Sigvaldas på Lillsjövägen 365.

Sammanställt av Lasse Backlund i maj 2020. Foton utlånade av familjen Berglund och av Edvin Hammarberg.

Forslunds gamla gård fotograferad från Lillsjövägen i maj 2003.

Den här gården byggdes i mitten av 1800-talet av bonden Henrik Johansson Lillsjö (1828-1916), som kallades ”Lillsjö Hindrik”. Halva delen av denna stora bondgård hade i tiderna byggts av den första nybyggaren i Lillsjö på 1770-talet, då hemmanet Lillsjö grundades av Matts Mickelsson Lång eller Lillsjö. Nybyggare Lillsjös gård stod nere vid Lillsjöns strand, nedanför nuvarande Berglunds gård. Då Henrik flyttade gården till den nya platsen, så skarvades den i med lika mycket till.

Den som vill läsa mera om grundandet av hemmanet Lillsjö på 1/3 mantal, skall klicka HÄR!

”Lillsjö Hindriks” släkt.

Henrik Johansson Lillsjö var son till bonden Johan Henrik Mattsson Lillsjö (1804-1875) och Anna Eriksdotter (f. Hannus i Härkmeri 1798-1868). Johan Henrik var barnbarn till nybyggaren Lillsjö och han hade genom arv kommit över hälften av det hemmanet, med andra ord 1/6 mantal. Henrik Johansson Lillsjö hade 2 syskon:

Johan Lillsjö (1838-1915) fick hälften av faderns hemman, alltså 1/12 mantal och det var hans son ”Lillsjö Gamälin” som flyttade hemmanet till Stormyron nära Perus.

-Anna Greta (f.1832) som gifte sig med Johan Johansson Klemets och flyttade till dennes gård där ”Jöranas” eller Sandlundas gård på Sunnantillvägen.

Henrik Johansson Lillsjö var gift två gånger. Första gången med Kajsa Björses (1828-1880) och de var barnlösa. Andra gången var han gift med Edla Sofia Gustavsdotter Lång (1857-1943) och de fick många barn:

-Johan Lillsjö (1881-1951) som tog namnet Åberg då han år 1918 gifte sig med Anna ”Annsofi” Hosioja. Johan, som kallades ”Lillsjö Jåhan” fick ¼ av faderns hemman och blev bonde i Lillsjö.

-Viktor Lillsjö (1885-1944) som tog namnet Hällfors då han år 1918 gifte sig med Amanda Augustsdotter Berglund. Viktor fick ¼ av faderns hemman och blev bonde i Lillsjö, på andra sidan Lillån.

-Amanda Lillsjö (1889-1929) som år 1913 gifte sig med Johan Viktor Lindblad och bosatte sig i Kvarnå.

-Vilhelmina Lillsjö (1891-1982) som år 1918 gifte sig med Josef Augustsson Berglund från Lillsjö.

-Josef Lillsjö (1893-1973) som tog namnet Dahlroos då han år 1918 gifte sig med Alma Björklund från Lappfjärd. Josef fick ¼ av faderns hemman och blev bonde i Lillsjö.

-Karl Erik Lillsjö (1895-1951) som tog namnet Forslund då han år 1919 gifte sig med Maria Augustsdotter Berglund. Karl fick ¼ av faderns hemman och blev bonde i Lillsjö. Det var Karl som övertog hemgården och han bodde där så länge han levde.

”Lillsjö Kalle” tar över hemgården.

Karl, som kallades ”Lillsjö Kalle” deltog tillsammans med sin bror Josef Dahlroos i frihetskriget år 1918 i Melins kompani och bland annat var de med om stormningen av Näsilinna i Tammerfors. Deras svåger Josef Berglund var också med, liksom Viktor Nyman, så från Lillsjö var de 4 man med i Melins kompani.

Karl och Maria Forslund i slutet av 1940-talet.

Då Karl återvände från kriget, så gifte han sig med Maria och de tog då över hemgården och ¼ av hemmanet. Karl och Maria fick 3 barn:

-Elvi Ragnhild (1920-2015) som år 1947 gifte sig med ”Motta” Elis Hammarberg (1924-1999) och efter det bodde på Langåsin i Perus.

-Sigvald (1922-2004) ogift och barnlös.

-Yngve (1929-1931).

Sigvald Forslund tar över hemgården och halva hemmanet.

”Lillsjö Kalle” dog redan 1951 och änkan Maria övertog då hela hemmanet. År 1957 sålde hon hälften av markerna åt dottern Elvi och den andra halvan och själva bondgården åt sonen Sigvald.

Sigvald Forslund i unga år.

Sigvald blev då bonde på hemmanet, som han sedan sålde vidare åt utomstående. Den stora bondgården revs på 2010-talet av en av Elvis söner.

Foton.

Lillsjö framtid på ett och samma foto. Pojkarna fr.v. Eskil Hällfors, Sigvald Forslund, Selim Dahlroos, Gunnar Hällfors och Otto Dahlroos. Flickorna fr.v. Elvi Hällfors, en okänd barnpiga, Elin Hällfors och Elin Lindblad.

På figuren till vänster så syns det var nybyggaren Matts Mickelsson byggde sin gård i slutet på 1700-talet. Kartan är ritad år 1776 av lantmätare Högman ”enligt Konungens Höga befallnings hafvandes utslag af den 6 april 1773.

Om ni tycker att kartorna eller bilderna är för små och otydliga i skärmen, så går det att förstora dem genom att hålla ned tangenten CTRL i vänstra hörnet. Klicka ett par tre gånger på +-tecknet längst till höger, så syns allting mycket bättre. Om ni vill återgå till normal skärm, så gör samma sak, håll ned CTRL men tryck då på minustangenten.

Flygfoto av Forslunds gård i början av 1970-talet. I övre kanten rinner Lillån bakom buskarna.
Karl Forslund med sin häst utanför hemmet i Lillsjö.
Till vänster Nils Berglund med hunden Remo, i mitten Arvid Berglund och till höger Sigvald Forslund.
Sigvald ”oppstreka” i kostym.
Bild ur boken ”Vår hembygd” från år 1996. Enligt boken fanns det på hemmanet 16 ha skog och en tomt på 2 ha,
Från vänster Maria Forslund, Martha Nygård och Selma Nygård.
Till vänster Karl och Maria Forslund och till höger Viktor och Amanda Hällfors. Två bröder och två systrar!
Forslunds gård fotograferad från öster i maj 2003.
Sigvald i militären i början av 40-talet. Han deltog sedan i fortsättningskriget under flera år.
”Lillsjö Kalles” och Marias barn Elvi, född 1920 och Sigvald, född 1922.
Karl Forslund hade alltid hatten på, vardag som söndag.
Karl Forslund, född 1895 var 23 år gammal då han tillsammans med de andra i Melins kompani stormade rödgardisternas högkvarter Näsilinna i Tammerfors under inbördeskriget 1918.
Elvi Forslund föddes år 1920 och som 27-åring gifte hon sig med Elis Hammarberg från Langåsin i Perus. De bodde på flera ställen, till och med i södra Finland före de slog sig ner i Perus för gott.
Kusinerna Elvi Forslund till vänster och Elin Hällfors.
Elvi hade ett gott sinne och bra humor. Den sista tiden i livet bodde hon på Åldersro och vid ett besök där, så sa hon: ”Kåm å hels åp naon fläir gang å, men kåm foot föri ja trellar åv pinnin”!