Pelas-Viktors hemman i Dagsmark.

Uppgjort av Lasse Backlund i mars 2016, med hjälp av Inga-Lill Sandström.

Med dåtida mått mätt så ägde Viktor och Katarina Lillkull på Korsbäckvägen ett mycket stort hemman. Med den totala arealen på över 200 hektar åkrar, ängar och skog så var han den största bonden i Dagsmark. Av olika orsaker hamnade han på obestånd och år 1909 så sålde han ut 3 områden:

 1. 18 april 1909 så sålde Viktor ett område ”Lindberg” om ca 4 ha bakom Nylundas åt Henrik ”Haga-Hindrik” Johansson Lång och hans hustru Maria Andersdotter. Området fick nummer 5:16 och vill du läsa mera om det, så klicka här.

karta 1

 

 1. 29 oktober 1909 så sålde Viktor ett område ”Köykkä” om ca 2,3 ha åt Frans Johansson Hautaviita och hustrun Aina Sofia Johansdotter. Området fick nummer 5:26 och är beläget i Haaroonkuja, på gränsen till Bötom.
 2. 26 oktober 1909 så sålde Viktor ett område ”Ranta” om ca 2,3 ha åt Frans E. Andersson Pihlaja och Anna Stina Johansdotter och de sålde det snabbt vidare åt förra bonden Johan Mickelsson Björklund och hustrun Vilhelmina Magnusdotter. Området fick nummer 5:25 och är beläget i Haaroonkuja, på gränsen till Bötom.

År 1910 så emigrerade Viktor Lillkull till Amerika och han kom inte tillbaka, trots att familjen stannade i Dagsmark. Hustrun Katarina blev tvungen att sälja resten av hemmanet åt Axel Lillträsk från Lappfjärd och köpet genomfördes 25 april 1911. Priset var 10 000 mark plus sytningen åt Viktors föräldrar Reinhold och Maja Lena, enligt det sytningskontrakt som var uppgjort i november 1896. Axel Lillträsk började genast sälja ut hemmanet i mindre delar, bland annat de här:

 

 1. 8 maj 1912 så sålde Lillträsk ett område ”Söderholm” om ca 2 ha åt Axel Josefsson och Anna Kajsa Söderholm och det fick nummer 5:17 och är beläget nära Korsbäckvägen, norr om Ulla-Tå. På samma gång köpte Axel Josefsson också området ”Vesterback” om ca 0,4 ha, det fick nummer 5:18 och ligger öster om Haga-Hindrikas Lindberg. Dessa områden togs sedan över av Viktor Söderqvist, sedan av Yngve Söderqvist, sedan Håkan Söderqvist och efter hans död av rågrannen Hoxell.

karta 2

 

 1. 16 maj 1911 så sålde Axel ett område ”Holm” om ca 0,5 ha åt Olga Söderholm. Det fick nummer 5:19 och låg nära Korsbäckvägen, norr om M. Malinens nuvarande tomt. Vill du läsa mera om detta, så klicka här!

karta 4

 

 1. 19 maj 1911 så sålde Axel ett område ”Eriksberg” om ca 2 ha åt Erik Anders Broberg och hustrun Maria Henriksdotter. Det fick nummer 5:20 och ligger i Kvarnå på Lillåns västra strand, i ändan av Ulla-Tå. År 1923 köpte Josef och Ida Strömberg detta område av Broberg och år 1950 sålde de Eriksberg vidare åt sin dotter Elvi och hennes man Elis Öist.

karta 5

 

 1. 19 maj 1911 så sålde Axel ett område ”Marielund” om ca 1,7 ha åt Josef Andersson Storkull och hustrun Maria Johansdotter. Det fick nummer 5:21 och ligger i Kvarnå på Lillåns västra strand. Vilhelmina Blomkvist förvärvade Marielund och fick lagfart på området 1923. Efter Vilhelminas död 1954 fick sonhustrun Heddi Blomkvist området i arv enligt testamente.

karta 6

 

 1. 6 augusti 1911 så sålde Axel och Fanny Lillträsk ett område ”Viiala” om 5 ha åt Aleksanteri Viiala (f.1878) från Honkajoki. År 1916 flyttade också Vilhelmina Viiala (f.1882) till detta område. Enligt utredningar från Honkajoki, så var de inte gifta. Området fick nummer 5:22 och det ligger längs Lillån bakom Bergåsen mot Lillsjöhållet, stället kallas för Kalax. I det köpet ingick också Viktor Lillkulls mejeribyggnad, som flyttades upp till Viiala. Mejeribyggnaden som hade använts som bostad revs på 1970-talet.

karta 7

 

 1. 18 augusti 1912 så sålde Axel ett område ”Liselund” om ca 1,5 ha åt änkan Lisa Matilda Koskenkorva. Området fick nummer 5:23 och ligger i Kvarnå på Lillåns västra strand. I november 1916 såldes området år bondesonen Frans Luoma men han lät Lisa Koskenkorva bo kvar där.

karta 8

 

 1. 11 oktober 1911 så sålde Axel ett område ”Tuomisto” om ca 5 ha åt Johan Herman Kullas och Maria Adolfsdotter. Området fick nr 5:24 och ligger i Haaroonkuja på gränsen till Bötom.

 

 1. 12 december 1912 så sålde Axel ett område ”Lind” om ca 1,4 ha åt Erik Johan Ekberg. Området fick nummer 5:27 och ligger väster om Haga-Hindrikas Lindberg.

karta 9

 

 1. 31 mars 1913 så sålde Axel ett område ”Kaskimäki” om ca 1,5 ha åt Johan Oskar Kaskimäki. Området fick nummer 5:28 och det ligger nära Korsbäckvägen. Vill du läsa mera om detta, så klicka här!

karta 10

 

 1. År 1911 sålde Axel ett område ”Malarudden” om ca 5 ha åt Viktor Eriksson Björs, som fick nummer 5:29. Den 27. 2 1916 så sålde Viktor Björs hälften av Malarudden åt torparemågen Johan Santaniemi och hans hustru Adelina f. Fröberg. Den 12 januari 1929 så sålde Johans och Adelinas arvingar Gunnar och Bertel Santaniemi och deras halvsyster Selma Huhtala området åt Selim Blomkvist.

karta 11

 

 1. År 1911 sålde Axel ett område ”Henberg” om närmare 14 ha åt Henrik och Ulrika Hemberg. Området som fick nummer 5:30 låg på Lillsjölidvägen, mellan Bergåsen och Lillsjö.

karta 12

 

 1. År 1911 sålde Axel ett område ”Ranta” på över 40 hektar åt Nestor Patokoski, som ligger runt bron i Kornbäcken och det fick nummer 5:31.

I september 1913 så sålde Axel Lillträsk resten av Pelas-Viktors hemman åt ”Holmbergas-Kalle” alltså Karl Löfgren, som en tid hade varit bonde på Luomas hemman i Palon. Det resterande hemmanet var hela 107 hektar stort och det fick namnet ”Löfgren”. Axel Lillträsk behöll en del av hemmanet som låg åt Bötomhållet.

Kalle Löfgren sålde sedan ut vissa delar av hemmanet.

-År 1917 köpte Konstantin Vidberg ett område på 1,8 ha i Kvarnå nära Malarudden. Området såldes sedan åt Frans och Amanda Lövdahl, som sedan sålde området åt familjen Hemberg.