Selims foton från år 1939.

Här några av folkskolläraren Selim Björses´ fotografier. Eric Stens har identifierat personerna och skrivit de flesta texter. Fotografierna är från Svenska Litteratursällskapets arkiv i Vasa.

Otto Fröberg plogar med sin nya traktor av modell McCormick, med järnhjul både fram och bak. I bakgrunden Flottbron och Storhannus gård.
Otto Fröberg plogar med sin nya traktor av modell McCormick, med järnhjul både fram och bak. I bakgrunden Flottbron och Storhannus gård.
Verna Agnäs (f. 1925 senare gift med Arne Björkskog) visar upp sin fina trädgård, framför en minst lika fin bondgård på Sebbasbackan bredvid folkskolan i Dagsmark.
Verna Agnäs (f. 1925 senare gift med Arne Björkskog) visar upp sin fina trädgård, framför en minst lika fin bondgård på Sebbasbackan bredvid folkskolan i Dagsmark.

Vill du läsa mera om Agnäs gård på Sebbasbackan, så klicka HÄR!

Okänd flicka som visar upp sitt klubbland, med öppna ängar i bakgrunden.
Okänd flicka som visar upp sitt klubbland, med öppna ängar i bakgrunden.
Deltagarna i sångfesten i Korsnäs, från vänster Bertel Pärus, Valter Björknäs, Elis Holmlund, Birger Hedkrok, Irma Hinders, Erik Storkull eller Stens, Svea Ådjers, Elin Björses, Anna Ådjers, Elin Norrholm, Edit Nordbäck, Linnea Holm, Gerda Skogman, Gurli Sved längst till höger. Ungdomarna inkvarterades i gårdarna.
Deltagarna i sångfesten i Korsnäs, från vänster Bertel Pärus, Valter Björknäs, Elis Holmlund, Birger Hedkrok, Irma Hinders, Erik Storkull eller Stens, Svea Ådjers, Elin Björses, Anna Ådjers, Elin Norrholm, Edit Nordbäck, Linnea Holm, Gerda Skogman, Gurli Sved längst till höger. Ungdomarna inkvarterades i gårdarna.
Lappfjärdsungdomarna på parad under sångfesten i Korsnäs.
Lappfjärdsungdomarna på parad under sångfesten i Korsnäs.
Lador på ängarna på okänt ställe.
Lador på ängarna på okänt ställe.
Ungdomarna från Lappfjärd uppträdde tillsammans med många andra utanför Korsnäsgården.
Ungdomarna från Lappfjärd uppträdde tillsammans med många andra utanför Korsnäsgården.
Skriftskolungdomarna på väg in i kyrkan. Notera raden med hästar till höger om paraden.
Skriftskolungdomarna på väg in i kyrkan. Notera raden med hästar till höger om paraden.
Lång rad med konfirmander på väg in i kyrkan midsommardagen 1939.
Lång rad med konfirmander på väg in i kyrkan midsommardagen 1939.
Emil Stenholms dotter Greta (f.1924) blickar ut över sitt klubbland. "Sme gårdarna" på Kullan syns i bakgrunden.
Emil Stenholms dotter Greta (f.1924) blickar ut över sitt klubbland. ”Sme gårdarna” på Kullan syns i bakgrunden.
Gunvor Teir (1924-2010) med sin syster Inga Teir (f.1926) i klubblandet i Lålby.
Gunvor Teir (1924-2010) med sin syster Inga Teir (f.1926) i klubblandet i Lålby.
Anni Enlund som följande år skulle gifta sig med Birger Holm står här och vispar till en kaka bland blommor och blad.
Anni Enlund som följande år skulle gifta sig med Birger Holm står här och vispar till en kaka bland blommor och blad.
Elsi Maj Strömsten, Maidi Enkulla, Gretel och Gunnel Rönnberg från Härkmeri.
Elsi Maj Strömsten, Maidi Enkulla, Gretel och Gunnel Rönnberg från Härkmeri.
Så här såg det ut på åkrarna förr i tiderna, med rågskylar i långa rader.
Så här såg det ut på åkrarna förr i tiderna, med rågskylar i långa rader.
Okänd flicka står bredvid det blommande äppelträdet.
Okänd flicka står bredvid det blommande äppelträdet.
Eufrosyne Björses (1901-1949) var syster till fotografen och folkskolläraren Selim Björses, i vars trädgård hon står på fotot.
Eufrosyne Björses (1901-1949) var syster till fotografen och folkskolläraren Selim Björses, i vars trädgård hon står på fotot.
Artur Björses på hästräfsan.
Artur Björses på hästräfsan.
Eva Engman (f.1922 senare gift med Veikko Kaivo-oja) visar upp sitt kubbland.
Eva Engman (f.1922 senare gift med Veikko Kaivo-oja) visar upp sitt kubbland.
Gösta Gullmes står med Elin i hennes klubbland vid hemgården.
Gösta Gullmes står med Elin i hennes klubbland vid hemgården.
Åke Jossandt i sitt rotfruktsland.
Åke Jossandt i sitt rotfruktsland.
Festklädda barn på skolgården.
Festklädda barn på skolgården.
Gammal loftbyggnad.
Gammal loftbyggnad.
Nils Ålgars visar upp sin trädgård i Korsbäck.
Nils Ålgars visar upp sin trädgård i Korsbäck.
Tre korsbäckflickor står vid Sylvia Liljedahls (f.1928 senare Stenlunds) trädgård. Stenlunds ståtliga gård i bakgrunden.
Tre korsbäckflickor står vid Sylvia Liljedahls (f.1928 senare Stenlunds) trädgård. Stenlunds ståtliga gård i bakgrunden.
Karl Erik Evars bland lökpiporna.
Karl Erik Evars bland lökpiporna.
Svea Guss tillsammans med pappa Josef i trädgården framför hemmet i Dagsmark.
Svea Guss tillsammans med pappa Josef i trädgården framför hemmet i Dagsmark.
Ingvar Bjors i sin veteåker.
Ingvar Bjors i sin veteåker.
Gunnar Westerback i sitt klubbland.
Gunnar Westerback i sitt klubbland.
Erik Ingves i veteåker ut mot Lillsund. Kyrkan syns i bakgrunden.
Erik Ingves i veteåker ut mot Lillsund. Kyrkan syns i bakgrunden.
Elise Klockars visar upp sitt land.
Elise Klockars visar upp sitt land.
Syskonen Elgot och Karin Nygård i Korsbäck ute i trädgården, med fina rågskylar i bakgrunden.
Syskonen Elgot och Karin Nygård i Korsbäck ute i trädgården, med fina rågskylar i bakgrunden.
Barn i Härkmeri.
Barn i Härkmeri.
Anna Byholm, som sedan gifte sig med Ingmar Sandgärds.
Anna Byholm, som sedan gifte sig med Ingmar Sandgärds.
Agnes Byholm i mitten omgiven av syskonen från vänster Alf, Annel, Arne och Jörgen. Härkmerifjärden i bakgrunden.
Agnes Byholm i mitten omgiven av syskonen från vänster Alf, Annel, Arne och Jörgen. Härkmerifjärden i bakgrunden.
Birger (f.1924) och Birgit Enkulla (f. 1926, senare gift med Fridolf Till) i Härkmeri.
Birger (f.1924) och Birgit Enkulla (f. 1926, senare gift med Fridolf Till) i Härkmeri.
Albin Hermans (f.1919) i potatislandet.
Albin Hermans (f.1919) i potatislandet.
Agnes Byholm med en hittills okänd kamrat.
Agnes Byholm med en hittills okänd kamrat.
Saga Korsbäck (1928-2007 som sedan gifte sig med Einar Rönngren) i hemträdgården i Korsbäck, där skolan syns i bakgrunden.
Saga Korsbäck (1928-2007 som sedan gifte sig med Einar Rönngren) i hemträdgården i Korsbäck, där skolan syns i bakgrunden.
Rurik Holm till höger gräftar upp potatisen medan kamraten Herbert Nordman håller upp säcken. Bakom gärdesgården står Ruriks hemgård.
Rurik Holm till höger gräftar upp potatisen medan kamraten Herbert Nordman håller upp säcken. Bakom gärdesgården står Ruriks hemgård.
Till vänster Gerda Klåvus (1925-1945) i sin trädgård tillsammans med grannflickan Verna Agnäs, senare gift Björkskog
Till vänster Gerda Klåvus (1925-1945) i sin trädgård tillsammans med grannflickan Verna Agnäs, senare gift Björkskog.

Vill du läsa mera om Gerda Klåvus, hennes familj och hemgård så skall du klicka HÄR!

Lemonaden smakar bra för eleverna under deras utfärd till Sideby fyr.
Lemonaden smakar bra för eleverna under deras utfärd till Sideby fyr.
Nymålade skåp och moraklocka på folkhögskolan.
Nymålade skåp och moraklocka på folkhögskolan.
Lappfjärdsungdomar på besök vid Korsholms vallar i Gamla Vasa, flickorna från vänster Else-Maj Hemberg, Irene Ingvesback, okänd, Elin Björkman, okänd, Astrid Nygård, Elin Mangs, Tyra Ingves, Svea Ådjers, Elin Gullmes, Inga Lillsjö och Alice Björses. Pojkarna där bak bland annat Valter Björknäs, Karl Stenman, Birger Björses, Runar Ingvesback, Bertel Granskog, Hilding Björmans och Eskil Ålgars.
Lappfjärdsungdomar på besök vid Korsholms vallar i Gamla Vasa, flickorna från vänster Else-Maj Hemberg, Irene Ingvesback, okänd, Elin Björkman, okänd, Astrid Nygård, Elin Mangs, Tyra Ingves, Svea Ådjers, Elin Gullmes, Inga Lillsjö och Alice Björses. Pojkarna där bak bland annat Valter Björknäs, Karl Stenman, Birger Björses, Runar Ingvesback, Bertel Granskog, Hilding Björmans och Eskil Ålgars.
Greta Ebb (f. 1922, senare gift med Yrjö Sillanpää) i sin trädgård framför hemmet.
Greta Ebb (f. 1922, senare gift med Yrjö Sillanpää) i sin trädgård framför hemmet.
Till vänster Helge Holm (1927-2017) bredvid pappa Erland (1896-1950)och till höger står Olof Holm (f. 1925) och ser på då en okänd man håller på och täckdikar i åkern.
Till vänster Helge Holm (1927-2017) bredvid pappa Erland (1896-1950)och till höger står Olof Holm (f. 1925) och ser på då en okänd man håller på och täckdikar i åkern.

Om du vill se Selims foton från vinterkrigstiden, så skall du klicka HÄR!

Mera foton av Selim Björses hittar du genom att klicka HÄR!