Lehtimäkis gård i Palon på Storåvägen, ca 175.

Sammanställt av Lasse Backlund 2017, med hjälp av Sulo Lehtimäki, Pauli Mannila och Kaj Hemberg.

Fotot är taget från väster år 2003. I bakgrunden syns familjen Hembergs potatislager och uthus. Till höger utanför bild finns Oskus potatispackeri.
Fotot är taget från väster år 2003. I bakgrunden syns familjen Hembergs potatislager och uthus. Till höger utanför bild finns Oskus potatispackeri.

Det här huset på Peltola lägenhet i Palon byggdes högst troligt i slutet av 1920-talet av ”Pala Ville” alltså Frans Vilhelm Ketola (f. 1901 i Storå) och hans hustru Ida Josefina, född Granlund 1896. Ville hade gift sig år 1924 och flyttat till Dagsmark samma år och i maj 1925 köpte han en liten gård och en tomt på 0,5 ha av Oskar Myllyniemi på Åbackan. Efter ett par år sålde han den gården åt Johannes Klemets och i juli 1928 köpte han ett område på 2 ha av Anselm och Hulda Peltomaa. Paret Peltomaa hade i början av 1920-talet köpt en stor del av ”Kårk Erk Jåhanas” alltså Erik Johan Långs hemman i Palon. Paret Peltomaa från Storå bodde alltså inte själva på den ungefär 40 ha stora delen de köpte av ”Kårk Erk Jåhan”.

Här "Kårk-Erik-Jåhan" Lång fotograferad av Viktor Nylund. Erik Johan bodde i tiderna på det ställe där Norrviks bor idag men flyttade efter kriget till Mylläris gård nära sportplanen.
”Kårk Erik Jåhan” Lång fotograferad av Viktor Nylund. Erik Johan bodde i tiderna på det ställe där Norrviks bor idag men flyttade efter kriget till Mylläris gård nära sportplanen.

Den 1 augusti 1933 sålde ”Pala Ville” Ketola gården och området som hade döpts till Peltola åt Franssi Viljami Niittykoski (f. 1912 i Storå) och hans hustru Helmi (f. Teikari 1909 i Storå).

Den 17 mars 1936 sålde paret Niittykoski området och gården åt Sameli och Matilda Yliheikkilä, som före det bodde i den gård på Åbro hemmanet som sedan skulle bli Mannilas. Sameli som kallades ”Samppa” var änkling utan barn och han var född 1878 i Kauhajoki. Han gifte om sig med den frånskilda Matilda Vilhelmina Mannila (f.1874 i Storå) som från tidigare äktenskap hade två söner, den ena var Väinö Mannila. Väinö som var född 1898 gifte sig år 1936 med Elna Hirsimäki och de fick många barn. Samma år, alltså 1936 köpte Väinö och Elna Mannila gården på Åbro hemmanet och det är fortfarande i den släktens ägo. Vill du läsa mera om Mannilas gård och hemmanet Åbro, så klicka HÄR!

Samppa och Tilda tog under en tid hand om Matti, som var brorson till Väinö Mannila. Matti som var född på 20-talet i Storå bodde i Dagsmark tills han var 15-16 år gammal, då han flyttade hem tillbaka till Heikkilä by i Storå. Matti flyttade sedan till Sverige.

I mitten på 1940-talet blev Tilda sjuk och flyttade då till Storå, där hon dog 1948. Samppa tillbringade sina sista år på Åldersro, där han dog 1962.

År 1949 såldes området och gården på auktion och då ropades det in av Lauri och Esteri Lehtimäki, som före det bodde i ”Glas Kajsas” gård nära Storbron, det som Broberg hade byggt i tiderna. De bodde i ena ändan och Hilja Taskinen bodde i den andra. De bodde i Glas Kajsas endast en kort tid, före de flyttade till Palon. Lauri och Esteri Lehtimäki bodde före det i ställarstugan på Nylundas sågbacken, som stod mellan sågen och Lillkulls gårdar på A-sidon.

Lauri Lehtimäki var född i Storå och Lauris far hade flyttat dit från Korsbäck. Lauri gifte sig med Sven Kangasniemis dotter Esteri, som var född och uppvuxen i nuvarande Korpelas gård i Perus. Både Lauri och Esteri arbetade åt Nylundas och det var då de bodde i ställarstugan på sågbacken som var tillbyggd med en verkstad. Där föddes de tre barnen men endast sonen Sulo levde till vuxen ålder. Sulo (f. 1941) började i den finska skolan som då var inrymd i Pelas Viktors gård nära Lillbron och sedan flyttade den till Hällbackas gård på Åbackan och från 1953 gick han i den nybyggda finska skolan.

På fotot Esteri, sonen Sulo och Lauri Lehtimäki, ca 1945.
Esteri, sonen Sulo och Lauri Lehtimäki, ca 1945. Esteri som på riktigt hette Esse var född år 1909 och år 1938 gifte hon sig med Lauri Lehtimäki och år 1941 fick de sonen Sulo.

På 1950-talet då torrläggningen av Dagsmark Storsjöträsk påbörjades så fick Lauri arbete som hjälpkarl åt grävarna. Han fick också pröva på att gräva med de stora maskinerna och med detta arbete fortsatte han tills han gick i pension. Arbetsfältet var hela Vasadistriktet, så Lauri var borta hela veckorna och kom hem till Dagsmark endast till veckosluten.

På flygfotot från 1960-talet så ser Lauris gård ganska ensam ut.
På flygfotot från 1960-talet så ser Lauris gård ganska ensam ut.

I Palon hade de omkring 2 hektar mark runt gården, vilket gjorde att de kunde ha ett par kor och några får. Lite skog ägde de också på Risåsen ovanför Nystad.

Esteri dog år 1974 och år 1981 flyttade sonen Sulo till Kristinestad. Ett par år senare flyttade också Lauri dit och stugan och marken såldes åt rågrannen Hemberg och den är fortfarande i släktens ägo. På 1980-talet var gården uthyrd men har under en lång varit obebodd.

Foton.

På fotot den gård som Väinö och Elna Mannila år 1936 köpte av Väinös mor Matilda och hennes nya man Samppa Yliheikkilä. Det var ju "Kårk" Viktor Eklund som i tiderna påbörjade byggandet av denna gård men han sålde gården och hela hemmanet Åbro före huset blev färdigt.
På fotot den gård som Väinö och Elna Mannila år 1936 köpte av Väinös mor Matilda och hennes andra man Samppa Yliheikkilä. Det var ju ”Kårk” Viktor Eklund som i tiderna påbörjade byggandet av denna gård men han sålde gården och hela hemmanet Åbro före huset blev färdigt.

 

27