Mordet på Josef Rosenlund.

Nedtecknat av Lasse Backlund i april 2019, enligt uppgifter ur tidningen Syd-Österbotten.

Den 6 november 1921 firade man bröllop hemma hos Josef Rosenlund i Perus då hans dotter Selma gifte sig med Antti Aittomäki från Lappfjärd. Dottern Selma hade inte bott hos sin far, utan hon hade växt upp hos sin farfar, som kallades ”Gamla Ullarin”, som bodde endast ett par hundra meter från Josefs torp.

På bröllopet blev det bråk mellan Josef och nya mågen Antti, eftersom det hade framkommit att ”Gamla Ullarin” som ägde torpmarken där Josef bodde tänkte testamentera all sin egendom åt barnbarnet Selma och hennes man Antti. Genom detta giftermål skulle Josef alltså gå miste om sitt rättmätiga arv. Som brukligt var på bröllopen så förtärdes det mycket brännvin och under rusets inverkan fortsatte bråket. Några värre skador blev det ändå inte under själva festen.

När bröllopsgästerna hade avlägsnat sig, hittades Josef liggande på landsvägen vid gårdsgrinden med ett krossår i huvudet. Han levde ännu men i medvetslöst skick fördes han till sjukhuset i Kristinestad där han avled dagen därpå.

Vid polisundersökningen fann man ingen gärningsman. Både Antti Aittomäki och Selmas bror Emil Rosenlund var en tid häktade som skyldiga men frigavs efter en tid i brist på bevis. Några vittnen till mordet fanns inte men från fönstret hos ”Gamle Ullarin” dit de nygifta hade begivit sig hade de sett att ett par okända män hade träffat Josef på landsvägen och att dessa överfallit och dödat Josef.

Några mördare hittades alltså inte och fallet lades då ned i brist på bevis.

16 år senare, i slutet av år 1937 togs fallet upp på nytt då en kommissarie Frostell hade hittat en ny misstänkt som han hade anhållit. Det var Antti Aittomäkis bror Ville som i förhören trasslat in sig i motsägelser. Trots det nära släktskapet hade han inte varit inbjuden till bröllopet men vittnen visste att han nog hade uppehållit sig i närheten. Eftersom det har gått så många år efter mordet så hade alla inblandade personer avlidit, endast Ville var i livet. Han led dessutom av långt framskriden lungsot men trots det förpassades han till länsfängelset i väntan på rättegång.

Under rättegången i början på december 1937 erkände Ville att han nog varit med och med knytnäven slagit Josef i vänstra sidan på bröstet men att det var den senare avlidna brodern Antti som hade utdelat det dödande slaget.

I utslaget från tinget så sägs det att indicierna mot Ville är graverande men eftersom han nekar till brottet, så går det inte att ge en fällande dom, utan åtalet förkastas. Men det beslöts att hovrätten i Vasa skall få ta sig an fallet och därför skall Ville fortfarande hållas häktad. Han återförpassades med andra ord till fängelset i Vasa.

I februari 1938 gav hovrätten i Vasa ett fällande utslag. Hovrätten ansåg att Ville Aittomäki uppsåtligen, dock utan avsikt att döda, misshandlat Rosenlund med den påföljd att han hade avlidit dagen därpå. Ville dömdes till 6 års tukthus.

Högsta domstolen som behandlade målet i juni 1938 överraskade de flesta genom att frikänna Ville från mordåtalet och han försattes direkt på fri fot. Högsta domstolen ansåg inte att tillräckliga bevis hade funnits för en fällande dom.