Ekonomiedirektör J. J. Wadströms jordfästning.

Artikel i Syd-Österbotten tisdagen den 25 maj 1937:

Den ägde rum under stort deltagande och mycket solenna former i Lappfjärds kyrka i söndags kl.12.

Sedan sorgetåget anlänt till kyrkan från den avlidnes hem, sjöngs psalmen 92. Prosten Rancken talade över texten ”Jag är uppståndelsen och livet”, tröstens ord till de sörjande, samt förrättade jordfästningen. Kantor Eskil Erickson sjöng ett anslående solo och Lappfjärds kyrkokör sjöng en psalm.

Härpå vidtog en riklig blomsterhyllning, som vältaligt vittnade om den uppskattning som den avlidne vunnit. Sedan de anhöriga nedlagt sina kransar, framträdde prosten Rancken, kyrkovärden Karl Knus och ledamoten Erland Björkman och nedlade en praktfull krans på kyrkorådets och kyrkofullmäktiges vägnar, varvid prosten Rancken talade varmt till den avlidnes minne.

Kommunalfullmäktiges krans nedlades därpå av ordförande Johan Lillkull och kommunalnämndsordförande Viktor Rosenstedt, varvid den senare tackade den avlidne för oförtrutet arbete till hembygdens fromma. Lappfjärds kommuns lärarinnors och lärares nedlades av lärarna Selim Knus och Henrik Rosenback. Sydösterbottens lärarkrets nedlade en krans gemom lärarna K. E. Mattfolk och J. A. Brommels, varvid den sistnämnda höll ett anslående tal.

Vidare nedlades kransar från Dagsmark lantmannagille genom Frans Storkull, Dagsmark ungdomsförening genom fröken Storkull, Lappfjärds skyddskår genom lokalchef Selim Björses, ingenjör Molander och bankdirektör H. Boije, Syd-Österbottens redaktion genom fil.mag. J. R. af Hällström, forna elever i Dagsmark, Helsingfors aktiebank, familjerna Molander, Teir, Leván, Gunnar Grankull, Rancken, Stjernberg, Boije, Lilja, Nylund, Starcke, Bergroth, W. Ulfves, Sjöblad, Ståhlberg, fröknarna Bast och Andersson, fru Maria Hummelgård, lärare R. Heikfolk, samt Daga och V. Hinds. Rektor Joh. Nyquist höll ett anslående tal och meddelade, att vid Lappfjärds folkhögskola bildats Ekonomidirektör J. J. Wadströms minnes- och hyllningsfond, varvid bidrag lämnats av Lappfjärds folkhögskola, samt familjerna Nyquist, af Hällström, Hannus, Heikfolk, lärare A. Gullans, kantor E. Erickson och fröken Hulda Blomberg.

Lärare Einar Lind meddelade att en enahanda fond bildats vid Dagsmark folkskola. Genom andra fonder hyllades den avlidnes minne bl.a. av fru Maja Ingman, lärare J. A. Södergrann samt fruar Holmström och Rehnbäck. Ett flertal buketter nedlades även.

Så sjöngs psalmen 161, varmed jordfästningsakten var slut. Gravläggningen skedde därpå på gravgården invid kyrkan.