Lillkull Gunnaras på Sunnantillvägen 81

Den här gården på 3 rum och kök på Sånan byggde Gunnar och Guldi Lillkull år 1936 på Stenkull lägenhet. Uthusbyggnaden byggdes följande år och växthuset i bakgrunden byggdes i slutet på 60-talet. Hemmanet och gården övertogs sedan av deras son Jan Lillkull, som sedan har sålt hemmanet åt utomstående. Flygfotot är från början av 1970-talet.

Sammanställt av Lasse Backlund i maj 2020:

Gunnar Lillkull (1915-1986) som kallades ”Pelas Gunnar” var son till bonden och kommunalmannen Johan Lillkull (1884-1957) och Ida (f. Lindell i Lillsjö 1882-1962). År 1934 gifte sig Gunnar med Guldi Nyström, som var dotter till Niklas Nyström (1872-1959) och Anna Kajsa (1868-1955) som var dotter till ”Rebeck Kalle” Lillkull. Om du vill läsa historiken om Guldis barndomshem, så skall du klicka HÄR!

Guldi Nyström och Gunnar Lillkull hos fotografen på 1930-talet.

År 1935, den 15 december ”upplät och avstod” Johan och Ida Lillkull hälften av sitt Lillkull hemman åt sonen Gunnar, som året innan hade gift sig med Guldi Nyström. Hemmanet på 5/384 dels mantal värderades till 35 000 mark och skulle ha bestått av omkring 50 ha skog och mark. Åt Gunnars föräldrar skulle de ge livstids sytning, plus att de till Gunnars systrar Hulda, Elin och Julia skulle ge 5,000 mark var i utlösen. Några byggnader ingick inte i överlåtelsen.

Gunnar var bonde men liksom sina förfäder var han också aktiv inom lokalpolitiken. Han satt som ledamot både i kommunalfullmäktige och i kommunalstyrelsen i Lappfjärds kommun på 1960-talet. Han satt också i direktionen för Sydbottens Andelsbank och han var en tid också direktionens ordförande. Ännu i början av 70-talet satt han i styrelsen för Sydösterbottens sjukhus i Kristinestad.

Mellan åren 1935 och 1951 fick Gunnar och Guldi 4 barn, varav 2 bor i Lappfjärd, en bor i Sverige och en är bosatt i Dagsmark. I denna släkt har de kommunala engagemangen verkligen gått i arv, för på 1990-talet satt Gunnars äldre son Harry en tid både i stadsfullmäktige och i stadsstyrelsen i Kristinestad.

På 1960-talet var morotsodlingen den viktigaste näringen på gården, där det också fanns 1 häst och 4 kor. Korna och mjölkmaskinen såldes på auktion i januari 1970 och efter det satsades det helt på potatisodlingen, då man skaffade moderna maskiner och så byggdes det en potatiskällare på samma tomt.

År 1974, den 29 november sålde Gunnar och Guldi hela hemmanet åt sonen Jan för 84 275 mark. Köpeskillingen betalades med utlösen åt de tre syskonen och med övertagande av ett banklån. Efter generationsskiftet skarvades bostadshuset till med en lägenhet i den västra ändan.

Efter en tid sålde Jan Lillkull hemmanet åt familjen Norrvik, medan bostadshuset och alla uthusen såldes åt en utomstående från Lillsjö, som fortfarande bor där.

Foton.

Guldi och Gunnar Lillkull.
På 1980-talet byggdes gården om totalt och den byggdes i så att den då fick 2 lägenheter. Längst till vänster skymtar Selim och Manda Lillkulls gård. Fotot taget från söder år 2003.
På 60-talet var morotsodlingen viktig men på senare tid var ju potatisodlingen huvudnäring och en tidsenlig potatiskällare byggdes utefter Sunnantillvägen. Den nuvarande ägaren använder potatiskällaren som verkstad. Fotot taget från väster.
På Viktor Nylunds foto med syskonen Lillkull står också hans son Rurik till vänster. Bredvid Rurik står Elin och Hulda och längst fram står Julia och Gunnar. Karl (f. 1923) var inte född då detta foto togs.
Gunnars föräldrar Ida och Johan Lillkull.
Då Hulda Lövgren i mitten fyllde 75 år så mötte alla syskonen upp, från vänster Gunnar Lillkull, Julia Långfors, födelsedagsbarnet Hulda, Karl Lillkull och Elin Landgärds.
På fotot som Niklas Enlund tagit på en släktträff år 2015 så ser vi en stor del av Johans och Idas ättlingar.
Gunnar och Guldi Lillkull med dottern Karin.
Gunnar Lillkull på hög höjd.
Julkorset är rest hemma hos Gunnar Lillkull.
Guldi Nyström i unga år.
Guldi Lillkull framför hemgården på Sunnantillvägen.
Karin Lillkull gifte sig år 1955 med Bo Frisk och här är de tillsammans med äldsta dottern.
”Pelas Gunnar å Guldi me dootren åp brotrappon”.
Guldi visar upp ett av barnen.
Gunnar och Guldis äldsta dotter Karin (f. 1935) ensam på trappan.
Här står Guldi Lillkull tillsammans med mågen Bo Frisk.
Från vänster Jossandt Lennart, Sandvik Berta, Eskil Antfolk, Inga Englund och Guldi Nyström vid folkhögskolan i Lappfjärd.
Se hur livat det gick till då Bo Frisk med dragspelet och hans hustru Karin var med. Gladare foto får man leta efter!