Blomkvists gård på Dagsmarkvägen 342.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014, med hjälp av Lisa Berglund. Inga-Lill Sandström har gjort en utredning över hemmanet Blomqvists tidiga historia, som du kan läsa om du klickar här!

Den här gården byggde Bror och Heddi Vikfors år 1956 och den byggdes på samma ställe där Blomkvistas gamla bondgård hade stått i långa tider. Fotot är från 2019.

Gamla gårdens historia.

Här till vänster står Selim och Agnes framför Blomkvists gård nära Kias kroken. Längst till höger Selims mor Wilhelmina. Kvinnan mellan Agnes och Wilhelmina tillsvidare okänd.
Till vänster står Selim och Agnes framför Blomkvists gård nära Kias kroken. Längst till höger Selims mor Wilhelmina. Kvinnan mellan Agnes och Wilhelmina tillsvidare okänd.

Den här gården byggdes troligen av Karl Blomkvist (1856-1909) och hans första hustru Anna Greta (f. Lillkull 1862-1902) i slutet av 1800-talet.

Karl föddes 1856 i Härkmeri men flyttade som 3-åring till Dagsmark tillsammans med sin far Josef Blomkvist (f. Hannus 1825-1891) och sin mor Albertina (f.Sjuls 1823-1867).  Josef blev då bysmed i Dagsmark och kallades därför för ”Smedin”. De första åren bodde Josef och Albertina på A-Sidon på Lång hemmanet, som i dag är Backlundas hemgård. Efter Albertinas död 1867 gifte Josef om sig år 1868 med Kajsa Eriksdotter Rosenback, född Båsk år 1820. Han bodde sedan på Rosenbacks hemman till sin död.

(Ragnar Backlund har renskrivit bouppteckningen efter Albertina Blomkvist och vill du ta en titt på den, så klicka HÄR!

Josef och Albertina fick 2 söner och 5 döttrar. Äldsta  sonen Josef Josefsson flyttade 1876 till Skaftung och blev bysmed där, allmänt kallad för ”Smedi-Jobb”. Den andre sonen Karl blev också smed och kallades för ”Smidi-Kalle”. Karl var också bonde och han gifte sig år 1880 med Anna Greta (f. Lillkull 1862-1902) och blev då måg på det Lillkull hemman som låg nära Kias-kroken. Anna Gretas mor hette också Anna Greta och hennes far kallades för ”Pelas-Erk” och var den som hade fått ge namn åt den stora stenen i ån nedanför Nyströmas. Vill du läsa mera om ”Pelas-Erk” och hans släkt bakåt ända till 1600-talet, så skall du klicka HÄR!

Karl och Anna Greta fick dottern Anna Maria (1893-1928) som gifte sig med Otto Ingvesback (1888-1970)  från Lappfjärd. Samma år som Anna Greta dog år 1902 gifte Karl om sig med Vilhemina (f.Lillkull 1874-1954) och de fick sonen Selim (1904-1947). Vilhelmina var dotter till Rebeck-Josip Lillkull från A-sidon och hon började sedan kallas för ”Blomkvistas-Mina”.

I samband med storskiftet i början på 1900-talet fick Karl Blomqvist sitt hemman i 5 skiften. På kartan visar den blåa linjen hur stort hemskiftet var. Smedjan stod ungefär där familjen Hammarberg bor i dag.
I samband med storskiftet i början på 1900-talet fick Karl Blomqvist sitt hemman i 5 skiften. På kartan visar den blåa linjen hur stort hemskiftet var. Smedjan stod ungefär där familjen Hammarberg bor i dag.

Under åren 1881-1888 arbetade Karl i Amerika och den 7 november år 1903 åkte han tillsammans med grannen Josef Henriksson Lillkull till Syd-Afrika för att arbeta i gruvorna där. Med fartyget Urania avseglade han från Hangö till Kapstaden och eftersom han hade ett 5-års pass kom han troligen tillbaka 1908. Kamraten Josef Lillkull från granngården kom däremot inte tillbaka, han dog i en olycka 25.12.1904  i Village Main Reef i Syd-Afrika.

Troligen dog Karl Blomkvist av stendammlunga eller i minarsjukan som den också kallades. Det här var en sjukdom som ofta drabbade arbetare som under långa perioder arbetade i de dammiga gruvorna.

Sittande Vilhelmina Blomkvist f. 1874 med sonen Selim i famnen. Till höger Vilhelminas syster Fia f.1877, gift Ekberg. Uppe till vänster Maria Blomkvist, f. 1893. Karl Blomkvists dotter från första giftet med Anna Greta Båsk som dog 1902. Maria gifte sig sedan med Otto Ingvesback från Lappfjärd. Karl befann sig i Sydafrika då detta foto togs år 1905.
Sittande Vilhelmina Blomkvist f. 1874 med sonen Selim i famnen. Till höger Vilhelminas syster Fia f.1877, gift Ekberg. Uppe till vänster Maria Blomkvist, f. 1893, det är alltså Karl Blomkvists dotter från första giftet med Anna Greta Båsk som dog 1902. Maria gifte sig sedan med Otto Ingvesback från Lappfjärd.
Karl befann sig i Sydafrika då detta foto togs år 1905.

Vilhelmina, vanligen kallad för Blomkvistas-Mina blev nu änka men gifte år 1916 om sig med änklingen Josef Henrik Lång (1870-1920) Denne hade tidigare varit gift med Maria Vilhelmina Storkull (1865-1915) och hade med henne sonen Josef Emil (f.1897). Josef och Mina hade inga gemensamma barn och efter Josefs död bodde Mina kvar i hemgården. Vill du läsa mera om Minas andra man Josef Henrik, så skall du klicka HÄR!

Blomkvistas-Mina.
Blomkvistas-Mina.

Karl och Mina Blomkvist fick endast sonen Selim som gifte sig med Agnes (f. Häggblom i Pjelax i Närpes (1902-1973). När Agnes gick i Evangeliska folkhögskolan i Dagsmark var hon inkvarterad hos familjen Blomkvist och blev då så bekant med sonen Selim att de gifte sig år 1929 och hon stannade kvar i Dagsmark hela livet.

Selim och Agnes Blomkvist år 1929.
Selim och Agnes Blomkvist år 1929.

Selim och Agnes fick 4 döttrar, 1930 föddes trillingarna Lisa, Hedvig och Lilli och sedan Etel (1932-1937) .

Här är trillingarna ett år gamla. Den infogade texten infördes i Sydin på deras 60-årsdag.
Här är trillingarna ett år gamla. Den infogade texten infördes i Sydin på deras 60-årsdag.
Här sitter Agnes och Selim med trillingarna och sjukliga Etel i mitten på 30-talet. Skymd bakom Lisa sitter Mina-farmor.
Agnes och Selim sitter med trillingarna och sjukliga Etel i mitten på 30-talet. Skymd bakom Lisa sitter Mina-farmor.

Lisa växte upp tillsammans med Mina-farmor i storstugan medan Hedvig och Lilli bodde med sina föräldrar i lillstugan som stod längre västerut. Lillstugan står fortfarande kvar.

Läraren Selim Björses från Lappfjärd var en aktiv fotograf, det här är hans bild av de blyga trillingarna.
Läraren Selim Björses från Lappfjärd var en aktiv fotograf, det här är hans bild av de blyga trillingarna. Till vänster Lisa, i mitten Heddi och Lilli till höger.
I den här gamla korgen ligger dockorna som föreställer trillingarna Blomkvist.
I den här gamla korgen ligger dockorna som föreställer trillingarna Blomkvist.
Här de 10-åriga trillingarna med ån och A-sidon i bakgrunden.
De 10-åriga trillingarna med ån och A-sidon i bakgrunden.
Det är klart att det är Lisa Blomkvist i mitten men vem som är vem av Lilli och Hedvig är svårare att bestämma. Men det borde nog vara Lilli till vänster och Hedvig till höger.
Här familjen Blomkvist år 1946.
Familjen Blomkvist år 1946.
Här står Agnes framför lillstugan.
Agnes Blomkvist framför lillstugan.
Två stycken Vilhelminor, Blomkvist till vänster och Berglund till höger.
Två stycken Vilhelminor, Blomkvist till vänster och Berglund till höger.
Lillstugan fotograferad år 2003.
Lillstugan fotograferad år 2003.
Denna gård byggdes år 1956 på samma ställe där den gamla bondgården stod. På 1960-talet och en bit in på 70-talet verkade en lemonadfabrik i källarvåningen.
Denna gård byggdes år 1956 på samma ställe där den gamla bondgården stod. På 1960-talet och en bit in på 70-talet verkade en lemonadfabrik i källarvåningen.
Lemonadfabrikör Bror Vikfors förevisar maskinen som han tillverkade läskedrycker med. Fotot är från januari 1972 och är taget av Rafael Olin, finns på SLS:s arkiv i Vasa.
Trillingarna Blomkvist pratar gamla minnen i soffhörnet år 2013. Fr. v. Hedvig, Lisa och Lilli.
Trillingarna Blomkvist pratar gamla minnen i soffhörnet år 2013. Fr. v. Hedvig, Lisa och Lilli.
Agnes Blomkvist med dottern Lisa, som senare gifte sig med Arvid Berglund i Lillsjö.
Agnes Blomkvist med dottern Lisa, som senare gifte sig med Arvid Berglund i Lillsjö.
Hedvig Blomkvist har förlovat sig med Bror Vikfors från Korsbäck.
Hedvig Blomkvist har förlovat sig med Bror Vikfors från Korsbäck.
Förlovningsfoto med Lisa Blomkvist och Arvid Berglund.
Förlovningsfoto med Lisa Blomkvist och Arvid Berglund.
År 1951 förlovade sig Lilli Blomkvist med bondesonen Birger Lindbäck från Langåsin i Perus.
År 1951 förlovade sig Lilli Blomkvist med bonden Birger Lindbäck från Langåsin i Perus.