Viktor Nylunds jordfästning.

Syd-Österbotten 15.1.1936:

Kl 13 på söndagen vigdes stoftet av direktör Viktor Nylund till den sista vilan på begravningsplatsen invid Lappfjärds kyrka, Jordfästningen förrättades av prosten A. G. Rancken, som talade varma ord till den avlidnes minne.

Utom ett 30-tal kransar från anhöriga, vänner och bekanta nedlades kransar från kyrkorådet och församlingen genom prosten A. G. Rancken och sparbankskamreren E. J. Björses, från Pärus-Fors genom direktör Verner Grankull, från anställda och arbetare vid Ab Pärus-Fors Oy genom montör E. Pärus, från Dagsmark ungdomsförening genom lärare Einar Lind, från Korsbäck bysamhälle genom Erland Lindqvist, från kommunalfullmäktige i Lappfjärd Johan Lillkull och från Dagsmark lantmannagille genom Frans Agnäs.

Genom inbetalningar till ”Direktör Viktor Nylunds minnesfond” vid Lappfjärds folkhögskola hade den avlidnes minne hedrats av Lappfjärds folkhögskola rektor J. Nyquist, byggmästare W. Forssén, fröken Ines Hannus, prostinnan Maja Ingman, fröken A. Gullans, fröken Hulda Blomberg, ingenjör och fru N. Molander samt disponent och fru E. Korsbäck. Ytterligare bidrag till fonden väntas ännu inflyta.

Viktor Nylund följdes till graven av en stor skara socknebor, sålunda deltog nästan hela Dagsmark by i sorgetåget. Denna stora anslutning liksom de många talen vid graven vittnade oförtydbart om huru allmänt uppskattad den bortgångne var.