Lillkull Arvids gård på Sunnantillvägen 16

Här Arvid och Alice Lillkulls gård på 1980-talet. Fotot taget av dottern Inga-Lill Sandstöm.
Arvid och Alice Lillkulls gård på 1980-talet. Fotot taget av dottern Inga-Lill Sandstöm.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014, med hjälp av Inga-Lill Sandström. Uppdaterats i november 2016.

Den här gården på A-sidon byggde Arvid (1914-1986) och Alice (1911-1984) Lillkull år 1958. De bodde tidigare på Brobackan på Storåvägen 14 tillsammans med Arvids mor och moster. Redan år 1948 hade de köpt området på Sunnantillvägen av Evert och Selma Storkull som bodde i närheten. Till att börja med byggde de ett fähus och uthus i skogsbrynet och flera år efteråt byggdes själva huset. Virket till detta fick de från ”Kårk”-Frans Eklunds lillstuga som revs för att ge plats för ett nybygge.

Då Arvid Lillkull med familj flyttade till A-sidon så revs det gamla huset på Brobackan och det området odlas i dag av de nuvarande ägarna. (Vill du läsa mera om Arvids barndomshem på Brobackan, så klicka här!)

Arvid Lillkull som kallades för ”Gåbbinas Arvid” var son till ANNA KAJSA Lillkull, (1876 – 1958) som i sin tur var dotter till storbonden Johan Eriksson Lillkull (1808 -1893) som kallades ”Pelas Gåbbin”. Han bodde i tiderna mittemot nuvarande bönehuset och ägde över 200 ha mark och var på sin tid den största bonden i Dagsmark. (Vill du läsa mera om hemmanet som Johan Lillkull ägde på A-sidon och vad som sedan hände med det, så klicka här!)

Alice Lillkull var född i en jordbrukarfamilj i Malax och hette Vidal som ogift. De fick 2 döttrar, den ena bor i Vasa och den andra i Hangö.

Den här vackra gården i Malax var Alice Vidals barndomshem. Foto: Inga-Lill Sandström.
Den här vackra gården i Malax var Alice Vidals barndomshem. Foto: Inga-Lill Sandström.
Här Arvid och Alice som nygifta år 1946. Foto: Aavamo.
Arvid och Alice som nygifta år 1946. Foto: Aavamo.
Flygfoto från 1960-talet.
Flygfoto från 1960-talet.
Arvid Lillkull var svår att fånga på foton men ser vi där står och håller i hästen Pontus där Ulla. Till vänster står Ruben Ånäs och mitt i bild bakom hästen skymtar Nylundas transformatorn.
Arvid Lillkull var svår att fånga på foto men här ser vi där han står och håller i hästen Pontus där Ulla. Till vänster står Ruben Ånäs och mitt i bild bakom hästen skymtar Nylundas transformatorn.
Huset fotograferat från väster på 1980-talet. Foto: Inga-Lill Sandström.
Huset fotograferat från väster på 1980-talet. Foto: Inga-Lill Sandström.

På 1980-talet såldes de omkringliggande åkrarna och år 1996 såldes själva huset åt jordbrukaren John Backlund som rev ner huset och uthusen och i dag odlas det potatis på hela området.

När huset revs var tomten så igenväxt att bara en del av den södra gaveln syns. Till vänster syns det som i dag är Lindbergs potatislager och längst till höger syns den gård där Ragnar och Jenny Backlunds bodde i tiderna. Foto: John Backlund.
När huset revs var tomten så igenväxt att bara en del av den södra gaveln syns. Till vänster syns det som i dag är Lindbergs potatislager och längst till höger syns den gård där Ragnar och Jenny Backlund bodde i tiderna. Foto: John Backlund.
Arvids och Alices hus från norr just före rivningen på 1990-talet. Foto: John Backlund.
Arvids och Alices hus från norr just före rivningen på 1990-talet. Foto: John Backlund.

Foton:

Här Alice Vidal i unga år tillsammans med sin syster Adele.
Alice Vidal till höger i unga år tillsammans med sin syster Adele.
Här 2 foton av Alice Vidal då hon gick i skriftskola i Malax.
Två  foton av Alice Vidal då hon gick i skriftskola i Malax.
Alice Vidal i Vasa någon gång på 1930-talet.
Alice Lillkull.
Alice Lillkull.
Här en grupp ungdomar som är på utfärd år 1940. Arvid lite skymd till vänster och stenen de sitter på finns väl bakom Lid där Haga. Foto Artur Lövholm.
Här en grupp ungdomar som är på utfärd år 1940. Arvid lite skymd till vänster och stenen de sitter på finns väl bakom Lid där Haga. Foto Artur Lövholm.
Alice Lillkull sitter bekvämt i trädgårdsgungan till höger.
Alice Lillkull till höger sitter bekvämt i trädgårdsgungan tillsammans med Elna Backman i dennes hem i Munsala. Elna f. Lund och hon var född och uppvuxen där Haga på Sebasbackan men flyttade till Munsala och var gift där.
Lillkull Arvids gård fotograferad från vägen.
Lillkull Arvids gård fotograferad från vägen.
Alice Lillkulls barndomshem i Malax.
Till höger står Alice Lillkull och till vänster står Milda Norrgård (f.1913) , som år 1968 gifte sig med ”Pala-Einar” Hägglund (1910-1991) från Palon.
Alice Lillkulls far Viktor Vidal med två hästar på gården i Malax.
Stående till höger Alice Vidal och framför henne sitter systern Adele.
Syskonen Vidal framför barndomshemmet i Malax, från vänster Alice, Adele, Hugo, Hilma och Elsa. Längst bak i knuten sitter deras mor Fanny.
Så här många barn var det i söndagsskolan i slutet på 50-talet.
Så här många barn var det i söndagsskolan i slutet på 50-talet. Inga-Lill sitter på huk längst nere till höger.
Småskolbarnen på utfärd till Byåsen 1957.
Småskolbarnen på utfärd till Byåsen 1957.
Till höger Arvid och Alice Lillkull med dottern Inga-Lill som är ett år gammal. Till vänster Alices syster Hilma och hennes man Birger.
Alice Vidal i unga år.
I mitten står Fanny Vidal och till höger dottern Alice Lillkull. Till vänster står Alices systrar Elsa och Hilma.
Bönehuset syföreningsdamer samlade för fotografering: Från vänster: Agnes Blomkvist, Gunhild Lundell, Hulda Lindell, Hulda Löfgren, Hulda Norrgård, Guldi Lillkull, Alice Lillkull, Hilda Lillkull, lite skymd Hulda Nyholm, Signe Nyholm, Hulda Strömberg, Signe Nyström, Fina Lindfors och Ulla Lundell. Fotot taget av Aina Löfgren.
Bönehusets syföreningsdamer samlade för fotografering: Från vänster: Agnes Blomkvist, Gunhild Lundell, Hulda Lindell, Hulda Löfgren, Hulda Norrgård, Guldi Lillkull, Alice Lillkull, Hilda Lillkull, lite skymd Hulda Nyholm, Signe Nyholm, Hulda Strömberg, Signe Nyström, Fina Lindfors och Ulla Lundell. Fotot taget av Aina Löfgren.
Arbetsmetoderna på plantskolan har förbättrats betydligt från de första åren till i dag. Fotot är från 1965 och till vänster går Per Antfolk, följande är Astrid Granér, Inga-Lill Lillkull och till höger Verna Långfors.
Arbetsmetoderna på plantskolan har förbättrats betydligt från de första åren fram till i dag. Fotot är från 1965 och till vänster går Per Antfolk, följande är Astrid Granér, Inga-Lill Lillkull och till höger Verna Långfors.
På fotot Alice Vidal som gifte sig med Arvid Lillkull från Brobackan.
Alice Vidal som gifte sig med Arvid Lillkull från Brobackan.
Här sitter Alice ute i trädgården. Bakom henne skymtar Rosengren Arturas, till höger Westerbacks gård på Åddin och i högra kanten syns en del av bönehuset.
Här sitter Alice ute i trädgården. Bakom henne skymtar Rosengren Arturas, till höger Westerbacks gård på Åddin och i högra kanten syns en del av bönehuset.
Här Alice Lillkull i potatislandet som låg mellan gården och landsvägen. Fotot från 1970 och i bakgrunden syns Åke Backlunds uthusbyggnad som sedan byggdes om till potatislager.
Här Alice Lillkull i potatislandet som låg mellan gården och landsvägen. Fotot från 1970 och i bakgrunden syns Åke Backlunds uthusbyggnad som sedan byggdes om till potatislager.
Den här gruppen ser ut att vara på väg till Sigrids café, som låg till höger utanför bild. Till vänster syns Antas-Ottoas gård, den som finns kvar ännu idag. Arvid Lillkull står längst till vänster.
Den här gruppen ser ut att vara på väg till Sigrids café, som låg till höger utanför bild. Till vänster syns Antas-Ottos gård, den som finns kvar ännu i dag. Arvid Lillkull står längst till vänster.
Arvid Lillkulls mor Anna Kajsa (f.1876) dog år 1958 och här ser vi Arvid och Alice med döttrarna vid begravningen.
Arvid Lillkulls mor Anna Kajsa (f.1876) dog år 1958 och här ser vi Arvid och Alice med döttrarna vid begravningen.