Rebeck eller Lillkull Adelinas gård på Sunnantillvägen 87

På bilden fr.v. Anselm Lillkull med sin mor Rebeck-Adelina och syster Aina, gift Löfgren. Huset fotograferat från söder i februari 1932.
Den här gården byggdes i slutet på 1800-talet av ”Rebeck-Kalle” Lillkull eller Lund (1840-1915) och Maja Sofia (f. Klemets 1844-1927). Anselm Lillkull står till vänster med sin mor Rebeck-Adelina och syster Aina, gift Löfgren. Huset fotograferat från söder i februari 1932.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014, med hjälp av Marianne Lind och Iris Lindblad. Uppdaterats i december 2016.

Rebeck Kalle var son till torparen på Lillkull Gustav Andersson Riarbäck, senare Lillkull och var alltså bror till Rebeck Josip Lillkull som byggde en gård i närheten, den som kallades för Ekbergas eller Ulla. (Vill du läsa mera om Rebeck Josip, så klicka här!) Kalle var också bror till Rebeck Viktor som år 1875 blev ägare till det hemman, som senare skulle bli Backlundas.

Viktors, Josips och Kalles farfar Anders Andersson Riarbäck eller Nyman (1785-1823) flyttade år 1799 från Vörå till Riarbäck eller Riihiluoma i Kornbäcken. År 1811 gifte han sig med Kajsa Karlsdotter Lillkull (1788-1844) och de fick bland annat sonen Gustav och år 1846 flyttade Gustav Andersson med familjen till A-sidon för att bli torpare på Lillkull.

Här sitter ”Rebeck-Kalle” med sin hustru Maria Sofia, f. Klemets.
”Rebeck Kalle” med sin hustru Maja Sofia, f. Klemets. Maja Sofia var född på Andersas, eller ”Mattas Lennatas” som vi kanske säger i dag.

År 1864 övertog Rebeck Kalle en tredjedel av faderns torp och några år senare köpte han ett hemman. Vill du läsa mera om dess köp, så skall du klicka HÄR!

Rebeck Kalle Lillkull eller Lund och Maja Sofia fick 13 barn, bland annat:

Edla Maria f. 1862, som gifte sig med Viktor Norrgård och flyttade till Klemetsändan. Vill du läsa mera om Viktors och hans barns 3 hemman, så skall du klicka HÄR eller HÄR eller HÄR.

Karl Erik eller Charles Carlson (1864-1944) som flyttade till Amerika. Vill du läsa mera om honom, klicka HÄR!

Anna Kajsa (1868-1955) som först gifte sig med Josef Lillkull, men efter att denne omkom i Syd-Afrika gifte om sig med Niklas Nyström från Lappfjärd. Vill du läsa mera om Nyströmas Anakajs, så skall du klicka HÄR!

Josef Backlund (1871-1942) som gifte sig med Maria Lång, som var syster till Axel Forslin och Erland Grönroos. De bodde först i Amerika tills de år 1903 återvände och sedan bodde de på A-sidon då de övertog det hemman på Lång som Josefs farbror Viktor Lillkull hade haft. Vill du läsa mera om Backlundas hemman och gård, så skall du klicka HÄR!

Adelina (1876-1947) som gifte sig med Josef Lillkull som dog ung efter att ha blivit skadad av en sparkande häst 1905.

Dessutom hade Kalle och Maja Sofia flera barn som dog unga, bland annat hade de 4 söner som alla hette Johan Viktor och de dog alla i mycket unga år.

I storskiftet 1900-1912 fick Rebeck Kalle sina åkrar väl samlade i ett enda skifte. Dessutom fanns det ängar i Börkmossen och skog på Bergåsen.

Hemmanet Lund på 0,0223 mantal som utgör 3/56 mantal av Lillkull hemman, ägdes av bonden Karl, Gustavsson Lillkull (1840-1914) som också kallades för ”Rebeck-Kalle”. Hemmanet övertogs sedan av dottern Adelina och hennes man Josef Rosenback från Krook och sedan av deras barn Anselm och Selim Lillkull och det har sedan sålts åt utomstående.
Hemmanet Lund på 0,0223 mantal som utgör 3/56 mantal av Lillkull hemman, ägdes av bonden Karl, Gustavsson Lillkull (1840-1914) som också kallades för ”Rebeck Kalle”. Hemmanet övertogs sedan av dottern Adelina och hennes man Josef Rosenback från Krook och sedan av deras söner Anselm och Selim Lillkull och det har sedan sålts åt utomstående.

Dottern Adelina tar över hemmanet.

Adelina, som var dotter till ”Rebeck”-Kalle Lillkull gifte sig år 1898 sig med bondesonen Josef Lillkull (f. Rosenback el. Storkull 1870-1905). I november 1907 övertog de hälften av hemmanet, alltså 5/448 mtl av Adelinas far. Köpesumman var 900 mark, plus sytning åt säljarna.

Adelinas man Josef var son till Josef Henrik Rosenback, f. Storkull (1846-1915) och Anna Sofia (f. Rosenback 1851-1910). Mågen Josef var alltså bror bland annat till Viktor Nyroos (1875-1943) och Erland Krook (1888-1946).

Fr.v. Anselm Lillkull (1902-1962) och hans dåtida fästmö Daga Kjellberg, hemma från Nykarleby som var lärare i Dagsmark åren 1925-1929. Den äldre damen mitt i bild är Adelina Lillkull (1876-1947) och snett bakom henne sitter sonhustrun Amanda (1904-1989) som var gift med Adelinas son Selim. I Adelinas famn sitter Nils Lillkull (1925-2002). Till höger om Nils sitter Aina (1904-1989) som gifte sig med Sigurd Löfgren. Längst till höger sitter Signe Ekberg (1909-1990) som gifte sig med Leander Nyholm. Men vem sitter bredvid Signe, andra från höger? Huset fotograferat från nordost år 1928.
Fr.v. Anselm Lillkull (1902-1962) och hans dåtida fästmö Daga Kjellberg, hemma från Nykarleby som var lärare i Dagsmark åren 1925-1929. Den äldre damen mitt i bild är Adelina Lillkull (1876-1947) och snett bakom henne sitter sonhustrun Amanda (1904-1989) som var gift med Adelinas son Selim. I Adelinas famn sitter Nils Lillkull (1925-2002). Till höger om Nils sitter Aina (1904-1989) som gifte sig med Sigurd Löfgren. Längst till höger sitter Signe Ekberg (1909-1990) som gifte sig med Leander Nyholm. Men vem sitter bredvid Signe, andra från höger? Huset fotograferat från nordost år 1928. Längst till vänster syns Signe Ekbergs hem på andra sidan Sunnantillvägen, det som sedan övertogs av familjen Ånäs.
På sockenkartan från 1935 så ser vi att huset var vackert beläget nära Lappfjärds å i närheten av Viktor Nylunds såg- och elkraftverk.
På sockenkartan från 1935 så ser vi att huset var vackert beläget nära Lappfjärds å i närheten av Viktor Nylunds såg- och elkraftverk.
Här Adelina Lillkull som gifte sig med Josef Storkull.
Adelina Lillkull som gifte sig med Josef Rosenback eller Storkull.

Josef som var född på Åbackvägen blev alltså måg på Lillkulls hemman men han dog relativt ung då han som 35-åring blev så svårt skadad av en sparkande häst att han avled.

Adelina och Josef fick 3 barn, Anselm som kallades för Adelinas-Anselm, Aina som kallades för Rebeck-Aina och Selim som kallades för Krook-Selim eller Rebeck-Selim.

Hemmanet Lund delas mellan bröderna Selim och Anselm

År 1936 delades hemmanet Lund, så att Artur Lillkull övertog hemgården och halva hemmanet, som fortsatte att heta Lund 5:121. Den andra halvan av hemmanet övertogs av brodern Anselm Lillkull och det fick då namnet Söderlund 5:122.

Det var Selim (1899-1982) och hans hustru Amanda (f. Rosenblad i Perus 1904-1989) som tog över hemgården och hemmanet efter Adelina och som skulle betala sytning åt henne. Selim gifte sig med Amanda år 1924 och året därpå, i december 1925 for Selim till Canada och lämnade Manda ensam hemma med sonen Nils som då var ett halvt år. Manda och Nils bodde där Adelinas men eftersom Manda arbetade som piga åt Erland och Hulda Krook, så bodde de en tid i Krook lillstugan.

År 1931 så for också Manda och sonen Nils till Canada och de kom dit den 17 maj, samma dag som Nils fyllde 6 år. I mars 1932 föddes så dottern Dagny, som alltså är Selims och Mandas enda barn som är född i Canada. År 1937 flyttade Manda tillbaka från Vancouver till Dagsmark tillsammans med barnen Nils och Dagny. Följande år återvände Selim Lillkull från Canada och de fick sedan barnen Helge, Inger och Meri.

 

Här Selim Lillkull i armén. Han kallades både Krook-Selim och Rebeck-Selim.
Selim Lillkull i armén. Han kallades både Krook-Selim och Rebeck-Selim.
Här gården som ”Rebeck-Selim o Manda” byggde år 1950, nästan på samma ställe där Josef och Adelinas gamla gård stod. Gården fotograferad år 2003, från söder.
Gården som ”Rebeck Selim o Manda” byggde år 1950, nästan på samma ställe där Josef och Adelinas gamla gård stod. Gården fotograferad år 2003, från söder.

År 1939, den 13 juni köpte Selim och Manda Lillkull ett 4 ha stort område på södra sidan av Sunnantillvägen i Bymossen för 9 500 mark. Säljare var Selim och Agnes Blomqvist och det ny området namnet Båskåkern 5:129.

År 1976, den 8 februari sålde Selim och Manda Lillkull gården, hemmanet Lund och Båskåkern åt sin dotter Inger (f.1943) och hennes man Roger Holm (f. 1941 i Lappfjärd). Åt sina fyra syskon skulle hon betala utlösen och föräldrarna fick livstids rätt att bo kvar i gården. Tillsammans med sin man Roger odlade de potatis på detta Lund hemman. Manda Lillkull bodde de sista åren hos dottern Inger på Bötomvägen i Lappfjärd och efter det har ingen bott i gården.

I början på 2000-talet sålde Inger och Roger både gården och åkrarna åt grannen Grönlund.

Så här såg den obebodda gården ut sommaren 2005, fotograferad från öster. Den gamla bondgården stod delvis på samma ställe som den här nya.
Så här såg den obebodda gården ut sommaren 2003, fotograferad från öster. Bondgården som revs stod delvis på samma ställe som den här nya.

År 2017 sålde Grönlund Selim och Mandas gård vidare åt den nuvarande ägaren, som i augusti hade brandkåren att bränna ner huset. På tomten har uppförts en ny gård.

På morgonen den 17 augusti 2017 gick Selim och Mandas gård till historien, då brandkåren från Bötom på ett behärskat sätt brände ner huset.
På morgonen den 17 augusti 2017 gick Selim och Mandas gård till historien, då brandkåren från Bötom på ett behärskat sätt brände ner huset. Foto Jens Kronman.
Selim Lillkull hos en fotograf i Amerika.
Selim Lillkull hos en fotograf i Amerika.
Selim Lillkull i militären.
Selim Lillkull i militären.
År 1949 fyllde Selim 50 år och uppvaktningen var lite över det vanliga och presenterna likaså.