Grans eller Mattas på Dagsmarkvägen 384.

Nedtecknat av Lasse Backlund i februari 2019, med hjälp av Lennarts döttrar och ett flertal andra släktingar och bekanta.

Gammalt foto av Mattas-Viktors gård på Sebasbackan.

Den här gården byggdes troligtvis i början på 1910-talet av Viktor och Hilda Grans. Alternativt så blev den bara ombyggd och renoverad, eftersom Viktors mor Maja också bodde här på samma ställe i slutet av 1800-talet.

Viktor (1890-1973) var son till Maja Greta (född Klemets 1856-1938). Maja Greta var dotter till Matts Mattsson Klemets (1819-1909) och efter denne Matts heter släkten i folkmun för Mattas. ”Mattas-Maj” var för övrigt kusin med ”Stål-Kalle” som också bodde på Byåsen och fick dottern ”Stål-Ida” Nyberg.

Maja Greta hade år 1880 gift sig med Josef Hammarberg och de var torpare på Storkull hemman, säkerligen just på Dagsmarkvägen 384. År 1880 fick de sonen Frans Erland Hammarberg. År 1881 emigrerade Josef Hammarberg till Amerika och han dog där 1904. År 1899 for också sonen Frans Erland till Amerika, som så många andra gjorde just under denna förryskningstid och han återvände inte. Mellan åren 1905 till 1920 skötte Maja Greta om byns telefoncentral.

”Mattas-Viktor”, alltså Viktor Maja Gretasson föddes 1890 och under julen 1911 gifte han sig med bondedottern Hilda Sjögren (1890-1969). Hilda var dotter till bonden Henrik Sjögren (1857-1907) och Anna Kajsa (1853-1899). Hilda var född i Palon men flyttade 1898 till Kvarnå då hennes far köpte ett Rosenback hemman där.

Viktor hade ett litet jordbruk men arbetade för det mesta åt andra. Han var känd som den bästa dikaren i Dagsmark och i sina dagar täckdikade han många åkrar i byn. I december 1923 reste Viktor till Vancouver där han i flera år arbetade på en skogskamp tillsammans med flera andra dagsmarkbor. Efter några år återvände han och fortsatte som arbetare, och Hilda och han bodde i gården så länge de levde.

Gården övertogs sedan av deras son Åke, som arbetade på Andelsbankens kontor i Dagsmark. Efter Åkes död övertogs gården av den yngre brodern, som i sin tur sålde den åt utomstående. Den nya ägaren har renoverat gården grundligt och använder den som åretruntbostad.

Viktor och Hilda fick 6 barn:

Selim Vilhelm (1912-1919)

-Lennart (1914-1991) gift med Signe Grönroos, 3 barn.

-Runar (1915-1986) gift med Elna Solfvin. Barnlös.

-Eskil (1918 – stupade i fortsättningskrigets slutskede 1944) ogift och barnlös.

-Åke (1929-2006) ogift och barnlös.

-Bjarne (1935-2014) gift med Marita Bäckström, 2 barn.

Foton.

Hilda och Viktor Grans i trädgården på 1950-talet. Till höger skymtar Agnäs Eskils nya gård på andra sidan vägen.
Huset fotograferat från söder år 2003.
Anselm Lillsjö, Emil Storkull, Anselm Viklund, Viktor Grans och Emil Nyberg i Canada.
År 1923 reste Viktor Grans till Canada där han arbetade i skogen. Till vänster med yxan står Emil Nyberg och till höger står Anselm Viklund. Nere till vänster sitter Josef Granholm och bredvid honom med pipan sitter ”Mattas Viktor Grans”. Viktor stannade i Canada i några år tills han återvände till Dagsmark, liksom de andra tre.
Så här bodde skogsarbetare i Vancouver på 1920-talet. Till vänster sitter Viktor Grans från Dagsmark.

De gamla bilderna från Canada är tagna av Anselm Viklund och vill du se flera fina foton därifrån, skall du klicka HÄR!

Hilda Grans med barnen Runar till vänster, Eskil i mitten och Lennart till höger. Fotot togs under den tid då Viktor ännu befann sig i Canada på skogsarbete.
Mattas-Hildas styvmor Greta sitter där ute bredvid brotrappan. Hilda Grans riktiga mor Anna Kajsa dog år 1899 och fadern Henrik Sjögren gifte då om sig med Greta Johansdotter Korsbäck (1856-1931). Greta, som kallades ”Gret” var syster till Tresk-Kalle, Tresk-Erik, Anna Kajsa Långfors och några till.
Mattas Viktor och Hilda på besök hos sonen Runar och dennes hustru Elna Grans.
Hilda Grans där hemma i gungstolen.
Viktor Grans där hemma i gungstolen.
Hilda hämtar ved från vedlidret.
Lennart Grans på vägen mellan hemgården och Klåvus. I bakgrunden till vänster syns Maria Lindells gård. Hon kallades ”Kiiaa´s Kalleas Mari” och arbetade en tid som kokerska på skolan. Till höger i bakgrunden syns Stål-Idas gård. Stål-Ida var dotter till Stål-Kalle och hon var gift med Frans Nyberg. I högra kanten syns en del av hönshuset där Klåvus.
Lennart skaffade tidigt en traktor med järnhjul och han både plogade och harvade åt andra bönder. Här harvar han Nylunds åker på Sunnantillvägen, i bakgrunden syns Nylunds gamla gård.
På hösten 1956 gifte sig Bjarne Grans med Marita och här sitter de tillsammans med Hilda och Viktor Grans i övre våningen på mejeriet. Bjarne och Marita bodde sedan en tid i Nylundas Idas lillstuga före de år 1961 flyttade till Frövifors i Sverige. År 1965 blev Marita kändis då en större tidningen skrev om hennes språkkurser för inflyttade finska arbetare på det lokala bruket.
Lennart och Signe Grans på besök hos Elna och Runar på Byåsen. Det förfallna huset i bakgrunden tillhörde i tiderna torparen ”Kiiaas-Kalle” alltså Karl Lindell (1846-1924) och här bodde hans dotter ”Kiiaas-Kalleas-Mari” en tid före hon flyttade in i granngården. Runar och Elna köpte detta hus år 1938 då de gifte sig och de byggde till och renoverade det på 1950-talet.
Boris Långfors, Runar och Elna Grans, Signe och Lennart Grans framför Runars nyrenoverade gård på 1950-talet.
Huset fotograferat från väster år 2003.
Nygifta paret Bjarne och Marita Grans framför uthuset bakom mejeriet år 1956. Brudnäbbarna är Edsel Stenströms barn.
Lennart Grans med barnen Annel och Jarl-Erik bärgar hö i Nystad. I bakgrunden syns Adelinas gamla gård.
Signe och Lennart på trappan där ”Andersas” i Klemetsändan. Signes mor Selma sitter på trappan.
Viktor, Bjarne, Hilda, Gun-Lis, Signe, Jarl-Erik, Lennart och Åke utan Viktoras gård i slutet på 40-talet. Samtliga med efternamnet Grans.
Militärfoto av Eskil Grans, som stupade i fortsättningskrigets slutskede och blev kvarlämnad på slagfältet då trupperna tvingades retirera under storoffensiven 1944.
Eskil Grans som var född 1918 stupade under den ryska storoffensiven i juni 1944.

Till höger Åke Grans med en kula i handen vid tävlingar i Vanhakylä. Rainer Gröndahl hukar sig då han binder sina löparskor. Fotot lånat av Kimmo Eränen.
Kända idrottare hemma hos Mattas-Åke Grans. Fotot lånat av Kimmo Eränen.
Åke Grans var en duktig idrottare i början på 50-talet. Här kastar han diskus vid tävlingar i Bötom 1955. Fotot lånat av Kimmo Eränen.
Åke Grans och en Santamäki på motorscykel.
Per Klemets från Åbackan hälsar på sin olycksbroder Åke Grans. De unga männen skadades svårt i en motorcykelolycka i Perus och det var nog Åkes goda kondition som gjorde att han kunde räddas till livet. Mellan männen syns lokalen, medan Klåvus uthus syns till höger.
Då Lappfjärds Andelskassas nya bankhus i Dagsmark blev färdigt i november 1965, så blev Åke Grans dess föreståndare. Före det hade kontoret varit inrymt i Nelsons affär och Nils hade skött om banken från år 1949.