Blandade kartor över Dagsmark.

Om du vill förstora kartorna i din bildskärm, så skall du hålla ned CTRL-tangenten nere i vänstra hörnet och på samma gång klicka några gånger på + tangenten i högra kanten.

Emil Storkulls karta från 1983, föreställande Dagsmark år 1900.
Emil Storkulls karta från 1983, föreställande Dagsmark år 1900.
Gunnar Gröndahls karta där det bra syns var vägarna gick, vilka diken det fanns och mycket till.
På kartan från 1846 så finns alla hemman i Dagsmark fortfarande inritade i Storåkrin och på Sebasbackan. Några hemman borde ändå ha blivit flyttade till Brobackan vid denna tid. Notera att det fanns 2 kvarnar i Kvarnå på båda sidorna om Malarudden.
På kartan från 1846 så beskrivs Dagsmark Storsjöträsk som uttorkat. På träskets östra strand så visar den röda pricken var hemmanet Korsbäck fanns, det vill säga nedanför nuvarande Stenlunds gård.
På kartan från 1846 så ser vi att det redan då fanns två torp i Nystad, som under alla tider har funnits på Lappfjärds bys marker. De röda prickarna till höger visar var hemmanen låg den här tiden, alltså i Storåkrin och på Sebasbackan.
Dagsmark med hemmansnamnen, ca 1920. Karta från Riksarkivet.
Korsbäck med hemmansnamn, ca 1920. Karta från Riksarkivet.
För 5000 år sedan var en stor del av Dagsmark under vatten. Utanför fastlandet fanns en större ö där dagens Storåsen, Risåsen och Bergåsen finns. Efter en tid fick denna ö kontakt med fastlandet vid Sågkvarnbacken vid Lindqvists.
Rurik Nylunds karta visar var strandlinjen gick för 5000 år sedan. I Dagsmark var det bara en liten del av Byåsen, Bergåsen och Dragåsen som stack upp ur havet. Trianglarna visar var det fanns bosättning denna tid. Bötombergen stack också upp ur havet men någon bosättning har aldrig funnits där. Nutida vägar är utritade med smala streck för att det skall vara lättare att orientera sig.
Elgot Berg från Korsbäck ritade denna karta år 1996 och visar allt från gårdar till vägar och diken.
Högra delen av den karta över Korsbäck som Elgot Berg ritade år 1996.
Vänstra delen av den karta över Korsbäck som Elgot Berg ritade år 1996.
Eleverna i folkskolan gjorde på Einar Linds tid många viktiga dokumentationer. Ralf Nyholm från Kvarnå, ritade bland annat denna karta i början på 50-talet, som visar de 10 vattenledningarna som då fanns i Dagsmark. Den äldsta är från 1916, den som då kallades för Ylsöbäcks och i dag kallas för Storkull Anselmas. Erik Anders Broberg gjorde på sin tid många vattenledningar i byn.
Eleverna i folkskolan gjorde på Einar Linds tid många viktiga dokumentationer. Ralf Nyholm från Kvarnå, ritade bland annat denna karta i början på 50-talet, som visar de 10 vattenledningarna som då fanns i Dagsmark. Den äldsta är från 1916, den som då kallades för Ylsöbäcks och i dag kallas för Storkull Anselmas. Erik Anders Broberg gjorde på sin tid många vattenledningar i byn.
Rurik Nylunds karta över Dagsmark och grannbyarna.
Rurik Nylunds karta över Dagsmark och grannbyarna.
OK Kristinas orienteringskarta över Dagsmark och Byåsen.
OK Kristinas orienteringskarta över Dagsmark och Byåsen.
Grundkarta över Dagsmark centrum.
Grundkarta över Dagsmark centrum.
Grundkarta över Dagsmark från år 2002.
Grundkarta över Dagsmark från år 2002.
Vägkarta över Dagsmark by.
Vägkarta över Dagsmark by.