Folkskolans personal på 1900-talet.

Utredning över folkskolans personal och direktioner fram till 1950-talet:

1900-1901, 60 elever:

Lärare var J. J. Wadström och den 20 oktober hade skolans direktion antagit lärarinnekandidaten Alina Sofia Lindberg, född 1879 i Sjundeå till lärarinna. Hon var nyligen utdimitterad från seminariet i Ekenäs.

Skoldirektionen: Karl Blomkvist, Josef Mattsson Lillkull, Henrik Agnäs, Karl Lillkull och Viktor Lillkull.

Viktor ”Pelas-Viktor” Lillkull donerade 100 mark, vars ränta skall ges som stipendier åt goda elever.

1901-1902, 58 elever:

Lärare J. J. Wadström och Alina Sofia Lindberg som lärarinna.

Direktionen: den 1 augusti 1901 hade kommunalstämman beslutet att direktionen skall vara gemensam för alla kommunens 4 skolor och i direktionen invaldes: agronomen Johan Starcke, bönderna Viktor Ingves, Karl Nissander, Viktor Nylund, August Grannas och Johan Henrik Mattila. Läraren J. J. Wadström utsågs till lärarpersonalens representant i direktionen.

1902-1903, 52 elever:

Lärare J. J. Wadström. Lärarinnan Alina Lindberg hade den 1 augusti 1902 fått anställning på Bullerås folkskola i Strömfors. I hennes ställe hade direktionen på prov anställt Elin Cecilia Andersson, född 1878 i Uleåborg (död i Kristinestad 19 juli 1963) och hon antogs senare som ordinarie lärarinna.

Direktionen: den 1 augusti 1901 hade kommunalstämman beslutet att direktionen skall vara gemensam för alla kommunens 4 skolor och i direktionen invaldes: agronomen Johan Starcke, bönderna Viktor Ingves, Karl Nissander, Viktor Nylund, August Grannas och Johan Söderback. Läraren Frans Teir utsågs till lärarpersonalens representant i direktionen.

1903-1904, 63 elever:

Lärare J. J. Wadström och som lärarinna Elin Andersson. Enligt Syd-Österbotten 19.12.1903 hade Elin Andersson också ordnat aftonskola för äldre ungdomar ett par kvällar i veckan under hösten och kurserna skall fortsätta året därpå. Hon hade undervisat i Finlands historia, räkning och skriftliga övningar.

Direktionen: kronolänsmannen Arthur Lewán, bonden Viktor Lillgäls, sågägaren Viktor Nylund, handlanden Aug. Grannas, nämndemännen Viktor Ingves och Josef Söderback. Läraren A. Appel utsågs till lärarpersonalens representant i direktionen.

Amanda Lillkull och Hilma Mangs fick Viktor Lillkulls stipendium.

1905-1906, 66 elever:

Lärare J. J. Wadström. Lärarinnan Elin Andersson flyttade 1 augusti 1905 till norra folkskolan i Lappfjärd och i hennes ställe valdes Matilda Ahlskog, född 1866, som tidigare varit lärarinna i Jungsund folkskola.

Direktionen: kronolänsmannen Arthur Lewán, bonden Viktor Lillgäls, sågägaren Johan Eriksson, nämndemännen Viktor Ingves, Viktor Båsk och bonden Mickel Högfors.

Räntan på Viktor Lillkulls stipendium har använts för inköp av böcker.

1906-1907, 62 elever:

Lärare J. J. Wadström och lärarinnan Matilda Ahlskog.

Direktionen: handlanden Henrik Ingves, bonden Viktor Lillgäls, sågägaren Johan Eriksson, nämndemännen Viktor Ingves och Viktor Båsk och bonden Mickel Högfors.

Räntan på Viktor Lillkulls stipendium har använts för inköp av böcker. Till följd af köld i de förfallna skolrummen måste undervisningen afbrytas den 21 och 22 januari.

1907-1908, 60 elever:

Lärare J. J. Wadström och lärarinnan Matilda Ahlskog.

Direktionen: ordförande handlanden Henrik Ingves, bonden Viktor Lillgäls, bonden Josef Klemets, nämndemannen Viktor Ingves och bonden Axel Grannas och bonden Mickel Högfors.

Räntan på Viktor Lillkulls stipendium har använts för inköp av böcker. Till följd af köld i de förfallna klassrummen har skolan en och annan dag varit tillsluten någon timme för dagen.

1908-1909, 73 elever:

Lärare J. J. Wadström och lärarinnan Matilda Ahlskog.

Direktionen: enligt beslut har en lokal direktion valts bestående av: ordföranden Viktor Nylund, handlaren Josef Storkull, bönderna Henrik Agnäs, Erik Anders Rosengård, Erik Anders Rosengren och Ivar Westerback.

Räntan på Viktor Lillkulls stipendium har använts för inköp av böcker.

1909-1910, 78 elever:

Lärare J. J. Wadström och lärarinnan Matilda Ahlskog.

Direktionen: ordföranden Viktor Nylund, handlaren Josef Storkull, bönderna Henrik Agnäs, Erik Anders Rosengård, Erik Anders Rosengren och Ivar Westerback.

Räntan på Viktor Lillkulls stipendium har använts för inköp av böcker. Den 20 november flyttade skolan i en ny lokal.

1910-1911, 65 elever:

Lärare J. J. Wadström och lärarinnan Matilda Ahlskog.

Direktionen: ordföranden Viktor Nylund, häradsdomaren Viktor Båsk, bönderna Henrik Agnäs, Erik Anders Rosengård, Erik Anders Rosengren och Niklas Nyström.

Räntan på Viktor Lillkulls stipendium har använts för inköp av böcker.

1911-1912, 66 elever:

Lärare J. J. Wadström och lärarinnan Matilda Ahlskog.

Direktionen: Nämndemannen Viktor Eklund, häradsdomaren Viktor Båsk, bönderna Henrik Agnäs, Erik Anders Rosengård, Erik Anders Rosengren och Niklas Nyström.

Räntan på Viktor Lillkulls stipendium har använts för inköp av böcker.

1912-1913, 54 elever:

Lärare J. J. Wadström och lärarinnan Matilda Ahlskog.

Direktionen: Nämndemannen Viktor Eklund, häradsdomaren Viktor Båsk, bönderna Henrik Agnäs, Erland Båsk, Erik Anders Rosengren och Niklas Nyström.

Räntan på Viktor Lillkulls stipendium har använts för inköp av böcker. Stipendium 20 mark ur Furuhjelmska fonden gavs till Frans Kaskimäki. Skolan var stängd under tiden 6-8 mars på grund av jubileet då Romanovska släkten hade styrt Ryssland i 300 år.

1913-1914, 62 elever:

Lärare J. J. Wadström och lärarinnan Matilda Ahlskog.

Direktionen: Nämndemannen Viktor Eklund, bönderna Henrik Agnäs, Josef Backlund, Erland Båsk, Viktor Nyroos och Erik Anders Englund.

Räntan på Viktor Lillkulls stipendium har använts för inköp av Topelius sagor åt några elever.

1914-1915, 55 elever:

Lärare J. J. Wadström och lärarinnan Matilda Ahlskog.

Direktionen: Nämndemannen Viktor Eklund, bönderna Johan Lillkull, Josef Backlund, Erland Båsk, Viktor Nyroos och Erik Anders Englund.

Räntan på Viktor Lillkulls stipendium har använts för inköp av Topelius sagor åt några elever. Stipendium 20 mark ur Furuhjelmska fonden gavs till Vilhelmina Korkeamäki.

1915-1916, 57 elever:

Lärare J. J. Wadström och lärarinnan Matilda Ahlskog.

Direktionen: Nämndemannen Viktor Eklund, bönderna Johan Lillkull, Josef Backlund, Erland Båsk, Viktor Nyroos och Erik Anders Englund.

Räntan på Viktor Lillkulls stipendium har använts för inköp av Topelius sagor åt några elever.

1916-1917, 66 elever:

Lärare J. J. Wadström och lärarinnan Matilda Ahlskog.

Direktionen: Nämndemannen Viktor Eklund, bönderna Johan Lillkull, Josef Backlund, Erland Båsk, Viktor Långkvist och Erik Anders Englund.

Räntan på Viktor Lillkulls stipendium har använts för inköp av böcker åt några elever. Läraren klagar att ena lärosalen, slöjdsalen och lärarbostäderna är kalla.

1917-1918, 58 elever:

Lärare J. J. Wadström och lärarinnan Matilda Ahlskog.

Direktionen: Nämndemannen Viktor Eklund, bönderna Johan Lillkull, Josef Backlund, Erland Båsk, Viktor Långkvist och Erik Anders Englund.

Räntan på Viktor Lillkulls stipendium har använts för inköp av böcker åt några elever. Läraren skriver att ”under rådande exceptionella förhållanden har läsåret förkortats med några dagar, då även elevernas arbete i hemmen varit synnerligt behövligt”. Läraren klagar igen att ena lärosalen, slöjdsalen och lärarbostäderna är kalla.

1918-1919, 51 elever:

Lärare J. J. Wadström och lärarinnan Matilda Ahlskog.

Direktionen: Nämndemannen Viktor Eklund, bönderna Johan Lillkull, Viktor Långkvist, Josef Strömberg, Erland Fagerroos och Emil Båsk.

På hösten började folkskolan detta år 30 september och avslutades 18 december. Vårterminen började 8 januari och skolåret avslutades 17 maj. Småskolan däremot startade redan 20 augusti och slutade 23 september och på våren hade den ingen verksamhet.

Räntan på Viktor Lillkulls stipendium har använts för inköp av böcker åt några elever. Skolan hade på order av läkare varit stängd några dagar på grund av sjuklighet. Läraren klagar igen att ena lärosalen, slöjdsalen och lärarbostäderna är kalla.

1919-1920, 62 elever:

Tidigare läraren och föreståndaren J. J. Wadström har fått tjänstledigt och flyttat till Lappfjärd och i hans ställe har Selim Klockars fungerat som lärare och föreståndare. Lärarinnan fortsättningsvis Matilda Ahlskog.

Direktionen: Nämndemannen Viktor Eklund, bönderna Johan Lillkull, Axel Hummelgård, Josef Strömberg, Erik Johan Ekberg och Emil Båsk.

Räntan på Viktor Lillkulls stipendium har använts för inköp av böcker åt några elever. T.f läraren skriver att gymnastiksalen är kall.

1920-1921, 58 elever:

Tidigare läraren och föreståndaren J. J. Wadström har fått tjänstledigt och flyttat till Lappfjärd och i hans ställe har Matilda Ahlskog fungerat som föreståndare. Som vikarie för lärarinnan har fungerat Saimi Kull från Vasa.

Direktionen: inga uppgifter.

1921-1922, 69 elever:

Den unga republiken Finland införde allmän och obligatorisk skolplikt år 1921. Kommunerna kunde dock själva bestämma hur lång övergångstiden skulle vara och i Lappfjärd dröjde det ända till 27 oktober 1927 förrän skolgången blev obligatorisk. Fram till dess hade den varit 4-årig och frivillig. Flera elever gick endast ett eller två år och det också väldigt sporadiskt.

Tidigare läraren och föreståndaren J. J. Wadström avgick med pension 1 september 1921 och direktionen valde i hans ställe vikarien Johannes Evert Sjöblad, född 1879 i Lappträsk men som verkat som lärare i Korsnäs under flera år. Sjöblad fick tjänstledigt under 9 veckors tid och då vikarierats av lärarinnan Fru Karlsson. Lärarinnan fortsättningsvis Matilda Ahlskog.

Direktionen: Johan Lillkull, Emil Båsk, Erland Båsk, Erik Anders Englund, Josef Backlund, Josef Nygård. I skolans årsberättelse har det varje år funnits en punkt där läraren kunnat skriva in om någon elev har förvisats eller straffats med kroppsstraff. Några sådana har aldrig förekommit men nu meddelas det att kroppsstraff nu är förbjudet.

I årsberättelsen står det att skolan har fått 1 720 mark i bidrag från staten, 760 mark från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och 100 mark av kommunen. Dessa bidrag har använts till att ge 26 elever bespisning i skolan och 6 elever har fått beklädnadshjälp.

1922-1923, 62 elever:

Lärare och föreståndare Johannes Sjöblad, lärarinna fortsättningsvis Matilda Ahlskog.

Direktionen: Johan Lillkull, Emil Båsk, Erland Båsk, Erik Anders Englund, Erik Anders Rosengård, Josef Strömberg.

I årsberättelsen finns uppräknade vilka ämnen som det undervisats i och vilka böcker som hade använts. Ämnen var religion, modersmålet, geografi, historia, räkning, geometrisk formlära, naturkunnighet, teckning, stilskrivning och sång.

1923-1924, 50 elever:

Lärare och föreståndare Johannes Sjöblad, lärarinna fortsättningsvis Matilda Ahlskog.

Direktionen: Josef Granlund, Axel Forslin, Erik Anders Bränn el Klemets, Erik Anders Englund, Erik Anders Rosengård, Josef Strömberg.

I årsberättelsen finns utförliga uppgifter om vilka böcker som använts i undervisningen. I religion användes Katekesen från år 1893 och i både Modermålet och Historia användes Topelius´ Boken om vårt land och Fänrik Ståls sägner.

1924-1925, 47 elever:

Lärare och föreståndare Johannes Sjöblad. Lärarinnan Matilda Ahlskog avgick med pension och i hennes ställe valdes lärarinnekandidaten Vera Charlotta Holmström från Pernå.

Direktionen: Josef Granlund, Erik Anders Rosengren, Erik Anders Bränn el Klemets, Viktor Långkvist, Erik Anders Rosengård, Josef Strömberg.

På hösten började folkskolan detta år 3 september och avslutades 16 december. Vårterminen började 7 januari och skolåret avslutades 16 maj. Småskolan däremot startade redan 20 augusti och slutade 2 september och på våren hade den ingen verksamhet.

1925-1926, 45 elever i högre skolan och 33 i den lägre:

Lärare och föreståndare Johannes Sjöblad. Till lärarinna har valts Daga Kjellberg, född 1903 i Nykarleby. Som lärarinna i den lägre skolan fungerar Alexandra Forsgård, senare Rosengren.

Direktionen: Josef Granlund, Erik Anders Klemets, Erik Anders Rosengren, Viktor Långkvist, Erik Anders Rosengård och Josef Strömberg. I årsberättelsen står det att finns en Emil Storkulls sjukhjälpsfond, som är avsedd för sjuka medellösa barn. Emil Storkull som var byggmästare, hade avlidit i lungsot 1912 och han var bror till Viktor Nylund. I årsberättelsen står det också att det är eleverna som sköter om eldning och städning i skolan.

1926-1927, 56 elever i högre skolan och 31 i den lägre:

Lärare och föreståndare Johannes Sjöblad. Lärarinna har varit Daga Kjellberg. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Alexandra ”Sandra” Rosengren.

Direktionen: Josef Granlund, Erik Anders Klemets, Erik Anders Rosengren, Viktor Långkvist, Erik Anders Rosengård och Josef Strömberg. I årsberättelsen kan man läsa att det ett klassrum i den lägre folkskolan och två i de högre. I den högre finns också en slöjd- eller gymnastiksal på 70 m2 med en höjd på 3,30 m. På skolgården finns en lekplan på 11 ar 48 m2. Folkskolinspektören hade besökt skolan den 1 juni 1927 men inte hittat något nämnvärt att klaga på. Skolans direktion hade uppmanat de uteblivna eleverna att infinna sig till skolan.

1927-1928, 52 elever i högre skolan och 35 i den lägre:

Lärare och föreståndare Johannes Sjöblad, samtidigt som han också var rektor för den nybildade Evangeliska folkhögskolan som startat sin verksamhet på bönhuset i Dagsmark. Lärarinna har varit Daga Kjellberg. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Alexandra ”Sandra” Rosengren.

Direktionen: Josef Granlund, Erik Anders Klemets, Erik Anders Rosengren, Viktor Långkvist, Erik Anders Rosengård och Josef Strömberg.

Enligt årsberättelsen har undervisningen i folkskolan nu blivit obligatorisk men det är oklart hur detta efterlevdes. Enligt en förteckning över läropliktiga barn i åldern 7-14 år, skulle det i Dagsmark finnas 70 pojkar och 58 flickor, totalt 128. I lägre folkskolan gick det 35 barn, i högre folkskolan 52 och i fortsättningsskolan 25 elever, totalt 112 barn.

1928-1929, 58 elever i högre skolan och 31 i den lägre:

Lärare och föreståndare Johannes Sjöblad, som dock var tjänstledig så gott som hela läsåret eftersom han också var rektor på Evangeliska folkhögskolan. Vikarie i hans ställe var nyligen utdimitterade läraren Ragnar Heikfolk, f. 1905 i Närpes. Efter detta läsår blev han lärare i Tjöck. Lärarinna har varit Daga Kjellberg. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Alexandra ”Sandra” Rosengren.

Direktionen har nu varit den samma i många år, nämligen: Josef Granlund, Erik Anders Klemets, Erik Anders Rosengren, Viktor Långkvist, Erik Anders Rosengård och Josef Strömberg.

Enligt årsberättelsen har skulle undervisningen i folkskolan ha börjat den 1 september men på grund av bråda arbetstider hade alla elever fått ledigt i 13 dagar och började således skolan först 16 september. Flera elever från Korsbäck gick i skolan i Dagsmark men ändå har läraren skrivit att samtliga elever har under 3 km skolväg. I högre folkskolans 3 årsklasser gick det totalt 58 elever men av dessa var det endast 9 som fick avgångsbetyg. I årsberättelsen står det också att en städerska nu har anställts i skolan men ingen namn nämns.

1929-1930, 58 elever i högre skolan och 26 i den lägre:

Lärare och föreståndare Johannes Sjöblad, som dock var tjänstledig hela läsåret eftersom han också var rektor på Evangeliska folkhögskolan. Vikarie i hans ställe var Gustav Mauritz Roos, född i Kristinestad 1905. Efter detta år blev Roos lärare i Blaxnäs men han stupade i slutskedet av vinterkriget. Lärarinnan Daga Kjellberg har fått arbete i Tjöck och lärarinnan Ingrid Viola Österholm, född i Korsnäs, vikarierade henne. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Alexandra ”Sandra” Rosengren.

I årsberättelsen står det att 8 elever har fått nya skor från skolan. Skolan fick besök av inspektorn 18 november 1929 och denne påpekade att elevernas pulpeter var otidsenliga. På grund av detta så beslöt direktionen att rikta en anhållan till kommunalfullmäktige att nya pulpeter borde anskaffas.

Direktionen: Josef Granlund, Erik Anders Klemets, Erland Krook, Viktor Långkvist, Erik Anders Rosengård och Josef Strömberg.

1930-1931, 58 elever i högre skolan och 26 i den lägre:

Läraren och föreståndaren Johannes Sjöblad har avgått, i hans ställe har valts lärarkandidaten Einar Lind, född i Närpes 1908. Till ny lärarinna i folkskolan valdes Linnea Teir, född 1907 i Närpes. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Alexandra ”Sandra” Rosengren.

I årsberättelsen står det att 10 elever har fått nya skor från skolan. Där står också att eleverna under lärarens handling skött både eldning och städning. Några ”för skolgången hinderliga sjukdomar” har inte förekommit och några ”straff av strängare art” har inte utdelats. I årsberättelsen finns det en tabell för elevernas besparingar. Några sådana har ännu gjorts i Dagsmark men möjligheten finns att eleverna kunde spara pengar i postsparbanken och i kommunens sparbank.

Direktionen: Josef Granlund, Viktor Nylund, Erland Krook, Frans Agnäs, Erik Anders Rosengård och Josef Strömberg.

1932-1933, inga uppgifter om antalet elever:

Lärare och föreståndare Einar Lind. Som lärarinna i folkskolan fungerade Linnea Lind, född Teir 1907 i Närpes. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Alexandra ”Sandra” Rosengren.

I årsberättelsen står det att 10 elever har fått nya skor från skolan. Där står också att eleverna under lärarens handling skött både eldning och städning under höstterminen men att en vaktmästare skött sysslorna under vårterminen. Där finns också en anteckning att den lägre folkskolan saknar egna utrymmen och därför verkar i hyrda utrymmen. I ”Hoppets här” har 51 elever varit delaktiga.

Direktionen: Josef Granlund, Viktor Nylund, Erland Krook, Frans Agnäs, Erik Anders Rosengård och Josef Strömberg.

1933-1934, inga uppgifter om antalet elever:

Lärare och föreståndare Einar Lind. Som lärarinna i folkskolan fungerade Linnea Lind. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Alexandra ”Sandra” Rosengren. Den lägre skolan är numera verksam under lika lång tid som den ordinarie folkskolan, nämligen 36 veckor per år.

I årsberättelsen står det att 6 elever i lägre skolan och 12 i den högre har fått nya skor från skolan. Där står också att en vaktmästare skött både eldning och städning under året. Där finns också en anteckning att den lägre folkskolan saknar egna utrymmen och därför verkar i hyrda utrymmen med avtal fram till 1936. Nu finns det en anteckning i årsberättelsen att hela 32 elever satt in pengar totalt 1 282 mark i en skolsparlåda som skolan fått av Lappfjärds Sparbank.

Direktionen: Josef Granlund, Viktor Nylund, Erland Krook, Frans Agnäs, Erik Anders Rosengård och Josef Strömberg.

1934-1935, inga uppgifter om antalet elever:

Lärare och föreståndare Einar Lind. Som lärarinna i folkskolan fungerade Linnea Lind. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Alexandra ”Sandra” Rosengren. Den lägre skolan är numera verksam under lika lång tid som den ordinarie folkskolan, nämligen 36 veckor per år.

I årsberättelsen står det att 6 elever i lägre skolan och 11 i den högre har fått nya skor från skolan. Där står också att en vaktmästare skött både eldning och städning under året. Där finns också en anteckning att den lägre folkskolan saknar egna utrymmen och därför verkar i hyrda utrymmen med avtal fram till 1936. 37 elever satt in pengar totalt 1 800 mark i Lappfjärds Sparbank.

Under sportlovet som nu införts under tiden 1 – 5 mars var det egentliga skolarbetet inställt. Den 1 mars gjorde eleverna en gemensam utfärd med sparkstötting till Korsbäck. De andra dagarna fick eleverna sporta på egen hand men det står att en dag är arbetsdag.

Direktionen: Josef Granlund, Viktor Nylund, Erland Krook, Frans Agnäs, Emil Backlund och Erland Norrgård.

1935-1936, inga uppgifter om antalet elever:

Lärare och föreståndare Einar Lind. Som lärarinna i folkskolan fungerade Linnea Lind. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Alexandra ”Sandra” Rosengren.

I årsberättelsen står det att 11 elever i lägre skolan och 11 i den högre har fått nya skor och underkläder från skolan till ett värde om 1 300 mark. Där står också att en vaktmästare skött både eldning och städning under året. 40 elever satte på lärarens försorg in pengar totalt 1 850 mark i Lappfjärds Sparbank och i Dagsmarks Andelskassa. Under året har elever fått lyssna på skolradioutsändningar 16 gånger.

Under sportlovet som firades under tiden 28 februari – 3 mars var det egentliga skolarbetet inställt. En dag var det kälkåkning i backen och en annan dag var det skidtävling för de äldre eleverna. De andra dagarna fick eleverna sporta på egen hand.

Direktionen: Erland Krook, Josef Granlund, Johan Lillkull, Frans Agnäs, Emil Backlund och Erland Norrgård.

1936-1937, inga uppgifter om antalet elever:

Lärare och föreståndare Einar Lind. Som lärarinna i folkskolan fungerade Linnea Lind. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Alexandra ”Sandra” Rosengren.

I årsberättelsen står det att höstterminen började den 27 augusti och slutade 22 december. Vårterminen började 8 januari och skolåret avslutades 25 maj, vilket betydde 36 skolveckor. Eleverna hade varit på skolresa till Vasa den 1 juni, tillsammans 38 elever. Före detta läraren J. J. Wadström hade avlidit i maj 1937 och då inrättades en fond kallad Johan Jakob Wadströms minnesfond.

Under sportlovet fick eleverna sporta på egen hand. De högre klasserna hade dock skidträningar och tävlingar under lovet.

Direktionen: Erland Krook, Josef Granlund, Johan Lillkull, Frans Agnäs, Emil Backlund och Erland Norrgård.

1937-1938, inga uppgifter om antalet elever:

Lärare och föreståndare Einar Lind. Som lärarinna i folkskolan fungerade Linnea Lind. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Alexandra ”Sandra” Rosengren.

Under flera år skall det i årsberättelsen skrivas in om skolan har någon slöjd- och gymnastiksal och i så fall hur stor den är. Lärare Lind skrev för varje år för säkerhetsskull storleken på skolans alla utrymmen: Lägre folkskolan 6 x 6 x 3,2 meter. Högre folkskolan har klassrum på 60 och 70 m2, slöjdsalen är 70 m2 och alla dessa utrymmen har en takhöjd om 4 meter. I årsberättelsen frågas också om skolan har någon lekplan och läraren uppgav alltid att så var fallet och den var 1 200 m2.

Under sportlovet hade 12 gossar deltagit i en skidtävling vid Lappfjärds södra skola. En annan dag hade alla elever varit med sparkstöttingarna till Dragåsbacken och Kornbäcken. Under året hade eleverna fått lyssna på skolradio 20 gånger.

Direktionen: Erland Krook, Josef Granlund, Artur Gröndahl, Frans Agnäs, Emil Backlund och Erland Norrgård.

1938-1939, inga uppgifter om antalet elever:

Lärare och föreståndare Einar Lind. Som lärarinna i folkskolan fungerade Linnea Lind. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Alexandra ”Sandra” Rosengren.

I årsberättelserna uppges det varje år att skolhuset är uppfört 1908, trots att det i själva verket togs i bruk i november 1909. Där uppges också att den lägre folkskolan som verkar i hyrda utrymmen skulle vara byggd år 1900. I årsberättelsen frågas det också om skolan har någon skolträdgård och där brukar läraren skriva att hans egen trädgårdsjord användes för undervisningen.

Det här året uppges det att hela 27 elever har fått bidrag till klädes- och skoplagg. Några stipendier har inte getts från Wadströms fond men det bestämdes att räntan skall utdelas som premie för flit. Några skolmåltider har eleverna inte fått hittills utan de som bott nära skolan har gått hem medan den som haft längre skolväg hade haft med sig vägkost.

Under sportlovet hade alla elever en dag varit med sparkstöttingarna till Korsbäcken. En annan dag vandrade de till fot ner till Perus. Också detta år hade eleverna fått lyssna på skolradio 20 gånger. 47 elever hade deltagit i den verksamhet som ”Hoppets här” anordnat.

Direktionen: Erland Krook, Josef Granlund, Artur Gröndahl, Frans Agnäs, Emil Backlund och Erland Norrgård.

1939-1940, inga uppgifter om antalet elever:

Lärare och föreståndare Einar Lind. Som lärarinna i folkskolan fungerade Linnea Lind. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Alexandra ”Sandra” Rosengren.

I årsberättelsen uppges det att skolarbetet på påbörjats normalt den 25 augusti men att det avslutade i förtid redan den 7 december på grund av vinterkriget, som hade brutit ut 30 november. Skolan var stängd ända till 3 maj 1940 då skolarbetet återupptogs. Men redan den 23 maj så stängdes skolan igen, denna gång på grund av att flera elever insjuknat i scharlakansfeber. Skolan öppnade igen den 3 juni och skolåret avslutades först den 15 juni 1940.

Direktionen: Erland Krook, Josef Granlund, Artur Gröndahl, Frans Agnäs, Emil Backlund och Erland Norrgård.

1940-1941, inga uppgifter om antalet elever:

Lärare och föreståndare Einar Lind. Som lärarinna i folkskolan fungerade Linnea Lind. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Alexandra ”Sandra” Rosengren.

I årsberättelsen finns nedskrivna bara normala saker, förutom att elevernas besparingar detta år varit hela 2 370 mark då det tidigare år var endast 366 mark. Precis som tidigare år har den lägre folkskolan haft 24 timmar per vecka och den högre har haft 30 och man gick ju i skola 6 dagar i veckan.

Direktionen: Erland Krook, Josef Granlund, Artur Gröndahl, Frans Agnäs, Emil Backlund och Erland Norrgård.

1941-1942, inga uppgifter om antalet elever:

Lärare och föreståndare Einar Lind. Som lärarinna i folkskolan fungerade Linnea Lind. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Alexandra ”Sandra” Rosengren.

I årsberättelsen står det att höstterminen började på normalt sätt den 25 augusti men att den högre folkskolan hade ledigt under tiden 16 – 27 september på grund av skördearbete. Varje år hade det i årsberättelserna stått att skolan har tillgång både till skolläkare och till skolsköterska. Men under hela detta år har skolläkaren varit i militärtjänst. Det här är också enda anteckningen i årsberättelsen som antyder att fortsättningskriget har brutit ut. Med andra ord har skolan varit i gång hela tiden torts krigstillståndet. Eleverna har igen varit speciellt sparsamma, för 46 elever har sparat ihop inte mindre än 3 970 mark och därtill har 4 elever köpt obligationer i ”Lånet för arbete och kamp” nominella värdet 800 mark. Under året har eleverna också gjort insamlingar: 62 kg med halvädla metaller, 352 kg gummi och 570 kg lump.

Direktionen: Erland Krook, Josef Granlund, Artur Gröndahl, Frans Agnäs, Emil Backlund och Erland Norrgård.

1942-1943, inga uppgifter om antalet elever:

Lärare och föreståndare Einar Lind. Som lärarinna i folkskolan fungerade Linnea Lind. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Alexandra ”Sandra” Rosengren.

Det här skolåret var litet kortare än normalt och därför kunde alla kurser inte genomföras enligt planen. Enligt ett cirkulär skulle sportlovat hållas under tiden 15 -28 februari. Eleverna har deponerat över 10 000 mark i sparbanken och i den lokala andelskassan. De hade också samlat in järnskrot 2 758 kg, 157 kg med lump och 105 kg gummi.

Direktionen: Erland Krook, Josef Granlund, Artur Gröndahl, Frans Agnäs, Emil Backlund och Erland Norrgård.

1943-1944, inga uppgifter om antalet elever:

Lärare och föreståndare Einar Lind. Som lärarinna i folkskolan fungerade Linnea Lind. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Alexandra ”Sandra” Rosengren men som nu avgick med pension.

Det här skolåret var igen litet kortare än normalt. Den lägre skolan gick nog sina normala 36 veckor men den högre folkskolan började höstterminen så sent som 1 oktober och slutade skolåret den 20 maj, så det blev endast 31 skolveckor. Eleverna har igen gjort insamlingar under året: 1009 kg papper, 2011 flaskor, 250 kg ben, 29 kg gummi och 56 kg lump. Några anteckningar om det pågående kriget finns inte.

Direktionen: Valdemar Rosengren, Josef Granlund, Artur Gröndahl, Frans Agnäs, Selim Lillkull och Emil Norrgård.

1944-1945, inga uppgifter om antalet elever:

Lärare och föreståndare Einar Lind. Som lärarinna i folkskolan fungerade Linnea Lind. Som ny lärarinna i den lägre skolan efter pensionerade Alexandra ”Sandra” Rosengren hade antagits Elvi Rosenback, född i Terjärv 1904. Elvi hade tidigare tillsammans med sin man Georg Rosenback varit lärare i Träskvik men då Georg stupade i vinterkriget så fortsatte Elvi efter några år som lärarinna i småskolan i Dagsmark. Georg var son till läraren Henrik Rosenback som var född i Kvarnå men som under 40 års tid var lärare i Perus.

Det här skolåret var igen litet kortare än året innan, nu endast 30 veckor långt. Precis som alla andra tidigare år har hygienen varit tillfredsställande i skolan. Några skolmåltider fanns inte utan var och en skötte maten själva.

Direktionen: Valdemar Rosengren, Josef Granlund, Artur Gröndahl, Frans Agnäs, Selim Lillkull och Emil Norrgård.

1945-1946, 51 elever:

Lärare och föreståndare Einar Lind. Som lärarinna i folkskolan fungerade Linnea Lind. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Elvi Rosenback.

Förutom skolläkare och skolsköterska finns nu också en skoltandläkare i distriktet. Den verkligt stora förbättringen var också att samtliga 51 elever nu började få ett mål varm mat varje skoldag.

Direktionen: Valdemar Rosengren, Lennart Nyström, Artur Gröndahl, Frans Agnäs, Selim Lillkull och Emil Norrgård.

1946-1947, 48 elever:

Lärare och föreståndare Einar Lind. Som lärarinna i folkskolan fungerade Linnea Lind. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Elvi Rosenback.

Enligt årsberättelsen har skolarbetet fortlöpt normalt.

Direktionen: Valdemar Rosengren, Lennart Nyström, Artur Gröndahl, Frans Agnäs, Selim Lillkull och Emil Norrgård.

1947-1948, 50 elever:

Lärare och föreståndare Einar Lind. Som lärarinna i folkskolan fungerade Linnea Lind. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Elvi Rosenback.

Enligt årsberättelsen har skolarbetet fortlöpt normalt.

Direktionen: Valdemar Rosengren, Lennart Nyström, Artur Gröndahl, Frans Agnäs, Selim Lillkull och Emil Norrgård.

1948-1949, 66 elever:

Lärare och föreståndare Einar Lind. Som lärarinna i folkskolan fungerade Linnea Lind. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Elvi Rosenback.

En ny typ av årsberättelser har nu tagits i bruk som är mer detaljerad än de tidigare. Här står det att på klasserna 1-2 gick det totalt 28 elever och på klasserna 3-7 fanns det 38 elever. I fortssättningsskolan, alltså den åttonde klassen gick det 7 elever som fick lite undervisning under 26 dagar på höstsidan.

Folkskolans sista eller sjunde klass hade 5 elever och samtliga fick godkännande avslutningsbetyg. Allihop hade vitsordet 10 i uppförande och de hade medelvitsordet 8,4 i undervisningsämnena. Biblioteket hade nu 171 böcker och de här lånades totalt 413 gånger.

Skolklasserna 6 och 7 gjorde en skolutfärd till Helsingfors under tiden 1-4 juni medan klasserna 3 till 5 fick åka till Kaskö.

1949-1950, 55 elever:

Lärare och föreståndare Einar Lind. Som lärarinna i folkskolan fungerade Linnea Lind. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Elvi Rosenback.

I oktober har skolläkaren besökt skolan, medan tandläkaren har besökt skolan 4 gånger under samma månad. Skolsköterskan eller hälsosystern har besökt skolan 7 gånger under året och åt 40 elever ordinerat fiskleverolja åt 40 elever och sammanlagt gick det åt 6 liter.

Folkskolans sista eller sjunde klass hade 3 elever och samtliga fick godkännande avslutningsbetyg.

Som skoldirektionens ordförande verkade Selim Lillkull och skolans ekonom var Frans Agnäs. Vilka de övriga medlemmarna var meddelades ej.

1950-1951, 59 elever:

Lärare och föreståndare Einar Lind. Som lärarinna i folkskolan fungerade Linnea Lind. Som lärarinna i den lägre skolan fungerade Elvi Rosenback.

I årsberättelsen finns en utredning över skolbespisningen. Samtliga elever från första klass till den sjunde har fått skolmåltider serverade varje dag. Kostnaderna för måltiderna var 174 363 mark varav skolköksan lön var 29 550 mark och resten var födoämnen. Per elev var kostnaden 22 mark 50 penni.

Som skoldirektionens ordförande verkade Selim Lillkull och skolans ekonom var Frans Agnäs. Övriga medlemmar var Valdemar Rosengren, Artur Gröndahl, Emil Norrgård och Lennart Nyström

 

Under de följande åren fanns det inga stora förändringar i skolarbetet och följaktligen ser årsberättelserna likadana ut från år till år. Hela september 1959 var Einar Lind sjukskriven och under denna tid var Alice Lindqvist hans vikarie. Från november 1961 till slutet på skolåret i maj 1962 var småskollärarinnan Elvi Rosenback sjukskriven och Ing-Britt Cygnel vikarierad henne under den tiden.

Elvi Rosenback slutade som lärare 1961 och i hennes ställe kom Elise Böling, född i Närpes 1936. Hon hade tidigare varit lärarinna i Norrnäs. Elise stannade i Dagsmark i endast 3 år före hon flyttade till Sideby.

I september 1962 var Linnea Lind sjukskriven och hon vikarierades då av Gunnevi Lind.

Under skolåret 1964-1965 hade skolan på 7 klasser endast 32 elever och hade då 2 lärare, alltså Einar och Linnea Lind.

Linnea Lind var sjukskriven under 2 månader på hösten 1967 och vikarierades då av Karin Norrvik.