor Dreijer och ungefär 10 kvinnor från Lappfjärd.
Holger Knus, f. 1933 ute på fjärden tillsammans med pappa Selim och mamma Helmi.
Holger Knus, f. 1933 ute på fjärden tillsammans med pappa Selim och mamma Helmi.
Svea Aittamäki i sitt klubbland i Perus. Hon gifte sig sedan med Georg Hagman.
Svea Aittamäki i sitt klubbland i Perus. Hon gifte sig sedan med Georg Hagman.
Kärvarna på störar i väntan på tröskning. I bakgrunden Erland Ingvesgårds bondgård.
Kärvarna på störar i väntan på tröskning. I bakgrunden Erland Ingvesgårds bondgård.
Mjölnaren Arne Engelholm där han står framför Holm kvarnen.
Mjölnaren Arne Engelholm där han står framför Holm kvarnen.
Ingeborg Ålgars visar upp sitt klubbland med föräldrahemmet i bakgrunden. År 1937 gifte hon sig med kantorn Eskil Ericsson och efter hans död gifte hon sig 1959 med Karl Ulfves.
Ingeborg Ålgars visar upp sitt klubbland med föräldrahemmet i bakgrunden. År 1948 gifte hon sig med Arthur Linsén från Tjöck.
Klubbledarna Karin Andtfolk från Härkmeri och Tyra Ingves från kyrkbyn.
Klubbledarna Karin Andtfolk från Härkmeri och Tyra Ingves från kyrkbyn.
Ture Nygård bredvid den tidstypiska rian. I bakgrunden syns ån.
Ture Nygård bredvid den tidstypiska rian. I bakgrunden syns ån.
Lappfjärdsflickor på kokkurs på södra skolan.
Lappfjärdsflickor på kokkurs på södra skolan.
Kärror och hjul skall skickas till fronten på vårvintern 1940. Längst till vänster magister Jakob af Hällström, han med papperet är Erland Klockars och framför honom står Frans Nygren.
Kärror och hjul skall skickas till fronten på vårvintern 1940. Längst till vänster magister Jakob af Hällström, han med papperet är Erland Klockars och framför honom står Frans Nygren.
Else Utfolk är med i klubben första året och visar här upp sina trädgårdsland tillsammans med mor Hilda till vänster. Kvinnan till höger är okänd.
Else Utfolk är med i klubben första året och visar här upp sina trädgårdsland tillsammans med mor Hilda till vänster. Kvinnan till höger är okänd.
Kyrkan bakom björkarna som är täckta av rimfrost.
Kyrkan bakom björkarna som är täckta av rimfrost.
Elis Holm och Gunnar Nygren stupade den 5 februari 1940 och båda begravdes den 22 februari. Kyrkan var helt fylld av besökare.
Elis Holm och Gunnar Nygren stupade den 5 februari 1940 och båda begravdes den 22 februari. Kyrkan var helt fylld av besökare.
Uno Björses stupade den 12 mars 1940 och följande dagen blev det fred. Här ligger han i "Gränsalin" hemma på gården.
Uno Björses stupade den 12 mars 1940 och redan följande dag blev det fred. Här ligger han i ”grännsalin” hemma på gården.
Här kommer Karl Henrik Jossandt med den första självbindaren i Lappfjärd. I bakgrunden Klockars gård.
Här kommer Karl Henrik Jossandt med den första självbindaren i Lappfjärd. I bakgrunden Klockars gård.
Björkarna runt Helsingforsbanken var fulla med rimfrost denna kalla vinter.
Björkarna runt Helsingforsbanken var fulla med rimfrost denna kalla vinter.
Här hoppar elever kullerbytta över plinten på skolgården. Vedraden är så hög att "Gustas Kaalas" skyms.
Här hoppar eleverna kullerbytta över plinten på skolgården. Vedraden är så hög att ”Gustas Kaalas” gård skyms.
Här en minnesstund över de stupade som lämnades kvar på slagfältet i slutskedet av vinterkriget.
Här en minnesstund över de stupade som lämnades kvar på slagfältet i slutskedet av vinterkriget.
Till vänster Gamälbroen och bakom de många telefontrådarna syns ungdomslokalen.
Till vänster Gamälbroen och bakom de många telefontrådarna syns ungdomslokalen.
Det är inte bästa kvalitet på fotot men kanske det syns hur mycket folk det är samlat runt minnesstoden på de stupades dag 1940.
Det är inte bästa kvalitet på fotot men kanske det syns hur mycket folk det är samlat runt minnesstoden på de stupades dag 1940.
Skyddskårsledarna på lokaltrappan 1940, från vänster Nils Molander, Otto Björses, Emil Björses, Hjördis Landgärds och till höger Bertel Ekman.
Skyddskårsledarna på lokaltrappan 1940, från vänster Nils Molander, Otto Björses, Emil Björses, Hjördis Landgärds och till höger Bertel Ekman.
Denna engelska spärrballong som slitit sig och efter en lång färd fastnade i en telefonstolpe på Sandan väckte en stor uppmärksamhet i Lappfjärd. Spärrballonger användes under kriget i de stora städerna nere i Europa för att skydda dessa mot fientligt flyg.
Denna engelska spärrballong som slitit sig och efter en lång färd fastnade i en telefonstolpe på Sandan väckte en stor uppmärksamhet i Lappfjärd. Spärrballonger användes under kriget i de stora städerna nere i Europa för att skydda dessa mot fientligt flyg.
Klockstapeln och kyrkan i vinterskrud på vårvintern 1940.
Klockstapeln och kyrkan i vinterskrud på vårvintern 1940.
Här tillverkas kläder i arbetsstugan i centralcaféet för soldaterna ute vid fronten. Från vänster Sofia Rosenback, okänd, Hjördis Landgärds, Jenny Rosenback, Sigfrid Rosenback och mannen till höger okänd.
Här tillverkas kläder för soldaterna ute vid fronten i arbetsstugan i centralcaféet. Från vänster Sofia Rosenback, okänd, Hjördis Landgärds, Jenny Rosenback, Sigfrid Rosenback och mannen till höger okänd.
Axel Klockars dotter Inga, född 1915.
Axel Klockars dotter Inga, född 1915.
Bland blommorna står Lars Börje Engelholm. Till vänster syns pappa Arnes kvarn.
Bland blommorna står Lars Börje Engelholm. Till vänster syns pappa Arnes kvarn.
Ines Juth i klubblandet. År 1947 gifte hon sig med Axel Westerlund.
Ines Juth i klubblandet. År 1947 gifte hon sig med Axel Westerlund.
Anita Björklund visar upp lökarna som hon har skördat.
Anita Björklund visar upp lökarna som hon har skördat.
Vykort från sommaren 1940 med hjältegraven över frihetskrigarna 1918. De vita korsen är över de som stupade under vinterkriget 30.11.1939 - 13.3.1940.
Vykort från sommaren 1940 med hjältegraven över frihetskrigarna 1918. De vita korsen är över de som stupade under vinterkriget 30.11.1939 – 13.3.1940.
Lottorna Elin Knuts, Tyra Ingves och Hulda Blomberg på lokalgården.
Lottorna Elin Knuts, Tyra Ingves och Hulda Blomberg på lokalgården.
Här Elin Nygren i sitt klubbland. År 1946 gifte hon sig med Alvar Björklund från Dagsmark.
Elin Nygren i sitt klubbland. År 1946 gifte hon sig med Alvar Björklund från Dagsmark.

Mera foton av Selim Björses hittar du genom att klicka HÄR!