Sågägaren Viktor Nylund.

Nedtecknat av Helga Englund från Palon år 1936. Förtydliganden är gjorda med grön färg.

Min farbror Viktor Nylund har också haft mindre industrianläggningar. Redan år 1901 började han bygga en såg och ett snickeri vid den s.k. Gammelforsen. Det var i två våningar, snickeriet i den övre och sågen i den nedre. I snickeriet tillverkades allehanda möbler, fönster, dörrar med mera. Hyvelbänkarna i folkskolan är gjorda på Nylunds snickeri. År 1907 inrättade farbror Viktor Nylund vid sågen ett privat elektricitetsverk. Den 17 januari 1914 på natten brann alltsammans ner.

Farbror Viktor Nylund började genast bygga upp sågen tillbaka. I februari 1914 hade han redan 10 arbetare där. År 1917, då sågen igen var färdig, drog han elektriska ledningar genom byn och från den tiden hade Dagsmark by elektriskt belysning. Snickeriet byggdes inte upp efter branden.

År 1914 hade farbror Viktor inköpt aktiebolaget Lumens elektricitetsverk i Kristinestad. Då började han också leverera elektrisk ström till Kristinestad.

År 1917 inlöste farbror Viktor vattenrätten till forsarna i Pärus, där fanns förut flera små kvarnar. Den 27 augusti 1918 bildades aktiebolaget Pärusfors och farbor Viktor Nylund ägde hälften i bolaget. Vid Pärusfors inrättades en mjölkvarn och elektricitetsverk, som nu (år 1936) förser Kristinestad, Lappfjärd och Tjöck med elektriskt ström. År 1934 byggdes på samma ställe också en modern vetekvarn.

Farbror Viktor Nylund dog hastigt den 7 januari 1936. Och rörelsen sköts nu av hans son, studeranden Rurik Nylund.

Sågägaren Viktor Storkull, senare Nylund (1873-1936) från Dagsmark.